----------------

 

Carti in site

 

--------------------

CHESTIUNEA CALENDARULUI

de preot Vasilie Sakkas

 

Capitolul VI

Un apel către înalt prea sfinţitul arhiepiscop Vitalie

 

Iar acum, înalt prea sfinţite stăpâne, v-aţi îndurerat aflând despre conflictele care au loc în cugetele noastre. În câteva zile, în arhiepiscopia sfinţiei voastre va fi convocat Marele Sinod al ierarhilor sfintei noastre Biserici. Vă rugăm fierbinte în numele sutelor de mii de credincioşi ortodocşi, nu numai greci, ci şi români, ruşi, bulgari şi alţii, să sugeraţi Sfântului Sinod ca, potrivit Tradiţiei, ,,urmând Sfinţilor Părinţi” şi în armonie cu Sinoadele Ortodoxe anterioare, să condamne de asemenea această născocire a Apusului care a devenit pricina atât de multor nenorociri şi dezordini.

Fie ca Sfântul Sinod să ne ierte pe noi, creştinii ortodocşi adevăraţi, pentru tot ceea ce am făcut ca oameni – care avem trup şi trăim în această lume, căzând în multe privinţe – fie prin săvârşirea răului, fie prin trecerea cu vederea a făptuirii binelui, fie prin săvârşirea a ceva fără chibzuinţă, fie pentru vorbirea fără de măsură, fie pentru întoarcerea împotriva cuiva cu mânie. Fie ca Dumnezeu să ne ierte pentru rugăciunile Sfântului Sinod şi ale sfinţiei voastre, şi fie ca noi, pe temeiul unei credinţe care este fără de inovaţii, să punem început bun potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, spre folosul comun al tuturor creştinilor ortodocşi adevăraţi din întreaga lume. Aşa să fie. Amin.

Încrezându-mă în sprijinul şi dragostea părintească a sfinţiei voastre, am îndrăznit să scriu prezentul memorandum, rugându-mă ca, în ciuda nevredniciei mele, Dumnezeu din ceruri, prin mijlocirile Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfântului Vitalie şi ale tuturor sfinţilor, să vă dea mulţi ani în Sfânta Sa Biserică, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului.

 

Fiul ascultător al sfinţiei voastre,
Preot Vasilie Sakkas

 

Terminat la Geneva pe 4 august 1971, într-o zi de miercuri, de praznicul celor şapte sfinţi tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi Antonin.

 

Notă: L-am citat pe mitropolitul Sinesie cu rezervele de rigoare.