----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Despre căderea lui Adam

de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)

 
 
 

I. Cuvânt înainte

Dacă ar trebui cândva, fraţii mei, să începem cuvântarea noastră atunci ea ar trebui să înceapă nu cu cuvinte, ci cu suspine şi lacrimi. Căderea lui Adam ! Numai când rosteşti cuvintele acestea, şi ţi se pare că toată lumea se ridică împotriva ta; din toate părţile se aud strigăte, suspine şi reproşuri; pretutindeni se înfăţişează pâraie de sânge şi de lacrimi, vărsate de înaintaşi; toate relele şi nenorocirile din trecut, din prezent şi din viitor vin de faţă şi cer să dăm răspuns pentru ele; cerul şi pământul, soarele şi stelele, plantele şi animalele te trag la judecată şi zic: tu ne-ai lipsit de desăvârşirea cea dintru început !

Citește mai departe...

Înmormântarea şi cremaţiunea

în lumina cuvântului lui Dumnezeu şi a istoriei

 

de dr. Samuil Taubes

Prim-rabin în Caransebeş

 

Articol apărut în serial, începând din 24 iunie 1928, în Foaia Diecezană,

publicaţie a Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului

 

Postăm acest articol, scris de un rabin, fiindcă el constituie o mărturie extraordinar de veridică pentru rânduielile de înmormântare pe care le avem noi, creştinii, şi pe care le-am moştenit de la poporul mesianic. El este extrem de actual, deşi este scris cu aproape 90 ani în urmă, şi pledează pentru înmormântare, monogamie, ca şi împotriva oricărei forme de sinucidere.

Citește mai departe...

Sinodul din Creta şi noua ecleziologie apărută

O examinare ortodoxă

 

de protopresbiter Peter Heers, profesor de Vechiul şi

Noul Testament la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville

 

Cuvântare ţinută la Refugiul Clerului al Eparhiei est-americane

a Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora,

pe 21 martie 2017

 

Postăm acest articol al părintelui Heers[1], fiindcă el examinează în mod succint Sinodul din Creta, reliefând câteva aspecte de mare însemnătate şi într-un mod simplu şi pe înţelesul tuturor. Deşi reuşeşte să surprindă foarte bine eşecul acestui Sinod de a fi ortodox în cuvânt şi faptă, studiindu-l din multe unghiuri şi reliefând erorile de organizare şi abordare principială, inclusiv temelia anti-ortodoxă a Sinodului însuşi, autorul rămâne optimist în ce priveşte viitorul, pe care noi îl considerăm mai degrabă sumbru.

Citește mai departe...

De la Conciliul Vatican II (1965) la Sinodul pan-ortodox (2016):

Indicatoare de direcţie pe calea către Creta

de preot Peter Alban Heers[1]

 

Cuvânt ţinut la Institutul Diakideio pentru Educaţia Poporului
din Patra, Grecia, 18 mai 2016
 
Acest discurs a fost ţinut înainte ca Sinodul din Creta să aibă loc şi a avut scopul de a atrage atenţia
asupra unui lucru extrem de grav: asemănarea izbitoare dintre un Sinod panortodox – cel pregătit a avea
loc în Creta, în iunie 2016 – şi unul heterodox – Conciliul Vatican II, care a avut loc între anii 1962-1965 şi
a marcat trecerea Bisericii Catolice într-o epocă nouă, mult mai apostată decât cea anterioară. Ideea
nu este nouă, dar părintele Heers o explică şi o argumentează succint şi pe înţelesul tuturor
 
Sublinierile din text aparţin redacţiei. Notele de subsol însemnate n.r. aparţin redacţiei.
 
