----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (IV)

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

Nu pot exista nici un fel de semi-Biserici. Cred că episcopul Succis a exprimat adevărul desăvârşit când a spus la Sinodul de la Cartagina din 256: ,,Hæreticis aut nihil aut totum licet” – ereticilor ar trebui să li se îngăduie fie totul, fie nimic[1]. Dacă preoţii latini sunt ca noi, dacă (ceea ce se primeşte prin) punerea mâinilor lor este identic cu ceea ce primim noi prin harul lui Dumnezeu, dacă ei dau turmei lor aceleaşi daruri pline de har ca noi, atunci de ce este catolicismul o Biserică diferită de cea Ortodoxă a noastră ? Ce motiv pot avea avea, eu, ca preot în Biserica lui Hristos, să evit comuniunea ecleziastică cu episcopii latini ? De ce nu mă alătur lor în slujirea dumnezeieştii liturghii, de ce nu mă împărtăşesc cu ei din unul Trup al lui Hristos ? Dacă recunoaşterea binefacerii ierarhiei latine şi a riturilor ei religioase nu contrazice adevărul unităţii Bisericii, atunci eu, silit de conştiinţa mea, trebuie să intru de îndată în unitate cu latinii, chemându-i pe fraţii mei să facă acelaşi lucru şi criticându-i în caz de opoziţie din partea lor. Mai mult eu trebuie să propovăduiesc mirenilor că ei pot primi euharistia şi într-o biserică poloneză sau franceză.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Partea a IV-a
Bisericile heterodoxe de la Răsărit şi cele ce s-au format din sânul lor şi s-au unit cu Roma, de la 1453-1910
 
§. 226. Biserica iacoviţilor

În acest period (V) iacoviţii regresează din ce în ce mai mult, pe când în periodul precedent (IV) erau încâtva în floare (§. 151 b.). Ei se servesc de limba siriană numai la serviciul divin, iar în viaţa de toate zilele vorbesc arăbeşte. Şi la dânşii aflăm psyhopannihitismul (credinţa despre somnul sufletelor celor răposaţi). De la 1494, după o schismă anterioară de 200 ani, iacoviţii au ca păstor suprem iarăşi un singur patriarh, cu scaunul în Mardin sau mai precis în Mânăstirea Safarin sau Zafaran, de lângă Mardin; el se intitulează continuu ,,patriarh al Antiohiei”, iară din periodul precedent (IV) are şi supranumele ,,Ignatie”, în onoarea celebrului Ignatie martirul, al doilea episcop al Antiohiei.

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Dezbateri şi hotărâri ale Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948 (III)

 

Moscova, 8-18 iulie 1948

Fragmente din stenogramele dezbaterilor

 

Partea a II-a

Profesorul asociat Alexie Gheorghievski [continuare]: Spre deosebire de calendarul gregorian şi cel iulian îndreptat, calendarul iulian vechi este foarte simplu; pentru astronomie, istorie şi Pascalie, el prezintă o uriaşă valoare ştiinţifică. Simplitatea, vitalitatea şi aplicabilitatea calendarului iulian se explică prin faptul că aici zilele se întorc la aceleaşi date după 28 ani; lunile noi şi lunile pline după 19 ani; Pascalia se repetă la fiecare 532 ani (28 x 19).

Citește mai departe...

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (XII)

 

Episoadele anterioare

 

Declaraţii publice ale prelaţilor catolici

În ultimii ani, până şi prelaţii catolici au început să facă declaraţii publice în sprijinul homosexualilor, al acceptării lor în Biserica Catolică fără renunţarea la păcat şi chiar a acceptării căsătoriei homosexuale în Biserica Catolică. Se remarcă cum aceşti prelaţi, mai tineri sau mai vârstnici, aflaţi mai sus sau mai jos în ierarhia catolică, din Europa sau de pe alte continente, au o mentalitate care nu mai este conformă cu învăţătura şi morala creştină, fiind pervertită de amestecul cu lumea şi propaganda asurzitoare şi neîncetată care i se face astăzi păcatului şi este îndreptată împotriva virtuţii. Unii se exprimă mai direct şi mai vehement, alţii sunt mai reţinuţi în afirmaţii, dar una peste alta ei alcătuiesc un cor care repetă papagaliceşte sau ca hipnotizaţi ‘mantrele’ lobby-ului homosexual. Să le dăm cuvântul, să le auzim pledoariile în favoarea păcatului.

Citește mai departe...

Despre sărbătorile de peste an (III)

 

Partea a II-a

Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

[Το Πάσχα. Pascha]

După ce Mântuitorul şi-a făcut intrarea biruitoare în Ierusalim, trecând câteva zile, El a fost judecat de cei fără de lege, apoi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt. Trei zile a şezut în mormânt; iar după aceea, într-una a Sâmbetelor, adică duminică dis-de-dimineaţă, la o săptămână după ce intrase pentru ultima oară în cetate, El Însuşi a înviat din mormânt cu puterea dumnezeirii Sale, ca să se plinească Scriptura[1], şi cele plănuite în iconomia dumnezeiască pentru mântuirea oamenilor. Mântuitorul cu învierea Sa a săvârşit cununa minunilor Lui, cu Însăşi Persoana Sa.

Citește mai departe...

Prefaţă la o nouă ediţie

a scrierilor schimonahului Arsenie Cotea

 
Foc am venit să arunc pre pământ,
şi ce voiesc, dacă acum s-a aprins ?
Luca 12, 49
 

Ce este acest foc pe care Domnul nostru a venit să-l răspândească pe pământ ? Potrivit Sfântului Ierarh Teofan Zăvorâtul († 1894), acesta este zelul creştinului ortodox, care este insuflat de Duhul Sfânt. El scrie: ,,Zelul este acel foc pe care Domnul a venit să-l aducă pe pământ şi care, căzând pe pământul firii noastre, mistuie de acolo tot ceea ce este neesenţial, dar tot ceea ce este folositor retopeşte şi curăţeşte. La acesta se referea Sfântul Apostol Pavel când scria tesalonicenilor: Duhul să nu-l stingeţi (I Tesaloniceni 5, 19). Căci deşi acest Duh este Duhul dătător de dar, prezenţa Sa în noi este mărturisită de fierbinţeala râvnei duhovniceşti; şi el este stins când această râvnă este înăbuşită. Tot la el se referea când îi învăţa pe romani: Cu osârdia nelenevoşi, cu duhul arzând, Domnului slujind (Romani 12, 11).

Citește mai departe...

 Ce se întâmplă astăzi în lume (VI)

 Următoarea etapă în impunerea urmăririi biometrice a consumatorilor

 

Episodul anterior

 

Banca Yes oferă retragere de bani la bancomate folosind identificarea Aadhaar[1] şi autentificare biometrică

Firma Nearby Technologies a făcut un parteneriat cu Banca YES, a cincea bancă din sectorul privat ca mărime din India şi a lucrat îndeaproape cu Corporaţia de Plăţi Naţionale din India (National Payments Corporation of India, NPCI) pentru a lansa un serviciu de bancomate fără card şi fără cod PIN pe baza codului Aadhaar.

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (III)

Isabel Hapgood

 

Partea a II-a

Mărturiile pe care le vom prezenta în continuare sunt inedite fiindcă sunt mărturii ale neortodocşilor despre cum l-au văzut ei pe Sfântul Ioan de Kronstadt şi, odată cu el, credinţa ortodoxă trăită. Unele observaţii vădesc neînţelegerea şi chiar necunoaşterea creştinismului autentic, a adevăratei moşteniri lăsate nouă de Mântuitorul nostru şi Apostolii Săi. Altele vorbesc despre confundarea unor noţiuni cu altele, confuzii cauzate de cele mai multe ori de lipsa unei înţelegeri profunde şi reale a cuvintelor şi faptelor sfântului.

Citește mai departe...

Apele discordiei (III)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea a II-a

III. Un concept ‘inclusiv’ despre canalizare (continuare)

Programul 3 – 20 martie, marţi, pentru întrunirea de la 16.30-18. Indicatorul succesului în atingerea ţintei SDG pentru canalizare este proporţia din populaţie care foloseşte servicii de canalizare administrate în siguranţă, ceea ce înseamnă ,,reziduul uman este înlăturat în siguranţă la faţa locului sau transportat şi tratat în altă parte”.

Această sesiune va oferi o ocazie de a discuta lanţul de canalizare prin etapele de colectare, stocare, transport, tratament şi reciclare/refolosire a materiilor fecale. Participanţii vor analiza modele inovatoare tehnologice, sociale şi economice care pot accelera progresul către dobândirea de servicii de canalizare administrate în siguranţă. Participanţii vor examina de asemenea căi de susţinere a acestor servicii într-un context global de urbanizare rapidă şi creştere mare a populaţiei, mai ales în ţările în curs de dezvoltare cu resurse financiare limitate.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (IX)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Rugăciunea neîncetată

Viaţa noastră de pe pământ poate fi asemănată cu o călătorie plină de riscuri printr-o pădure seculară întunecată, unde se ascund multe fiare şi poţi întâmpina felurite primejdii. Cum să ne păzim nevătămaţi ? Şi cum să ajungem la scopul propus al călătoriei noastre ? – Este nevoie de multă luare aminte şi de rugăciune neîncetată, plină de osârdie, ca să nu pierim pe cale. Luarea aminte, cât şi rugăciunea neîncetată, va atrage asupra noastră harul lui Dumnezeu, fără de care nu putem să ne izbăvim de rele ascunse şi să ajungem în ţara mult dorită a mântuirii.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXXIII)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episodul precedent

Principiul 16

Ecumenismul, influenţând păgubitor învăţătura şi disciplina bisericească, duce la aşa-numita „teologie a dumnezeului mort”

Potrivit proorocirilor Bibliei, răul mondial este în ofensivă vertiginoasă, lucru la care contribuie ecumenismul. Acest rău se dezvăluie cu o îndrăzneală neobişnuită în aşa numita „teologie a dumnezeului mort”, de curând apărută. O astfel de „teologie”, fără îndoială încurajată de francmasonerie, duce, deopotrivă cu mişcarea ecumenică, spre un singur scop – înstrăinarea de adevărurile de revelaţie divină ale credinţei, subminarea tradiţiilor Bisericii şi pierderea totală a credinţei în omenire şi, o dată cu aceasta, în cultura omului.

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Dezbateri şi hotărâri ale Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948 (II)

 

Moscova, 8-18 iulie 1948

Fragmente din stenogramele dezbaterilor

 

Partea I

Profesorul asociat Alexie Gheorghievski [continuare]: Sinodul de la Niceea a trimis următoarea epistolă a Sfinţilor Părinţi de la Sinod către Bisericile lui Dumnezeu din Alexandria şi Egipt cu privire la timpul sărbătoririi Sfintelor Paşti: ,,Dar să vă anunţăm şi concordanţa Sfintelor Paşti, căci în rugăciunile voastre trebuie orânduit şi acest lucru ca – aşa cum toţi fraţii din Răsărit, care la început îl celebrau odată cu iudeii, acum îl celebrează odată cu romanii şi cu voi şi cu toţi cei care prăznuiau Paştile de la început –, de acum trebuie să-l prăznuiască la vremea aceasta”[1]. Despre Sfintele Paşti vorbeşte mai într-amănunt Sfântul întocmai cu apostolii Constantin cel Mare, în epistola sa către Bisericile Răsăritene citată mai sus. Din ea reiese că Sinodul Ecumenic s-a pronunţat hotărât împotriva obiceiului răsăritenilor de a sărbători Paştele împreună cu iudeii, câte o dată, chiar şi de „două ori în an, adică înainte de echinocţiul de primăvară, şi a hotărnicit sărbătorirea preasfîntei sărbători a Paştelui în aceeaşi zi”[2].

Citește mai departe...

Ortodoxie şi Apus – o relaţie veşnic tensionată (IV)

O schiţă concisă a acestei relaţii după 1453

 

Partea a III-a

Acuzat de relaţii secrete cu Imperiul Rus

Publicarea mărturisirii a provocat furie în cercurile romano-catolice şi o mare nelinişte în rândul ortodocşilor. Patriarhul însuşi nu a admis niciodată explicit faptul că el este autorul textului, dar până la sfârşitul vieţii sale el nu s-a dezis, nici nu a condamnat în mod oficial printr-un act sinodal sau în scris mărturisirea publicată sub numele lui. Chestiunea autorului aşa-numitei ‘Mărturisiri Loukaris’ a rămas deschisă până astăzi. Opinia predominantă în rândul ortodocşilor la acea vreme şi ulterior a fost că, atunci când au publicat mărturisirea, calvinii au uzurpat numele patriarhului. Această opinie este confirmată de reacţiile contemporanilor. Patriarhul Chiril a continuat să se bucure de sprijinul fidel al Patriarhului Gherasim [Spartaliotis] al Alexandriei, în ciuda refuzului acestuia din urmă de a trata cu spionii trimişi în 1628 de calvini pentru o unire a Bisericilor. Patriarhul Teofan al Ierusalimului era deopotrivă convins de dreapta credinţă a lui Chiril şi a scris o scrisoare de la Iaşi în 1630 adresată ortodocşilor ruşi pentru a-i asigura în această privinţă. Bineînţeles, protestanţii, mai ales calvinii din jurul lui Cornelius de Haag şi pastorii din Geneva socoteau că Reforma găsise în cele din urmă calea în Biserica răsăriteană.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXV)

 

Episodul anterior

 

160. ,,Oarecine avea un smochin în via lui sădit” (Luca 13, 6). Ce înseamnă că Domnul adeseori a introdus o pildă a smochinului în Evanghelia Sa (potrivit Matei 7, 16; Luca 6, 44) ? Căci tu ai în altă parte că la porunca Domnului toată verdeaţa acestui pom s-a veştejit pe când el era verde (potrivit Matei 21,19; Marcu 11, 13-14, 20). Astfel, tu recunoşti pe Ziditorul a toate, care poate porunci naturii, ca aceasta pe dată fie să se veştejească, fie să înflorească.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VI)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

Apele discordiei (II)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea I

II. Impunerea Agendei 2030 (continuare)

 

Programul 2 – 19 martie, luni, pentru întrunirea de la 16.30-18. Ţintele din SDG 6 (Ţelul de Dezvoltare Durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU), legate fie de WASH (apă, canalizare şi igienă), fie de administrarea resurselor de apă, pot fi realizate numai dacă participanţii din diferite sectoare – adică guvernul, organizaţiile non-guvernamentale, comunităţile, domeniul cercetării, de afaceri etc – şi diferite medii – inclusiv femei, tineri, persoane indigene – se adună într-un mod inclusiv[1] şi găsesc soluţii colective pentru problemele comune.

Citește mai departe...