NUMĂRUL 108 (noiembrie-decembrie 2017)
 
 
EDITORIAL
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers, profesor de Vechiul şi
Noul Testament la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTICCugetari 108 5
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Între filetism, necanonicitate şi influenţă politică
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Ştiaţi că datele voastre medicale sunt vândute ?Cugetari 106 2
de Thomas Gadisseux, 5 octombrie 2017
 
de dr. Samuil Taubes, prim-rabin în Caransebeş
Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,
publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Articol apărut în The Orthodox Word, noiembrie-decembrie 1976
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziileSecte 108
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric Ranson
 
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
 
 
NUMĂRUL 107 (septembrie-octombrie 2017)
 
 
EDITORIALSfintii 107 1
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers, profesor de Vechiul şi
Noul Testament la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Între filetism, necanonicitate şi influenţă politică
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Nu am nimic de ascuns. De ce ar trebui să am grijă de intimitatea mea ?
de Fabio Esteves, 27 octombrie 2016
 
de dr. Samuil Taubes, prim-rabin în Caransebeş
Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,
publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Articol apărut în The Orthodox Word, noiembrie-decembrie 1976
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul TestamentCuv duh 108
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziile
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim RoseStiri 107 3
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley Smith, 17 septembrie 2017
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric Ranson
 
ŞTIRI
Întâmplări din parohiile catolice americane
 
 
 
NUMĂRUL 106 (iulie-august 2017)
 
 
EDITORIAL
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers, profesor de Vechiul şi
Noul Testament la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Interviu cu iezuitul Miguel Arranz, martor ocular al morţii subite a Mitropolitului Nicodim al Leningradului în cursul audienţei la Papa Ioan Paul I, septembrie 1978
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Cum a devenit intimitatea un bun pentru cei bogaţi şi puternici
 
de dr. Samuil Taubes, prim-rabin în Caransebeş
Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,
publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Articol apărut în The Orthodox Word, noiembrie-decembrie 1976Scriptura 106
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim AlexievLumea 106
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziile
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley Smith, 20 august şi 29 septembrie 2017
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric Ranson
 
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
Întâmplări din parohiile catolice americane
 
 
 
NUMĂRUL 105 (mai-iunie 2017)
 
 
EDITORIALSfintii 105 2
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers, profesor de Vechiul şi
Noul Testament la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Un ortodox în zorii mişcării ecumeniste:
de Yannick Provost
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Nu-mi voi lua niciodată telefonul cu mine când plec cu avionul într-o călătorie internaţională
 
de dr. Samuil Taubes, prim-rabin în Caransebeş
Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,
publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESCSecte 105
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziile
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley Smith, 18 aprilie 2017
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?Stiri 105 2
de părintele Patric Ranson
 
ŞTIRI
Întâmplări din parohiile catolice americane
 
 
 
NUMĂRUL 104 (martie-aprilie 2017)
 Editorial 97
 
EDITORIAL
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziile
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley J. Smith, 11 noiembrie 2016
 
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric RansonStiri 104 1
 
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
Întâmplări din parohiile catolice americane
 
 
 
NUMĂRUL 103 (ianuarie-februarie 2017)
 
 
EDITORIALSfintii 103 1
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Un pas major pe calea către apostazie
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim AlexievSecte 103
 
DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Sfinţii Părinţi şi ereziile
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim RoseIstoria 103 1
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley J. Smith, 14 octombrie 2016
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 Stiri 103 2
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
Alte confesiuni protestante
 
 
 
ALMANAH 2016 (nr. 102)
 

Încercările de peste un veac de convocare a unui Sinod Ecumenic,

menit a aduce reforma în Biserica Ortodoxă

Ştiind că lumea heterodoxă nu va renunţa niciodată la ereziile şi învăţăturile sale greşite,
la începutul secolului XX, conducătorii ortodocşi au pornit o campanie vehementă de reformare
a Bisericii Ortodoxe, pentru a putea săvârşi mult-dorita unitate a creştinilor – ideal de sorginte masonică.
Ei aveau nevoie ca un Sinod Ecumenic să valideze toate modificările dogmatice şi canonice necesare
protestantizării Ortodoxiei. Astfel, strădaniile lor pentru convocarea acestui Sinod s-au succedat neobosite,
zădărnicite însă de circumstanţe politice, sociale, de orgolii ierarhice, ciocniri între ‘puternicii’ Ortodoxiei
oficiale, dar susţinute de heterodocşii care îşi urmăreau propriile interese. Va reuşi oare mult-trâmbiţatul
Sinod din zilele noastre să le împlinească visul, care echivalează cu prăbuşirea Ortodoxiei oficiale ?
 