* * *
 

PARTEA I

Este un clişeu prea mult întrebuinţat, dar necesar, a afirma că Biserica Ortodoxă este Biserica Sinoadelor Ecumenice. Este mai esenţial a spune că Biserica Ortodoxă nu numai că a păstrat şi a trăit prin aceste Sinoade, ci de asemenea că ea trăieşte zi de zi prin cuvintele rostite de sfinţii apostoli la cel dintâi dintre toate sinoadele Bisericii, Sinodul din Ierusalim: S-au părut [bun] Sfântului Duh şi nouă (Faptele Apostolilor 15, 28); întâi Sfântului Duh şi apoi apostolilor şi tuturor urmaşilor apostolilor. Acest mod teantropic de a fi, care a început în mod semnificativ în sinod în ziua Cincizecimii, este indispensabil pentru şi de neînlăturat din viaţa Bisericii Ortodoxe şi a creştinilor ortodocşi.

Citește mai departe...

SINODUL DIN CRETA

Scrisoarea patriarhului Constantinopolului către arhiepiscopul Greciei:

Caterisiţi şi întrerupeţi comuniunea cu cei care se opun Sinodului nostru din Creta

 

Pe acelaşi subiect

 

Intervenţia tulburătoare şi dezbinătoare în problemele interne ale altei Biserici locale este ultima manifestare a pretenţiilor papale

Într-o manieră dezbinătoare, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului cere ca arhiepiscopul Atenei şi Sfântul Sinod al Bisericii Greciei să caterisească şi să excomunice ierarhi şi clerici de frunte ai Bisericii pentru opoziţia lor faţă de Sinodul din Creta şi organizarea şi hotărârile sale inovatoare. În primul rând, scrisoarea patriarhală îl menţionează pe reprezentantul de odinioară al Patriarhiei Ecumenice, protopresbiterul Teodor Zisis, profesor emerit de patrologie, ca presupusul ,,conducător al bandei”, dar îi implică şi pe ,,cei aflaţi sub conducerea lui” care au călătorit împreună cu el la Bisericile Georgiei, Bulgariei şi Moldovei înainte şi după întrunirea cretană. Patriarhul cere ca, în cazul în care ei persistă în a respinge Sinodul din Creta, să fie caterisiţi şi excomunicaţi, potrivit acriviei canonice.

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt

 

‘Argonauţi’, renovaţionişti, atei, amăgitori şi … Sfântul Ioan de Kronstadt
Ivan Ilici Serghiev, viaţa sa şi nenumăratele sale tămăduiri. Un personaj din Evul Mediu

Citește mai departe...

NIHILISMUL

Rădăcina revoluţiei epocii moderne (I)

de ieromonah Serafim Rose

 

Prefaţa editorului[1]

La începutul anilor ’1960, într-un apartament de la subsol, în apropiere de centrul oraşului San Francisco, Eugene Rose, viitorul părinte Serafim, stătea la biroul său acoperit cu vrafuri de cărţi şi teancuri de dosare. Încăperea era tot timpul întunecoasă fiindcă puţină lumină ar fi putut intra pe fereastră. Cu câţiva ani înainte ca Eugene să se fi mutat, aici avusese loc o crimă, şi unii spuneau că un duh necurat sălăşluia încă acolo. Dar Eugene, ca şi cum ar fi sfidat acest duh şi duhul veşnic întunecat al oraşului, avea un perete acoperit cu icoane, în faţa cărora licărea întotdeauna o candelă roşie.

Citește mai departe...

Ortodoxie şi Apus – o relaţie veşnic tensionată

O schiţă concisă a acestei relaţii după 1453

 

- Dialogul ortodoxo-protestant - Biserica Ortodoxă după 1453 - Chiril Loukaris: un patriarh protestant ? -
Patriarhul Chiril aduce în Constantinopol prima tiparniţă din lumea greacă - Acuzat de relaţii
secrete cu Imperiul Rus - Ortodoxie şi Iluminism - Ortodoxia se opune Iluminismului -

 

