----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 165 vizitatori și nici un membru online

Înmormântarea şi cremaţiunea

în lumina cuvântului lui Dumnezeu şi a istoriei (I)

 

de dr. Samuil Taubes

Prim-rabin în Caransebeş

 

Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,

publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului

 

Postăm acest articol, scris de un rabin, fiindcă el constituie o mărturie extraordinar de veridică pentru rânduielile de înmormântare pe care le avem noi, creştinii, şi pe care le-am moştenit de la poporul mesianic. El este extrem de actual, deşi este scris cu aproape 90 ani în urmă, şi pledează pentru înmormântare, monogamie, ca şi împotriva oricărei forme de sinucidere.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului (I)

de părintele Patric Ranson[1]

 

Introducere

Această broşură are drept scop a pune înaintea conştiinţei ortodoxe şi a opiniei publice un exemplu limpede de intoleranţă şi fanatism bisericesc: expulzarea de către Patriarhia Constantinopolului, cu ajutorul poliţiei şi a autorităţilor civile, a unor monahi din Muntele Athos. Vom arăta că acest act nu este justificat nici de canoanele sau rânduielile tradiţiei ortodoxe, nici de legile civile care nu trebuie să intervină în problemele bisericeşti.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la

cartea Proorocului Iezechiil (LVIII)

 

Episodul anterior

 

Apoi urmează: ,,Şi a măsurat thee şase de o parte şi şase de altă parte, şi pridvorul porţii întocmai cu trestia” (Iezechiil 40, 6. Sfântul Grigorie foloseşte alt citat: ,,Şi a măsurat pridvorul porţii, care era cât o trestie de lat, adică un pridvor era o trestie de lat”. După cum se va vedea din modul în care tâlcuieşte sfântul, pasajul din Scriptura din 1914 este mai limpede fiindcă vorbeşte despre două lucruri diferite: thee, care înseamnă ‘sală’, ‘încăpere’, şi pridvorul porţii).

Citește mai departe...

Eutanasiind copii

de Wesley J. Smith, 14 octombrie 2016

 

 
Alte articole de Wesley Smith

 

Recent moartea unui băiat de 17 ani, aflat în stadiu terminal, a ocupat prima pagină a ziarelor ca fiind primul caz de eutanasie a unui copil în Belgia. Nu înţeleg zarva neaşteptată. Olanda permite de multă vreme minorilor să ceară şi să primească eutanasia: copiii olandezi mai mari de 16 ani pot primi eutanasia fără consimţământul părinţilor lor, şi copiii pot fi ucişi de medici cu consimţământul părinţilor de la vârsta de 12 ani.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Capitolul V
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
D. Biserica uniţilor ruteni din nordul Ungariei de la 1700 până în timpul prezent
 
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
§. 215. Biserica sârbilor din Ungaria
Mitropolia Carloviţ (Karlovitz)
 

A doua Biserică mai veche din cuprinsul monarhiei austro-ungare este Biserica sârbilor din Ungaria. Precum Biserica regatului Serbiei, Biserica Bosniei şi Hercegovinei, cea din Dalmaţia, cea din Montenegro şi cea din Serbia veche şi din Macedonia, care din urmă nu formează o parte separată de Patriarhia de Constantinopol, ci numai eparhii sau părţi din eparhii ale ei, astfel şi Biserica sârbilor ortodocşi din Ungaria este fiică a vechii Biserici a sârbilor, a vechii Patriarhii sârbeşti din Peci (Pec, Ipek).

Citește mai departe...

Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic (II)
 
O pagină de istorie extrem de puţin cunoscută din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse, care
conturează cu şi mai multă limpezime relaţia existentă între Patriarhia Moscovei şi regimul sovietic,
ca şi năzuinţele ambelor părţi de a pune stăpânire de Ortodoxia mondială şi chiar pe întreg creştinismul.
Ce s-a schimbat în Rusia zilelor noastre ? N-am greşi dacă am spune că … mai nimic !

 

Partea I

Planul pentru un congres mondial al Bisericilor avansează

Pregătit într-o vreme în care Armata Roşie avansa victorios către Berlin, planul lui Karpov părea să aibă o mare şansă de succes. El se baza pe alianţa cu Marea Britanie, atribuind astfel un rol major Bisericii Anglicane.

Citește mai departe...

Despre căderea lui Adam (VII)

de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)

 

Episodul anterior

 

VII. Urmarea călcării poruncii

Şi li s-au deschis ochii amândurora şi au cunoscut că erau goi; şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperământuri împrejurul trupului (Facerea 3, 7).

