----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

Apendice

II

 

1-8: exemple biblice de putere a postului: Daniil în groapa cu lei, Estir şi Mardoheu; 9-10: cei trei tineri în cuptor şi al patrulea: treimea fiinţei postitorului şi Duhul Sfânt, Mângâietorul; 11-12: unitatea dintre minte, suflet, trup şi desăvârşirea ei prin post; 13: postitorul şi pasărea

 

Stih: Slavă Ţie, Doamne, căci prin postirea Ta au strălucit vitejii

 

 1. Postul a fost arma biruitoare cu care au strălucit dintotdeauna vitejii: în cuptor s-a arătat minunea lui, în groapa cu lei biruinţa sa. Leii şi flăcările i s-au supus. Şi cine va putea spune toate acestea [cu vrednicie] ?
 2. Un singur postitor a fost azvârlit din pizmă în groapa cu fiare sălbatice (Daniil 6, 16-17), şi din pricina postirii lui s-au înfricoşat leii plecându-şi capetele înaintea lui, ca să sărute cu dragoste picioarele sale.
 3. Leii puternici, nimicitori, care fug după pradă, au învăţat să postească în groapa postitorului. Şi ca nişte ucenici sârguincioşi şi-au cinstit învăţătorul pentru deprinderile lui.
 4. Fiarele au învăţat postirea ca să osândească pe cei lacomi. Căci dacă leii au postit împreună cu Daniil, cum trebuie să cinstească cei înţelegători postul lui Hristos !
 5. Tânăra Estir a postit şi l-a spânzurat de lemn pe Aman, ca postitorii să înveţe că postul poate doborî chiar puterea tiranilor. Fie ca toţi oamenii să zorească spre el cu iubire !
 6. Daniil, Estir şi Mardoheu i-au învăţat pe vavilonieni postul, smerind prin postirea lor înălţimea celor puternici şi făcându-se pilde frumoase tuturor generaţiilor şi neamurilor.
 7. Prin el a fost biruit focul, iar flăcările şi-au ascuns faţa, ca şi leii şi ticălosul Aman. Înalte puteri au fost umilite, ca să se bucure de post toţi cei ce-l iubesc pe el.
 8. Cuptorul, groapa cu leii şi cămara de nuntă a tinerei fete s-au făcut cădelniţe minunate de bună mireasmă. De aici au biruit postitorii şi armele lor biruie şi acum în lume.
 9. Trei [tineri] stăteau în cuptor, căci întreită este plinătatea fiinţei omeneşti: duh şi suflet, şi trupul al treilea. Iar când postitorul se osteneşte este trimis la el ca ajutor şi al patrulea.

 

Cei trei tineri în cuptor

 

 1. Priveşte cum lumea este un cuptor şi poftele ei se aseamănă focului. Ele nu îi pot birui pe cei trei când aceştia sunt una, şi la cel viteaz este trimis ca al patrulea, Mângâietorul.
 2. Sus, postitorule, adună-te din rătăcire şi din toate sfâşierile şi una în întregime înăuntru şi în afară să fie, trupul, sufletul şi duhul tău, ca bunătatea Domnului să te ajute !
 3. Dă trupului înfrânare şi sufletului iubire de cele înalte, fă-ţi duhul smerit în fapte bune, ca să placi întru totul lui Dumnezeu. Şi atunci va fi trimis la tine, care ai ajuns întreg, Mântuitorul.
 4. Cu puţină hrană saltă în înaltul văzduhului pasărea, iar aripile ei nu se îngreunează, fiindcă hrana nu o trage în jos. Mănâncă puţin, postitorule, ca să poţi zbura fără osteneală spre cer !