----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 203 vizitatori și nici un membru online

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LVII)

 

Episoadele anterioare

 

41. Astfel, nu este oprit a îngropa un tată (potrivit Luca 9, 60), dar evlavia datoriei faţă de Dumnezeu are întâietate în faţa îndatoririlor familiale; una este lăsată (în seama) rudelor, cealaltă este poruncită celor aleşi. Sau deoarece gâtlejul celor fără de lege este groapă deschisă (potrivit Psalmi 5, 9; Romani 3, 13), pomenirea celor a căror vrednicie moare odată cu trupul este poruncit a fi ştearsă (potrivit Psalmi 9, 5), nici fiul nu este rechemat de datoria sa faţă de tatăl său, ci credinciosul este despărţit de tovărăşia necredincioşilor.

Citește mai departe...

Privind proiectul de lege care vizează

preschimbarea cărţilor de identitate actuale

 

In data de 19 martie 2017, autorităţile române au înaintat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români şi străini rezidenţi în România, spre dezbatere publică.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Capitolul V
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
A. Biserica românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria, Biserica rutenilor din Ungaria de Nord, pe când erau ortodocşi
B. Biserica uniţilor români din Transilvania şi Ungaria de Est. De la unire (1700) până în timpul prezent
 
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
§. 214. Biserica românilor din Transilvania şi Ungaria şi Biserica vecină a rutenilor din Ungaria de Nord
C. Ştiinţa teologică şi literatura ei în Biserica Ortodoxă şi în cea unită a românilor din Transilvania şi Ungaria de Est

Mai ales încercările romano-catolicilor şi ale protestanţilor de a atrage la ei pe români au dat ocazie în secolele XVI şi XVII a se pune început unei literaturi bisericeşti şi unor traduceri ale Bibliei; începuturile acestei literaturi sunt parte romano-catolice[1], parte şi ortodoxe, cum am văzut în privinţa celor protestante şi ortodoxe aici.

Citește mai departe...

Sfânta Scriptură şi Biserica (IV)

de Arhiepiscop Ilarion Troiţki (1886-1929)

 

Episoadele anterioare

 

Spre deosebire de aceasta, plecând de la ideea de Biserică, noi nu avem nevoie nici măcar să argumentăm pe baza Scripturii; pentru noi, credinţa noastră în Biserică este de ajuns. Zădărnicia disputelor ,,din Scriptură” a fost recunoscută cu multă vreme în urmă de Tertullian[1], care a spus că astfel de argumente ar putea doar să dăuneze stomacului şi minţii tale sau să te facă să-ţi pierzi vocea, căzând în cele din urmă într-o mânie iute din cauza hulelor ereticilor[2]. El susţine că nu se merită a apela la Scriptură, deoarece biruinţa este fie puţin probabilă, fie cu totul imposibilă[3]. Dar o persoană din Biserică poate repeta cu îndrăzneală aceste cuvinte, de vreme ce lui ,,îi este totuna a fi învăţat de Scriptură sau de Biserica Sobornicească”[4].

Citește mai departe...

Opinii pe marginea Sfântului şi Marelui Sinod (I)

 

Ce ne-ar putea aduce acest Sfânt şi Mare Sinod ? Este el o oportunitate reală în lumea ortodoxă
de a găsi soluţii pentru numeroasele probleme arzătoare care îşi aşteaptă rezolvarea de peste un veac ?
Sau este doar o nouă zeflemisire a adevăratei Ortodoxii în numele aşa-zisei iubiri ecumeniste ? Având
în vedere cine sunt cei care domnesc astăzi pe înaltele scaune arhiereşti, credem că nu ar trebui să privim
cu prea multe speranţe către această întrunire. Nu va fi una a celor cuvioşi şi iubitori de Dumnezeu, ci
doar o altă adunare a necredincioşilor, unde cel ce crede cu adevărat în Hristos nu are ce căuta

 

Reluăm acest editorial, care a rulat în anul 2016, având în vedere că Sinodul din Creta este un eveniment de o importanţă crucială în istoria bisericească şi că fenomenele descrise sunt de actualitate

Pe parcursul ultimilor 2 ani, Patriarhia Constantinopolului a anunţat în mod repetat că mult-aşteptatul Sfânt şi Mare Sinod va avea loc la praznicul Cincizecimii din acest an, mai precis în iunie 2016. Un subiect extraordinar de fierbinte şi inedit pentru noi, cei ce trăim aceste vremuri.

Citește mai departe...

Renaşterea harismatică ca un semn al vremurilor (IV)

de ieromonah Serafim Rose († 1982)

 

Episoadele anterioare

 

Înşelarea duhovnicească

Conceptul de înşelare duhovnicească [prelest], o problemă cheie a învăţăturii ortodoxe ascetice, este cu totul absent în lumea catolico-protestantă care a dat naştere mişcării ‘haris­matice’; şi acest fapt explică de ce o înşelare atât de evidentă poate câştiga o asemenea influenţă asupra cercurilor care se numesc creştine, şi de asemenea de ce un ‘profet’ ca Nicolae Berdiaev care vine dintr-un mediu ortodox poate considera că este absolut esenţial ca în ,,noua eră a Duhului Sfânt” ,,să nu mai existe perspectiva ascetică asupra lumii”. Motivul este evident: perspectiva ortodoxă ascetică asupra lumii oferă singurul mijloc prin care oamenii, primind Sfântul Duh la botezul şi mirungerea lor, pot continua cu adevărat să dobândească Sfântul Duh în vieţile lor; şi ea ne învaţă cum să percepem şi să ne păzim de înşelarea duhovnicească.

Citește mai departe...

 Cea de-a 70-a aniversare a Congresului pan-ortodox de la Constantinopol (V)

 Un pas major pe calea către apostazie

 

Episoadele anterioare

 

Articol apărut în Orthodox Life, nr. 1-2/1994

 

S-ar putea evalua activitatea şi deciziile congresului ‘pan-ortodox’ din 1923 prin cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare: ,,Toate acestea fără consimţământul întregii Biserici [universale]”.

Citește mai departe...

Minunata lume nouă a cipurilor şi biometriei (XV)

Cipuri implantate de bunăvoie

 

- Oameni de ştiinţă îşi implantează cipuri pentru a experimenta
- Unele companii cer clienţilor sau angajaţilor să-şi pună cip
- Implantarea de cipuri pentru categorii de populaţie
- Propaganda pentru acceptarea implantării de microcipuri

 

Să dăm câteva exemple de persoane care şi-au implantat cip, pentru a le vedea motivaţiile, sau mai bine zis gradul de îndoctrinare.

Citește mai departe...

Despre căderea lui Adam (VI)

de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)

 
 
 

VI. Călcarea poruncii lui Dumnezeu

Şi luând [Eva] din rodul lui a mâncat şi a dat şi bărbatului său şi a mâncat cu dânsa (Facerea 3, 6).

Fraţilor, călcarea poruncii lui Dumnezeu de către strămoaşa noastră a fost o vină foarte mare şi păgubitoare pentru noi; dar căderea noastră nu s-a sfârşit cu aceasta. În persoana Evei a căzut numai o jumătate din neamul omenesc şi încă cea mai slabă. Adam încă nu luase parte la călcarea poruncii. Se putea încă nădăjdui că el, ca bărbat şi cap, se va împotrivi ispitei. Dar vai ! şi această singură nădejde fu aşa încât aproape era de temut că nu se va împlini. Căci multă bucurie ar fi fost oare dacă Adam nu ar fi căzut, când căzuse Eva ? Celor ce fuseseră aşa de strâns uniţi în starea lor de nevinovăţie şi fericire le-ar fi fost foarte greu să se despartă în timpul pedepsei. Legătura reciprocă a strămoşilor era aşa de tare şi de strânsă în temeiurile ei, încât cele petrecute cu unul nu se putea să nu se răsfrângă şi asupra celuilalt, aşa că împreună cu Eva iscălise, ca să zicem aşa, şi Adam.

Citește mai departe...

Opiniile unui grec despre Grecia contemporană (VII)

O imagine succintă asupra evenimentelor din secolul XX care au afectat Ortodoxia greacă

 
 
 

Road to Emmaus: Şi ce trebuie să facă cei convertiţi ?

