----------------

 

Carti in site

 

--------------------

DOCUMENTE ALE BISERICII

Rezoluţia cu privire la problema ,,calendarului bisericesc”

 

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

 

1. În dorinţa de a menţine unitatea bisericească, Consfătuirea întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor autocefale adunaţi la Moscova, a procedat la cercetarea problemei calendarului ajungând la concluzia că valoarea calendarului pentru Biserica Ortodoxă se determină mai întâi de toate prin poziţia acestuia faţă de data serbării Sfintelor Paşti; întrucât această sărbătoare trebuie să se facă pe bază de temeiuri biblice şi în conformitate cu hotărârile soborniceşti (Sinoade Ecumenice) pretutindenea în acelaşi timp, într-o zi de duminică, şi nu la aceeaşi dată cu Paştele iudaic.

Pascalia alexandrină satisface complet această exigenţă bisericească.

 

2. Pentru ca să fie evitate diferenţele în ceea ce priveşte sărbătorirea Sfintelor Paşti, din cauza multiplelor sisteme calendaristice ce există în uzul Bisericilor autocefale, Consfătuirea consideră că este obligatoriu pentru întreaga lume ortodoxă de a sărbători Sfintele Paşti, numai după stilul vechi (iulian), în conformitate cu Pascalia alexandrină.

 

3. Până la elaborarea şi ratificarea celui mai perfecţionat calendar, Consfătuirea socoteşte că, în ceea ce priveşte sărbătorile fixe, fiecare Biserică autocefală poate să se folosească de calendarul ce a intrat în uzul Bisericii respective.

 

4. Consfătuirea socoteşte că clericii şi mirenii au obligaţii de a urma stilul acelei Biserici locale în graniţele căreia ei locuiesc, primindu-l ca unul din obiceiurile acelei Biserici, respectarea căruia ne poruncesc sfintele canoane în numele unirii şi al dragostei.

 

(Urmează aceleaşi iscălituri ca şi sub prima rezoluţie)