----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 205 vizitatori și nici un membru online

MAREA TRĂDARE (III)

Ademenirea Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora către Patriarhia Moscovei

 
 
 

O altă idee vehiculată pentru a-i induce în eroare pe cei neinformaţi, folosită pentru a discredita existenţa ROCOR, este că ROCOR a fost înfiinţată după Revoluţia din octombrie 1917, când în realitate ea reprezintă continuarea Bisericii Ortodoxe Ruse originale pre-revoluţionare. Binecuvântarea pentru continuarea existenţei sale, liberă de influenţa bolşevică, a fost dată de patriarhul Tihon prin ucazul nr. 362 din 7/20 noiembrie 1920. Astfel, Vsevolod Chaplin, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Moscovei, după ce a menţionat o listă de organizaţii monarhiste care au fost înfiinţate la începutul anilor ’1990 (dintre care multe erau de fapt controlate din interior de KGB şi fuseseră create pentru a-i discredita pe cei care susţineau renaşterea monarhiei), a afirmat: ,,Printre susţinătorii acestor organizaţii sunt foarte mulţi preoţi şi mireni din Biserica Ortodoxă Rusă a Patriarhiei Moscovei şi din Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei, o structură bisericească creată după emigraţia post-revoluţionară [sic !] şi care astăzi nu are legături canonice cu Patriarhia Moscovei”[1].

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

şi

STATISTICA BISERICEASCĂ

 

de

Euseviu Popovici

Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi

 

Capitolul V

Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria

§. 214. Biserica românilor din Transilvania şi Ungaria şi Biserica vecină a rutenilor din Ungaria de Nord

C. Ştiinţa teologică şi literatura ei în Biserica Ortodoxă şi în cea unită a românilor din Transilvania şi Ungaria de Est

 

D. Biserica uniţilor ruteni din nordul Ungariei de la 1700 până în timpul prezent

După ce imperialii ieşiră victorioşi în Ungaria (1686) şi după ce iezuiţii şi elevii lor, sprijiniţi de guvern şi de ierarhia romano-catolică reuşiră la sfârşitul secolului XVII a atrage la unire pe rutenii Diecezei Muncaci din nordul Ungariei, respingând la 1690 din arenă pe Meftodie Rakoveţki, ultimul episcop ortodox, care apăru la 1688, şi înfăptuind unirea complet cu concursul lui Iosif Kamelis (sau de Camellis), episcop unit zelos şi violent (1689-1726, a se vedea mai sus A. a. γ.), şi chiar după aceste succese Roma şi Biserica maghiarilor latini se temeau că Dieceza Muncaci va reveni la ortodoxie; de aceea episcopul unit al ei fu lăsat mai mult timp numai episcop titular şi vicar al episcopului latin de Agria (Eger ung., Erlau germ.).

Citește mai departe...

O nouă eră de supraveghere în masă ia naştere în Europa (I)

de Asaf Lubin

 

Articol apărut pe 9 ianuarie 2017, pe site-ul JustSecurity

 

Lumea era altfel înainte de octombrie 2015, când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a anulat acordul Safe Harbour[1] de împărtăşire a informaţiilor care permitea transferarea informaţiilor cetăţenilor europeni către Statele Unite ale Americii.

Citește mai departe...

Pastorală la Învierea Domnului nostru, Iisus Hristos

Anul mântuirii 2017

 

Iubiţilor fii duhovniceşti, întregului cin monahal

şi tuturor credincioşilor dreptslăvitori

 

Hristos a Înviat !

„De este cineva binecredincios şi iubitor de Dumnezeu,

să se bucure de acest praznic frumos şi luminat”

 

Astăzi este ziua bucuriei desăvârşite, în care serbăm biruinţa lui Hristos asupra morţii şi asupra păcatului. Spre deosebire de biruinţele împăraţilor pământeşti, biruinţa Împăratului ceresc este desăvârşită, veşnică şi aducătoare de bucurie tuturor. Biruinţele împăraţilor pământeşti sunt vremelnice şi de cele mai multe ori sunt aducătoare de tristeţe căci ele se înfăptuiesc cu multă vărsare de sânge şi moarte. Biruinţa lui Hristos s-a clădit doar cu vărsarea scumpului Său sânge şi cu „omorârea morţii”. De aceea această biruinţă este aducătoare de bucurie în cer şi pe pământ. Şi bucuria aceasta a biruinţei lui Hristos, nimeni nu poate să o ia de la noi după cum El Însuşi le-a spus ucenicilor Săi (Ioan 16, 22).

Citește mai departe...

ANUNŢ
 
Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, pe perioada Săptămânii Patimilor şi a Săptămânii Luminate.
Vom reveni, luni 11/24 aprilie cu noutăţi.
 
