----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Cine e online?

Avem 124 vizitatori și nici un membru online

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (X)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Rugăciunea neîncetată (continuare)

Sfântul Vasilie cel Mare zugrăveşte, pe fundalul fiecărei zile, neîncetata rugăciune în acest chip: ,,Nu doar în cuvinte să aşezăm sensul rugăciunii, ci, înainte de toate, în dispoziţia sufletească, rugându-ne întotdeauna, în toate situaţiile, din toată inima. Dacă stai la masă, roagă-te. Dacă a trecut nevoia de hrană, nu te opri din a lua aminte la Binefăcător. Dacă te îmbraci, îndoieşte dragostea ta de Dumnezeu, care ne-a dat cu ce să ne îmbrăcăm … Dacă a trecut ziua, mulţumeşte Aceluia care ne-a dăruit soarele ca să ne săvârşim lucrul de peste zi. De asemenea, noaptea ai alte pricini pentru rugăciune. Nu trebuie să petreci întreaga noapte dormind. Nu îngădui ca jumătate din viaţa ta să treacă fără de folos prin nesimţirea somnului ! Dimpotrivă, vremea nopţii tale să fie împărţită între somn şi rugăciune. În acest chip, neîncetat să te rogi”.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXXIV)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episodul precedent

Încheiere

Despre adevărata convieţuire în pace

Potrivit celor 16 principii expuse mai sus: dogmatice, canonice, liturgice, istorico-bisericeşti ş.a., noi declarăm că nu putem fi ecumenişti.

Este foarte posibil ca, în cazul în care noi avem o atitudine atât de categoric negativă faţă de ecumenism şi nu admitem nici un compromis, să ni se reproşeze următoarele:

Citește mai departe...

Apele discordiei (IV)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea a III-a

V. Un fanatism anti-ierarhic

Ultima zi de lucrări a celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei a fost joi, 22 martie. Ziua de vineri a fost rezervată pentru o sesiune de închidere şi aprobarea unei Declaraţii de Durabilitate.

Citește mai departe...

 Ce se întâmplă astăzi în lume (VI)

 Următoarea etapă în impunerea urmăririi biometrice a consumatorilor

 

Episodul anterior

 

Banca Yes oferă retragere de bani la bancomate folosind identificarea Aadhaar[1] şi autentificare biometrică

Firma Nearby Technologies a făcut un parteneriat cu Banca YES, a cincea bancă din sectorul privat ca mărime din India şi a lucrat îndeaproape cu Corporaţia de Plăţi Naţionale din India (National Payments Corporation of India, NPCI) pentru a lansa un serviciu de bancomate fără card şi fără cod PIN pe baza codului Aadhaar.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXVI)

 

Episodul anterior

 

Prin urmare, nădejdea pentru cele cereşti întăreşte mintea ca nu cumva ea să fie zguduită de turbulenţa tumulturilor pământeşti. Despre aceasta este spus de către Apostolul Pavel: ,,Pre care ca o anghiră (ancoră) o avem a sufletului, tare şi nemişcată, şi care intră întru cele dinlăuntrul catapetesmei” (Evrei 6, 19). Cu privire la acest lăuntru este de asemenea adăugat aici: ,,Şi descoperământul (adică, locul deschis) curţii dinafară, (care ajungea până) la descoperământul pridvorului porţii celei dinlăuntru de cincizeci de coţi” (Iezechiil 40, 16).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (XII)

 

Episoadele anterioare

 

Declaraţii publice ale prelaţilor catolici

În ultimii ani, până şi prelaţii catolici au început să facă declaraţii publice în sprijinul homosexualilor, al acceptării lor în Biserica Catolică fără renunţarea la păcat şi chiar a acceptării căsătoriei homosexuale în Biserica Catolică. Se remarcă cum aceşti prelaţi, mai tineri sau mai vârstnici, aflaţi mai sus sau mai jos în ierarhia catolică, din Europa sau de pe alte continente, au o mentalitate care nu mai este conformă cu învăţătura şi morala creştină, fiind pervertită de amestecul cu lumea şi propaganda asurzitoare şi neîncetată care i se face astăzi păcatului şi este îndreptată împotriva virtuţii. Unii se exprimă mai direct şi mai vehement, alţii sunt mai reţinuţi în afirmaţii, dar una peste alta ei alcătuiesc un cor care repetă papagaliceşte sau ca hipnotizaţi ‘mantrele’ lobby-ului homosexual. Să le dăm cuvântul, să le auzim pledoariile în favoarea păcatului.

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe