----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 69 vizitatori și nici un membru online

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (VII)

 

A se vedea rubrica Homosexualitatea în lume

 

Din episoadele anterioare

- Catolicismul este la un pas de a fi complet cucerit de Sodoma

- Lumea ortodoxă: Cipru, Grecia, Ucraina, Georgia

- Efectele parteneriatului Bisericii Ortodoxe cu statul

- Efectele parteneriatului Bisericii Ortodoxe cu lumea heterodoxă: o trecere în revistă a confesiunilor heterodoxe, membre ale CMB, care permit hirotonia homosexualilor ca diaconi, pastori, episcopi, binecuvântează parteneriatele civile homosexuale, oficiază căsătorii homosexuale

 

În continuarea acestui serial, am dori să ‘străbatem’ şi Biserica Catolică, pentru a vedea ce se petrece în parohiile catolice din lume, să prezentăm situaţia din România cu încercările repetate de introducere a parteneriatelor civile homosexuale, declaraţii pe această temă ale politicienilor români, decizia Curţii Constituţionale de a refuza să recunoască căsătoria homosexuală a unui cuplu format dintr-un român şi un american; Sinodul din Creta şi subiectul minorităţilor sexuale, şi o mulţime de alte evenimente care ‘răsar’ din paginile anului 2016.

 

* * *

 

Efectele parteneriatului Bisericii Ortodoxe cu confesiunile heterodoxe (continuare)

Alte confesiuni protestante

 

» Din mai 2015, Biserica Protestantă Unită a Franţei (membră CMB) binecuvântează căsătoriile homosexuale. După mai mulţi ani de discuţii şi controverse aprinse, în cele din urmă în mai 2015, Sinodul a aprobat cu majoritate copleşitoare de voturi (94 pentru – 3 împotrivă) binecuvântarea căsătoriilor şi a discutat despre slujba care va fi folosită în acest scop. Pastorii au deocamdată libertatea de a refuza oficierea de căsătorii. În rezoluţie se notează: ,,Sinodul deschide posibilitatea pentru pastori şi pastoriţe care consideră aceasta a fi o cale potrivită de a da mărturie pentru Evanghelie, să extindă o binecuvântare liturgică pentru cuplurile căsătorite de acelaşi sex, care doresc să-şi pună legământul lor înaintea lui Dumnezeu”. Singura condiţie pusă este ca ei să fie căsătoriţi civil.

De asemenea, Biserica Protestantă Unită din Belgia (membră CMB) permite binecuvântarea căsătoriei homosexuale.

 

» O parte din Bisericile reformate care fac parte din Federaţia Bisericilor Protestante Elveţiene (membră CMB) dau binecuvântări sau săvârşesc rugăciuni pentru cuplurile homosexuale. Următoarele confesiuni luterane din Austria permit binecuvântarea cuplurilor de acelaşi sex: Biserica Evanghelică, Biserica Luterană Evanghelică Liberă şi Biserica Reformată.

 

» Pe 9 iulie 2016, Adunarea Generală a Bisericii Reformate Unite din Marea Britanie, întrunită la Meyerside, a votat cu majoritate zdrobitoare (240-21) pentru a permite bisericilor locale să oficieze căsătorii homosexuale în lăcaşurile lor, devenind astfel cea mai mare confesiune din Marea Britanie care aprobă această practică. Bisericile individuale nu sunt obligate să se supună dacă nu sunt de acord.

,,Astăzi, Biserica Reformată Unită a luat o hotărâre importantă – pentru care unii se vor bucura şi altora nu le va plăcea”, a afirmat pastorul John Proctor, secretarul general al Bisericii. ,,Acele biserici ale noastre care doresc acum să ofere servicii complete de căsătorie cuplurilor homosexuale sunt libere să procedeze exact aşa, iar acele biserici care nu doresc nu sunt obligate să o facă. Toate fac parte din Biserica Reformată Unită. Aceasta a fost o chestiune sensibilă pentru mulţi din bisericile noastre. A fost important să nu ne grăbim în procesul de luare a deciziei şi să ascultăm pe toţi pe cât de atent putem în această cale a noastră”, a continuat el.

După ce, începând din 2011, confesiunea a început să permită binecuvântarea parteneriatelor homosexuale, în ultimii 3 ani, a luat în discuţie aprobarea căsătoriei. În 2015, într-o sesiune specială, Adunarea Generală a votat pentru a permite bisericilor locale să hotărască dacă săvârşesc sau nu căsătorii homosexuale. Votul din 9 iulie 2016 a confirmat hotărârea anterioară ca pe o politică a Bisericii. Confesiunea, protestantă cu rădăcini în presbiterianism, are aproximativ 1.500 biserici în Marea Britanie şi circa 60.000 de credincioşi. Biserica Reformată Unită face parte din Consiliul Mondial al Bisericilor.

Unele biserici locale ale confesiunii au sărbătorit imediat decizia. Şi activiştii homosexuali britanici s-au bucurat de hotărâre şi şi-au exprimat speranţa că Biserica Anglicană va proceda la fel.

 

» Pe 21 mai 2016, Adunarea Generală a Bisericii Scoţiei, întrunită la Edinburgh, a votat pentru a permite congregaţiilor să numească un pastor sau diacon homosexual căsătorit, şi a permite clericilor să contracteze o căsătorie homosexuală, deşi a afirmat că ,,îşi menţine poziţia tradiţională despre căsătorie între un bărbat şi o femeie”.

Deocamdată, clerul confesiunii nu are voie să oficieze căsătorii homosexuale. Abia în acest an, când Forumul Teologic al Bisericii va prezenta un raport pe această temă, Biserica Scoţiei va organiza o dezbatere pentru a stabili dacă aprobă căsătoria homosexuală. Hotărârea pe care o va lua este destul de uşor de anticipat.

Biserica Scoţiei este o confesiune presbiteriană cu circa 400.000 credincioşi şi este Biserica naţională a Scoţiei. De asemenea, Biserica Scoţiei este membru fondator al Consiliului Mondial al Bisericilor.

 

» Alături de Biserica Scoţiei, din rândul confesiunilor presbiteriene care acceptă homosexualitatea face parte Biserica Presbiteriană din SUA (membră CMB). În cadrul presbiterienilor americani hotărârea s-a luat după 3 decenii de dezbateri aprinse.

În martie 2015, conducerea acestei confesiuni a votat să-şi modifice constituţia pentru a permite căsătoria homosexuală. Votul a mai hotărât să lase la latitudinea pastorului dacă binecuvântează sau nu o astfel de căsătorie. Anterior, în 2010, presbiterienii americani au votat pentru a permite hirotonia homosexualilor care au o uniune civilă homosexuală. În 2011, Biserica a decis să permită homosexualilor să slujească şi în alte poziţii în cadrul confesiunii, dar fără a obliga congregaţiile la acest lucru. Cu alte cuvinte, fiecare congregaţie hotărăşte cum procedează.

Biserica Presbiteriană din SUA este singura confesiune presbiteriană americană care permite căsătoria homosexuală; alte confesiuni presbiteriene din SUA, mai mici ca număr de credincioşi, încă consideră că homosexualitatea este un păcat. Pe de altă parte, în 1980, în SUA a fost înfiinţată o coaliţie de congregaţii presbiteriene, Presbiterienii mai luminaţi (More005. Homosexualitatea a ajuns la portile BO VII 1 Light Presbyterians), care acceptă homosexualitatea. Această coaliţie cuprinde astăzi circa 194 congregaţii membre, în timp ce mult mai multe congregaţii presbiteriene americane îi susţin propaganda de a primi mai bine persoanele homosexuale în sânul său.

 

Slujbă de aniversare a 20 de ani de la introducerea politicii favorabile LGBT într-o congregaţie a Presbiterienilor mai luminaţi, august 2011

 

» În cadrul confesiunii metodiste, la nivel mondial, există o varietate de poziţii mai mult sau mai puţin favorabile homosexualilor şi căsătoriei homosexuale. Astfel, începând din 2005, Biserica Metodistă din Marea Britanie (membră CMB) a permis pastorilor să procedeze după cum consideră. În 2006, Biserica a interzis binecuvântarea cuplurilor în lăcaşurile sale, dar a permis pastorilor să dea binecuvântare în particular. Câţiva ani mai târziu, în 2014, urmând tendinţa existentă la nivel mondial, Biserica Metodistă şi-a modificat hotărârea şi a permis pastorilor să contracteze o căsătorie homosexuală şi de asemenea să oficieze ceremonii religioase în lăcaşurile sale pentru cuplurile homosexuale care doresc să se căsătorească.

Biserica Metodistă Unită din SUA (membră CMB) este cu un pas în urma suratei sale britanice. Deocamdată interzice binecuvântarea cuplurilor homosexuale, dar în particular pastorii metodişti americani pot participa la ceremonii de binecuvântare a cuplurilor homosexuale, se pot ruga pentru acestea etc. Unele jurisdicţii hirotonesc homosexuali, oficiază căsătorii religioase şi există în cadrul confesiunii, de asemenea, un episcop homosexual care are partener.

Biserica Episcopală Metodistă Africană (membră CMB), în comuniune cu Biserica Metodistă Unită din SUA, interzice pastorilor să oficieze căsătorii homosexuale, dar îngăduie ca pastorii ei să fie homosexuali. Biserica Metodistă Evanghelică din Argentina permite binecuvântarea cuplurilor homosexuale, dar hotărârea aparţine fiecărei congregaţii în parte.

De asemenea, Biserica Metodistă Evanghelică din Uruguay a lăsat la latitudinea pastorilor binecuvântarea uniunilor homosexuale. Biserica Metodistă a Noii Zeelande (membră CMB) a aprobat în 2004 hirotonia homosexualilor şi lesbienelor, dar fiecare congregaţie are dreptul să-şi hotărască poziţia.

 

005. Homosexualitatea a ajuns la portile BO VII 2

 

» Poziţiile variază în rândul Bisericilor Baptiste (în general membre CMB). Convenţia Baptistă Sudică, cea mai mare confesiune baptistă şi cel mai mare grup protestant din SUA, consideră că homosexualitatea este păcat. Alte grupări baptiste se opun de asemenea homosexualităţii şi acceptării căsătoriei homosexuale. Există însă grupări baptiste care lasă la latitudinea congregaţiilor poziţia faţă de homosexualitate şi căsătorie; există, de asemenea, Asociaţia Baptiştilor care salută şi susţin (Association of Welcoming and Affirming Baptists), un grup de circa 50 biserici şi organizaţii, care militează pentru ,,includerea deplină” a homosexualilor în bisericile sale.

 

» Societatea Religioasă a Prietenilor sau Quakerii (membră CMB) din multe ţări – Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie – susţine homosexualii, a luptat pentru căsătoria homosexuală şi săvârşeşte binecuvântări sau căsătorii. În Canada quakerii săvârşesc căsătorii homosexuale din 2003, în Australia din 1994. În Marea Britanie, în 2009, Adunarea Anuală a Societăţii Religioase a Prietenilor (Quakerii) a hotărât să autorizeze căsătoria homosexuală, după ce înainte săvârşea doar binecuvântări pentru parteneriatele civile homosexuale.

Societatea Religioasă a Prietenilor din SUA este profund divizată asupra acestei chestiuni. Membrii mai conservatori consideră că homosexualitatea este un păcat, în timp ce membrii mai modernişti susţin cu tărie egalitatea căsătoriei homosexuale cu cea dintre bărbat şi femeie.

 

» În Biserica Unită a lui Hristos (membră CMB), alcătuită din biserici congregaţionale, evanghelice şi reformate, poziţia variază în funcţie de congregaţie, dar în general este favorabilă căsătoriei homosexuale. Sinodul general al Bisericii Unite a lui Hristos a votat o rezoluţie care conferă ,,drepturi egale la căsătorie pentru cupluri indiferent de gen”. Sinodul general din 2005 a introdus rezoluţia ,,Drepturi egale la căsătorie pentru toţi”, dar nu impune aceasta congregaţiilor, care au dreptul să hotărască individual. Ca urmare, unele congregaţii permit hirotonia homosexualilor, ca şi căsătoria homosexuală. Circa 10% din congregaţii au adoptat o declaraţie oficială ,,deschisă şi afirmativă” pentru primirea persoanelor homosexuale în toate aspectele vieţii bisericeşti. Coaliţia pentru Preocupările LGBT a Bisericii Unite a lui Hristos este un grup recunoscut oficial în Biserică şi are un loc în consiliul executiv al Bisericii.

