----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

Apendice

I

 

1-2: armele postului şi Hristos; 3-4 şi 7: Hristos şi Adam, pomul oprit şi postul; 5-6: satan şi ispitirea lui Iisus; 8-9: postul şi patimile trupului; 10-11: efectele postului; 12: rugăciune

 

Stih: Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat armele să luptăm cu satan

 

 1. Binecuvântat fie Fiul Împăratului care ne-a dat armele să luptăm cu satan, care l-a pizmuit pe Adam şi a urât copiii lui. Cu postul să luptăm împotriva lui, ca să-l biruim în puterea Celui Întâi-născut.
 2. Armă este postul care întoarce săgeţile împotriva celui rău. Prin el Hristos, Căpetenia celor ce biruiesc, a biruit pe satan în luptă dreaptă, nu cu violenţă, ca un Dumnezeu.
 3. [A biruit] cu trupul în care Adam a fost înfrânt în Eden prin înşelăciunea şarpelui, care prin mâncare l-a amăgit întru început. De aceea, fiind Dumnezeu, S-a făcut om, iar cu postul S-a luptat şi a biruit pe cel rău.
 4. Fiindcă S-a smerit şi S-a făcut om pentru oameni, a postit ca un om, deşi era Dumnezeu, şi a biruit pe cel rău prin postire curată, făcându-se pildă căreia să i se asemene toţi cei stăruitori.
 5. Nu cu Dumnezeu cel puternic s-a luptat blestematul, ci ca şi cu un om simplu s-a luptat, fiindcă altfel s-ar fi temut, neştiind cum să scape din lupta cu El.
 6. L-a văzut doar ca un om, de aceea a îndrăznit să se lupte cu El, măcar că nu era sigur care avea să fie sfârşitul luptei pentru cel rău. A îndrăznit, dar a fost înfrânt şi umilit.
 7. Cu arma cu care a căzut Adam în Eden cu aceasta a biruit Domnul nostru. Adam a căzut prin dorirea rodului, iar prin postirea ce se ţine departe de mâncare a biruit Hristos pe cel rău care amăgeşte prin mâncare.
 8. Prin post şi priveghere îşi pierde trupul cerbicia sa şi o dată cu ea toate patimile sale ce aburesc în trup ca fumul. Prin postire ele sunt domolite, liniştite şi făcute să înceteze.
 9. Asemenea vreascurilor care sporesc focul şi flacăra, aşa se aprinde şi trupul ca fumul de la hrană şi băutură. Patimile lui îl năpădesc şi îi tulbură mintea cu duhoarea lor.
 10. Să iubim, fraţilor, postul, care aduce roade ! Căci prin el mintea şi sufletul se luminează şi gândurile se curăţesc, şi tot prin el pot şi imboldurile cele bune să mişte inima.
 11. Bun este postul pentru cel care îl iubeşte cu înţelegere. Căci prin el se întăresc frumuseţile sufletului, sporesc bogăţiile trupului, şi toţi oamenii sunt chemaţi de el în cămara de nuntă a vieţii.
 12. Dă-ne nouă, Bunule, curăţia inimii prin postire curată şi limpezeşte gândurile inimii, cu care deopotrivă suflet şi trup în acelaşi avânt să-Ţi mulţumească Ţie, Doamne, pentru darurile Tale !

 

Cei trei tineri lăudând pe Dumnezeu