----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Apele discordiei (II)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea I

II. Impunerea Agendei 2030 (continuare)

 

Programul 2 – 19 martie, luni, pentru întrunirea de la 16.30-18. Ţintele din SDG 6 (Ţelul de Dezvoltare Durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU), legate fie de WASH (apă, canalizare şi igienă), fie de administrarea resurselor de apă, pot fi realizate numai dacă participanţii din diferite sectoare – adică guvernul, organizaţiile non-guvernamentale, comunităţile, domeniul cercetării, de afaceri etc – şi diferite medii – inclusiv femei, tineri, persoane indigene – se adună într-un mod inclusiv[1] şi găsesc soluţii colective pentru problemele comune.

Această sesiune intenţionează să prezinte platformele cele mai reuşite şi inclusive de multi-participanţi şi practicile cele mai bune care acoperă aspecte diferite ale SDG 6 şi cele 6 teme principale ale Forumului Mondial al Apei.061. Apele discordiei II 1

 

Preluarea controlului asupra administrării apei oraşelor şi ţărilor pentru O Ordine Mondială Unică

 

Acum, dictatorii Forumului Mondial al Apei expun [planurile] pentru a hotărî cine va aplica agenda şi ţelurile deja stabilite ale ONU, ca şi pentru a decide cum trebuie impuse asemenea ţeluri. Nu mai cade în grija guvernelor alese legitim să aleagă cum să impună agenda. Cu alte cuvinte, sistemul democratic care predomină aproape universal în ţările occidentale – în care fiecare ţară are guvernul său, parlamentul său şi sistemul său juridic pentru a conduce – este dat deoparte de Forumul Mondial al Apei pentru a-l înlocui cu un nou sistem.

În acest din urmă sistem, guvernele nu au decât un vot printre mulţi alţii care sunt complet arbitrari. Într-adevăr, cine dă organizaţiilor non-guvernamentale dreptul să ia decizii privind bunăstarea lumii[2] ? De ce ar trebui femeile şi persoanele indigene ca atare să aibă un vot egal cu cel al guvernelor ? Nu este oferit nici un criteriu clar pentru a explica de ce Forumul Mondial al Apei aboleşte acum sistemul democratic pentru a-l înlocui cu un ,,mod mai inclusiv” pentru a ,,găsi soluţii colective pentru problemele comune”.

Suntem martorii unei revoluţii de facto prin care este desfiinţat realmente sistemul occidental predominant de guvernare, pentru a fi înlocuit cu ceva care arată ca un sistem tribal.

 

Programul 3 – 19 martie, luni, pentru întrunirea de la 16.30-18. Migraţia este un proces universal şi comun şi este legat de dezvoltare în moduri multiple. Când este introdus în cadre mai largi, mai ales în planificarea dezvoltării, migraţia poate fi benefică atât pentru comunităţile de origine, cât şi pentru cele de destinaţie. Migranţii pot susţine şi susţin comunităţile lor de origine prin banii trimişi, ca şi prin cunoştinţele şi deprinderile pe care le dobândesc în proces în timp ce contribuie la dezvoltarea comunităţilor gazdă.

Migraţia sigură, sistematică şi regulată poate contribui la dezvoltarea agricolă, creşterea economică, securitatea alimentară şi traiul rural. Migraţia poate de asemenea să facă parte din eforturile de adaptare la schimbarea climatică. Totuşi, acei migranţi care sunt săraci şi fără deprinderi se confruntă cu cele 061. Apele discordiei II 2mai mari provocări care apar din migraţia care are loc pe o bază involuntară, nesigură şi neregulată. Această sesiune la nivel înalt a fost organizată de FAO (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie a ONU) pentru ONU-Apă.

 

Imigraţie masivă în Germania – ce are de-a face cu apa ?

 

Transcriu acest program numai pentru a arăta cititorului cum Forumul Mondial al Apei promovează imigraţia fără a ţine seama de nimic. De fapt nu există nici o relaţie specială între apă şi imigraţie. Dar Forumul Mondial al Apei trebuia să găsească o modalitate de a o aduce în atenţia participanţilor pentru a le spune că dacă vor să fie ,,în” religia ecologistă, trebuie să sprijine imigraţia pretutindeni.