În Biserica Unită a Canadei, cea mai mare confesiune protestantă din ţară, homosexualii sunt primiţi la slujire. În 1988, a avut loc prima hirotonie a unui homosexual, eveniment care a stârnit un scandal imens şi a făcut ca unele congregaţii să părăsească Biserica. În 2012, Consiliul General l-a ales pe pastorul homosexual Gary Paterson ca moderator. El este primul conducător homosexual al unei confesiuni creştine din lume.

 

» Biserica Menonită (membră CMB) are multe grupări care susţin homosexualitatea. Nici o Biserică Menonită din SUA nu a recunoscut oficial căsătoria homosexuală, dar s-au făcut paşi în această direcţie. În Biserica Menonită din SUA şi Canada au avut loc hirotonii ale homosexualilor, iar în Canada şi căsătorii. În Olanda, Biserica Menonită oficiază căsătorii homosexuale şi hirotonii din 2001.

 

» Majoritatea Bisericilor din Mişcarea Penticostală – Adunările lui Dumnezeu, Biserica Penticostală Unită Internaţională, Biserica lui Dumnezeu etc – privesc homosexualitatea ca păcat. Există însă un număr crescând de confesiuni penticostale care susţin homosexualii.

 

» Nici Bisericile Vechi Catolice nu sunt ocolite de această plagă. Astfel, 4 Biserici Vechi Catolice din Uniunea de la Utrecht[1], din Germania, Elveţia, Olanda şi respectiv Austria, permit binecuvântarea cuplurilor homosexuale. Uniunea de la Utrecht are comuniune deplină cu Biserica Anglicană prin Acordul de la Bonn (1931) şi face parte din CMB.

 

* * *

 

Pe lângă toate acestea, există multe alte confesiuni mai mici, membre CMB, care susţin măcar şi în parte homosexualitatea. Apoi există o listă uriaşă cu congregaţii din ţări precum SUA, Marea Britanie, Irlanda, Australia, Argentina, Filipine, Mexic, Noua Zeelandă, Taiwan, Canada, Coreea de Sud care săvârşesc ceremonii religioase pentru homosexuali.

Independent sau în colaborare, diferite confesiuni au înfiinţat în mod oficial programe de susţinere a homosexualilor. Există şi o sumedenie de programe neoficiale, finanţate de diferite organizaţii cu scopul de a lupta pentru modificarea învăţăturii Bisericilor care nu acceptă homosexualitatea.

În Biserica Ortodoxă există Axios – o asociaţie ortodoxă pentru ortodocşii homosexuali şi pentru susţinerea căsătoriei homosexuale. În Biserica Catolică există mai multe organizaţii: Apel la Acţiune, Demnitate SUA, Familii Fericite care acţionează în principal în SUA. Există organizaţii şi în cadrul altor confesiuni ca cea anglicană, baptistă, penticostală, menonită etc.

În această reţea, gândită să-i pescuiască pe toţi creştinii, există şi programe care nu sunt afiliate unei confesiuni anume. Aceste programe sunt derulate de diferite organizaţii sau reţele. De exemplu, Reţeaua Creştină Homosexuală este o reţea ecumenistă, înfiinţată în 2001, care-i susţine pe creştinii LGBT din toată lumea. De asemenea, Freedom2b este o organizaţie australiană care-i susţine pe homosexualii proveniţi din familii creştine. Mai există Mişcarea Creştină Homosexuală şi Lesbiană din Marea Britanie, Evanghelici care Acceptă, Tovărăşia Evanghelică pentru Creştini Homosexuali, Biserica Inclusivă – o organizaţie multi-confesională susţinută în principal de Biserica Anglicană, Sibile – un grup britanic pentru creştini homosexuali, Nuntiare et Recreare – o organizaţie ecumenistă rusă, Creştini LGBT – o organizaţie multi-confesională ucraineană, sau Forumul European al Grupurilor Creştine LGBT.

 

Adrian Popovici

 


[1] Uniunea de la Utrecht este o federaţie alcătuită din comunităţile de credincioşi din diferite ţări catolice care au respins Conciliul Vatican I. Uniunea a fost înfiinţată în 1889 prin Declaraţia de la Utrecht.