Ce-i aceasta ? Oare nu cumva şarpele a spus adevărul ? Căci iată ameninţarea Domnului nu s-a împlinit, iar ceea ce a făgăduit şarpele s-a adeverit. Domnul a zis: Ori în ce zi veţi mânca din el cu moarte veţi muri. Dar iată Eva şi Adam sunt vii. Şarpele a făgăduit: Ori în ce zi veţi mânca dintr-însul, se vor deschide ochii voştri. Şi iată s-au deschis cu adevărat ... Şi li s-au deschis ochii amândurora. Cugetaţi deci cât de şiret a fost urzită ispita, de vreme ce şi după căderea celor ispitiţi ea pare a se adeveri în faptă.

Citește mai departe...

Renaşterea harismatică ca un semn al vremurilor (V)

de ieromonah Serafim Rose († 1982)

 

Episodul anterior

 

Reacţii fizice care însoţesc experienţa harismatică

Una din cele mai comune reacţii la experienţa ,,botezului Sfântului Duh” este râsul. Un catolic mărturiseşte: ,,Eram atât de vesel încât tot ceea ce puteam să fac era să râd în timp ce zăceam pe podea”. Alt catolic: ,,Sentimentul prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu era atât de puternic, încât îmi pot aminti cum stăteam în capelă vreme de o jumătate de oră doar râzând de bucurie că Dumnezeu ne iubeşte”[1]. Un protestant adevereşte că, la botezul său, ,,am început să râd ... Vroiam doar râd şi iar să râd ca atunci când te simţi atât de bine, încât pur şi simplu nu poţi vorbi despre lucrul care provoacă bucuria. Mă ţineam cu mâinile de burtă şi râdeam până când am căzut pe spate”. Alt protestant: ,,Noua limbă pe care o primisem era împletită cu valuri de veselie din care toate temerile pe care le avusesem păreau să dispară. Era o limbă a râsului”[2]. Un preot ortodox, părintele Eusebiu Stephanou scrie: ,,Nu-mi puteam ascunde zâmbetul larg de pe faţă care în orice minut ar fi putut izbucni în râs – un râs al Sfântului Duh care stârnea în mine o uşurare reconfortantă”[3].

Citește mai departe...

Ce se întâmplă astăzi în lume (I)

Nu-mi voi lua niciodată telefonul cu mine

când plec cu avionul într-o călătorie internaţională

de Quincy Larson, 14 februarie 2017

 

Deşi astăzi ne putem codifica telefonul, laptopul etc în mai puţin de o oră, toate aceste măsuri de siguranţă nu folosesc la nimic dacă cineva ne ia telefonul sau laptopul şi face presiuni serioase asupra noastră ca să-i dăm parolele. Aceasta i s-a întâmplat deja unui cetăţean american care se întorcea acasă din străinătate.

Citește mai departe...

Calea rătăcirilor (VI)

- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -

de arhimandrit Serafim Alexiev

 
 
 

IV. Există reîncarnare după moarte ? (continuare)

Împotriva acestei legi fără suflet, fatală şi oarbă, oricare ar fi karma, Cuvântul lui Dumnezeu înalţă adevărul despre dumnezeiasca iertare şi îndeamnă pe orice păcătos, care se nevoieşte în pocăinţă, către mântuire, aşezându-i înainte dumnezeiasca iubire şi dumnezeiasca dreptate.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXIII)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episodul anterior

Principiul 12

Despre influenţa păgubitoare a ecumenismului asupra Ortodoxiei

A) Obiecţii ortodoxe împotriva ecumenismului (continuare)

Autorul descrie în chip amănunţit influenţa pe care o exercită apostazia asupra unor confesiuni aparte. În protestantism, „visul ecumenismului a înlocuit realitatea Bisericii, care era cât pe ce să pătrundă în conştiinţa protestantă” mai ales după primul război mondial, când, în persoana emigraţiei ruse care năpădise occidentul, protestantismul a venit în strâns contact cu Ortodoxia. Anume atunci „s-a produs întâlnirea nemijlocită în masă a europeanului cu Ortodoxia. A fost ... un fel de ‘descoperire’ de către occidentul creştin a patriei noastre, în esenţa ei ortodoxă ... ce pătrundea acum în conştiinţa occidentală ca o făclie salvatoare a Adevărului creştin ... De îndată însă, cât ai clipi din ochi, se procedează la substituirea soluţiei corecte din punct de vedere duhovnicesc, evident găsită deja, a problemei unde să aflăm mântuirea ? – printr-un surogat otrăvitor al ei: ‘În nici una din Biserici, ci numai într-o Biserică comună’ (adică în Biserica ecumenică).

Citește mai departe...

O nouă eră de supraveghere în masă ia naştere în Europa (II)

de Asaf Lubin

 

Articol apărut pe 9 ianuarie 2017, pe site-ul JustSecurity

 

Partea I

Franţa

La două săptămâni după atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015, în cursul cărora au fost ucise 130 persoane, Franţa a adoptat Legea Comunicaţiilor Electronice Internaţionale (International Electronic Communications Law). Legea recunoaşte oficial puterile Directoratului General Francez pentru Securitate Externă de a intercepta, colecta şi monitoriza comunicaţiile ,,trimise sau primite din străinătate”. Aceasta cuprinde toate acele comunicaţii care sunt asociate cu ,,numere de subscripţie sau identificatori” care nu sunt detectabili pe teritoriul naţional al Franţei.

Citește mai departe...

Opinii pe marginea Sfântului şi Marelui Sinod (II)

 
Ce ne-ar putea aduce acest Sfânt şi Mare Sinod ? Este el o oportunitate reală în lumea ortodoxă
de a găsi soluţii pentru numeroasele probleme arzătoare care îşi aşteaptă rezolvarea de peste un veac ?
Sau este doar o nouă zeflemisire a adevăratei Ortodoxii în numele aşa-zisei iubiri ecumeniste ? Având
în vedere cine sunt cei care domnesc astăzi pe înaltele scaune arhiereşti, credem că nu ar trebui să privim
cu prea multe speranţe către această întrunire. Nu va fi una a celor cuvioşi şi iubitori de Dumnezeu, ci
doar o altă adunare a necredincioşilor, unde cel ce crede cu adevărat în Hristos nu are ce căuta
 

Partea I

Reluăm acest editorial, care a rulat în anul 2016, având în vedere că Sinodul din Creta este un eveniment de o importanţă crucială în istoria bisericească şi că fenomenele descrise sunt de actualitate

Paul Gavriliuk ia în discuţie şi faptul că întâistătătorii câtorva Biserici Ortodoxe locale ezită încă să participe la viitorul Sinod, iar principala opoziţie vine în prezent din partea Patriarhiei Moscovei. El susţine că Patriarhul Chiril al Moscovei consideră posibilă ideea Sinodului, dar nu înainte ca toate chestiunile procesului sinodal să fie rezolvate spre satisfacţia sa. Cu toate acestea, în practică, Moscova continuă să sporească obstacolele pe calea către Sinod.

Citește mai departe...

Pe urmele Sfântului Ioan de Kronstadt (I)

 

La un secol de la adormirea sa, marele arhipreot Sfântul Ioan de Kronstadt rămâne o figură reprezentativă: un om cu un devotament fenomenal faţă de Dumnezeu, împodobit cu o viaţă de rugăciune profundă şi minunată, şi o simpatie adâncă faţă de săraci care încă uluieşte cu soluţiile sale creatoare şi energice.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE (IV)
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
2
 

Iulian Apostatul: studiile sale, înclinaţia sa spre idolatrie, caracterul său – El este proclamat împărat în Galia – El merge împotriva lui Constanţiu – La moartea acestui împărat, el este recunoscut împărat în tot imperiul – Şederea sa la Constantinopol – Idolatria este instalată oficial acolo – Falsa toleranţă a lui Iulian – Epistola sa către poporul din Alexandria – Chemarea episcopilor ortodocşi şi motivele acestei măsuri – Eusebiu de Verceil şi Luchifer de Cagliari lucrează pentru ortodoxie înainte de a părăsi Răsăritul – Luchifer la Antiohia – Meletie şi Paulin – Eusebiu la Alexandria; relaţiile sale cu Atanasie – Proclamarea dumnezeirii Sfântului Duh la Sinodul din Alexandria – Eunomie şi Macedonie, arieni consecvenţi – Starea Bisericii din punct de vedere al dreptei credinţe – Iulian renunţă la falsa sa toleranţă şi cere bani creştinilor – Atanasie atacă păgânismul – Reacţie păgână în tot imperiul – Iulian interzice creştinilor să studieze literatura greacă – Cei doi Apolinarie şi literatura creştină – Plecarea lui Iulian la Antiohia – Violenţe în timpul călătoriei sale – Şederea la Antiohia – Persecuţii – Întoarcerea şi noul exil al lui Atanasie – Tulburări la Antiohia şi masacre în Palestina – Iulian hotărăşte să reconstruiască templul lui Daphne la Antiohia şi pe cel de la Ierusalim pentru evrei – O minune împiedică reconstrucţia acestuia din urmă – Creştinii din Antiohia îşi bat joc de Iulian; el le răspunde prin Misopogon; alte scrieri ale sale – El părăseşte Antiohia şi merge contra perşilor – El este omorât în luptă

Citește mai departe...

Un răspuns pentru fraţii noştri mâhniţi de

acuzele care ne sunt aduse în diferite articole de pe internet

 

În ultima jumătate de an, au apărut pe internet noi articole defăimătoare la adresa noastră, a celor de stil vechi, sau a Bisericii noastre. Primim la redacţie mailuri în care cititorii ne cer să combatem astfel de articole şi să-i apărăm pe întâistătătorii Bisericii noastre, mitropolitul Galaction Cordun şi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul.

Citește mai departe...