Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (IV)

 

Strana stângă

Pe strana stângă, în registrul cel mai de sus este pictată Pogorârea la Iad a Mântuitorului Hristos. Fresca este deosebită, caracteristic bizantină: Mântuitorul este pictat având o statură mult mai mare decât cea a sfinţilor, El are sub picioare porţile iadului, pe care le-a deschis prin Învierea Sa şi le întinde mâna protopărinţilor Adam şi Eva.

Imediat în dreapta Mântuitorului este Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Său, care a vestit venirea Sa atât pe pământ, cât şi în iad, printre drepţii din Vechiul Testament. De asemenea, tot în dreapta, este zugrăvit Sfântul Împărat şi Prooroc David, într-un grup de prooroci şi sfinţi din Vechiul Testament.

De-a stânga Mântuitorului se află o altă ceată de sfinţi din Vechiul Testament.

Un registru mai jos sunt pictate scene legate de Învierea Domnului, de la stânga la dreapta: Îngerul vestind mironosiţelor Învierea, Hristos arătându-Se mironosiţelor, Iisus Hristos binecuvântând pe apostoli, Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan venind la mormânt, Sfântul Apostol Toma pipăind rănile lui Hristos.

Urmează un brâu de sfinţi mucenici (bust) în număr de 12. În partea stângă, dinspre naos spre fereastra stranei, sunt: Sfinţii Mucenici Stratilat, Mamant, Calinic, Marchian, Martirie şi Iustin Filozoful.

De cealaltă parte a ferestrei (către altar) sunt: Sfinţii Mucenici Vasilisc, Mavrichie, Apolonie, Filimon, şi Sfinţii Doctori fără de arginţi Ioan şi Chir.

În registrul cel mai de jos al stranei este o serie de 10 sfinţi mucenici în picioare, în mărime mai mare decât naturală. Stând în strană, încerci sentimentul că te afli printre ei în timpul slujbei, că ei aduc laudă lui Dumnezeu, iar noi, după putinţă, încercăm să facem la fel, să le călcăm pe urme. Parcă acolo, în strană, s-ar împleti Biserica luptătoare, de pe pământ, pe care o alcătuim noi creştinii, şi Biserica biruitoare, din cer, formată din cetele de sfinţi şi îngeri.

De la stânga la dreapta sunt pictaţi (către naos): Sfinţii Mucenici Teodul, Leontie, Isidor, Longhin Sutaşul, Evstatie Plachida. În glaful ferestrei sunt pictaţi Mântuitorul nostru Iisus Hristos binecuvântându-i pe mucenici şi Sfinţii Mucenici Agapie şi Teopist.

Către sfântul altar sunt Sfântul Mucenic Pantelimon, Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Sfântul Mucenic Iacov Persul şi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

 

 

Imagini

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 01

Imagini de ansamblu ale stranei

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 02

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 03

Pogorârea la Iad a Mântuitorului Hristos

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 04

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 05

Mântuitorul întinde mâna protopărinţilor Adam şi Eva

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 06

Imediat în dreapta Mântuitorului este Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Său, care a vestit venirea Sa atât pe pământ, cât şi în iad, printre drepţii din Vechiul Testament. De asemenea, tot în dreapta, este zugrăvit Sfântul Împărat şi Prooroc David, într-un grup de prooroci şi sfinţi din Vechiul Testament.

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 07

De-a stânga Mântuitorului se află o altă ceată de sfinţi din Vechiul Testament

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 08

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 09

Îngerul vestind mironosiţelor Învierea

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 10

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 11

Hristos arătându-Se mironosiţelor

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 12

Iisus Hristos binecuvântând pe apostoli

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 13

Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan venind la mormânt

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 14

Sfântul Apostol Toma pipăind rănile lui Hristos

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 15

De la stânga la dreapta sunt pictaţi (către naos):
Sfinţii Mucenici Teodul, Leontie, Isidor, Longhin Sutaşul, Evstatie Plachida

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 16

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 17

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 18

Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

PC. Evenimente din Biserica noastra 25 19