----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXV)

 

Episodul anterior

 

Apoi urmează: ,,Aceasta este poartă în preajma porţii” (Iezechiil 40, 14 – Sfântul Grigorie foloseşte un citat mai clar: ,,Şi poartă faţă în faţă cu poartă”).

8. În acest fragment, ,,faţă în faţă” nu este folosit pentru opoziţie, ci pentru caracterul direct. Căci o poartă este faţă în faţă cu poartă când o cale directă duce de la intrarea exterioară la cea interioară. Cu adevărat, în cunoaşterea Atotputernicului Dumnezeu prima noastră poartă este credinţa şi cea de-a doua este venirea Sa la care ajungem umblând în credinţă. Fiindcă în această viaţă noi intrăm prin cea din urmă astfel ca să putem mai târziu să fim conduşi la cea dintâi.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Partea a IV-a
Bisericile heterodoxe de la Răsărit şi cele ce s-au format din sânul lor şi s-au unit cu Roma, de la 1453-1910
 

§. 225. Biserica Armeană

Armenii care, după căderea statului lor Armenia mică la 1375, şi-au pierdut independenţa cu totul (§. 135 şi 150 b), îndată după începutul periodului prezent (V) trecură cu ţara lor o parte sub dominaţiunea perşilor, o parte sub a turcilor, o parte de la 1820 sub a ruşilor, iar o parte încă mai demult începură a părăsi patria şi a funda colonii, o diaspora, în alte ţări, mai ales în Europa răsăriteană, în Asia până la India şi în nordul Africii, un număr mai mare chiar în America şi Australia.

Citește mai departe...

SFINŢII PĂRINŢI ŞI EREZIILE

Sfântul Marcu al Efesului şi falsa unire de la Florenţa (IX)

 

Episodul anterior

 

Scrisoarea enciclică a Sfântului Marcu al Efesului

 

Multe scrieri ale Sfântului Marcu pricinuite de falsa Unire de la Florenţa sunt o sursă de informaţii importantă pentru toţi cei care vor să înţeleagă poziţia Bisericii lui Hristos împotriva ereziilor Bisericii Romane, ca şi împotriva pseudo-Ortodoxiei care proclamă că ,,nimic nu ne desparte” tocmai în punctele în care Părinţii au rostit anatema.

Scrisoarea de faţă a fost scrisă probabil în iulie 1440 drept răspuns la promulgarea falsei Uniri în Constantinopol.

Citește mai departe...

Despre sărbătorile de peste an (II)

 

Partea I

Duminica Stâlpărilor

[Ή κυριακη των βαιων. Dominica Palmarum. Dominica in Palmis]

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai înainte de patima Sa, a împlinit una din proorociile mesianice şi anume pe aceea a Proorocului Zaharia, care prezisese cu 500 de ani înainte de Naşterea Domnului, intrarea Sa biruitoare în Ierusalim. Iată cuvintele proorocului: Bucură-te foarte fata Sionului, strigă fata Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine drept şi însuşi mântuitor blând şi călare pre asin şi pre mânz tânăr (Zaharia 9, 9).

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului (VIII)

de părintele Patric Ranson

 

Episodul anterior

 

Capitolul III

Justificarea imposibilă a persecuţiei

Monahii de la Schitul Sfântul Prooroc Ilie şi cei din Mânăstirea istorică Esfigmenu nu încetează să ofere motive dogmatice şi ecleziastice care îi împiedică să-l pomenească pe patriarhul Constantinopolului.

Citește mai departe...

Apele discordiei (I)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

I. Apele discordiei

Pe 18 martie 2018, în Brasilia, Brazilia, a început cel de-al 8-lea Forum Mondial al Apei. Aceasta este o întrunire a reprezentanţilor a 50 de guverne şi alte organizaţii din toată lumea, sponsorizată de Consiliul Mondial al Apei, o asociaţie inspirată de ONU, înfiinţată în Franţa în 1996. Întrunirea este programată să dureze 6 zile, între 18-23 martie, şi a fost promovată intens de cotidienele internaţionale cu înclinaţie spre ecologie. Am citit despre ea în L’Osservatore Romano, care astăzi susţine temele de vârf ale Revoluţiei.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (VIII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Dobândirea adevăratei rugăciuni (continuare)

Prin taina pocăinţei şi prin taina sfintei împărtăşanii omul se înnoieşte, primeşte mare har şi în inima lui începe iarăşi să-L simtă cu tărie pe Dumnezeu. Cel ce nu înăbuşă acest simţământ cu un oarecare păcat greu, îl va putea preface cu timpul în flacără, dacă se îndeletniceşte în permanenţă şi se nevoieşte. Această nevoinţă îi este de neapărată trebuinţă după fiecare sfântă împărtăşanie, căci sfânta împărtăşanie întăreşte cu putere pe creştinii care iau aminte la ei înşişi întru viaţa cea duhovnicească şi în rugăciunea cea neîmprăştiată. Ea îi curăţeşte de păcate, dă mare har, iar prin aceasta îndatorează mult. Sfântul Isihie al Ierusalimului scrie:

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXXII)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episodul precedent