 
– – – – – – – –
Introducere
Patriarhul Ioachim al III-lea şi Enciclica din 1902
Mitropolitul Dorotei de Prussa şi acţiunile sale
Patriarhul Meletie al IV-lea al Constantinopolului
Congresul panortodox de la Constantinopol din 1923
Patriarhul Miron Cristea şi propunerea sa
Patriarhul Vasilie al III-lea şi planurile sale
Conferinţa inter-ortodoxă de la Vatopedu din 1930
Primul congres al teologilor ortodocşi, Atena, 1936
Patriarhia Moscovei intenţionează să convoace un Sinod Ecumenic
Lumea ortodoxă dejoacă planurile sovietice de convocare a unui Sinod Ecumenic
Conferinţa panortodoxă de la Moscova, 8-17 iulie 1948
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi propunerea sa
Prima Conferinţă panortodoxă din Insula Rhodos, 24 septembrie - 1 octombrie 1961
Cea de-a II-a şi cea de-a III-a Conferinţă panortodoxă din Insula Rhodos, 1963 şi 1964
Cea de-a IV-a Conferinţă panortodoxă de la Chambesy, 1968
Prima întrunire a Comisiei Inter-ortodoxe Pregătitoare a Marelui Sinod
Prima Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1976
Congres pentru examinarea chestiunii sărbătoririi comune a Sfintelor Paşti
Cea de-a II-a Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1982
Cea de-a III-a Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1986
Observaţii şi consecinţe
Patriarhul Bartolomeu relansează procesul de convocare a Marelui Sinod al Ortodoxiei
Începutul pregătirilor pentru cea de-a IV-a Conferinţă panortodoxă presinodală
– – – – – – – –
 
NUMĂRUL 101 (noiembrie-decembrie 2016)
 
 Cugetari 101 1
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Un pas major pe calea către apostazie
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Repere care netezesc calea pentru 1920Scriptura NT 100
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VIII-a. Partea 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 Dogma 101
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley J. Smith, 16 septembrie 2016

 

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 100 (septembrie-octombrie 2016)
 
 Cugetari 100
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Un pas major pe calea către apostazie
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Repere care netezesc calea pentru 1920
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESCLumea 100 2
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VIII-a. Partea 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Interviu cu Wesley J. Smith, acordat site-ului Bioedge, pe 21 iunie 2016,
cu ocazia lansării celei mai recente cărţi, Cultura morţii: Epoca ‘fă rău’ din medicină
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 Stiri 100 1
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 99 (iulie-august 2016)
 
 
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Un pas major pe calea către apostazie
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915Ecumenism 99 2
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Repere care netezesc calea pentru 1920
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 Scriptura NT 99
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VIII-a. Partea 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂLumea 99 2
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
de Wesley J. Smith, 1 aprilie 2016
 Istoria 99 2
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 98 (mai-iunie 2016)
 
 
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂCugetari 98 2
Un pas major pe calea către apostazie
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Repere care netezesc calea pentru 1920Scriptura 98
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim AlexievPC. Pagini duhovnicesti 112 2
 
Mărturia rusoaicei N.N. Tikhonova din Sâmbăta Mare a anului 1997
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VIII-a. Partea 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 Dogma 98 2
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Papa propovăduieşte ,,schimbarea inimilor” şi ,,convertirea ecologică”
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
 
 
 
NUMĂRUL 97 (martie-aprilie 2016)
 
 
EDITORIALEditorial 97
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Anexe
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?
EPILOG
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Sfântul Nectarie de Eghina
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim AlexievPC. Pagini duhovnicesti 07-19
 
