----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei

- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -

 

PARTEA I

Apar ereziile

Învăţătura pe care Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat-o Bisericii s-a transmis mai întâi prin viu grai şi prin Tradiţie, şi abia mai târziu prin intermediul cuvântului scris, respectiv prin cărţile Noului Testament. La vremea respectivă, oamenii se raportau la învăţătura creştină în 3 moduri: mulţi o primeau curată şi neschimbată, alţii i se împotriveau şi o prigoneau, şi o a treia categorie o adopta în parte, dar o amesteca cu credinţele iudaice sau păgâne de mai înainte. Dintr-un astfel de amestec au luat naştere ereziile ivite încă din perioada apostolică.

Citește mai departe...

Creştinism şi socialism[1]

de Arhiepiscop Ilarion Troiţki (1886-1929)

 

Articol apărut în Orthodox Life, mai-iunie 1998

 
Pentru că oamenii pre cel mai mare se jură
Evrei 6, 16
 

PARTEA I

Acest adevăr rămâne neschimbător întotdeauna şi pretutindeni. Orice adevăr unic sau înlănţuire de adevăruri cuprinde întotdeauna ceea ce este „mai mare” pentru om, şi acest „mai mare” al omului este autoritatea omului; el se raportează la ea, el ,,jură” pe ea. Însă nu pentru toţi oamenii aceleaşi adevăruri constituie ceea ce este ,,mai mare” pentru ei. Uneori ceea ce este „mai mare” este cu totul fals; dar omul jură pe acest ,,adevăr” iluzoriu ca şi cum ar fi demn de încredere. Măsurile cu care oamenii abordează fenomenele vieţii care ne înconjoară sunt foarte variate. Fiecare alege acea autoritate care i se pare cea mai bună, şi în consecinţă se poate accepta poziţia: Spune-mi care sunt autorităţile tale, şi îţi voi spune ce fel de om eşti.

Citește mai departe...

CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC
 
Deportarea Patriarhului Constantin al VI-lea al Constantinopolului
Pe 17 decembrie 1924, a fost ales un nou patriarh al Constantinopolului, în persoana lui Constantin Araboglou, cu titlul de Constantin al VI-lea. Alegerea sa a provocat un conflict atât de puternic între Turcia şi Grecia, încât războiul părea iminent. Înainte de alegerea sa, presa turcă a avertizat în mod cuvenit că el nu era eligibil pentru scaunul patriarhal deoarece nu era născut în Constantinopol, aşa cum se preciza în articolul 2 al Convenţiei privind schimbul de populaţii greacă şi turcă semnat la Lausanne pe 30 ianuarie 1923 ...
 
[Cronică bisericească, februarie 1925; articol scris de arhimandrit Iuliu Scriban]
 
[articol apărut în revista italiană l’Europa Orientale, februarie 1925]
 
[articol apărut în Journal des Debats, 2 februarie 1925]
 
Prezentăm mai jos un articol tradus dintr-o revistă străină, care face o trecere în revistă a Bisericilor Răsăritului. Se vorbeşte despre reforme, principii democratice în Biserică, participarea laicilor în administraţia bisericească, reforma calendarului, căsătoria a doua a clericilor, revizuirea cultului divin, simplificarea limbajului liturgic etc.
O imagine destul de realistă, cu accentele existente în epocă, de modernizare şi reformare a Bisericii Ortodoxe, ‘petrificată’ în dogmele sale străvechi.
 
Renovaţionismul a constituit o schismă în sânul Bisericii Ortodoxe Ruse între anii 1922-1946. În general, mişcarea renovaţionistă este cunoscută sub numele de Biserica Vie, cu toate că acesta a fost numele doar al unuia din grupurile care făceau parte din mişcarea renovaţionistă, mai largă ...
 
