Învierea Domnului 2009

de Andrei


După ce, în Săptămâna Patimilor, am mers alături de ucenici şi mironosiţe şi ne-am străduit să simţim cu simţirile cele sufleteşti răstignirea şi moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea Golgotei, ne-am întristat prohodindu-L şi punându-L în mormântul cel mic pe Cel pe care nu Îl încap cerurile, a venit şi vremea celei mai mari bucurii duhovniceşti care străbate veacurile până în veşnicie şi universul tot.

Căci îngerul a răsturnat piatra de pe mormânt, vestind Învierea Domnului şi poruncind mironosiţelor să se bucure şi să se veselească, pentru biruinţa Dumnezeului nostru asupra iadului, morţii şi blestemului care apăsa asupra întregului neam omenesc.

Am cântat din nou canonul cel minunat al Învierii Domnului, alcătuit de Sfântul Ioan Damaschin, ce întraripează sufletele către cer.

A doua zi de Paşti, Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului s-a ‘împodobit’ cu încă doi clerici: părintele ierodiacon Ghelasie a fost hirotonit preot, iar părintele Glicherie diacon. Le urăm să fie nişte păstori care să-şi iubească oiţele cele cuvântătoare, pe care să le călăuzească la limanul cel lin al mântuirii şi strigăm alături de mulţimea credincioşilor: Axios ! Vrednic este !

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 01

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 02

Veniţi de luaţi lumină !

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 03

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 04

Vestirea Evangheliei Învierii

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 05

'Deschideţi boieri porţile voastre şi va intra Împăratul slavei'

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 06

Imagine de la slujba Învierii

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 07

A doua Înviere

 


A doua zi de Paşti

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 08

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 09

Părintele Glicherie este hirotonit diacon

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 10

PC. Evenimente din Biserica noastra 14 11

Părintele Ghelasie – noul preot, alături de stareţul său,
arhimandritul Eftimie, şi săvârşind prima liturghie