Principiul 15

Ecumenismul impune tinerilor ecumenişti stiluri „liturgice” profanatoare cu jazz, dansuri şi rugăciuni blasfemiatoare

 

A) Stilul liturgic al Bisericii Ortodoxe

În Biserica Ortodoxă este cunoscut un singur stil liturgic, impus urmaşilor de apostolii lui Hristos (prin liturghia Sfântului Apostol Iacov), preluat de Sfinţii Părinţi ai Bisericii, întărit de-a lungul secolelor de zeloşii susţinători ai Sfintei Tradiţii şi ajuns până la noi în continuitatea plină de har a Bisericii. Acest stil liturgic, întruchipat în ritualurile liturgice de mai târziu (ale Sfântului Vasilie cel Mare, Sfântului Ioan Gură de Aur şi Sfântului Grigorie Dialogul), poate fi caracterizat pe scurt prin următoarele cuvinte: rugăciune, pocăinţă, evlavie, mulţumire şi dragoste de Dumnezeu, devotament neprecupeţit faţă de El.

Citește mai departe...

De la Conciliul Vatican II (1965) la Sinodul pan-ortodox (2016):

Indicatoare de direcţie pe calea către Creta (II)

de preot Peter Alban Heers[1]

 
 
Cuvânt ţinut la Institutul Diakideio pentru Educaţia Poporului
din Patra, Grecia, 18 mai 2016
 
Acest discurs a fost ţinut înainte ca Sinodul din Creta să aibă loc şi a avut scopul de a atrage atenţia
asupra unui lucru extrem de grav: asemănarea izbitoare dintre un Sinod panortodox – cel pregătit a avea
loc în Creta, în iunie 2016 – şi unul heterodox – Conciliul Vatican II, care a avut loc între anii 1962-1965 şi
a marcat trecerea Bisericii Catolice într-o epocă nouă, mult mai apostată decât cea anterioară. Ideea
nu este nouă, dar părintele Heers o explică şi o argumentează succint şi pe înţelesul tuturor
 
Sublinierile din text aparţin redacţiei. Notele de subsol însemnate n.r. aparţin redacţiei.

 

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (II)

W.J. Birkbeck

 

Partea I

Mărturiile pe care le vom prezenta în continuare sunt inedite fiindcă sunt mărturii ale neortodocşilor despre cum l-au văzut ei pe Sfântul Ioan de Kronstadt şi, odată cu el, credinţa ortodoxă trăită. Unele observaţii vădesc neînţelegerea şi chiar necunoaşterea creştinismului autentic, a adevăratei moşteniri lăsate nouă de Mântuitorul nostru şi Apostolii Săi. Altele vorbesc despre confundarea unor noţiuni cu altele, confuzii cauzate de cele mai multe ori de lipsa unei înţelegeri profunde şi reale a cuvintelor şi faptelor sfântului.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (V)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic (IV)
 
 
O pagină de istorie extrem de puţin cunoscută din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse, care
conturează cu şi mai multă limpezime relaţia existentă între Patriarhia Moscovei şi regimul sovietic,
ca şi năzuinţele ambelor părţi de a pune stăpânire de Ortodoxia mondială şi chiar pe întreg creştinismul.
Ce s-a schimbat în Rusia zilelor noastre ? N-am greşi dacă am spune că … mai nimic !

 

Cum a reuşit Patriarhia Moscovei să asigure o participare cât mai largă la întrunirea plănuită. Cât de profundă era relaţia dintre Biserică şi puterea sovietică

Pentru a ajunge să înţelegem cum a cooptat Patriarhia Moscovei rând pe rând Bisericile care vor lua parte la ceea ce se va numi Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948, şi cum le va convinge să subscrie la politica dusă de ea, trebuie să ne întoarcem în timp şi să aruncăm o privire mai detaliată asupra culiselor istoriei.

Citește mai departe...

Luni 22 mai/4 iunie

începe postul Sfinţilor Apostoli

 

În postul Sfinţilor Apostoli, în zilele de luni, miercuri şi vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de marţi, joi, sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn. De asemenea, în acest post, în zilele de sâmbătă şi duminică este dezlegare la peşte.

Citește mai departe...

Semnele vremurilor (III)

de ieromonah Serafim Rose

 

Episodul anterior

 

Articol apărut în periodicul diasporei ruse The Orthodox Word,

vol. 34, nr. 3-4 (200-201), mai-august 1998

 

4. Discernământul duhovnicesc (continuare)

Dacă cercetaţi într-amănunt ce spun el şi alţi oameni din mişcarea harismatică – şi cartea noastră Religia viitorului intră în detaliu cu privire la acest subiect –, veţi vedea că ceea ce ei numesc renaştere duhovnicească şi viaţă duhovnicească este de fapt ceea ce Părinţi mai recenţi precum episcopul Ignatie Briancianinov au descris cu minuţiozitate ca fiind înşelare, adică, un soi de fierbinţeală a sângelui care-l face pe cel înşelat să pară duhovnicesc când, în realitate, el nu pătrunde câtuşi de puţin realitatea duhovnicească. De fapt, este atât de departe de adevărata viaţă creştină, care este reflectată în chiar aceste cărţi ortodoxe fundamentale, pe cât este cerul de pământ.

Citește mai departe...