----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Potrivit rânduielilor bisericeşti, în postul Adormirii Maicii Domnului, precum în Postul Mare (din care este desprins), de luni până vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn.

 

În plus faţă de aceste rânduieli, se dezleagă (datele sunt pe stil vechi):

- la vin şi untdelemn:
Marţi 1 august, de Scoaterea Sfintei Cruci
Miercuri 9 august, de Sfântul Apostol Matia
Vineri 11 august, de Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului
 
- la peşte:
Duminică 6 august, de Schimbarea la Faţă a Domnului

 

Cum ar trebui să ţinem postul Adormirii Maicii Domnului

de Arhiepiscop Averchie de Jordanville

 

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Sfinţii Mucenici Macavei

 

 

Postul începe cu praznicul scoaterii Sfintei Cruci. Această sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a Bisericii din Constantinopol. La 1 august, o părticică din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul palatului împărătesc şi purtată, cu sobor şi alai de sărbătoare, la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea, spre mângâierea şi cinstirea credincioşilor, până la 14 august, când era readusă la palat.

Aceasta se făcea în amintirea arătării Sfintei Cruci la biruinţa marelui Constantin asupra lui Maxenţiu la podul Milvius de pe râul Tibru în anul 312, precum şi a descoperirii lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Elena la Ierusalim.

Împreună cu celelalte sărbători ale cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci – Înălţarea Sfintei Cruci la 14 septembrie şi Duminica Sfintei Cruci, a treia din Postul Mare – scoaterea Sfintei Cruci de astăzi ne cheamă la o întâlnire duhovnicească cu taina Crucii şi la purtarea, în umbra Crucii Domnului, a propriei noastre cruci, dată nouă în viaţă de Dumnezeu.

Ca şi odinioară, şi astăzi se scoate cu evlavie Sfânta Cruce care stă pe sfânta masă şi se aşează pe iconostasul Mântuitorului, spre închinare.

Noi, oamenii, cei ce umblăm ca pe mare prin valurile vieţii şi suntem înviforaţi de furtuna patimilor, cu credinţă să alergăm la Cinstita Cruce ca la o corabie de mântuire; şi ea va alina valurile şi vânturile, şi va potoli patimile. De aceea să alergăm cu bucurie la limanul mântuirii cel fără de valuri.

(A doua stihiră a praznicului scoaterii Sfintei Cruci de la vecernie)

 

087.- Astazi incepe postul Adormirii Maicii Domnului 1

Fragment din Sfânta Cruce a Domnului

care se află la Mânăstirea Xeropotamou, Muntele Athos

 

Urăm tuturor POST UŞOR şi plin de roade duhovniceşti !