----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 
 
VIII

 

1: cei trei tineri în cuptor; 2-3: haldeii Vavilonului biruiţi de mezi; 4-5: Daniil şi mâna ce scria pe zid la ospăţul lui Valtasar; 6-7: Daniil în groapa cu lei

 

Stih: Binecuvântat fie Cel ce a biruit prin tineri în Vavilon

 

  1. O, păcat care ai aţâţat cuptorul, ca să nimiceşti în el adevărul ! Nu ai ştiut că era cuptorul de încercare în care avea să se slăvească frumuseţea adevărului. Focul i-a îmbrăţişat pe vestitorii lui şi i-a făcut cunoscuţi. Căci în afara lui [cuptorului] următorii păcatului au fost făcuţi cenuşă şi cărbune, dar adevărul a strălucit în cei trei ieşind frumos din ei ca aurul.
  2. Desfiinţată a fost idolatria şi stăpânirea împăratului ce se înălţa pe sine însuşi. Căci Media, maica neştiutorilor, a biruit Vavilonul, maica haldeilor (Daniil 6, 1). Mezii cei simpli şi neciopliţi i-au biruit pe ghicitorii, vrăjitorii şi sorţii haldeilor. Copiii Vavilonului au fost umiliţi: una şi aceeaşi moarte i-a dus pe toţi.

 

Psaltirea lui Teodor este unul dintre cele mai frumos împodobite manuscrise aparţinând tradiţiei bizantine. Colofonul său ne spune că stareţul Mihail de la Mânăstirea Studiţilor din Constantinopol a primit această Psaltire în dar de la scribul Teodor, preot în aceeaşi mânăstire.

 

Cei trei tineri sunt chemaţi înaintea împăratului Vavilonului, fiindcă nu s-au închinat chipului cel de aur

 

  1. Ruşinată foarte a fost ştiinţa haldeilor, care nu a simţit dinainte moartea celor iubiţi ai ei. Înşelată şi ruşinată a fost în mânie magia, care nu s-a putut apăra pe ea însăşi. Şi care i-a făcut pe toţi împăraţii să bea paharul mâniei (Ieremia 51, 7). Drojdia acestui pahar i-a rămas pentru sine, căci acesteia, care a dat de băut celor dintâi, i-a rămas doar drojdia celor din urmă.
  2. Postitorul [Daniil] a citit şi a tâlcuit osânda ce fusese scrisă pentru haldei (Daniil 5, 17). Pe piatra zidului a scris-o degetul ceresc (Daniil 5, 5). În ghicitură a scris-o, ca să fie tâlcuită. Oaspeţii care au văzut scrierea s-au minunat şi s-au tulburat la citirea ei; căci citeau fără să înţeleagă. Ruşinaţi au fost lacomii şi înţelepţii; căci venind postitorul a citit-o şi a tâlcuit-o (Daniil 5, 13-28).
  3. Era un ospăţ la care lua parte şi Legiunea [demonilor]. Cu libaţiile lui se veselea satan. Se grăbea şi plutea deasupra paharelor lor care povesteau despre o blestemăţie. Atunci mâna ivită a tulburat adunările lor şi a răsturnat paharele lor. Postitorul, care nu stătea cu ei la masă, a intrat şi a făcut să se clatine prin citire cununile lor.
  4. Postitorul doririlor (Daniil 9, 23), care nu fusese azvârlit în cuptorul de foc, a fost aruncat în groapă (Daniil 6, 16-17), ca adevărul să biruiască din toate părţile; ca să iasă la lumină că Dumnezeu este mai presus de toate şi în toate. Căci nimicit fiind idolul şi numele său, cei lacomi l-au azvârlit pe postitor fiarelor, pentru ca în groapă ca şi în cuptor să fie slăvit Mântuitorul celor slăviţi.
  5. Postitorul a fost azvârlit fiarelor şi mireasma postirii lui s-a revărsat în groapă. Murmurul tăcut al rugăciunii a biruit mugetul înfricoşător al leilor. Suspinul cererii lui a făcut nelucrător mugetul lor. Glasul celui smerit a slăbit leii cei tari. Ruşinate au fost fiarele de postul şi smerenia lui Daniil !