----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

VI

 

1-3: post şi Scriptură; 4-8. vindecarea lui Vartimei şi deschiderea ochilor: pedeapsă pentru Adam, dar pentru creştini binecuvântare spre vederea bogăţiei Scripturii

 

1. Adunaţi-vă şi faceţi-vă neguţători în vremea postului ! Căci Scripturile sunt vistieria dumnezeirii, şi cu sfânta cheie a glasului se deschid înaintea celor ce le ascultă. Binecuvântat Împăratul care şi-a deschis vistieria Sa nevoiaşilor !

2. În ele [Scripturi] se găsesc veşmintele pentru cei chemaţi la nuntă. În ele se găsesc pânza de sac şi lacrimile pentru toţi cei ce se căiesc. În ele se găsesc şi armele pentru atleţi. În ele se cuprinde orice bogăţie. Binecuvântat Cel ce a gătit pentru toţi toate ajutoarele !

3. Deschideţi-o de aceea, fraţilor, şi luaţi din ea cu înţelegere ! Căci este o vistierie pentru toţi oamenii. Fiecare are cheia sa asemenea unui vistiernic. Cine nu se va îmbogăţi ! Binecuvântat Cel ce a surpat scuzele lenevirii noastre !

4. Mare este darul aruncat înaintea orbirii noastre. Chiar dacă fiecare din noi are doi ochi, puţini sunt cei ce au văzut acest dar, ce anume este şi de la cine vine. Milostiveşte-te, Doamne, de orbii care văd numai aurul !

 

006. Imnele Sf Efrem Sirul 7

Vindecarea celui orb. Frescă din Mânăstirea Terapontov

 

5. Iisuse, care ai deschis ochii lui Vartimei (potrivit Marcu 10, 46-52), i-ai deschis pe ei care orbiseră, fără ca el să fi vrut aceasta. Deschide, Doamne, ochii pe care i-am făcut orbi de bunăvoie, ca bunătatea să sporească. Tina pe care ai luat-o, Doamne (potrivit Ioan 9, 6), a învăţat că eşti Fiul Ziditorului nostru.

6. Cine este asemenea Ţie, care cinsteşti faţa noastră ! Pe pământ ai scuipat iar nu în faţă, ca să cinsteşti chipul nostru. Dar pe noi, Doamne, scuipă-ne în faţă şi deschide ochii pe care i-a închis libertatea noastră ! Binecuvântat fie Cel ce a dat ochiul minţii, pe care noi l-am orbit.

7. Cine nu se va minuna de deschiderea ochilor lui Adam ! Căci lui Adam deschiderea ochilor i-a adus o mare vătămare (potrivit Facerea 3, 7). Nouă însă deschiderea ochilor ne este de mare folos; căci cel rău i-a închis. Binecuvântat fie Cel ce a închis şi a deschis ochii noştri spre a veni în ajutorul nostru !

8. Cine nu va blestema pe vrăjmaşul care ne-a dus în pierzanie ! Cu viclenie a deschis el ochii lui Adam, iar el şi-a văzut ruşinea. Nouă însă ne-a închis ochii cu amăgire, ca să nu vedem marea noastră goliciune. Blestemă-l, Doamne, mai mult decât toate, ca să fii binecuvântat mai presus de toate !