Nu este dificil a vedea că acest scop îi favorizează pe cei care vor să distrugă, printr-o imigraţie musulmană masivă, tradiţiile unei civilizaţii catolice care există încă în Europa şi tradiţiile sănătoase ale altor ţări ca SUA care susţin încă alte valori morale şi instituţionale.

Acestea sunt 3 din cele 29 de programe care au fost oferite [spre dezbatere] participanţilor pe 19 martie. Ele ne permit să vedem în ce direcţie se îndreaptă Forumul Mondial al Apei. Deoarece forumul continuă în următoarele zile, voi continua şi eu cu aceste analize asupra altor subiecte importante pe care le examinează participanţii.

 

 

III. Un concept ‘inclusiv’ despre canalizare

Continui să analizez programele pe care întrunirile foarte influente ale Forumului Mondial al Apei din Brasilia le oferă participanţilor săi pentru a atinge ţelurile stabilite de Agenda 2030 a ONU, revoluţionară.

Astăzi mă voi concentra pe unele texte prezentate participanţilor pe 20 martie, pentru a-mi ţine cititorii la curent cu propaganda pe care va trebui să o înfrunte, propagandă promovată de mass-media, guverne, bănci, multinaţionale şi alte organizaţii.

 

Programul 1 – 20 martie, marţi, pentru întrunirea de la 9-10.30. Având în vedere problemele de administrare a apei în lume şi perspectiva de a atinge ţelurile de dezvoltare durabilă, cu concentrare pe SDG 6, devine esenţială mobilizarea şi participarea societăţilor din lume.

Această sesiune va explora diferite abordări educative care depăşesc capacitatea de construcţie. O educaţie care permite ca cetăţenia activă să fie întărită de angajamentul social şi politic al maselor în administrarea mediului înconjurător şi apei pentru a construi societăţi bazate pe valori democratice, dreptate socială şi valori ecologiste, asigurând calitatea vieţii pentru toţi.

 

1. Acest program vizează în mod limpede ţelul Forumului Mondial al Apei de a introduce tineretul în campania vastă de propagandă stabilită de Revoluţia verde pentru a schimba mentalitatea generaţiilor actuale şi viitoare de studenţi. De fapt, de mai bine de 20 ani, şcoala şi sistemele de educaţie din întreaga lume au fost bombardate cu tot felul de informaţii privind încălzirea061. Apele discordiei II 3 globală, o expresie înlocuită acum de echivalentul său, schimbarea climatică.

 

Făcând campanie deja pentru ‘profesori verzi” şi ,,şcoli cool”[3]

 

2. Aceste informaţii sunt prezentate tineretului ca ,,ştiinţifice”, dar în realitate nu au nici o bază serioasă în observarea obiectivă. Aşa cum a publicat site-ul Tradition In Action de multe ori, informaţia despre încălzirea globală se bazează în cea mai mare parte pe rapoarte frauduloase realizate de oamenii de ştiinţă/angajaţii ONU sau de alţi subordonaţi ai ONU.

3. Putem vedea că un proces similar a avut loc în ultimii 50 ani în ce priveşte evoluţionismul, căruia de asemenea îi lipseşte baza ştiinţifică.

4. Obiectivul către care arată Forumul Mondial al Apei este foarte interesant: ,,O educaţie care permite ca cetăţenia activă să fie întărită de angajamentul social şi politic al maselor în administrarea mediului înconjurător şi apei pentru a construi societăţi bazate pe valori democratice, dreptate socială şi valori ecologiste, asigurând calitatea vieţii pentru toţi”. Nu este acesta oare limbajul pe care îl foloseau comuniştii pentru a-şi descrie ţelurile ? Jargonul îmi pare foarte asemănător.

Dat fiind modul despotic al Forumului Mondial al Apei de a aborda chestiunile apei şi mediului înconjurător, precum am remarcat în comentariile anterioare, când vorbeşte de ,,valori democratice”, îmi aminteşte de ,,democraţia” Chinei şi Rusiei, care s-au dovedit a fi pe deplin tiranice în natură în recentele alegeri prezidenţiale ale lui Xi Jinping şi Vladimir Putin.

