----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

Apendice

II

 

1-8: exemple biblice de putere a postului: Daniil în groapa cu lei, Estir şi Mardoheu; 9-10: cei trei tineri în cuptor şi al patrulea: treimea fiinţei postitorului şi Duhul Sfânt, Mângâietorul; 11-12: unitatea dintre minte, suflet, trup şi desăvârşirea ei prin post; 13: postitorul şi pasărea

 

Stih: Slavă Ţie, Doamne, căci prin postirea Ta au strălucit vitejii

 

  1. Postul a fost arma biruitoare cu care au strălucit dintotdeauna vitejii: în cuptor s-a arătat minunea lui, în groapa cu lei biruinţa sa. Leii şi flăcările i s-au supus. Şi cine va putea spune toate acestea [cu vrednicie] ?

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Partea a II-a
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
Capitolul III
Protestantismul de la 1789 până în prezent (1910)
 
§. 197. Secte protestante nouă [partea întâi]

Protestantismul, cu principiul său formal că Sfânta Scriptură singură este regula de credinţă, face foarte lesnicioasă formarea de secte; de aceea şi în secolul XIX s-au format secte nouă, făcând abstracţie că chiar în o parte din sectele vechi s-au produs sciziuni şi ramificări nouă. Socotindu-le şi pe acestea, protestantismul a produs vreo 155 de secte, dintre care vom descrie numai pe cele mai notabile, ce s-au ivit de la 1789; cele mai multe dintre acestea provin din America de Nord sau din Englitera, şi sunt cu preponderenţă de caracter entuziastic adică vizionar şi de alte forme bizare; ele au şi credinţe hiliaste sau millenare, adică aşteaptă A Doua Venire a lui Hristos în curând şi odată cu ea o împărăţie a Lui de o mie de ani pe pământ.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XVIII)

de părintele Patric Ranson

 

Episoadele anterioare

 

Anexa 2

Scrisoarea zeloţilor din Muntele Athos

 

Scrisoare deschisă adresată excelenţei sale prim-ministrul Greciei,

Constantin Mitsotakis, tuturor partidelor din Grecia,

clerului şi poporului grec ortodox

 

Excelenţă,

Pe 6/19 mai 1992, în Sfântul Munte a fost comisă o faptă care se aseamănă cu violenţele religioase din Evul Mediu eretic. Doi episcopi ai Patriarhiei Ecumenice, cu sprijinul Sfintei Chinotite şi ajutorul forţelor de poliţie, au comis următoarele abuzuri:

Citește mai departe...

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

Apendice

I

 

1-2: armele postului şi Hristos; 3-4 şi 7: Hristos şi Adam, pomul oprit şi postul; 5-6: satan şi ispitirea lui Iisus; 8-9: postul şi patimile trupului; 10-11: efectele postului; 12: rugăciune

 

Stih: Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat armele să luptăm cu satan

 

  1. Binecuvântat fie Fiul Împăratului care ne-a dat armele să luptăm cu satan, care l-a pizmuit pe Adam şi a urât copiii lui. Cu postul să luptăm împotriva lui, ca să-l biruim în puterea Celui Întâi-născut.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXV)

 

Episoadele anterioare

 

19. Haideţi să învăţăm să fim satisfăcuţi ca nu cumva mâncând să slujim mai degrabă lăcomiei trupului decât necesităţii lui. Deoarece dorinţa caută mai mult decât necesitatea. Şi adeseori când avem grijă să liniştim nevoia trupului se furişează îngăduinţa şi depăşeşte nevoia înviorării. De aceea se întâmplă că păcatul trece în alt păcat căci foarte adesea altă ispită trupească este pricinuită când este dată trupului grijă exagerată în înviorarea sa.

Citește mai departe...

ECUMENISMUL – CALEA CĂTRE PIERZARE (XVI)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episoadele anterioare

 

16. Serghianismul global

Uniunea contemporană dintre ,,sabie şi sutană”[1] nu are nimic în comun cu statul creştin întemeiat de Împăratul Constantin cel întocmai cu apostolii, în care oamenii erau guvernaţi de două puteri – împărătească şi bisericească – alcătuind o singură entitate politică. Această simfonie dintre basileul uns de Dumnezeu şi preoţie avea ca temelie a sa adevărul credinţei creştine[2].

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948 în periodicele religioase româneşti (I)

 

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

 

Cum au redat periodicele româneşti Conferinţa de la Moscova din 1948, care este amintită astăzi în

istorii bisericeşti contemporane şi istorii ecumeniste ca o mare înţelegere a Bisericilor Ortodoxe locale

şi care, în realitate, este un episod ruşinos care nu ar mai trebui menţionat nicicând ...

 

Foaia Diecezană 1923, nr. 48 [9 decembrie 1923 s.n.], p. 7[1]

Ştiri

O delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse, cum se vesteşte din Basarabia, va vizita România. Mitropolitul rus din Iaroslav, Beniamin şi arhiepiscopul de Costroma, Serafim, întovărăşiţi de o suită compusă din trei personalităţi bisericeşti, vor expune situaţia creată Bisericii Ortodoxe Ruse. Această delegaţie va vizita oraşele Atena, Bucureşti şi Belgrad în acest scop. Se afirmă că delegaţia va propune transferarea patriarhatului ecumenic din Constantinopol la Moscova[2].

 

Citește mai departe...

CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC

Ioachim al III-lea pentru a doua oară patriarh ecumenic

 

Episoadele anterioare

 

Articolul creionează într-un mod extrem de interesant atmosfera vremii. Efervescenţa sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX se făcea simţită. Alegerea patriarhului ecumenic reprezenta, într-adevăr, un eveniment demn de consemnat de marile cotidiene europene şi nu numai. Începuse să bată vântul ecumenismului, privirile multor confesiuni heterodoxe erau îndreptate spre Constantinopol, mai cu seamă ale anglicanilor care cochetau deja de câteva decenii cu o amiciţie cu Ortodoxia. De asemenea, interesele geopolitice erau covârşitoare: se întrevedea deja la orizont prăbuşirea Imperiului Otoman şi marile puteri se încleştau în ceea ce va dobândi numele de Chestiunea Răsăriteană: competiţia puterilor europene – Marea Britanie, Austro-Ungaria şi Franţa pe de o parte; Rusia pe de altă parte – în Orientul Apropiat şi Turcia europeană, lupta lor pentru dominaţie, infiltrare politică şi economică în Imperiul Otoman slăbit la sfârşit de secol XIX.

Citește mai departe...

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

X

 

1-2: Moisi fuge de masa lui Faraon şi alege postul pe munte; 3-6: Moisi cel postitor şi viţelul poporului desfrânat; 7-10: mana şi poporul murmurător; 11: măreţia postului

 

Stih: Fericiţi voi, postitorilor biruitori

 

  1. Obiceiurile Eghipetului le-a lepădat cel ce crescuse la sânul fiicei lui Faraon. Ea l-a răsfăţat cu desfătări împărăteşti, înota în lapte şi miere. Dar el a lăsat pe fiica împăratului care îl scosese [din Nil] (Ieşirea 2, 10), şi a iubit pe fiica lui Iacov, care în nebunia ei îşi bătuse joc de el. A urât şi a lepădat comorile [fiicei împăratului], fiindcă simţise comoara care îi face bogaţi pe toţi.

Citește mai departe...

Alfabetul duhovnicesc (I)

 
alcătuit de
Sfântul Dimitrie al Rostovului
din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Capitolul 1

Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa şi desăvârşita necunoaştere de sine

  1. Mulţi socotesc multe şi felurite pricini pentru căderea lui Adam: unii – necredinţa, alţii – neascultarea, alţii – mândria şi iubirea de slavă, alţii însă alte şi alte pricini. Noi însă pe nici una dintre acestea nu o socotim cea dintâi, afară de nechibzuinţă şi necunoaşterea tuturor lucrurilor.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale

pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni (II)

 
Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

 

Partea I

Sfinţii văd şi recunosc rugăciunile celor ce trăiesc pe pământ

I. În privinţa fericirii şi a bucuriei de a vedea pe Dumnezeu şi a se bucura de cinstea cerească, sfinţii sunt egali cu îngerii. Despre aceasta Singur Domnul ne încredinţează că: Cei ce se învrednicesc a dobândi acel veac ... asemenea cu Îngerii sunt (Luca 20, 35-36).

Citește mai departe...

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Sfintele Paşti şi reforma calendaristică ,,ortodoxă română” (II)

(Studiu de cronologie şi calendaristică)

de dr. Vasile Gheorghiu

 

Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană

 

Istoria computului pascal de la secolul VIII până la reforma gregoriană

a) În Orient[1]

[...]

Nu pot să nu amintesc că papa Romei, Grigorie al XIII-lea, nu a întârziat de a invita şi Biserica Ortodoxă orientală şi anume, în prima linie, pe Patriarhul din Constantinopole, Ieremia al II-lea, ca să primească şi acesta reforma calendaristică care s-a făcut sub egida sa.

Citește mai departe...

Iată noua societate plăsmuită ! (XII)

Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

 
 
Adevărul sună ca şi cum ar fi ură
în urechile celor care urăsc adevărul
 

 

 

Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta îşi anunţă retragerea

Duminică, 18 august 2019, Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta, aparţinând de Biserica Ortodoxă a Greciei, cunoscut pentru critica sa deschisă a fărădelegii din Biserică şi societate, şi-a anunţat retragerea. El şi-a înaintat demisia în mod oficial către Sfântul Sinod, pentru a începe procesul de nominalizare a urmaşului său. Într-un interviu acordat presei greceşti, mitropolitul a afirmat că se retrage din cauza vârstei sale înaintate şi a scăderii puterii. Episcopul are 81 ani.

Citește mai departe...

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

IX

 

1-2: postul lui Daniil şi al tovarăşilor lui; 3-5: postul bătrânului Daniil; 6-9: despre numele Daniil şi Misail; 10-13: Daniil şi tovarăşii lui scapă prin post pe cei rătăciţi

 

Stih: Slavă Ţie, căci prin postul Tău i-ai făcut să strălucească

 

  1. Două frumuseţi a dat postul, căci a împodobit trup şi suflet. A dat sufletului slavă înaintea îngerilor [veghetorilor] şi a dat trupului strălucire înaintea pământenilor. Prin foame a veştejit frumuseţea celor frumoşi; măcar că prin post tinerii s-au împlinit şi s-au făcut mai frumoşi. Ei priveau la Moisi care în postul său a pogorât de pe munte şi strălucirea sa scânteia (Ieşirea 34, 29).

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XI)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episoadele anterioare

 

XI. Rugăciunea pentru aproapele

Aşa cum ne rugăm cu osârdie pentru noi înşine, pentru bunăstarea şi pentru veşnica noastră mântuire, tot astfel trebuie să ne rugăm şi pentru aproapele nostru. Există creştini care se dau în lături atunci când este vorba de aceasta, invocând motivul că nu sunt vrednici. ,,Oare suntem noi într-atât de desăvârşiţi în rugăciune, ca să putem să ne rugăm pentru aproapele ?” În opinia lor, rugăciunea pentru aproapele este o datorie a creştinilor desăvârşiţi.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (III)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
2

 

Siricie îi urmează lui Damas pe scaunul Romei – Maniheişti la Roma – Epistolele canonice ale lui Siricie – Disciplina Bisericii Apusene – Iovinian, viciile şi erorile sale – Discuţie despre fecioria Sfintei Fecioare – Intervenţia Sfântului Ambrozie al Milanului – Sinodul de la Milan care îl confirmă pe cel de la Roma – Valentinian al II-lea îl trimite delegat pe Ambrozie la Maxim – Nerecunoştinţa lui Valentinian şi a Iustinei, mama sa – Ei îl prigonesc pe Ambrozie şi îi sprijină pe arieni – Goţii de la curtea Milanului şi episcopul lor Mercurin, zis Avxentie – Ambrozie se împotriveşte cu tărie Iustinei şi arienilor – A doua misiune a lui Ambrozie la Maxim – El îl întâlneşte la Treves pe Sfântul Martin, de asemenea în misiune pe lângă Maxim – Martin, viaţa sa, predicile şi minunile sale în Galia – Primele aşezăminte monahale în Galia – Sfântul Martin se opune violenţelor contra ereticilor – Moartea sa – Continuarea vieţii Sfântului Ambrozie al Milanului – Conduita sa faţă de împăratul Teodosie – Pocăinţa lui Teodosie – Legile acestui împărat – Distrugerea idolatriei – Răzmeriţă în Alexandria şi distrugerea sanctuarului lui Serapis – Falsă acuzaţie adusă împotriva creştinilor cu privire la biblioteca alexandrină - Moartea lui Valentinian şi revolta lui Eugen – Teodosie îl răzbună pe Valentinian – El îl numeşte pe fiul său Onorie împăratul Apusului – Arcadie, împărat al Răsăritului – Moartea lui Teodosie

 

Anii 384-395

 

Citește mai departe...

Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (IX)

Bătălia pentru Constantinopol

 

Episoadele anterioare

 

Emiterea de beraturi episcopilor ortodocşi provoacă o nouă criză patriarhală

Curând a început o nouă etapă a luptei pentru drepturile şi privilegiile Bisericii. La sfârşitul anului 1887, guvernul otoman cerea ca Biserica să prezinte documente care să confirme posesiunea proprietăţilor imobiliare. Deoarece astfel de documente nu existau în cele mai multe cazuri, Poarta a ameninţat patriarhia cu confiscarea terenurilor[1]. Apoi, în 1888 a reapărut chestiunea judecării episcopilor în curţile civile. Această problemă s-a ivit mai întâi în legătură cu situaţia din Macedonia. La începutul anului 1888, a fost arestat un profesor grec din Kastoria, iar în corespondenţa sa, care era revoluţionară în conţinut, îl amintea pe mitropolitul Chiril. Mitropolitul a fost chemat numaidecât la Constantinopol pentru a da o explicaţie, dar a refuzat să apară înaintea curţii. După o şedinţă a Sfântului Sinod s-a hotărât ca mitropolitul să-i facă o vizită ministrului justiţiei cu condiţia să nu aibă loc un interogatoriu. Când protosinghelul aceluiaşi mitropolit a fost arestat, patriarhul a protestat oficial faţă de Poartă cerând să fie eliberat din închisoare.

Citește mai departe...

Luni, 18 februarie/2 martie începe Postul Mare

 

Potrivit rânduielilor bisericeşti, în Postul Mare, de luni până vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn.

Citește mai departe...

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 
 
VIII

 

1: cei trei tineri în cuptor; 2-3: haldeii Vavilonului biruiţi de mezi; 4-5: Daniil şi mâna ce scria pe zid la ospăţul lui Valtasar; 6-7: Daniil în groapa cu lei

 

Stih: Binecuvântat fie Cel ce a biruit prin tineri în Vavilon

 

  1. O, păcat care ai aţâţat cuptorul, ca să nimiceşti în el adevărul ! Nu ai ştiut că era cuptorul de încercare în care avea să se slăvească frumuseţea adevărului. Focul i-a îmbrăţişat pe vestitorii lui şi i-a făcut cunoscuţi. Căci în afara lui [cuptorului] următorii păcatului au fost făcuţi cenuşă şi cărbune, dar adevărul a strălucit în cei trei ieşind frumos din ei ca aurul.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]

 

Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească
Învăţătură de Anul Nou
Învăţătură pentru cei ce vin la mărturisire
Învăţătură de cum trebuie să ne petrecem zilele de duminici şi sărbători

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Simţământul religios înnăscut în firea omului

de arhimandrit Galaction Cordun

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1923

 

Istoria, străbătând mii de ani în trecutul omenirii, răscolind viaţa tuturor popoarelor din acest trecut îndepărtat în toate schimbările, şi fazele ei, şi înfigându-se cu ajutorul tradiţiunilor acestor popoare până şi în negura vremilor preistorice, ne dovedeşte, că la toate popoarele totdeauna a existat credinţa în Dumnezeu, pe care ele fireşte îl concepeau după gradul lor de cultură, mai mult sau mai puţin aproape de adevăr; dar în sfârşit, din cele mai vechi timpuri, exista credinţa într-o fiinţă supranaturală, în mâna căreia stă soarta omului, indiferent dacă această credinţă se raporta la un singur Dumnezeu, sau la mai mulţi, care în ultima analiză, nu erau decât atributele divinizate ale uneia şi aceleiaşi persoane.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale

pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

 

 

Omagiu Înalt Prea Sfinţiei sale

D. D. Dr. Miron Cristea, Mitropolitului Primat al ţării

 

În semn de admiraţiune şi adâncă recunoştinţă, pentru sprijinul şi încurajarea ce ne-a acordat atât în procurarea puţinelor clipe de odihnă sufletească, prin cuvântul şi scrisul nostru pentru lumea funcţionărească şi muncitorească ceferistă, cât şi în combaterea noilor curente religioase de care a început a nu fi scutită şi binecuvântata noastră patrie, – ortodoxă prin excelenţă –.

Ostenitorul

 

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe