----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Apele discordiei (IV)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea a III-a

V. Un fanatism anti-ierarhic

Ultima zi de lucrări a celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei a fost joi, 22 martie. Ziua de vineri a fost rezervată pentru o sesiune de închidere şi aprobarea unei Declaraţii de Durabilitate.

083. Apele discordiei IV 1

 

O ultimă zi aglomerată în ‘Satul apei’

 

Prin urmare, aceasta va fi ultima mea analiză asupra programelor pregătitoare. Prin aceste analize am intenţionat să arăt cititorilor unde încearcă să conducă omenirea Revoluţia apei împreună cu Revoluţia verde: ţelul este Ordinea Mondială Unică plănuită a fi instaurată în 2030.

Mă voi concentra asupra a 2 din cele 56 programe oferite pe 22 martie de organizatorii Forumului Mondial al Apei pentru studiul şi dezbaterea participanţilor săi.

 

Programul 1 – 22 martie, joi, pentru întrunirea de la 9-10.30. Pentru prima oară, organizatorii celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei au exprimat dorinţa de a emite o declaraţie care să reflecte dezbaterile şi rezultatele obţinute în cursul Forumului. Se presupune că această declaraţie, intitulată Declaraţie de Durabilitate, va fi adoptată prin consens înainte de sfârşitul forumului şi adoptată la sesiunea de închidere a Forumului de vineri, 23 martie.

Pentru a garanta că procesul de participare implică pe toţi cei dornici să contribuie, această sesiune deschisă este organizată pentru a prezenta şi discuta proiectul de declaraţie. Un proiect a declaraţiei va fi distribuit la începutul sesiunii.

 

1. Acest text ne oferă un prim-plan al modului în care a fost ticluită declaraţia finală a Forumului Mondial al Apei. Timp de 4 zile de lucrări, participanţii au fost bombardaţi cu o cantitate enormă de programe – 249, dacă socoteala 083. Apele discordiei IV 2mea este bună – despre cele mai variate subiecte legate de apă.

 

Un grup expune ,,rezultatele” obţinute în timpul Forumului la începutul ceremoniei de închidere

 

2. Le-am citit pe toate, dar subliniez că nu am evidenţiat programele tehnice în articolele mele. Ele sunt foarte numeroase şi necesită o mulţime de studiu şi discuţie cu privire la detalii. Mă îndoiesc că majoritatea participanţilor au putut să citească toate programele cu atenţia cuvenită. Deci, a fost o inflaţie uriaşă de texte al cărei rezultat practic a fost de a-i intimida pe participanţi.

3. Apoi, timpul pentru discuţii a fost limitat, ceea ce înseamnă că majoritatea temelor nu au fost tratate pe larg, cu seriozitatea necesară. Această observaţie se aplică în mod special soluţiilor tehnice care au nevoie de o evaluare minuţioasă a argumentelor pro şi contra. De exemplu, în cazurile înlocuirii tratamentelor actuale ale apei urbane cu procese mai durabile ecologic şi moderne, acestea din urmă nu pot fi evaluate adecvat într-o întrunire cu, să zicem, 150 participanţi care se confruntă cu zeci de propuneri similare.

4. Grupurilor de discuţie în care au fost împărţiţi participanţii – climat, ecosisteme, administrare urbană, dezvoltare, împărtăşire – li s-a cerut să ajungă la concluzii parţiale la întrunirile din seara zilei de joi, dar nu s-a plănuit ca aceste concluzii să fie raportate în sesiunea plenară de închidere de vineri. Aceste opinii au fost disponibile doar pentru aprecierea directorilor.

5. În mod curios, proiectul pentru declaraţia finală a Forumului Mondial al Apei a fost deja pregătit şi prezentat joi dimineaţă. Participanţilor li s-a permis să-l citească doar la începutul întrunirii lor.

6. În program se afirmă că Declaraţia de Durabilitate – numele fusese de asemenea ales dinainte – ar trebui ,,să reflecte direct dezbaterile din cadrul Forumului”. Însă, concluziile dezbaterilor au fost programate să fie raportate doar la întâlnirile din seara zilei de joi. Astfel devine extrem de limpede că proiectul de document şi discuţia despre el au avut loc înainte de a fi cunoscute concluziile participanţilor din083. Apele discordiei IV 3 grupuri.

 

‘Comitetul de conducere’ – a alcătuit Declaraţia de Durabilitate înainte ca Forumul să fi început ?

 

7. Aşadar, este evident că declaraţia finală a Forumului Mondial al Apei fusese deja scrisă înainte de sfârşitul întrunirilor. Este posibil ca ea să fi fost scrisă chiar înainte de publicarea programelor pe 17 martie 2018, adică înainte de începerea celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei.

8. Este de asemenea interesant de observat că declaraţia finală ,,se presupune că trebuia adoptată prin consens în sesiunea de închidere de vineri”. Consens aici înseamnă cel mai probabil prin aplauze. Dacă este adevărat, atunci acest document nu va fi oferit pentru o discuţie onestă şi detaliată. Cu alte cuvinte, aprobarea sa va fi o simplă formalitate pentru rezultatele impuse de un grup mic de directori.

9. Toate aceste puncte ne arată cât de artificială şi dictatorială va fi această declaraţie finală, care pare să urmeze modelul tuturor acestor declaraţii finale ,,democratice” de la forumurile ecologiste.

 

Programul 2 – 22 martie, joi, pentru întrunirea de la 11-12.30. Disponibilitatea şi calitatea apei proaspete sunt de importanţă vitală pentru sănătatea şi bunăstarea noastră şi au fost recunoscute drept cruciale pentru obţinerea dezvoltării durabile. Însă, inegalităţile legate de accesul la servicii de apă şi canalizare persistă şi sunt o provocare comună pretutindeni în lume, de la ţări în curs de dezvoltare la ţări dezvoltate.

Dimensiunile multiple ale acestei provocări merg de la diferenţe urban-rural până la chestiuni de disponibilitate şi acces al grupurilor vulnerabile la servicii periclitate. Inegalităţile nu numai contravin realizării drepturilor omului la apă şi canalizare, ci de asemenea împiedică sănătatea, bunăstarea şi educaţia şi au implicaţii sociale şi economice grave care subminează dezvoltarea durabilă.

Sesiunea specială va reflecta la rolul mecanismelor internaţionale ... şi procedurilor speciale pentru drepturile omului pentru a asigura realizarea eficientă a drepturilor omului la apă şi canalizare cu implicarea publicului şi societăţii civile.

Audienţa se va angaja în discuţii interactive asupra perspectivelor, experienţelor şi provocărilor lor privind transpunerea în practică a drepturilor omului la apă şi canalizare.

 

1. Aici vedem că Forumul Mondial al Apei împărtăşeşte mitul revoluţionar larg răspândit care afirmă că inegalităţile sunt sursa tuturor relelor.

 

083. Apele discordiei IV 4

S-a organizat un prim Tribunal al Dreptăţii pentru Apă cu scopul de a pune capăt tuturor inegalităţilor

 

2. Biserica Catolică a învăţat întotdeauna opusul: când inegalităţile sunt distribuite în mod armonios, ele reflectă o rânduială dreaptă, care este cea mai bună cu putinţă imagine în oglindă a lui Dumnezeu în creaţie. Deci, centrul creaţiei este societatea umană. Prin urmare, când o societate este ierarhică şi armonioasă, această societate este cea mai bună asemănare a lui Dumnezeu în universul creat.

3. Tocmai pentru că revoluţia este inspirată de diavol, ea este îndreptată către distrugerea acestei imagini în oglindă a lui Dumnezeu, care este alcătuită din toate inegalităţile juste. Aşadar, Revoluţia verde este de asemenea împotriva inegalităţilor şi ierarhiei, aşa cum este mlădiţa ei mai recentă, Revoluţia apei.

4. Acum, în acest program, Forumul Mondial al Apei adoptă ca premisă faptul că toate inegalităţile sunt rele în sine şi militează pentru anihilarea lor. Se afirmă: ,,Inegalităţile legate de accesul la servicii de apă şi canalizare persistă şi sunt o provocare comună pretutindeni în lume, de la ţări în curs de dezvoltare la ţări dezvoltate”. În continuare, se declară: ,,Inegalităţile nu numai contravin realizării drepturilor omului la apă şi canalizare, ci de asemenea împiedică sănătatea, bunăstarea şi educaţia şi au implicaţii sociale şi economice grave care subminează dezvoltarea durabilă”.

5. În cele peste 35.000 cuvinte ale programelor Forumului Mondial al Apei pe care le-am citit, nu am găsit nici un motiv pentru a fundamenta acest atac general împotriva inegalităţilor. Nu este oferit nici un fel de fapt sau argument valid pentru a dovedi de ce şi cum inegalităţile sunt sursa tuturor acestor rele. Aceasta083. Apele discordiei IV 5 caracterizează o opoziţie filozofică apriorică, care poate fi tradusă în limbajul obişnuit ca o opoziţie fanatică faţă de inegalitate.

 

Femei participante cer roluri egale în administrarea resurselor de apă

 

6. Astfel, noi putem nota o altă caracteristică a celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei, alături de celelalte pe care le-am menţionat în articolele din această serie: opoziţia sa radicală filozofico-religioasă faţă de inegalităţi şi ierarhie în societate, fie ele inegalităţi sociale, politice, economice sau chiar inegalităţi de cunoaştere şi informare.

Acum se naşte întrebarea: citind aceste programe diferite şi bazându-mă pe ceea ce afirmă ele, ar trebui să fac o listă de ţeluri şi metode ale Forumului Mondial al Apei pentru a permite cititorului să aibă la dispoziţie o schiţă completă a acestei Revoluţii verzi ? Ar trebui să aloc ceva timp pentru a analiza declaraţia finală care va fi votată ?

Permiteţi-mi să analizez argumentele pro şi contra ale acestei sarcini. Dacă, după ce mă voi consulta cu alţi membri ai site-ului Tradition In Action, voi hotărî să scriu încă un articol, el va apărea destul de curând.

 

083. Apele discordiei IV 6

Punând apa în centrul planului revoluţionar pentru o Ordine Mondială Unică

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei