Biserica ortodoxǎ de stil vechi din Bacău a fost sfinţită


Duminică, 12 august 2007, s-a săvârşit sfinţirea bisericii ortodoxe de stil vechi ,,Sfântul Prooroc Ilie” din Bacău, după 17 ani de trudă şi neîncetată rugăciune.

Slujba a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vlasie Mogârzan, împreună cu alţi 5 episcopi: Prea Sfinţiţii Ghenadie, Teodosie, Sofronie, Flavian şi Antonie. Delegat din partea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Chiprian din Grecia a fost Prea Sfinţitul Ambrozie de Methonia.

La acest eveniment excepţional pentru comunitatea băcăuană au participat peste 4.000 de credincioşi. De asemeni, la slujbă au asistat oficialităţile municipiului şi judeţului Bacău printre care menţionăm: domnul primar Romeo Stavarache, domnul prefect Gabriel Berca, deputat Ionel Paler. La invitaţia preotului paroh Mihai Marchidan, primarul Romeo Stavarache a ţinut o mică cuvântare.


Biserică nouă şi impozantă

Construcţia bisericii a început în primăvara anului 1990, în acel an fiind sfinţit locul şi aşezată în altar, în cadrul primei sfinte liturghii, piatra de temelie a bisericii.

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-1

Temelia bisericii

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-2

Biserica în iarna anului 1990

 

În anul 1993, de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în paraclisul nou construit, s-a început oficierea slujbelor de către preotul paroh Gheorghe Prisecaru.

În 1998, preotul paroh a fost schimbat, noul numit fiind preotul stavrofor Mihai Marchidan ce păstorea parohia din Salcia, Galaţi. Lucrările la biserica nouă, ce era zidită şi acoperită cu tablă, au continuat prin finalizarea tencuielilor interioare şi exterioare, realizarea instalaţiei de încălzire, pictarea bisericii de către pictorul ieşean Gabriel Tănase, absolvent al Facultăţii de Arte Plastice Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, şi mai apoi prin modificări ale casei parohiale şi gardului de împrejmuire a terenului şi amenajarea curţii interioare.


PC. Evenimente din Biserica noastra 03-3

Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Bacǎu, în 2006

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-4

Imagine din interiorul bisericii

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-5

Pictura bisericii

 

În 2004, preotul Mihai Marchidan a fost ridicat la rangul de protopop al proaspetei înfiinţate Protoierii Bacău, protoierie care are în subordine 13 parohii.

În 2006 s-a dispus începerea unei noi construcţii ce conţine la parter paraclisul capelă ,,Sfânta Ana”, o trapeză (sală de mese şi bucătărie), turnul clopotniţă, iar la etaj camere.

Tot în cadrul Bisericii Sfântul Prooroc Ilie funcţionează biblioteca parohială ,,Sfântul Ioan Gură de Aur”.


Sentiment viu de credinţă în popor

Mulţime mare de credincioşi a venit din multe colţuri ale judeţului, ba chiar şi de prin judeţele înconjurătoare, ca şi foarte mulţi călugări şi maici din Moldova, pentru a-şi mângâia inimile şi sufletele prin binecuvântarea primită la sfânta liturghie săvârşită în cadrul sfinţirii lǎcaşului de cult. Mare mulţumire sufletească au primit şi prin ascultarea cuvintelor arhiereilor prezenţi:

„Sfinţirea unei biserici este haina desăvârşită, cu care se îmbracă biserica şi se prezintă Mântuitorului” a spus I.P.S. Mitropolit Vlasie, iar P.S. Ambrozie a continuat arătând că „sfinţirea unei biserici este ca un botez. Sfânta Masă este stropită cu apă sfinţită, este miruită cu Sfântul şi Marele Mir. Şi din acel moment este un înger prezent la Sfânta Masă, care aduce rugăciunile preoţilor şi creştinilor ce se roagă acolo în biserică, către jertfelnicul Mântuitorului în cer. De aceea este considerată ca fiind o naştere, un botez pentru biserică, ziua în care s-a sfinţit”.

„Astăzi putem spune că prin sfinţirea bisericii am dat răspuns la întrebarea unde se roagă creştinii. Astăzi s-a sfinţit însuşi lăcaşul sfinţilor, s-a împlinit ridicarea şi consacrarea lăcaşului unde Sfântul Duh plineşte şi curăţeşte” a încheiat preotul paroh Mihai Marchidan.

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-6

Prea sfinţiţii în timpul sfintei liturghii

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-7

IPS Mitropolit Vlasie şi ceilalţi arhierei sfinţind biserica, ungând-o cu Sfântul şi Marele Mir

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 03-8

Dupǎ liturghie


Oamenii au venit la slujbă să primească pace în suflete şi puterea de a trece peste necazuri, căci Dumnezeu a rămas singurul nostru reazem, în El fiindu-ne tăria şi puterea.

Numărul mare de tineri participanţi la slujbă te fac să crezi că sentimentul religios este încă foarte viu în ţară. Ţinuta vestimentară foarte decentă a celor participanţi la slujbă, şi dăruirea cu care enoriaşii ţin vie tradiţia ortodoxă, aşa cum a fost lăsată de {nsuşi Mântuitorul Hristos, Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi, îl fac pe credinciosul de rând să se întrebe cât de nemilos au fost retezate rădăcinile Bisericii oficiale, prin schimbarea calendarului, în 1924, pentru cǎ aceasta a pierdut legǎtura cu adevǎrata tradiţie ortodoxǎ şi a alunecat în desuet.


Sfinţirea Bisericii Sfântul Prooroc Ilie, Bacău, 12 august 2007

Eusebiu Marchidan