* * *
 
Arătate celui dintre sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului
 
de Nicolae Cabasila
 
- 1956 -
 
Evanghelia biruinţei asupra morţii
de episcop Nicolae Velimirovici
 
a arhimandritului Galaction Cordun (1922),
primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române de Răsărit (1955-1959)
 
Lumea 65 2
 
* * *
 
Despre Sfânta Lumină de la Mormântul Domnului şi alte minuni de Sfintele Paşti
» I. Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, locul unde are loc minunea Sfintei Lumini
» II. Istoricul Bisericii Învierii Domnului
» III. Minunea care are loc an de an la Sfântul Mormânt al Domnului
 
Mărturii despre Sfânta Lumină, care se pogoară la Sfântul Mormânt de Învierea Domnului
 
O cronică din secolul al XIX-lea
 
Învierea şi minunile pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos în iad
 
PC. Pagini duhovnicesti 07-17
 
 
 

Calea rătăcirilor (V)

- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

IV. Există reîncarnare după moarte ?

Solomon grăieşte: Nimic nu este nou sub soare. Nici va grăi şi va zice: iată acesta este nou, că a fost în veacurile care au fost înaintea noastră (Eclisiastul 1, 9-10). Aceste cuvinte ale înţeleptului fiu al lui David sunt valabile şi în legătură cu rătăcirile omeneşti amintite. Ele îşi află deplina lor îndreptăţire şi în cazul osârdnicei răspândiri de astăzi a învăţăturii hinduse despre reîncarnarea sufletelor. Creştinii care au rupt-o practic cu credinţa lor, care nu cred în Dumnezeu, care au uitat de duhul Sfintei Evanghelii, căutând să-şi explice unele probleme esenţiale ale vieţii omului – de nedezlegat la prima vedere –, socotesc că descoperă răspunsul dorit în învăţătura fantezistă despre reîncarnarea sufletelor în noi trupuri. Această învăţătură este împărtăşită astăzi de către yoghini, ocultişti, teosofi, danovişti şi alţii asemenea lor.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE (III)
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
2
 
Iulian Apostatul: studiile sale, înclinaţia sa spre idolatrie, caracterul său – El este proclamat împărat în Galia – El merge împotriva lui Constanţiu – La moartea acestui împărat, el este recunoscut împărat în tot imperiul – Şederea sa la Constantinopol – Idolatria este instalată oficial acolo – Falsa toleranţă a lui Iulian – Epistola sa către poporul din Alexandria – Chemarea episcopilor ortodocşi şi motivele acestei măsuri – Eusebiu de Verceil şi Luchifer de Cagliari lucrează pentru ortodoxie înainte de a părăsi Răsăritul – Luchifer la Antiohia – Meletie şi Paulin – Eusebiu la Alexandria; relaţiile sale cu Atanasie – Proclamarea dumnezeirii Sfântului Duh la Sinodul din Alexandria – Eunomie şi Macedonie, arieni consecvenţi – Starea Bisericii din punct de vedere al dreptei credinţe – Iulian renunţă la falsa sa toleranţă şi cere bani creştinilor – Atanasie atacă păgânismul – Reacţie păgână în tot imperiul – Iulian interzice creştinilor să studieze literatura greacă – Cei doi Apolinarie şi literatura creştină – Plecarea lui Iulian la Antiohia – Violenţe în timpul călătoriei sale – Şederea la Antiohia – Persecuţii – Întoarcerea şi noul exil al lui Atanasie – Tulburări la Antiohia şi masacre în Palestina – Iulian hotărăşte să reconstruiască templul lui Daphne la Antiohia şi pe cel de la Ierusalim pentru evrei – O minune împiedică reconstrucţia acestuia din urmă – Creştinii din Antiohia îşi bat joc de Iulian; el le răspunde prin Misopogon; alte scrieri ale sale – El părăseşte Antiohia şi merge contra perşilor – El este omorât în luptă

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL (XXII)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

 

Principiul 12

Despre influenţa păgubitoare a ecumenismului asupra Ortodoxiei

A) Obiecţii ortodoxe împotriva ecumenismului

Într-un interviu acordat ziarului atenian „Orthodoxos Typos” (1972, nr. 170), Patriarhul Alexandriei, Nicolae VI (1968-1986) s-a pronunţat foarte categoric împotriva mişcării ecumenice: „Eu condamn ecumenismul şi îl consider nu doar o erezie, ci o pan-erezie – un cuib al tuturor ereziilor şi relelor credinţe. Cunoaştem bine forţele anticreştine care dirijează din culise ecumenismul ... Ecumenismul este îndreptat împotriva Ortodoxiei. El reprezintă astăzi cel mai mare pericol, deopotrivă cu necredinţa epocii noastre, divinizând afecţiunile şi plăcerile materiale”.

Citește mai departe...

Dreptul la sinuciderea asistată pentru bolnavii mintal internaţi

de Wesley J. Smith, 11 noiembrie 2016

 

 
Alte articole de Wesley Smith
 

Susţinătorii sinuciderii asistate promit întotdeauna că moartea facilitată va fi oferită exclusiv şi strict persoanelor sănătoase din punct de vedere mintal. Dar de îndată ce o societate acceptă premisa eutanasiei – că este acceptabil a elimina suferinţa prin eliminarea persoanei care suferă – nu există nici o cale de a limita putativul ,,drept la moarte” la persoanele sănătoase mintal.

Citește mai departe...