PARTEA I

Căderea Constantinopolului în 1453 a pus capăt contactelor teologice şi filozofice dintre creştinismul răsăritean şi cel apusean. Legăturile şi schimburile intelectuale din secolul al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea introduseseră filozofia scolastică în Bizanţ şi făcuseră să renască – într-un grad limitat, fără îndoială – cunoaşterea limbii latine în Răsărit. Regiunile vorbitoare de limbă greacă din cultura europeană cu punctele centrale în Constantinopol, Mistra şi Trebizond, împreună cu teritoriile deţinute de veneţieni din Creta şi Cipru – toate experimentau propria versiune a Renaşterii Quattrocento[1]. După 1453, supravieţuitorii acestei culturi s-au refugiat în Apus şi şi-au adus contribuţia distinctivă la Renaştere în Apus.

Citește mai departe...

Apele discordiei

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

PARTEA I

I. Apele discordiei

Pe 18 martie 2018, în Brasilia, Brazilia, a început cel de-al 8-lea Forum Mondial al Apei. Aceasta este o întrunire a reprezentanţilor a 50 de guverne şi alte organizaţii din toată lumea, sponsorizată de Consiliul Mondial al Apei, o asociaţie inspirată de ONU, înfiinţată în Franţa în 1996. Întrunirea este programată să dureze 6 zile, între 18-23 martie, şi a fost promovată intens de cotidienele internaţionale cu înclinaţie spre ecologie. Am citit despre ea în L’Osservatore Romano, care astăzi susţine temele de vârf ale Revoluţiei.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului

 de părintele Patric Ranson[1]

 

 
Expulzarea monahilor de la Schitul Sfântul Prooroc Ilie
A. Faptele
B. Persecuţia zeloţilor din 1924 încoace
C. Persecuţiile neo-athoniţilor
 
Drepturile omului în Muntele Athos
Mărturia părintelui Maxim de la Marea Lavră
 
Introducere
Drepturile omului în Muntele Athos
» Libertatea de exprimare
» Dreptul la libertatea de conştiinţă religioasă
» Dreptul la corespondenţă şi telefon particulare
» Dreptul minorităţilor
» Dreptul de a ieşi din ţara sa şi de a circula liber în străinătate
» Dreptul la informarea exactă şi la accesul la informaţie
» Necesitatea de acţiune a poliţiei în Muntele Athos din cauza lipsei de vigilenţă şi organizare
» Concluzie
 
Justificarea imposibilă a persecuţiei
A) Există dreptul de persecuţie ?
1. Adevărul care vă va face liberi (Ioan 8, 32) se poate statornici prin constrângere ?
2. În afara Adevărului, nu există nici Biserică, nici succesiune apostolică
 
a) cazul separării din pricina unor păcate personale care pot fi extrem de grave
b) cazul despărţirii legitime din motive de credinţă
 
B) Este Patriarhia Constantinopolului centrul Ortodoxiei ?

Citește mai departe...

Ce se întâmplă astăzi în lume

 

de Quincy Larson, 14 februarie 2017
 
de Amanda Hess, 9 mai 2017
 
De ce ar trebui să am grijă de intimitatea mea ?
de Fabio Esteves, 27 octombrie 2016
 
de Thomas Gadisseux, 5 octombrie 2017
 
Mexic, Rusia, China, SUA
 
» Banca Yes oferă retragere de bani la bancomate folosind identificarea Aadhaar şi autentificare biometrică
» Mastercard susţine din răsputeri biometria, urmează băncile. Autentificarea biometrică ,,va fi de mare folos pentru toţi”
 
» Platforma Facebook câştigă miliarde de dolari din reclame după ce a aflat totul despre tine …
» Dacă ai un smartphone, Facebook te poate asculta prin aplicaţia sa
» Specialiştii dezvăluie că Google, Facebook, Twitter cenzurează, spionează, manipulează utilizatorii
 
» Facebook va promova sau va suprima organizaţiile de ştiri în funcţie de credibilitate
» Redactorul şef de la New York Times: Este ‘periculos’ ca Facebook să devină ‘redactorul şef’ al ştirilor la nivel mondial
 
» Facebook recunoaşte că limitează accesibilitatea [shadow-ban] unor postări, pagini pe care le consideră ‘false’
» Facebook ameninţă presa: lucraţi cu noi sau muriţi !
» YouTube anunţă un plan de finanţare a organizaţiilor de ştiri pe care le consideră ‘demne de încredere’
 
* * *

Citește mai departe...

SFINŢII PĂRINŢI ŞI EREZIILE

Sfântul Marcu al Efesului şi falsa unire de la Florenţa

 

Niciodată, o bărbate, ceea ce priveşte Biserica nu se duce la bun sfârşit prin compromisuri: nu există nici o cale de mijloc între Adevăr şi minciună. Dar exact aşa cum ceea ce este în afara luminii va fi în mod necesar în întuneric, tot aşa cel care se îndepărtează puţin de Adevăr este lăsat rob minciunii.
 
Scrisoare către Gheorghe Scholarios
 
Odinioară noi am grăit întru totul asemenea, şi nu a existat nici o schismă între noi, şi apoi noi, ambele părţi (ortodocşi şi latini), eram în acord cu Părinţii; dar acum, când noi nu grăim asemenea, cum putem fi împreună ? Acum noi (ortodocşii) vorbim exact la fel ca atunci, şi noi suntem în acord atât cu noi înşine, cât şi cu Părinţii – atât ai noştri, cât şi ai voştri – dacă voi doriţi să recunoaşteţi ceea ce este adevărat. Dar voi, introducând inovaţia, prin aceasta inevitabil vă dovediţi că sunteţi în dezacord în primul rând cu voi înşivă, şi apoi cu Părinţii pe care noi îi avem în comun, şi în cele din urmă cu noi.
 
Mesaj către Papa Eugenie al IV-lea

Citește mai departe...

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine

 

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

- Un prim contact între un ierarh ortodox rus şi un protestant de frunte - Toate comunităţile care se numesc creştine constituie Biserica, deşi slăbită în unitatea ei ? - Biserica primară nu considera că acordul dogmatic este singura condiţie pentru a face parte din ea - Răsăritul şi Apusul nu au rămas unite într-o Biserică după 1054 -Biserica a rămas una, dar fie numai în Răsărit, fie numai în Apus - Recunoaşte Biserica Ortodoxă Rusă validitatea botezului şi hirotoniei heterodocşilor ? -Este cu neputinţă a reconcilia unitatea Bisericii cu validitatea sfintelor taine din afara Bisericii - Respingerea botezului săvârşit în afara Bisericii - Discuţii privind practica variată de la o Biserică la alta - Teoria dogmatică nu se schimbă, ci este permisă o practică îngăduitoare - Erezie, schismă şi adunare necanonică - Canoane şi interpretare - Chestiuni concrete -

Citește mai departe...

Iată noua societate plăsmuită !

Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

 

Adevărul sună ca şi cum ar fi ură
în urechile celor care urăsc adevărul
 
PARTEA I [noiembrie-decembrie 2017]
» Moarte cu demnitate. Mai gândiţi-vă. Activiştii pro-sinucidere din Canada vin după copiii voştri
» Canada a legalizat eutanasia. Acum părinţii cer medicilor să le omoare copiii bolnavi
» Liberalii pretind acum că părinţii creştini sunt periculoşi. Aceasta este o ameninţare existenţială pe care nu o putem ignora
» Progresiştii urăsc tot ce este vechi, inclusiv pe bătrâni
» Italia votează o lege controversată privind sfârşitul vieţii
» Papei Francisc i se atribuie faptul că a sprijinit votarea legii eutanasiei în Italia
 