 

Programul 2 – 20 martie, marţi, pentru întrunirea de la 11-12.30. Ţelurile de Dezvoltare ale Mileniului cer să fie implementată administrarea integrată a resurselor de apă (Integrated Water Resources Management, IWRM) la toate nivelurile până în 2030, inclusiv transfrontalier (un râu sau lac care se află pe graniţele mai multor ţări) ca fiind adecvat. În doar 12 ani după cel de-al 8-lea Forum Mondial al Apei, IWRM trebuie să furnizeze beneficii pentru miliarde de oameni valorificând sinergiile din sectoare şi împlinind ţelurile legate, printre altele, de sistemele de hrană şi energie (reţeaua Apă-Energie-Hrană, WEF Nexus), schimbare climatică, oraşe durabile, egalitate de gen, mări curate, conservarea ecosistemului şi pace şi securitate.

Această sesiune va dezvolta concluzii despre revitalizarea practicilor IWRM, ridicând întrebări despre cum trebuie să se schimbe politica şi cadrele de investiţii pentru IWRM pentru a creşte dimensiunea şi viteza rezultatelor din IWRM. Participanţii vor identifica inovaţii de politici cheie pentru IWRM în Agenda 2030.

 

1. Modul în care este scris acest text este demn de remarcat: aceste organisme ecologiste cu acronime răsunătoare trec printr-o perioadă grea impunând Agenda 2030. Într-adevăr, când Forumul Mondial al Apei vorbeşte despre ,,revitalizarea IWRM”, pare să spună că i se vesteşte sfârşitul.061. Apele discordiei II 4

 

În ciuda propagandei care prezintă Agenda 2030 ca fiind favorabilă oamenilor, ţelurile sale sunt în mare măsură ignorate

 

Când afirmă: ,,Cadrele pentru IWRM trebuie să se schimbe pentru a creşte dimensiunea şi viteza rezultatelor din IWRM”, înseamnă că mult lăudatul program de Administrare Integrată a Resurselor de Apă (IWRM) se află într-o stare de paralizie şi se întinde la tot mai puţine persoane.

2. Această observaţie ne încurajează să boicotăm energic Agenda 2030 ca şi organismele legate de ONU care încearcă să-i impună ţelurile. Cu cât vorbim mai mult împotriva lor, cu atât procesul de aplicare devine mai lent; cu cât avansează mai lent procesul, cu atât mai despotici devin liderii pentru a atinge termenul de predare; cu cât devin mai tiranici, cu atât mai mare devine probabilitatea apariţiei de reacţii sănătoase în rândul oamenilor; cu cât se dezvoltă mai mult reacţiile, cu atât este mai mare probabilitatea ca Revoluţia verde să eşueze.

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei

 


[1] N.r.: Să remarcăm din nou acest cuvânt, inclusiv. Precum am mai scris, principiul inclusivităţii, sau mai pe româneşte al atotcuprinderii, pare să fi invadat toate domeniile şi acest fapt are neîndoios un scop: acela de a integra toţi oamenii într-o structură alcătuită pe baza şi condusă potrivit unor precepte foarte bine determinate, dar în chip silit, nu prin aderare din convingere. Fiindcă aceste ‘metode mai inclusive’ vin via legislaţie sau reglementări interne ale unor instituţii.

[2] N.r.: Dacă privim situaţia de la noi, vedem acelaşi mecanism la lucru. Cine a înfiinţat o organizaţie non-guvernamentală ? În general, cine a avut finanţare să facă aceasta. Iar astăzi este evident că multe ONG-uri au finanţare externă din diferite surse care urmăresc exact ţelurile Revoluţiei, răsturnarea ordinii actuale şi înlocuirea ei cu cea unică mondială. Să remarcăm şi scopurile urmărite de aceste ONG-uri; ele sunt în general anti-familie, anti-patriotism, anti-Ortodoxie etc. Toţi aceştia care s-au folosit de fonduri venite din străinătate pentru a ieşi în faţă şi a deveni activiştii unei propagande deşănţate vor fi cei care vor hotărî ? Este vădit CE vor hotărî: ce vor dicta cei care i-au finanţat.

[3] N.r.: În engleză se face un joc de cuvinte legat de încălzirea globală: cuvântul cool înseamnă rece, adică – precum scrie pe afiş – şcolile reci abordează problema încălzirii globale. Cool înseamnă de asemenea bun, grozav; cu alte cuvinte, doar şcolile grozave abordează problema încălzirii globale.