Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (III)

Strana dreaptă

De obicei, pe strane, în registrul cel mai de sus se pictează un praznic împărătesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi scene legate de acel praznic, un brâu de sfinţi mucenici sau fragmente de sinaxar, urmate în registrul cel mai de jos de unii dintre cei mai slăviţi sfinţi mucenici, zugrăviţi în picioare.

În această biserică, pe strana dreaptă, în registrul de sus este pictată Laudă la Naşterea Domnului: Maica Domnului ţinându-L în braţe pe Pruncul Hristos este înconjurată de cete de puteri cereşti şi sfinţi. Printre aceştia sunt prezenţi magii, păstorii şi îngerii care s-au arătat păstorilor pentru a le vesti naşterea Mântuitorului lumii şi a-i chema să I se închine. De-a stânga şi de-a dreapta sunt cete de ierarhi şi cuvioşi care întruchipează întreaga Biserică care slăveşte Naşterea Domnului.

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 01

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 02

Sub acest praznic împărătesc este pictată o serie de 5 scene. De la stânga la dreapta: Buna Vestire a Maicii Domnului, Întâmpinarea Elisavetei, Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea în templu, Hristos învăţând în templu la 12 ani şi Sfântul Ioan Botezătorul arătându-L noroadelor pe Hristos care vine să Se boteze.

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 03

Urmează apoi un brâu de sfinţi mucenici (bust) în număr de 12. În partea stângă, dinspre sfântul altar către naos, sunt: Sfântul Doctor fără de arginţi Talaleu, Sfântul Doctor fără de arginţi Trifon, Sfinţii Mucenici Prov, Tarah, Andronic şi Nestor. De cealaltă parte a ferestrei sunt: Sfinţii Mucenici Sisinie, Irinarh, Adrian, Platon, Romano şi Leontie.

În partea de jos a stranei este o serie de 10 sfinţi mucenici în picioare, în mărime mai mare decât naturală. Zugrăvirea lor în acest chip dă un sentiment foarte puternic şi firesc că sfinţii mucenici se află acolo, în biserică, alături de oameni, şi slăvesc împreună cu ei pe Făcătorul cerului şi al pământului.

De la stânga la dreapta sunt pictaţi: Sfinţii Mucenici Gheorghe, Dimitrie, Procopie, Nichita Romanul, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Mercurie, Sebastian şi Artemie Duxul. Alături de ei, în glaful ferestrei sunt pictaţi Mântuitorul nostru Iisus Hristos binecuvântându-i pe mucenici şi Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah.

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 04

Buna Vestire a Maicii Domnului, Întâmpinarea Elisavetei,
Întâmpinarea Domnului şi brâul de mucenici de dedesubt, busturi

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 05

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 06

Buna Vestire a Maicii Domnului, Întâmpinarea Elisavetei


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 07

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 08

Întâmpinarea Domnului


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 09

Hristos la 12 ani învăţând în templu. Se poate remarca faptul că Pruncul de 12 ani
este zugrăvit ca un om matur, asemenea înţelepţilor cărturari şi farisei din templu 

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 10

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 11

Sfântul Ioan Botezătorul arătându-L noroadelor pe Hristos care vine să Se boteze

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 12

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 13

Brâul de 6 sfinţi mucenici dintre scenele din viaţa Mântuitorului
şi ceilalţi sfinţi mucenici zugrăviţi în picioare.
Sfinţii Mucenici Gheorghe, Dimitrie, Procopie în schiţă


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 14

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 15

Sfinţii Mucenici Gheorghe, Dimitrie şi Procopie – detaliu


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 16

Sfinţii Mucenici Nichita Romanul şi Teodor Tiron


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 17

PC. Evenimente din Biserica noastra 23 18

Cei 5 sfinţi mucenici dinspre altar: Gheorghe, Dimitrie, Procopie, Nichita Romanul şi Teodor Tiron


PC. Evenimente din Biserica noastra 23 19

Cei 5 sfinţi mucenici dinspre biserică: Teodor Stratilat, Mina, Mercurie, Sebastian şi Artemie Duxul