Botezul Domnului 2009

de Andrei


Ne-a învrednicit Dumnezeu ca şi anul acesta să ne veselim duhovniceşte de praznicul Botezului Domnului şi de sfinţirea apei la mânăstirea noastră. Am călătorit duhovniceşte la Iordan, prăznuind împreună cu cetele îngerilor şi ale sfinţilor tainica Arătare a Dumnezeului nostru.

La Iordan, îngerii au cântat cântări de laudă Stăpânului ce S-a smerit pre Sine, Sfântul Ioan Botezătorul s-a înfricoşat văzând pe Domnul şi Dumnezeul său venind să plinească rânduiala cea minunată pentru mântuirea oamenilor, firea apelor s-a sfinţit, iar Iordanul s-a despărţit şi şi-a oprit curgerea apelor, văzând pe Stăpânul botezându-Se.

Apa s-a sfinţit din nou, primind – prin milostivirea cea nemăsurată a lui Dumnezeu şi rugăciunile arhiereului nostru – harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Aşa ea s-a făcut izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, demonilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească.


Imagini de la slujbă

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 01

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 02

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 03

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 04

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 05

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 06

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 07

PC. Evenimente din Biserica noastra 12 08