 
PARTEA A II-A [ianuarie-februarie 2018]
» Părinţi: Fiica noastră ar fi putut muri dacă şcoala ne-ar fi ascuns participarea ei într-un club LGBT
» Profesor creştin suspendat pentru că ‘a greşit sexul’ elevelor
» Liberalii au făcut din ‘homofobie’ un cuvânt complet lipsit de sens
» Profesorii din Maine trebuie să folosească acum pronumele ‘preferat’ de copil, chiar atunci când părinţii se opun
» Mişcarea transsexuală, care loveşte cu sălbăticie orice disidenţă, ar putea chiar acţiona în defavoarea ei
» Şcolile sunt acum câmpurile de luptă pentru creştere pentru radicalizarea copiilor în activişti transsexuali
 
 
PARTEA A III-A [martie-aprilie 2018]
» Germania trebuie să permită ‘cel de-al treilea gen’ de la naştere, hotărăşte tribunalul principal german
» Jordan Peterson demască sacrificarea valorilor creştine: obiectivitate, dezinteres, dragoste de adevăr, coerenţă etc pentru a putea fi ridicate la rang de lege ‘valorile’ noii societăţi plăsmuite
- Un profesor expune logica greşită a stângii: totul este ‘întemeiat pe putere’
- Jordan Peterson îi îndeamnă pe părinţi să lupte împotriva educaţiei sexuale radicale: Este ‘o formă de îndoctrinare’
- Absolut fantastic: o gloată de studenţi au spart o fereastră protestând împotriva lui Jordan Peterson
» Profesoară concediată, pârâtă la agenţia de contra-terorism după ce a spus unei eleve lesbiene: ‘Dumnezeu te iubeşte’
 
 
PARTEA A IV-A [mai-iunie 2018]
» Firma Google dată în judecată pentru discriminarea bărbaţilor albi ‘conservatori’
» Un profesor dezvăluie ‘bălegarul’ instituţional, corectitudinea politică din universităţile americane
» Infirmierele belgiene renunţă la slujbele lor pentru a evita să eutanasieze pacienţi
» Transformarea medicilor olandezi în călăi a condus la sinucidere la cerere
» Pacienţii ,,mor pe holurile” sistemului de sănătate britanic socialist
» Alarmismul privind schimbarea climatică duce la nebunie anti-copii. Iată de ce !
 
 
PARTEA A V-A [iulie-august 2018]
» Contracepţia a creat o epidemie de singurătate. Mii de oameni mor singuri şi neobservaţi de nimeni
» Păgânismul îşi face reapariţia în occident. Este chiar la uşa de alături
» De ce ascensiunea islamismului i-a determinat pe atei să îndemne occidentul să nu abandoneze creştinismul
» Eufemismele sunt cele mai bune prietene ale stângii şi cei mai mari duşmani ai adevărului
 
 
PARTEA A VI-A [septembrie-octombrie 2018]
» Un colegiu catolic nu-l apără pe un student ameninţat cu viol homosexual fiindcă a susţinut căsătoria tradiţională
» Unui student dat afară de la curs i se cere să-şi ceară scuze pentru că a afirmat că există doar două genuri
» Activiştii LGBT au atacat cu pietre şi sticle un congresman chilian fiindcă a apărat căsătoria tradiţională
» Poliţia din Londra emite noi recomandări privind ’crima de ură’: dovada pentru ’ură’ ’nu este o necesitate’
 
 
PARTEA A VII-A [noiembrie-decembrie 2018]
Sute de pacienţi omorâţi în fiecare an. Noi criterii pentru eutanasierea pacienţilor, noi regulamente privind îngrijirea paliativă, noi tactici de a împinge pacienţii către sinucidere, într-un fel sau altul. Privind în ansamblu acest fenomen, s-ar putea vorbi despre sacrificii. Aceşti oameni sunt omorâţi în numele a ceva !
 

DIN SCRIERILE MITROPOLITULUI GALACTION CORDUN

 

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]
Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe