----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 82 vizitatori și nici un membru online

ALMANAH ‘CATACOMBELE ORTODOXIEI’
Pagini de istorie contemporană
Documente ale Bisericii
Rezoluţii şi alte hotărâri oficiale ale Uniunii Europene
 
 
ALMANAH 2007 (nr. 39)
Nr 39
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
Mai 2007
De Înălţarea Domnului, Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora s-a reunit cu Biserica Ortodoxă Rusă, condusă de Patriarhul Alexie al II-lea al Moscovei şi întregii Rusii
 
Martie 2007
Simbioza dintre Biserica Ortodoxă ca instituţie a statului şi ateism nu a luat sfârşit
 
Martie 2007
Din culisele colaborării Bisericii Catolice din Polonia cu securitatea
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Ridicarea anatemelor de la 1054 dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică
 
5-10 martie 1997, Aleppo, Siria


ISTORIA BISERICII
 
 
 
ALMANAH 2008 (nr. 46)
 Nr 46
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
Lupta comunismului împotriva Bisericii lui Hristos
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Un răspuns la epistola Papei Pius al IX-lea, ,,Către Răsăriteni”
 
Un răspuns la Enciclica Papei Leon al XIII-lea, despre Unire
 
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII LEGATE DE MIŞCAREA ECUMENISTĂ
,,Uniatismul, metodă de unire în trecut şi prezenta căutare pentru comuniunea deplină”
A VII-a Sesiune plenară a Comisiei internaţionale comune pentru dialog teologic între
Bisericile Romano-Catolică şi Ortodoxă de la Şcoala Teologică de la Balamand (Liban)
17-24 iunie 1993
 
Linii directoare pentru cooperarea crescândă dintre Bisericile din Europa
 
 
 
ALMANAH 2009 (nr. 53)
 Nr 53
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
Ucazul nr. 362
Hotărârile Înalt Prea Sfinţitului Patriarh [Tihon], ale Sfântului Sinod şi ale Consiliului Ecleziastic Superior al Bisericii Ortodoxe Ruse din 7/20 noiembrie 1920
 
 
EPISTOLELE MITROPOLITULUI FILARET AL BISERICII ORTODOXE RUSE DIN DIASPORA
 
1965
 
1969
- cu privire la participarea acestuia la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor şi ,,doxologia ecumenistă”
 
1969
- despre cea de-a IV-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Uppsala, Suedia (4-20 iulie 1968)
 
1971
- o continuare a primei epistole, despre pericolul participării la mişcarea ecumenistă
 
1975
- despre ,,Mărturisirea de la Thyateira, sau Credinţa şi rugăciunea creştinilor ortodocşi”, de Î.P.S. Athenagoras Kokkinakis, Arhiepiscop de Thyateira şi Marea Britanie, publicată cu binecuvântarea şi aprobarea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Editura Credinţa, 1975
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
I. Pericolele ridicate de creaţionism în educaţie
 
II. Homofobia în Europa
 
 
26 martie 2007, Geneva
(Extrase din Principiile Yogyakarta)
 
(Extrase din rezoluţie)
 
 
 
ALMANAH 2010 (nr. 60)
 Nr 60
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
ROADELE ECUMENISMULUI
Documente legate de dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi monofiziţi
 
Documente (în ordine cronologică)
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
VI. Combaterea stereotipurilor sexiste din mass-media
 
 
VIII. Discriminarea pe baza orientării sexuale şi identităţii de gen
 
 
 
ALMANAH 2011 (nr. 67)
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEAAlmanah 2011 09
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Epistolele din 1848 ale Papei Pius al IX-lea şi patriarhilor ortodocşi
De pe Tronul Suprem al Apostolului Petru
Epistola apostolică a Papei Pius al IX-lea datată 6 ianuarie 1848
 
Epistolele din 1894 şi 1895 ale Papei Leon al XIII-lea şi patriarhului ecumenic
Reunirea creştinătăţii
Scrisoarea apostolică a Papei Leon al XIII-lea datata 20 iunie 1894
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
IX. Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2010 cu privire la internetul obiectelor
» Se doreşte urmărirea noastră oriunde ne-am afla: pe stradă, la locul de muncă, în casele noastre, chiar unde nu ne-ar trece prin cap că suntem urmăriţiAlmanah 2011 12
 
X. Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2008 privind donarea şi transplantul de organe: acţiuni politice la nivelul Uniunii Europene
 
 
 
ALMANAH 2012 (nr. 74)

 Almanah 2012 07

FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA

NENOROCIREA ASIEI (IV)

O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUI
De Melchisedec, Episcopul Eparhiei RomanuluiPC. Chestiunea Pastelui
Bucureşti, 1881
 
De D-l Dr. N. LUPU
Bucureşti, 1929
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
 

 

 

ALMANAH 2013 (nr. 81)

 Almanah 2013 01

FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA

Abatele René-Francois Guettée, ulterior arhimandritul Vladimir Guettée (1816-1892),
autorul Istoriei Bisericii, Papalităţii schismatice, Papalităţii eretice şi al multor altor cărţi de renume
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUI
Mitropolitul Galaction Cordun
 
 
 
 
în chestiunea schimbării calendarului şi a unei conferinţe convocate la Constantinopol în acest scop
 
- Hotărărea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din regatul României, cu privire la îndreptarea calendarului iulian -
 
Pentru punerea în aplicare a calendarului îndreptat pe ziua de 1/14 octombrie 1924
 
 
 
 
ALMANAH 2014 (nr. 88)
 
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
MAREA TRĂDAREAlmanah 2014 03
 
Documente
 
Mai 1998
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUIAlmanah 2014 07
privind data Paştelui din anul 1929
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
- Partea I a apărut în almanahul pe anul 2012 -
 
 
 
 
ALTE ARTICOLEAlmanah 2014 11
 
Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi botezul ortodox