Mărturia profesorului universitar dr. Dumitru Constantin-Dulcan, medic neurolog şi psihiatru, din Sâmbăta Mare a anului 2000
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VIII-a. Partea 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 Dogma 97 1
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Papa propovăduieşte ,,schimbarea inimilor” şi ,,convertirea ecologică”
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacăStiri 97 3
 
ŞTIRI
Cipuri implantate de bunăvoie
 
 
 
 
NUMĂRUL 96 (ianuarie-februarie 2016)
 
 
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂCugetari 96 1
Decizii
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Viaţa bisericească între anii 1900-1915
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?Scriptura 96 1
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim AlexievCuv duh 96
 
Vedenie ce s-a arătat în anii noştri unui părinte din Sfântul Munte al Athonului,
care, pentru multa lui smerenie, nu şi-a scris numele, fugind de slava deşartă a oamenilor
 
PAGINI DE ISTORIE
Perioada celor 7 Sinoade Ecumenice
Cartea a VII-a. Partea a 3-aLumea 96 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Papa propovăduieşte ,,schimbarea inimilor” şi ,,convertirea ecologică”
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?Istoria 96 1
O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă
 
ŞTIRI
 
 
 
 
NUMĂRUL 94 (noiembrie-decembrie 2015)
 
 
EDITORIALEditorial 94 1
Este ea victima unei campanii de dezinformare, pusă la cale de forţele anti-ecumeniste, care-i ştirbeşte prestigiul şi recunoaşterea internaţională ?
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a unsprezecea sesiune
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂCugetari 92 7
De Rod Dreher
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Septembrie-octombrie 2015. Evenimente ecumeniste 
Septembrie
» Sinaxa ierarhiei Patriarhiei Constantinopolului
» Întâlnirea Tinerilor ortodocşi din Europa la Cluj-Napoca
» Mitropolia Ardealului începe demersurile pentru canonizarea părintelui Arsenie Boca
» Noi manifestări ecumeniste la Etchimiadzin
» Cea de-a treia consultaţie Iniţiativa Ortodoxă Lausanne
 
Octombrie
» Cea de-a V-a Conferinţă pan-ortodoxă presinodală
» Consultaţie ortodoxo-iudaică la Atena
» Ierarhi ortodocşi la Sinodul pentru Familie al Bisericii Catolice
» Un nou secretar general pentru Conferinţa Bisericilor Europene
» În ultimii ani, relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi confesiunile monofizite devin tot mai apropiate
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
De Sfântul Teofan Zăvorâtul
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 PC. Pagini duhovnicesti 106
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion TroiţkiDogma 93 5
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Papa propovăduieşte ,,schimbarea inimilor” şi ,,convertirea ecologică”
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 93 (septembrie-octombrie 2015)
 
 
EDITORIALEditorial 93 1
de Antonie E. Stivaktakis
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a zecea sesiune
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 Cugetari 93 3
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
Iulie
» Sinodul rus respinge proiectul unui document controversat, formulat de Comisia presinodală pregătitoare
» Ceremonii ecumeniste organizate de armeni la Antelias, Liban
» Conferinţa monofizită internaţională a femeilor ortodoxe
» Abuzuri sexuale asupra copiilor în secta Martorii lui Iehova din Australia
» Prelaţi creştini la cina de Iftar
» În turneul în America Latină, papa cel cu o mie de feţe şi-a arătat adevărata faţă, cea de lider revoluţionar marxist
» Închinare la zeiţa pământ
 
August
» Delegaţie ortodoxă rusă prezentă la întrunirea internaţională a credincioşilor de rit vechi
» Aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea comunităţii ecumeniste de la Taize
» Identitatea de gen şi alte surori ale sale preadesfrânate se strecoară pretutindeni în lumea creştină
» Când caracteristicile şi tradiţiile devin stereotipuri care trebuie înlăturate pentru a obţine comunităţi … docile
» ,,Cred … şi că există extratereştri în afara sistemului solar”Scriptura 93 1
» Toţi oamenii merg în rai
» Zeiţa Kali proiectată pe Empire State Building
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
De Sfântul Teofan Zăvorâtul
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Papa propovăduieşte ,,schimbarea inimilor” şi ,,convertirea ecologică”
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?Stiri 93 2
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 92 (iulie-august 2015)
 
