----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Luni, 18 februarie/2 martie începe Postul Mare

 

Potrivit rânduielilor bisericeşti, în Postul Mare, de luni până vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn.

Se dezleagă (datele sunt pe stil vechi):

 

- la vin şi untdelemn:
J 20 martie, după Denia Canonului cel Mare
Mi 26 martie, de Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
J 3 aprilie, la Cina cea de Taină
 
- la peşte:
M 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri a Maicii Domnului
S 29 martie, de Învierea Sfântului şi Dreptului Lazăr, se mănâncă icre, dar peşte nu
D 30 martie, de praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

 

» Despre perioada Triodului (duminicile dinaintea şi din timpul Postului Mare)

» Despre Canonul cel Mare

» Despre rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

» Cuvânt la Pătimirile mântuitoare şi făcătoare de viaţă ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de preaînţeleptul şi preaeruditul domn Nicolae Cabasila

» Povestire dureroasă pentru toată multa mulţime a patimilor Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care patimi sunt prin înger de Dumnezeu arătate celui dintre sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului, în care arată şi pentru plângerea Născătoarei de Dumnezeu

» Din tâlcuirile la Evanghelie ale Sfântului Efrem Sirul

Despre postul, ispitirea, patima, moartea şi învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

» Imnele Sfântului Efrem Sirul la Postul celor patruzeci de zile

 

Urăm tuturor POST UŞOR şi plin de roade duhovniceşti !