Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

NUMĂRUL 60 (Almanah 2010)

 

FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA

NENOROCIREA ASIEI (II)Nr 60

 

ROADELE ECUMENISMULUI

Documente legate de dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi monofiziţi

 
 
 
 

 

Documente (în ordine cronologică)

 

I. Declaraţia comună a patriarhilor din Orientul Mijlociu (1987)

II. Prima declaraţie comună (1989)

III. A doua declaraţie comună (1990)

IV. Recomandări cu privire la chestiuni pastorale (1990)

 

V. Măsuri concrete în relaţia dintre ortodocşi şi monofiziţi (1991)

 

VI. Propuneri pentru ridicarea anatemelor (1993)

 

VII. Documente ale Bisericii Ortodoxe Române (1994)

 

VIII. Documente ale Bisericii Ortodoxe Ruse (1994 & 1997)

 

IX. Acord între Patriarhiile Greacă şi Coptă ale Alexandriei (2001)

 

X. Raportul Comitetului Interortodox. Ridicarea anatemelor şi restabilirea comuniunii. Răspunsul Comitetului Ortodox Oriental la Raportul Comitetului Interortodox privind ridicarea anatemelor şi restabilirea comuniunii

 

REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE