----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

V

 

1: postul ca pregătire a comunităţii Bisericii pentru botezul catehumenilor de Paşti; 2: Adam, Hristos şi postul; 3: postul în lupta cu cel rău; 4-5: vrăjmaşul, dezbinarea şi înţelegerea în Biserică; 6-10: polemică împotriva iudeilor care L-au răstignit de Paşti pe Hristos

 

Stih: Slavă Fiului, care a împodobit Biserica Sa cea sfântă cu post, rugăciune şi priveghere

 

1. Iată se înalţă vremea încordată a postului, ce se face călăuză miresei Împăratului, ca mândru însoţită să vină ea la praznicul celor îmbrăcaţi în alb, în care să strălucească botezată. Cununile ei să fie buna nevoinţă, iar podoaba ei postul ! Să vină în strigăte de Osana ! Înaintea ei să strălucească candele cu untdelemn necontenit. 006. Imnele Sf Efrem Sirul 6Binecuvântat fie Cel ce a trimis şi a condus în triumf mireasa Celui Întâi-Născut, ca ea să vină în cămara de nuntă a luminii !

2. Iată postul care dă curaj ! El adună tabăra sa, ca să lupte cu cel lacom, care prin mâncare a biruit pe atletul a cărui putere a fost istovită de mâncare. Şi-a încercat ispita asupra celui dintâi, ca să biruie pe Cel din urmă. Şi s-a apropiat de El ca să-L ispitească. Dar mireasma postului său l-a izbit pe cel lacom şi el s-a tulburat. Binecuvântat fie Cel bun, care ne-a dat postul, care ne face să biruim izvorul poftelor !

 

Dăruieşte-mi dar, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse ... (condacul 12 al acatistului Domnului nostru Iisus Hristos), frescă din Mânăstirea Terapontov

 

3. Iată arcul celui rău s-a înălţat în lupte ! Fiecare să se înarmeze. Platoşa duhovnicească poate primi vârful săgeţilor sale ascuţite. Frică mare este dacă cineva este lovit de ele; căci un foc rămâne în cel rănit în acest chip. Căci arsura acelui dulce foc este plăcută. Binecuvântat fie Cel bun, care ne-a dat postul, care poate stinge cărbunii săgeţilor lui !

4. Cel neputincios nu poate covârşi libertatea a cărei armă este propria ei voinţă. Cel dezbinat nu poate birui înţelegerea făcută sigură de unirea ei. Cei uniţi în înţelegere sunt asemenea mării năprasnice. Cine se uneşte este puternic; cine se dezbină este înfrânt. Dacă înţelegerea se destramă, unirea este înghiţită şi nimicită. Binecuvântat fie Cel ce a adunat popoarele dezbinate, ca ele să se facă un popor neîmpărţit !

5. Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat o pildă; privind la ea, ni se face o oglindă pentru înţelegerea noastră nevăzută. Să scrutăm, fraţilor, simbolurile văzute ! Să privim cheagul ! Dacă este vârât în laptele moale, moliciunea acestuia nu se mai scurge; căci se întăreşte, legat de o putere care-l strânge. Binecuvântat Cel ce ne-a dat iubirea care amestecă o putere nevăzută în neputinţa noastră !

6. Veniţi să cugetăm în post la ce au făcut nebunii în vremea postului lor ! Cumplit lucru este să aducem în gura şi în urechea noastră batjocorirea Celui sfânt, căci pe Domnul Paştelui L-au omorât de Paşte. Pe Domnul praznicului L-au junghiat de praznic. Pe Dumnezeu L-au spânzurat de lemn; L-au înălţat pe el furioşi. Gura care a strigat: Răstigneşte-L ! s-a înălţat să citească de Paşte cărţile sfinte.

7. Citeau de Paşte cum au junghiat mielul în Egipt. Popor orb ! Citea fără să înţeleagă şi tâlcuia fără să bage de seamă. Citeau în Scripturi şi L-au spânzurat de lemn. Străpungând şi frigând mielul, au răstignit şi au înălţat Mielul cel adevărat. Mielul fript şi mâncat în tăcere a fost martor că Mielul răstignit era împlinirea.

8. Cei orbi L-au răstignit [pe Domnul], fiindcă erau îmbătaţi, tulburaţi şi nebuni de pizmă. L-au defăimat pe Cel Întâi-Născut fiindcă încălca Legea. Dar prin faptele lor au împlinit şi au desfiinţat Legea. Însăşi gura lor îi învinuia. Mâna a scris vina şi gura o tăgăduia. Au încălcat, nebunii, cele scrise în citirile Paştelui şi s-au grăbit să ia înapoi cele încălcate.

9. Între răstignitorii văzuţi stătea nevăzută o ceată duhovnicească. Cei răi l-au înconjurat pe Cel Întâi-Născut cu batjocurile lor, iar proorocii cu cărţile lor. Moisi stătea cu mâinile întinse şi cu toiagul pe piept (potrivit Ieşirea 17, 8-16). O minune pe vârful muntelui: mâini întinse şi un toiag înălţat. Ca şi pe Golgota ! Un martor venit dintre ei strigă împotriva lor: această preînchipuire l-a biruit pe Amalic !

10. Legământul lui Moisi este asemenea unei oglinzi: privea pe Domnul nostru. Şi oricine avea pricepere, privea într-aici şi într-acolo, şi acolo vedea preînchipuirea în glas, iar aici privea adevărul împlinit aievea. O, adevărul care strigă şi orbilor: aici sunt ! Orbii s-au atins de El şi au văzut; cei ce vedeau s-au atins de El şi au orbit (potrivit Ioan 9, 41), fiindcă au răstignit Lumina.