Îndată ce bolşevismul a pus mâinile pe frânele guvernării în fosta Rusie, sau – mai bine zis – pe nordul ei, atitudinea lui faţă de Biserică a devenit clară.
Mai întâi de toate au apărut o mulţime de afişe-caricaturi, fără să se ştie de unde provin, cu chipul ţarului, episcopului şi al bogătaşului. Afişele acestea aveau inscripţia: ţar, popă şi culac. Apoi au fost afişate alte caricaturi blasfemiatorii, îndreptate împotriva Maicii Domnului, cu inscripţiile hulitoare ale poetului Demian Bednâi. Totodată a început să circule cu perseverenţă zvonul că obiectele sfinte făcute din metal nobil, precum şi icoanele înfrumuseţate cu pietre preţioase, vor fi luate din biserici. Atunci clerul a început să ascundă lucrurile de preţ …
 
Articolul creionează într-un mod extrem de interesant atmosfera vremii. Efervescenţa sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX se făcea simţită. Alegerea patriarhului ecumenic reprezenta, într-adevăr, un eveniment demn de consemnat de marile cotidiene europene şi nu numai. Începuse să bată vântul ecumenismului, privirile multor confesiuni heterodoxe erau îndreptate spre Constantinopol, mai cu seamă ale anglicanilor care cochetau deja de câteva decenii cu o amiciţie cu Ortodoxia …
 
Extrase din procesele verbale ale şedinţelor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Sumarul şedinţei din ziua de 28 noiembrie 1924
 
După ce citim acest articol, realizăm că tot ce ştim astăzi se ştia şi în acea vreme, ba chiar mai mult: amestecul politicului în alegerea patriarhului, interese naţionale care primează faţă de cele bisericeşti, ierarhi ortodocşi favorabil anglicanismului – deşi Meletie nu a fost nici primul, nici ultimul, dar s-a numărat printre cei mai îndrăzneţi în această privinţă; el a iniţiat recunoaşterea hirotoniilor anglicane –; Poarta Otomană care vroia să izgonească cu totul Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, vehiculându-se la acea vreme mai multe variante: să fie mutată la Thessalonic sau în Sfântul Munte etc.
 
În Boldurile Sfintei noastre Bisericii Ortodoxe de Răsărit, partea a II-a, capitolul II, ni se vorbeşte despre Chestia Regulamentului Sfântului Sinod al României din 1881, cu privire la relaţiile ortodocşilor cu ereticii. Trăind în epocă şi simţind mersul lucrurilor – pe care noi, astăzi, cu greu îl simţim şi îl înţelegem, după mai bine de un veac –, părintele Arsenie Cotea a atras atenţia asupra ‘politeţurilor’ şi ‘simpatiei’ faţă de heterodocşi.
 
Schisma bulgară – iată un subiect despre care am fi vrut să scriem pe larg, având în vedere importanţa ei ca fenomen în sânul Bisericii Ortodoxe în secolul XIX, dar pe care, dintr-o lipsă de timp cronică, ne vedem nevoiţi să-l tratăm pe ici, pe colo. Abordat în parte în serialul Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârsitul secolului XIX. Bătălia pentru Constantinopol, unde discutăm rolul Rusiei în schisma bulgară, încercăm să completăm imaginea de ansamblu cu un articol plin de informaţie.
 
 
* * *

Citește mai departe...

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI

de profesor I.M. Andreev

 
 
 
* * *
 
Episcopul Maxim al Serpuhovului († 1930)
 
Chiar dacă toată lumea va intra în comuniune
cu patriarhul (eretic), eu nu voi intra
Sfântul Maxim Mărturisitorul
 

Episcopul Maxim al Serpuhovului, eparhia Moscovei, s-a numit în lume Mihail Alexandrovici Zizilenko şi s-a născut la 2 martie 1885. Părinţii săi locuiau atunci în Kalişa (Polonia), unde tatăl său era magistrat al Curţii de Circuit din Kalişa de 25 ani şi se bucura de mare respect printre oameni. Familia era numeroasă, patriarhală, armonioasă; toţi cei 9 copii au crescut şi au studiat în Kalişa. Mama i-a crescut pe toţi într-un duh religios, inspirându-le copiilor dragostea de Dumnezeu, de Biserică şi de aproapele.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii

de arhimandrit Serafim Alexiev

 
 
  1. Rugăciunile părinţilor pentru copiii lor
  2. Rugăciunea pentru rude şi pentru aproapele, pentru cei ce pătimesc şi păcătuiesc, pentru păstori şi învăţători
  3. Rugăciunea pentru cei care s-au lepădat de credinţa ortodoxă
  4. Rugăciunea pentru vrăjmaşi şi pentru aceia care ne obijduiesc şi ne prigonesc
  5. Rugăciunea pentru cei adormiţi
  6. Rele întrebuinţări ale rugăciunilor pentru aproapele
  7. Rugăciunea ca Dumnezeu să ne răzbune pe vrăjmaşii noştri

Citește mai departe...

Activităţile ecumeniste ale Bisericii Ortodoxe Bulgare:

considerente, motivaţii, consecinţe

de Momchil Metodiev

 

Articol apărut în

Religia în Europa Răsăriteană XXXII, nr. 3 (august 2012)

 

PARTEA I

Momchil Metodiev este un istoric creştin ortodox, a cărui cercetare se concentrează pe perioada comunistă şi în mod special pe relaţiile Biserică-stat. El este redactor şef al revistei lunare bulgare Creştinism şi Cultură şi este cercetător asociat la Institutul pentru Studiul Trecutului Recent din Sofia. El a scris cărţile Între cruce şi compromis. Biserica Ortodoxă şi regimul comunist în Bulgaria (Sofia, 2010)[1], şi Aparatul de legitimitate. Securitatea de stat în strategia puterii Partidului Comunist Bulgar (Sofia, 2007). În 2002-2003, el a fost asistent de cercetare la Proiectul de Istorie Internaţională a Războiului Rece din Washington, DC.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Simţământul religios înnăscut în firea omului

de arhimandrit Galaction Cordun

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1923

 

Istoria, străbătând mii de ani în trecutul omenirii, răscolind viaţa tuturor popoarelor din acest trecut îndepărtat în toate schimbările, şi fazele ei, şi înfigându-se cu ajutorul tradiţiunilor acestor popoare până şi în negura vremilor preistorice, ne dovedeşte, că la toate popoarele totdeauna a existat credinţa în Dumnezeu, pe care ele fireşte îl concepeau după gradul lor de cultură, mai mult sau mai puţin aproape de adevăr; dar în sfârşit, din cele mai vechi timpuri, exista credinţa într-o fiinţă supranaturală, în mâna căreia stă soarta omului, indiferent dacă această credinţă se raporta la un singur Dumnezeu, sau la mai mulţi, care în ultima analiză, nu erau decât atributele divinizate ale uneia şi aceleiaşi persoane.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Etica creştină şi socialismul

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

  

Câteva cuvinte despre Nietzsche

Înainte de a intra în subiectul ce ne-am propus să tratăm, găsim cu cale că nu ne va fi de prisos dacă vom spune câteva cuvinte şi despre aşa crezutul mare cugetător al secolului trecut, oprindu-ne în trecere şi la câteva puncte din doctrina învăţăturilor lui, tocmai pentru că au multă asemănare cu cele ale fracţiei extreme socialiste ce poartă numele de comunism, şi care pe noi ne interesează în chestiunea ce vrem să tratăm.

Citește mai departe...

 ALMANAH 2019 (nr. 123)

Secularizarea averilor Bisericii

 PC. Par Andronic 05

 

de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ
A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII
 
scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici
A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII
 
 
 
 
ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
2
 
Siricie îi urmează lui Damas pe scaunul Romei – Maniheişti la Roma – Epistolele canonice ale lui Siricie – Disciplina Bisericii Apusene – Iovinian, viciile şi erorile sale – Discuţie despre fecioria Sfintei Fecioare – Intervenţia Sfântului Ambrozie al Milanului – Sinodul de la Milan care îl confirmă pe cel de la Roma – Valentinian al II-lea îl trimite delegat pe Ambrozie la Maxim – Nerecunoştinţa lui Valentinian şi a Iustinei, mama sa – