Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

ADEVĂRUL DESPRE MINUNILE DIN ŢARA SFÂNTĂ
 
Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului
 
Bucureşti
2009
 
Minunea Sfintei Lumini de la Mormântul Domnului
 
1. Locul răstignirii Mântuitorului – Muntele Golgotha
2. Locul pregătirii pentru îngropare – Piatra Ungerii
3. Locul îngropării – Sfântul Mormânt
Catedrala Patriarhiei ortodoxe a Ierusalimului
Alte paraclise şi altare din Biserica Învierii

În secolul al IV-lea, Sfântul Împărat Constantin cel Mare construieşte o biserică pe sfintele locuri
Invaziile perşilor şi musulmanilor asupra Ierusalimului în primul mileniu creştin
Perioada cruciată – începutul celui de-al doilea mileniu creştin
Biserica Învierii Domnului în preajma celui de-al treilea mileniu creştin

III. Minunea care are loc an de an la Sfântul Mormânt al Domnului
Ceremonia Sfintei Lumini
Mărturia Patriarhului Diodor al Ierusalimului
Mărturii istorice care adeveresc minunea Sfintei Lumini şi vechimea sa
Al doilea mileniu creştin

 Adevarul despre minuni 23
Minunea întoarcerii Iordanului la Botezul Domnului
 
Râul Iordanului
Locul Botezului Mântuitorului Hristos
Mărturii istorice din primul mileniu creştin
Mărturii din al doilea mileniu creştin. Descoperiri arheologice din ultimul secol

Evenimente minunate din Vechiul Testament, care preînchipuie întoarcerea Iordanului la Botezul Domnului
Slujba de sfinţire a apelor Iordanului – ceremonia la care are loc minunea
Mărturii ale minunii

 
Minunea pogorârii norului pe Muntele Tabor de Schimbarea la Faţă a Domnului

Adevarul despre minuni 35
Muntele Taborului – un loc însemnat în Vechiul Testament
Muntele Tabor – locul Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos
Lăcaşuri de închinăciune pe Muntele Tabor

Preînchipuiri şi tâlcuiri ale acestui eveniment minunat
Mărturii ale minunii