Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Articole

Ultimele articole apărute pe site
 
NOUTĂŢI
 
Pentru articolele pe luna iulie, consultaţi pagina de Noutăţi
 
 
NOU !
 
17 iulie
de arhimandrit Galaction Cordun
Bucureşti, 1923
 
Filozoful Scherer zice: ,,Necredinţa tinde să pustiască cerul şi să depopuleze pământul”, adevăr de netăgăduit. De altfel şi istoria ne dovedeşte rolul mare ce l-a avut şi îl are sentimentul religios în viaţa popoarelor. Câtă vreme un popor a observat cu sfinţenie principiile religiunii sale, s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, a dus o viaţă sănătoasă, a fost un popor tare, de ordine, şi un factor de progres al omenirii. Şi dimpotrivă, când necredinţa a pătruns într-un popor, atunci s-a strecurat în el şi germenul putreziciunii şi al patimilor animalice de tot felul; acestea l-au ros şi i-au secat măduva de viaţă până ce l-au făcut să dispară din cartea vieţii.
 
15 iulie
 
Aceste biografii succinte nu vorbesc îndeajuns de mult despre vremurile deosebit de tulburi pe care le-au traversat aceşti ierarhi, nici despre adversităţile cu care au avut de-a face în încercarea lor de a-şi îndeplini misiunea de arhipăstori. De asemenea, ele vorbesc prea puţin sau chiar deloc despre strădaniile neobosite ale Patriarhiei Moscovei de a convinge – prin orice mijloace – atât pe ierarhii şi clericii ruşi din diaspora, cât şi pe credincioşii ruşi să se întoarcă în sânul său. Interesul său nu era legat doar de prestigiul său în lume, ci şi de presiunea inimaginabilă şi neîncetată care se făcea asupra Bisericii Serghiene pentru a sluji scopurilor bolşevice.
 
3 iulie
CE SE întâmpla în Biserică în urmă cu un veac
[a se vedea partea I şi partea a II-a]076. Ce se intampla in Biserica in urma cu un veac III
 
Guvernul din Angora a luat de curând o măsură care stârneşte adâncă mişcare în toată lumea grecească, măsură care nelinişteşte pe diplomaţii care au iscălit Tratatul de la Lausanne şi jigneşte pe toată lumea creştină. Joi dimineaţa, el a păşit la izgonirea grosolană a Î.P.S. Constantin, de curând ales patriarh ecumenic. El nu formula nici o învinuire împotriva acestui înalt prelat, care nu săvârşise nici un act vrednic de pedeapsă, ci îl aşeza în categoria grecilor, zişi, puşi pentru schimb şi cerea ca el să părăsească pământul turcesc.
 
 
Alte articole pe luna iulie
17 iulie
Sfântul Ioan şi societatea rusă
 
12 iulie
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
10 iulie
Ecumenismul – calea către pierzare (XI)
de Ludmilla Perepiolkina
 
 
10 iulie
CHESTIUNEA CALENDARULUI
de dr. Constantin Chiricescu
Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, 1925
 
8 iulie
- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisieipentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -
a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit
 
5 iulie
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
3 iulie
ISTORIA BISERICII (VI)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
1 iulie
Despre sărbătorile de peste an (VIII)
 
1 iulie
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (V)
Bătălia pentru Constantinopol  
 
 
 
 
PAGINA CITITORULUI
 
 
Pe PAGINA CITITORULUI, puteţi citi articolele din cadrul rubricilor consacrate:
 
- Întâmplări minunate din zilele noastre
- Minuni din zilele noastre
- Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite
- Pagini din vieţile sfinţilor
- Proorocii şi vedenii folositoare de suflet
şi altele
 
- Frânturi de istorie duhovnicească
- Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu
- Aduceri aminte (1820-1892), de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ
- Arătare pentru minunile şi vedeniile Sfântului Părintelui nostru NilIzvorâtorul de mir, cel din Sfântul Munte Athos (I-VI)
- Mărturii despre Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorulale unor credincioşi care au trăit şi au pătimit alături de el
şi altele