Nicholas Karellos: Ei trebuie doar să treacă prin aceste perioade de creştere, aşa cum facem cu toţii. Singurul lucru pe care nu ar trebui să-l facă este să-şi facă propriile teorii. Cineva trebuie să se obişnuiască să trăiască în Ortodoxie. În luteranism şi poate în alte biserici protestante, mi se pare că credinţa este o cameră din casa ta, în timp ce în Ortodoxie este casa în sine. Noi avem icoane în fiecare cameră, în maşină, în portofel. [Credinţa] te urmează.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL (XXI)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 
Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare
 
 
 

C) Ecumeniştii cer Bisericii Ortodoxe să se pocăiască deopotrivă cu heterodocşii pentru schisma creştinilor

Până acum numai teologii heterodocşi cereau şi Bisericii Ortodoxe pocăinţă pentru păcatul schismei creştinilor, lucru la care teologii ortodocşi întotdeauna au obiectat energic, după cum se vede şi din Declaraţia de la Evanston, unde este scris:

Citește mai departe...

MAREA TRĂDARE (II)

Ademenirea Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora către Patriarhia Moscovei

 
 
 

Întorcându-ne la situaţia existentă în 2001, Dimitrie Pospielovski (1935-2014), absolvent al Şcolii de Economie din Londra[1], ,,încrezător în conducerea Patriarhiei Moscovei”[2], prevedea anexarea ROCOR: ,,Pentru a preîntâmpina confruntarea şi sciziunile, patriarhul a ales să evite expunerea directă şi pedepsirea extremiştilor din sânul Bisericii, concentrându-se în schimb pe a propovădui întregii naţiuni şi liderilor ei moralitatea, cumpătarea şi toleranţa[3] … Organismele ecleziastice supreme înnoite, împuternicite de întreaga Biserică, având respectul şi sprijinul turmei, vor putea în acest caz să ia o poziţie, să condamne extremismul şi rasismul, şi să interzică răspândirea urii de către orice grup în Biserică. Dacă acest lucru îi va determina pe unii din autorii propagandei urii să se alăture ROCOR sau vreunei secte ezoterice, nu va vătăma Biserica ca întreg; dimpotrivă, o va curăţi şi îi va asigura poziţia de conducere spirituală în naţiune. Mai mult, doar atunci majoritatea mai reţinută a credincioşilor ROCOR se va reuni probabil cu Biserica mamă, şi orice ar putea rămâne din ROCOR va deveni neînsemnat, ca o mică sectă extremistă[4].

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la

cartea Proorocului Iezechiil (LVII)

 
 
 

Omilia a III-a (Iezechiil 40, 6-8)

1. Iată Omul cu trestia de măsurat în mâna Sa este descris: ,,A intrat pre poarta, care caută spre răsărit” (Iezechiil 40, 6). Cu adevărat, cine altcineva este simbolizat prin apelativul ,,poartă” dacă nu Însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru, care S-a făcut pentru noi poarta Împărăţiei cereşti ? Precum El Însuşi a spus: ,,Nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin mine” (Ioan 14, 6). Dar deoarece noi am spus că acest om, îmbrăcat în veşminte de in, Îl simbolizează pe Domnul, trebuie să întrebăm cum Domnul poate fi simbolizat şi de om şi de poartă, când omul vine la poartă ? Cu siguranţă el nu vine la el însuşi ?

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE (II)
 
Episoadele anterioare

de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
 Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 

2

 

Iulian Apostatul: studiile sale, înclinaţia sa spre idolatrie, caracterul său – El este proclamat împărat în Galia – El merge împotriva lui Constanţiu – La moartea acestui împărat, el este recunoscut împărat în tot imperiul – Şederea sa la Constantinopol – Idolatria este instalată oficial acolo – Falsa toleranţă a lui Iulian – Epistola sa către poporul din Alexandria – Chemarea episcopilor ortodocşi şi motivele acestei măsuri – Eusebiu de Verceil şi Luchifer de Cagliari lucrează pentru ortodoxie înainte de a părăsi Răsăritul – Luchifer la Antiohia – Meletie şi Paulin – Eusebiu la Alexandria; relaţiile sale cu Atanasie – Proclamarea dumnezeirii Sfântului Duh la Sinodul din Alexandria – Eunomie şi Macedonie, arieni consecvenţi – Starea Bisericii din punct de vedere al dreptei credinţe – Iulian renunţă la falsa sa toleranţă şi cere bani creştinilor – Atanasie atacă păgânismul – Reacţie păgână în tot imperiul – Iulian interzice creştinilor să studieze literatura greacă – Cei doi Apolinarie şi literatura creştină – Plecarea lui Iulian la Antiohia – Violenţe în timpul călătoriei sale – Şederea la Antiohia – Persecuţii – Întoarcerea şi noul exil al lui Atanasie – Tulburări la Antiohia şi masacre în Palestina – Iulian hotărăşte să reconstruiască templul lui Daphne la Antiohia şi pe cel de la Ierusalim pentru evrei – O minune împiedică reconstrucţia acestuia din urmă – Creştinii din Antiohia îşi bat joc de Iulian; el le răspunde prin Misopogon; alte scrieri ale sale – El părăseşte Antiohia şi merge contra perşilor – El este omorât în luptă

Citește mai departe...

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (VII)

 

A se vedea rubrica Homosexualitatea în lume

 

Din episoadele anterioare

- Catolicismul este la un pas de a fi complet cucerit de Sodoma

- Lumea ortodoxă: Cipru, Grecia, Ucraina, Georgia

- Efectele parteneriatului Bisericii Ortodoxe cu statul

- Efectele parteneriatului Bisericii Ortodoxe cu lumea heterodoxă: o trecere în revistă a confesiunilor heterodoxe, membre ale CMB, care permit hirotonia homosexualilor ca diaconi, pastori, episcopi, binecuvântează parteneriatele civile homosexuale, oficiază căsătorii homosexuale

 

În continuarea acestui serial, am dori să ‘străbatem’ şi Biserica Catolică, pentru a vedea ce se petrece în parohiile catolice din lume, să prezentăm situaţia din România cu încercările repetate de introducere a parteneriatelor civile homosexuale, declaraţii pe această temă ale politicienilor români, decizia Curţii Constituţionale de a refuza să recunoască căsătoria homosexuală a unui cuplu format dintr-un român şi un american; Sinodul din Creta şi subiectul minorităţilor sexuale, şi o mulţime de alte evenimente care ‘răsar’ din paginile anului 2016.

Citește mai departe...

Calea rătăcirilor (IV)

- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -

de arhimandrit Serafim Alexiev

 
 

III. Învăţăminte din pilda evanghelică despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr (continuare)

Înaintaşii noştri, mamele şi taţii, neluminaţi de duhul cel fără de Dumnezeu al vremurilor noastre, nu au avut vreo mărturie a celor care au murit şi după aceasta au înviat, însă ei au fost atât de credincioşi, atât de plini de virtuţi şi atât de neclătinaţi întru mărturisirea vieţii de după moarte ... Ei au crezut că există iad şi rai nu pentru că au auzit despre aceasta de la cei înviaţi din morţi, ci pentru că au auzit de la amvon, unde se citeşte şi se propovăduieşte cuvântul cel nemincinos al lui Dumnezeu şi pentru că au simţit aceasta în conştiinţele lor luminate de harul Duhului Sfânt.

Citește mai departe...

Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic (I)

 

O pagină de istorie extrem de puţin cunoscută din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse, care
conturează cu şi mai multă limpezime relaţia existentă între Patriarhia Moscovei şi regimul sovietic,
ca şi năzuinţele ambelor părţi de a pune stăpânire de Ortodoxia mondială şi chiar pe întreg creştinismul.
Ce s-a schimbat în Rusia zilelor noastre ? N-am greşi dacă am spune că … mai nimic !

 

Pe 4 septembrie 1943, un reprezentant al SovNarKom[1] i-a telefonat mitropolitului Serghie Stragorodski, care se afla în Ulianovsk, pentru a-l informa cu privire la dorinţa lui Stalin de a avea o întrevedere urgentă cu el. Un telefon similar au primit mitropolitul Alexie Simanski, care se afla în Leningrad, şi mitropolitul Nicolai Iaruşevici; ei au fost transportaţi cu avionul chiar în aceeaşi zi la Moscova, şi la ora 9 seara au fost aduşi la Kremlin. În afară de Stalin, la întâlnirea care a durat două ore au luat parte vice-preşedintele SovNarKom al URSS, Viaceslav Molotov, şi general-maiorul NKVD Gheorghe Karpov.

Citește mai departe...

Luni, 14/27 februarie începe Postul Mare

 

Potrivit rânduielilor bisericeşti, în Postul Mare, de luni până vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn.

Citește mai departe...