 Editorial 89 2
EDITORIAL
Se doreşte înfiinţarea unei autorităţi religioase mondiale unice ?
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a noua sesiuneCugetari 92 2
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
Mai 
» Patriarhul Daniil ia parte la un eveniment solemn la Templul Coral din Bucureşti
» Întâlnire oficială ortodoxo-luterană
» Congres ortodox în Europa occidentală
» Seminarul ortodox Sfântul Vladimir lansează o serie de cărţi monofizite
» Înmormântare pentru căţei
» Cărţi de colorat … sataniste
 
Iunie
» Hotărâri ale Sinodului BOR
» Întrunirea plenară a Comisiei Credinţă şi Constituţie la Mânăstirea Caraiman, Buşteni
» Congresul tinerilor creştini ortodocşi din Mitropolia Olteniei
» Culmea creştinismului: preoţii comunică cu credincioşii pe Facebook
» Declaraţii hulitoare, înşelări – paleta ortodocşilor secolului XXI
» Fişa personală de securitate a arhiepiscopului romano-catolic Ioan Robu
» Papa – model de lider religios pentru ortodocşi
» 50 de ani de la înfiinţarea Grupului Mixt de Lucru dintre Biserica Catolică şi Consiliul Mondial al Bisericilor
» Festivalul protestant Kirchentag
» Papa în campanie protestantă
» Declaraţii inedite despre strategia Papei Francisc de a reforma Biserica Catolică
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂScriptura NT 92
de Sfântul Ioan Gură de Aur
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 
PAGINI DE ISTORIEDogma 92 1
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Lecţii din Canada
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 Stiri 92 1
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 91 (mai-iunie 2015)
 
 Editorial 91 4
EDITORIAL
Se doreşte înfiinţarea unei autorităţi religioase mondiale unice ?
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a opta sesiune
 Cugetari 91 2
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
Martie
» Episcopeasă luterană prezentă la hirotonia unui preot ortodox în Eparhia Helsinki
» Filozofii creştini contemporani vor o nouă antropologie pentru a stabili locul omului în creaţie …
» Întrunirea Comisiei de Misiune Mondială şi Evanghelizare
» Delegaţie a Consiliului Mondial al Bisericilor la Ierusalim
» Înteţirea întâlnirilor religioase creştino-musulmane
» Sângele Îl mărturiseşte pe Hristos, afirmă papa
» Canonizarea cardinalului Alois Stepinac stârneşte controverse
» Vaticanul şi masoneria
 
Aprilie
» Tămăduirea schismei din Biserica Ortodoxă Bulgară
» Ortodoxia în Ucraina
» Patriarhia Moscovei în dialog cu Biserica de Rit Vechi (Lipovenească)
» Bisericile preocupate de activităţi ecologiste şi dreptate climatică
» Vizita unei delegaţii a Consiliului Mondial al Bisericilor la patriarhul rus Chiril
» Biserica Catolică extinde îndatoririle clericale pe care le acordă femeilor
» Revoluţia homosexuală ia cu asalt VaticanulScriptura 91
» Vaticanul propovăduieşte feminismul
» Vaticanul devine ... comunist
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
- Cuvântarea a XVIII-a despre mântuire a Sfântului Macarie Egipteanul -
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 90 (martie-aprilie 2015)
 Editorial 90
 
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a şaptea sesiune (Miercuri, 30 mai 1923)
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
 
 
 
Ianuarie
» Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, SRUC 2015
» Mitropolitul Serafim Joantă acordă cea mai înaltă distincţie Cardinalului Reinhard Marx
» Patriarhii monofiziţi ai Etiopiei şi Egiptului cer organizarea unei conferinţe pentru unirea monofiziţilor cu ortodocşii
» După atentatele de la Paris, ortodocşii îşi exprimă solidaritatea cu musulmanii
» Papa Francisc cinstit de hinduşi
» Biserica Anglicană a întronizat prima femeie episcop
 
