----------------

 

Carti in site

 

--------------------

DOCUMENTE ALE BISERICII

Rezoluţia cu privire la problema ,,calendarului bisericesc”

 

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

 

1. În dorinţa de a menţine unitatea bisericească, Consfătuirea întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor autocefale adunaţi la Moscova, a procedat la cercetarea problemei calendarului ajungând la concluzia că valoarea calendarului pentru Biserica Ortodoxă se determină mai întâi de toate prin poziţia acestuia faţă de data serbării Sfintelor Paşti; întrucât această sărbătoare trebuie să se facă pe bază de temeiuri biblice şi în conformitate cu hotărârile soborniceşti (Sinoade Ecumenice) pretutindenea în acelaşi timp, într-o zi de duminică, şi nu la aceeaşi dată cu Paştele iudaic.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
 
Partea a II-a
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
Capitolul II
Romano-catolicismul de la 1789 până în timpul prezent (1910)
 

§. 194. a. Misiunile sau propaganda Bisericii Romano-Catolice

Biserica Romană a avut în secolul XIX şi are continuu şi în cel prezent propagande, pe care le utilizase în secolele XVI, XVII şi XVIII, dar aceste din urmă decăzuse la sfârşitul secolului XVIII, din cauza suprimării ordinului iezuiţilor (1773). Misionarii săi, mai toţi dintre monahi, sunt răspândiţi în toată lumea. La 1846 scaunul de la Roma, prin stăruinţa lui Ryllo, iezuit polonez, a creat un vicar apostolic, ca autoritate peste misiuni, chiar între negrii mahomedani din ţările Sudanului (Africa), deşi aceştia ca toţi mahomedanii se opun creştinismului cu obstinaţie inflexibilă şi mai vârtos ei înşişi fac propagandă cu zel şi cu succes între popoare de altă credinţă şi mai ales între păgâni.

Citește mai departe...

Astăzi 15/28 august este

Adormirea Maicii Domnului pe stil vechi

 

Pomenirea dreptului cu laude (Pildele lui Solomon 10, 8), a spus Solomon, cel mai înţelept dintre oameni; căci scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui (Psalmi 115, 5), după cum zice împărătescul David. Dacă pomenirea tuturor drepţilor este subiect de laude, cine nu va aduce laude dreptăţii în izvorul ei şi sfinţeniei în trezoreria ei ? Nu este doar laudă; este a lăuda cu intenţia de a dobândi slava veşnică. Sălaşul lui Dumnezeu nu are nevoie de lauda noastră, acea cetate a lui Dumnezeu despre care s-au grăit preaslăvite, fiind sfântă.

Citește mai departe...

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Citește mai departe...

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (X)

 

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

Dar între timp, chiar în aceeaşi perioadă, Biserica Constantinopolului a extins hotărârea Sinodului din 1484 astfel încât să fie aplicată luteranilor şi calvinilor. Ca prieten al tuturor luteranilor germani, ţarul Petru I l-a întrebat pe patriarhul Constantinopolului cum ar trebui primiţi luteranii în Ortodoxie. În 1718, patriarhul Ieremia i-a răspuns cu o declaraţie scrisă care a fost după aceea inclusă în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus (vol. V, nr. 3325); în ea, patriarhul, gata să-l mulţumească pe ţarul rus, hotărăşte: ,,Cei care se întorc de la erezia luterană şi calvină să nu mai fie rebotezaţi, ci să fie făcuţi creştini desăvârşiţi, fii ai luminii şi moştenitori ai Împărăţiei Cerului doar prin ungerea cu sfântul şi marele mir”. După aceea, şi fără nici o hotărâre sinodală – căci rânduiala sinodală a Bisericii Ruse a fost abolită de Petru I –, latinii au început să fie primiţi chiar fără mirungere.

Citește mai departe...

Trăiam ca un homosexual, dar cu darul lui Dumnezeu

acum sunt căsătorit şi am trei fiice

 

În urmă cu 16 ani, Brian Wheelock era pe deplin cufundat în stilul de viaţă homosexual cu pornografie, desfrâu şi auto-mulţumire. În pofida faptului că era convins că ,,se născuse astfel” şi că identitatea lui era cea a unui ,,homosexual”, el simţea adânc în sufletul său că era nefericit şi că fusese creat pentru mai mult de atât.

Citește mai departe...

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit,

în conformitate cu calendarul îndreptat (II)

de dr. Constantin Chiricescu

 

Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române

1925

 

A se vedea şi

Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, în conformitate cu calendarul îndreptat (I)

Aşezarea Pascaliei în calendarul îndreptat

 

Iată acum, cu ajutorul tabelelor de mai sus referitoare la mutarea periodică a ,,mâinii anului” şi a ,,temeliei lunii”, cum putem cunoaşte în decursul veacurilor viitoare data duminicii Paştilor:

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XIII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Condiţii ca rugăciunea noastră să fie ascultată [continuare]

,,Întreaga Sfântă Scriptură mărturiseşte – după cuvintele Avvei Isaia – că nu se cuvine ca omul să fie ascultat de Dumnezeu dacă nu se roagă Lui cu nevoinţă şi cu osteneala trupului, în mijlocul lipsurilor şi cu inima înfrântă şi smerită”, adică dacă trăieşte în negrijă, în delăsare duhovnicească şi în păcate.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (XII)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

12. Şcoala pariziană de ,,Ortodoxie” – un laborator de învăţături false şi erezii

În decursul întregii sale istorii pe pământ, Biserica lui Hristos a fost înconjurată de puterile întunericului. Acesta este motivul pentru care ea este numită luptătoare, spre deosebire de Biserica biruitoare din ceruri, căreia i se va alătura la sfârşitul veacurilor. Aşa cum s-a întâmplat adeseori, Biserica persecutată luând chip de rob, ca Hristos Însuşi (Filipeni 2, 7), va ieşi învingătoare. Tradiţia Bisericii adevereşte că puterea lui Dumnezeu întru neputinţă se săvârşeşte (II Corinteni 12, 9).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
1
 
Episcopii care au participat la cel de-al II-lea Sinod Ecumenic – Episcopii sciţilor – Biserica din Sciţia sau Goţia – Organizarea exterioară a Bisericii în Imperiul Răsăritean – Părinţii celui de-al II-lea Sinod reuniţi din nou la Constantinopol în 382 – Relaţiile dintre ei şi Apus – Sinodul din Achileea – Scrisoarea episcopilor italieni către Teodosie – Aprecierile lor false – Părinţii din Constantinopol invitaţi la Sinodul din Roma – Refuzul lor – Sinodul din Roma – Damas şi Ursin – Probleme răsăritene – Observaţiile episcopilor răsăriteni reuniţi din nou la Constantinopol în 383 – Starea morală a Bisericii Romei – Ieronim, începuturile sale; criticile sale faţă de clerul roman – Încercări de reformă sub influenţa sa – Scrierile şi criticile sale i-au atras ura clerului roman – El părăseşte Roma – Starea morală a clerului răsăritean – Criticile Sfântului Grigorie Teologul – Ultimii ani ai Sfântului Grigorie – Moartea Sfântului Grigorie Teologul – Geniul său
 

Anii 382-387

 

Citește mai departe...

CE SE întâmpla în Biserică în urmă cu un veac

Situaţia Bisericilor Ortodoxe la începutul anilor ‘1920

 

Deportarea Patriarhului Constantin al VI-lea al Constantinopolului
[Cronică bisericească, februarie 1925; articol scris de arhimandrit Iuliu Scriban]
 
[articol apărut în revista italiană l’Europa Orientale, februarie 1925]
 
[articol apărut în Journal des Debats, 2 februarie 1925]

 

Prezentăm mai jos un articol tradus dintr-o revistă străină, care face o trecere în revistă a Bisericilor Răsăritului. Se vorbeşte despre reforme, principii democratice în Biserică, participarea laicilor în administraţia bisericească, reforma calendarului, căsătoria a doua a clericilor, revizuirea cultului divin, simplificarea limbajului liturgic etc.

O imagine destul de realistă, cu accentele existente în epocă, de modernizare şi reformare a Bisericii Ortodoxe, ‘petrificată’ în dogmele sale străvechi.

Subtitlurile, sublinierile din text şi notele de subsol aparţin redacţiei Catacombele Ortodoxiei.

Citește mai departe...