----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Astăzi 15/28 august este

Adormirea Maicii Domnului pe stil vechi

 

Pomenirea dreptului cu laude (Pildele lui Solomon 10, 8), a spus Solomon, cel mai înţelept dintre oameni; căci scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui (Psalmi 115, 5), după cum zice împărătescul David. Dacă pomenirea tuturor drepţilor este subiect de laude, cine nu va aduce laude dreptăţii în izvorul ei şi sfinţeniei în trezoreria ei ? Nu este doar laudă; este a lăuda cu intenţia de a dobândi slava veşnică. Sălaşul lui Dumnezeu nu are nevoie de lauda noastră, acea cetate a lui Dumnezeu despre care s-au grăit preaslăvite, fiind sfântă.

Proorocul David spune despre ea: Preaslăvite s-au grăit pentru tine, cetatea lui Dumnezeu (Psalmi 86, 2). Ce fel de cetate vom alege pentru nevăzutul şi necuprinsul Dumnezeu, care ţine toate lucrurile în mâna Lui, dacă nu acea cetate care singură este mai presus de fire, dând adăpost fără circumscriere Cuvântului lui Dumnezeu celui mai presus de fiinţă ? Preaslăvite s-au grăit despre acea cetate de către Dumnezeu Însuşi. Căci ce este mai slăvit decât a fi făcut primitorul sfatului lui Dumnezeu, care este din veşnicie ?

Nici o limbă omenească, nici o minte îngerească nu poate cu vrednicie să o laude pe cea prin care ni s-a dat să privim limpede la slava Domnului. Atunci ar trebui să tăcem de teama neputinţei noastre ? Cu siguranţă nu. Ar trebui să ne depăşim propriile hotare şi să grăim liber despre taine cu neputinţă de grăit, lăsând deoparte toată sobrietatea ? În nici un caz. Unind mai degrabă teama cu râvna, şi împletindu-le într-o singură cunună, cu mână smerită şi suflet plin de dor, să ne arătăm pârga sărăcăcioasă a minţii noastre în recunoştinţă faţă de Împărăteasa şi Mama noastră, binefăcătoarea întregii zidiri ca plată a datoriei noastre.

Există o istorie despre nişte ţărani care arau pământul când s-a întâmplat să treacă pe acolo un rege, în splendoarea veşmintelor şi coroanei lui împărăteşti şi înconjurat de nenumăraţi purtători de daruri. De vreme ce nu era nici un dar care să îi fie oferit la acel moment, unul dintre ţărani a adunat apă în mâinile strânse căuş, căci se întâmpla să fie un râu mare în apropiere. Din aceasta el a pregătit un dar pentru rege, care l-a întrebat: ,,Ce este aceasta, băiatul meu ?” El i-a răspuns cu curaj: ,,Am luat ce este mai bun din ce am avut, gândind că este mai bine să-mi arăt bunăvoinţa decât să nu ofer nimic. Tu nu ai nevoie de darurile noastre, nici nu vrei nimic de la noi decât bunăvoinţa noastră. Nevoia este de partea noastră şi răsplata este în faptă. Ştiu că slava vine adesea la cei recunoscători”.

Uluit, regele a lăudat înţelepciunea băiatului, a recunoscut cu graţie bunăvoinţa lui şi i-a făcut multe daruri în schimb. Dacă acel monarh mândru a răsplătit cu atâta mărinimie intenţiile bune, oare Doamna noastră, Maica lui Dumnezeu nu va primi bunăvoinţa noastră, fără a ne judeca după ceea ce împlinim ? Doamna noastră este Maica lui Dumnezeu, care Singur este bun şi nemărginit în bunăvoinţa Lui, care a preferat cei doi bani ai văduvei multor daruri splendide. Cu adevărat, ea ne va primi pe noi, care ne plătim datoria şi ne va întoarce fără măsură de mult faţă de ceea ce dăm noi.

[Din omilia Sfântului Ioan Damaschin la Adormirea Maicii Domnului]

 

099. Astazi incepe postul AMD

Adormirea Maicii Domnului

Mozaic din Catedrala Martorana, Palermo

 

 

Troparul Adormirii Maicii Domnului

Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.

 

Condacul Adormirii Maicii Domnului

Pe Născătoarea de Dumnezeu cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţe, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu o au ţinut. Căci ca pe Maica Vieţii, la viaţă o a mutat Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.