Punerea pietrei de temelie la biserica Schitului Sfântul Ierarh Ioan Maximovici din Cernica

de Andrei


Mulţumită lui Dumnezeu

Cu ajutorul Domnului, şi prin mijlocirea plăcutului Său, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, episcop de Shanghai şi San Francisco, şi cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vlasie Mogârzan, duminică, 18 iunie/1 iulie 2007, după săvârşirea sfintei liturghii, s-a pus piatra de temelie la biserica schitului de maici din comuna Cernica, judeţul Ilfov, cu hramul Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, de către PS Flavian Ilfoveanul, în prezenţa unui sobor de preoţi şi diaconi, şi a unui mare număr de credincioşi. Tocmai de aceea, fotografiile nu sunt poate dintre cele mai profesioniste – nu am vrut să împiedic desfăşurarea slujbei.

 

Câteva cuvinte despre sfântul lăcaş

Schitul, având 11 vieţuitoare, s-a înfiinţat în anul 1998.

Este situat în centrul comunei, lângă primărie, având o amplasare prielnică vieţii monahale, la marginea pădurii de salcâm, care este şi hotarul natural al comunei Cernica.

Biserica schitului, ce poate fi zărită de pe Autostrada Soarelui (Bucureşti-Constanţa), este o construcţie impunătoare, finisată, de o frumuseţe deosebită, care îmbie la rugăciune şi contemplaţie. Ea este realizată în cel mai pur stil brâncovenesc, având planul în formă de cruce bizantină (treflată), de coordonatele 26/8,5 m, cu 14,5 metri lăţime în zona absidelor (stranelor).

Ea îşi aşteaptă acum ,,haina de nuntă” – împodobirea: catapeteasma, sculptată cu măiestrie în lemn de stejar (ceea ce vedeţi în fotografii este o catapeteasmă provizorie – placaj de lemn, acoperit cu material lucios, pe care s-au pus icoane), şi, nu în ultimul rând, pictarea sa, care se doreşte a se săvârşi în cel mai scurt timp, în manieră bizantină, în frescă.


Despre piatra de temelie a bisericii schitului ,,Sfântul Ierarh Ioan Maximovici”

Aceasta a fost realizată de către părinţii Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti (unde se află şi scaunul episcopal al PS Flavian Ilfoveanul), în atelierul de prelucrare marmură din incinta acestui aşezământ monahal. Deşi titulatura oficială a Bisericii noastre este ,,Biserica Ortodoxă de Stil Vechi” – şi asta nu la dorinţa noastră, ci a ,,celor puternici”, pe piatra de temelie s-au întipărit slovele care s-au vrut a fi ca o rugăciune: ,,Doamne, nu depărta mila Ta de la noi, Biserica Ortodoxă de Răsărit” – căci noi aşa dorim să fim numiţi, şi nu batjocoritor ,,de stil vechi”, ,,stilişti”, ,,calendarişti” etc.

PC. Evenimente din Biserica noastra 02-5

PC. Evenimente din Biserica noastra 02-6

 

Semnificaţia punerii pietrei de temelie la ridicarea bisericilor ortodoxe

Întemeierea sfintelor lăcaşuri pe piatră semnifică ,,piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului”, adică pe Hristos, care este Cap al Bisericii. În firida din partea dreaptă a sfântului altar, în exteriorul bisericii, se aşează, în momentul punerii pietrei, şi o candelă aprinsă, care simbolizează focul nestins al rugăciunii ce se va săvârşi în acel lăcaş, neîncetat. Şi nu de puţine ori, mai ales în vremuri de prigoană, Dumnezeu a slobozit multe minuni şi descoperiri, ce sfidează orice lege a modernităţii: când buldozerele muşcau nemilos din ,,buna podoabă a casei Domnului” - adică din zidurile bisericilor, se găseau candelele puse la întemeiere încă arzând, smerit, peste veacuri, fără încetare ...

Aşa îl rugăm şi noi pe Dumnezeu, să ne dea zile paşnice şi îndelungate, pentru a-i aduce cântare de slavă, precum flacăra nestinsă a candelelor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PC. Evenimente din Biserica noastra 02-4

PC. Evenimente din Biserica noastra 02-3

PC. Evenimente din Biserica noastra 02-1