Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Articole

Ultimele articole apărute pe site
 
NOUTĂŢI
 
Pentru articolele pe luna septembrie, consultaţi pagina de Noutăţi
 
 
NOU !
 
2 septembrie
Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic (VIII)
082. Catre un al VIII-lea Sinod Ecumenic VIII
Pe 1 iulie 1947, ziarul ortodox Fis din Cairo publica un articol intitulat ,,Un sinod necanonic: Un sinod al neascultării”. Potrivit acestui articol, adevăratele Biserici Ortodoxe nu vor lua parte la ,,conferinţa bisericească sovietică” deoarece ea era o întreprindere politică. Moscova era acuzată că a neglijat statutul ecumenic şi drepturile patriarhului Constantinopolului şi că a încercat să aducă toate Bisericile Ortodoxe locale sub dominaţia tronului patriarhal rus. Ziarul declara că grecii ortodocşi nu vor cădea în capcana Kremlinului.
 
2 septembrie
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (VI)
Bătălia pentru Constantinopol
În atmosfera de freamăt care se răspândea în întreaga societate rusă în prima jumătate a anului 1915 au fost lansate unele idei absolut fantastice. De exemplu, autorul unuia din articole scria că, de vreme ce Rusia era mai mare decât vechiul Bizanţ, ea nu ar trebui să aibă un patriarh, ci mai mulţi: astfel de oraşe precum Moscova, Kiev, Petrograd, Vilna, Kazan, Tiflis şi Irkuţk vor deveni scaune patriarhale. Chestiuni comune tuturor Bisericilor vor fi soluţionate la sinoadele episcopilor ruşi şi răsăriteni, şi episcopii ruşi vor avea locul conducător. Constantinopolul eliberat va deveni leagănul Împărăţiei lui Hristos pe pământ; după apariţia sfintei cruci deasupra Sfintei Sofia dezbinarea lumii creştine va înceta, a spus alt scriitor bisericesc.
 
12 august098. Traiam ca un homosexual 2
În urmă cu 16 ani, Brian Wheelock era pe deplin cufundat în stilul de viaţă homosexual cu pornografie, desfrâu şi auto-mulţumire. În pofida faptului că era convins că ,,se născuse astfel” şi că identitatea lui era cea a unui ,,homosexual”, el simţea adânc în sufletul său că era nefericit şi că fusese creat pentru mai mult de atât.
 
 
Alte articole
4 septembrie
ISTORIA BISERICII (VIII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
de Vladimir Guettee
 
 
4 septembrie
Sfântul Ioan şi societatea rusă
 
30 august
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
 
28 august
ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ şi STATISTICA BISERICEASCĂ
de Euseviu Popovici
 
Capitolul II
Romano-catolicismul de la 1789 până în timpul prezent (1910) 
 
14 august
- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisieipentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -
a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit
 
9 august
CHESTIUNEA CALENDARULUI
de dr. Constantin Chiricescu
Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, 1925
 
A se vedea şi
 
9 august
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
7 august
Ecumenismul – calea către pierzare (XII)
de Ludmilla Perepiolkina
 
 
7 august
ISTORIA BISERICII (VII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
de Vladimir Guettee
 
 
5 august
Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite
 
» MUCK: acronimul care descrie perfect ce vrea ONU să facă Americii
» Legea liberală ,,Libertate pentru toţi” înseamnă constrângerea pro-LGBT a creştinilor
» Toţi ştiu că lumea este suprapopulată, sau în curând va fi. Dar dacă toţi greşesc ?
» Un editorial din New York Times susţine că extincţia rasei umane ar fi bună pentru planeta Pământ
 
 
 
 
PAGINA CITITORULUI
 
 
Pe PAGINA CITITORULUI, puteţi citi articolele din cadrul rubricilor consacrate:
 
- Întâmplări minunate din zilele noastre
- Minuni din zilele noastre
- Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite
- Pagini din vieţile sfinţilor
- Proorocii şi vedenii folositoare de suflet
şi altele
 
- Frânturi de istorie duhovnicească
- Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu
- Aduceri aminte (1820-1892), de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ
- Arătare pentru minunile şi vedeniile Sfântului Părintelui nostru NilIzvorâtorul de mir, cel din Sfântul Munte Athos (I-VI)
- Mărturii despre Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorulale unor credincioşi care au trăit şi au pătimit alături de el
şi altele