----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

II

 

1: Isaia împotriva postului iudeilor; 2: fiicele lui Cain şi fiii lui Set; 3: stricăciunea păcatului; 4: biruinţa lui Hristos asupra păcatului

 

Stih: Binecuvântat fie Cel Întâi-Născut, care ne-a dat postul care face să înceteze izvorul poftelor006. Imnele Sf Efrem Sirul 2

 

1. Iscusitul în cuvânt Isaia s-a făcut vestitor ca să mustre pe cei ce postesc: Strigă cu tărie şi nu înceta (Isaia 58, 1 şi urm.). Căci urechea poporului s-a închis şi nu le este deschisă decât pentru sunetul argintului. Nu posti înghiţind în acelaşi timp pe orfan; nu te înveşmânta în pânză de sac, răpind în acelaşi timp hainele văduvei; nu-ţi pleca grumazul, punând în acelaşi timp jugul pe oamenii liberi ! Postul care apasă şi oprimă arată în nesaţul său că cinsteşte în ascuns idoli.

 

Sfântul Prooroc Isaia. Frescă din Mânăstirea Terapontov

 

2. Şi Cain şi-a împodobit fiicele ca pe nişte flori pentru fiii lui Dumnezeu (potrivit Facerea 6, 2). Doi dintre fiii lui Cain au născocit, precum stă scris, muzica şi instrumentele. Tovel a făcut frumoase chimvale (potrivit Facerea 4, 22), Iuval a construit preafrumoase alăute (potrivit Facerea 4, 21). Dar le lovea mâna stângă, răpind prin aceasta partea mâinii drepte. Feciorii lui Sit au făcut fărădelegi şi au căzut, pierzându-şi cinstea cu fiicele oamenilor (potrivit Facerea 6, 2).

3. Cine ar putea înfăţişa fie şi numai puţin păcatul, mărimea şi alcătuirea lui ? El a ciopârţit poporul cu limbile sale nenumărate, amare şi aducătoare de moarte. Fiarele văilor l-au dispreţuit; cu fiarele pe care le-a văzut Daniil (potrivit Daniil 7) el a făcut mare pustiirea păgânătăţii. În toate cele patru zări s-a revărsat; numai înaltul cerului a rămas la adăpost de vătămările lui.

4. Numai Unul S-a făcut uşor şi a dobândit în luptă o strălucită biruinţă. Păcatul a fost ruşinat şi s-a îndurerat văzând că El a rămas curat şi că întinăciunea lui nu-L putea atinge. Căci el rănea când cu ghearele, când cu colţii săi; toate trupurile au fost atinse de suflarea gurii sale. Cel uşor S-a sălăşluit însă în cele îngreunate şi le-a luat asupra Sa. Binecuvântat fie Cel care S-a îmbrăcat în Adam şi cu lemnul crucii l-a mutat dintr-o săritură în rai !