Februarie
» Scrisoarea Chinotitei către patriarhul ecumenic privind vizita papei din noiembrie 2014
» Întrunire a grupului de lucru pentru dialogul dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Coptă
» Rugăciune în comun a monofiziţilor şi altor creştini în SUA pentru creştinii din Siria
» Ortodocşii tradiţionalişti sunt acuzaţi de fundamentalismScriptura 90
» Comisia inter-ortodoxă specială pentru pregătirea Sinodului din 2016 ia în discuţie drepturile minorităţilor … sexuale
» Consiliul Mondial al Bisericilor promovează agenda minorităţilor sexuale
» Închinare la zeii incaşi la hirotonia unui episcop catolic
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Sfântul Simeon Noul Teolog
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
O cronică din secolul al XIX-lea
de monah Partenie Agheev
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 Dogma 89 09
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?
 
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 
ŞTIRI
 
 
 
NUMĂRUL 89 (ianuarie-februarie 2015)
 
 Editorial 89 1
EDITORIAL
Se doreşte înfiinţarea unei autorităţi religioase mondiale unice ?
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Cea de-a şasea sesiune (Vineri, 25 mai 1923)
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Ştergerea istoriei Mesopotamiei. Distrugerea NiniveiCugetari 89 2
de Felicity Arbuthnot, Centrul pentru Cercetarea Globalizării, Montreal, Canada
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?
 
 
 
Noiembrie
» Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea organizaţiei Pro Oriente
» Colaborare între Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Anglicană
» Biserica Anglicană permite femeilor să devină episcopi
» Întrunire interreligioasă la Viena
» Întrunire ortodoxo-monofizită
» Cardinalul Paul Poupard: ,,Când vorbesc cu patriarhul Daniil vorbesc cu un frate foarte drag”
» Petiţie împotriva patriarhului ecumenic Bartolomeu
» Vizita papei la Constantinopol
» Scrisoarea Marii Loji a Italiei către papă: Biserica Catolică şi masoneria nu sunt organizaţii antagoniste
» Masoneria română vrea preoţi în sânul ei
 
Decembrie
» Mii de finlandezi au părăsit Biserica Luterană, după ce aceasta a susţinut introducerea căsătoriei homosexuale
» Organizaţiile ecumeniste susţin dreptatea climatică la COP 20
» În America ortodoxă, femeile sunt făcute citeţi, ca ‘primă treaptă a preoţiei’
» Întrunirea din Fanar: în anticiparea comuniunii depline
» Pregătiri pentru cel de-al doilea Conciliu despre familie
» Patriarhul Chiril: Continuăm dialogul cu Biserica Catolică
» Un rabin a fost numit ambasadorul SUA pentru libertate religioasă
» Templul Coral din Bucureşti este redeschisScriptura 89 1
» Evenimente şi atacuri împotriva Naşterii Domnului 2014: iesle în biserici ortodoxe, proteste împotriva ieslei în spaţiu public în lumea occidentală, proteste ale organizaţiei FEMEN, cine finanţează FEMEN, campanii ale ateilor, aranjamente ale sataniştilor, concert de Hanuka şi Crăciun, creştini şi musulmani împreună
 
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Episcopul Asterie al Amasiei Pontului († 431)
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul TestamentCuv duh 89 3
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
O cronică din secolul al XIX-lea
de monah Partenie Agheev
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 Dogma 89 07
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?
 
Ce alegem: card, adeverinţă sau excluderea din noul sistem sanitar ?
 
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 
ŞTIRIStiri 89 2
Un plan de a reforma sistemul educaţional din temelii
 
 
 
 
ALMANAH 2014 (nr. 88)
 
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
MAREA TRĂDAREAlmanah 2014 03
 
Documente
 
Mai 1998
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUIAlmanah 2014 07
privind data Paştelui din anul 1929
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
- Partea I a apărut în almanahul pe anul 2012 -
 
 
 
 
ALTE ARTICOLEAlmanah 2014 11
 
Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi botezul ortodox
NUMĂRUL 87 (noiembrie-decembrie 2014)
 
 
EDITORIAL
(continuare La început de an … editorialistic)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂPagini 87 1
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂCugetari 87 1
Complicitatea marilor puteri aşa-zis creştine
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Pilda celor chemaţi la cină
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite
 
PAGINI DE ISTORIE
ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XLV)Dogma 87 5
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
 
 
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
 
ŞTIRI
Un plan de a reforma sistemul educaţional din temelii
 
 
 
 
NUMĂRUL 86 (septembrie-octombrie 2014)
 
 
EDITORIALPagini 78
(continuare La început de an … editorialistic)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Complicitatea marilor puteri aşa-zis creştine
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Nunta fiului de împărat
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 PC. Pagini duhovnicesti 93
Pagini din vieţile sfinţilor
 
PAGINI DE ISTORIE
ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XLIV)Dogma 86 01
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
 
Cum devenim nebuni noi înşine şi copiii noştri
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?Stiri 86 1
 
ŞTIRI
Un plan de a reforma sistemul educaţional din temelii
 
 
 
 
NUMĂRUL 85 (iulie-august 2014)
 
 
EDITORIAL
(continuare La început de an … editorialistic)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CRONICĂ EXTERNĂ
Un răspuns oferit de un preot ortodox grecCugetari 85 4
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Complicitatea marilor puteri aşa-zis creştine
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
 Cuv duh 85
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 
PAGINI DE ISTORIE
 Dogma 85 03
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XLIII)
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
 
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?Stiri 85 1
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Bulgaria
 
ŞTIRI
Un plan de a reforma sistemul educaţional din temelii
 
 
 
 
NUMĂRUL 84 (mai-iunie 2014)
 
 
EDITORIAL
(continuare La început de an … editorialistic)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂPagini 84 1
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂCugetari 84 1
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
 
Tâlcuiri la Vechiul TestamentPC. Pagini duhovnicesti 26 01
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite
 
PAGINI DE ISTORIE
 Dogma 84 3
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XLII)
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Bulgaria
 
ŞTIRIStiri 84 10
 
 
 
 
 
NUMĂRUL 83 (martie-aprilie 2014)
 
 Pagini 83 6
EDITORIAL
(continuare La început de an … editorialistic)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Sufletele tuturor sunt aprinse, înotând în lumină
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂCugetari 83 4
Complicitatea marilor puteri aşa-zis creştine
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Au fost reprezentanţii Patriarhiei Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor agenţi KGB ?
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 Cuv duh 83
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
Pagini din vieţile sfinţilor
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XLI)
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Ce aştepta Giorgio La Pira de la Conciliul Vatican II ?Istoria 83 2
 
Drepturi sau privilegii pentru persoanele LGBT ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Bulgaria
 
 
ŞTIRI
 
 
 
 
NUMĂRUL 82 (ianuarie-februarie 2014)
 
 
EDITORIAL
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
 Pagini 82 1
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita
să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Oroarea numită Gardasil, vaccinul împotriva virusului uman Papilloma (HPV), istorisită de una dintre victimele acestui vaccin
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
 
Tâlcuiri la Vechiul TestamentScriptura NT 82
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
 
 Lumea 82
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile IPS Averchie de Jordanville (XL)
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din Bulgaria
 
ŞTIRI
Interne
» Biserica dă credincioşii în judecată
» Pregătire pentru însemnarea cu pecetea ?
» ,,Anul omagial euharistic”
» Oare S-a împărţit Hristos ?Stiri 82 05
 
Externe
» Mai atei ca ateii
» Animozităţi jurisdicţionale
» Toleranţă homosexuală
» Aceleaşi preocupări dintotdeauna
» Un nou guru ortodox
» Anglicanii încă inovează în materie de credinţă …
» Convocarea întâistătătorilor ortodocşi la Constantinopol în Duminica Ortodoxiei
» Chestiunea primatului în Biserica Ortodoxă – poziţii actuale ce duc către erezie
 
» Neo-teologie ortodoxă contemporană sau pur şi simplu protestantism ?
» Vaticanul – un susţinător al frontului homosexualităţii ?
» Într-o acţiune fără precedent, ONU cere Vaticanului să renunţe la morală
» Credincioşi şi necredincioşi din toate ţările, uniţi-vă !
» Va fi canonizat Arhiepiscopul Aloysius Stepinac de Zagreb ?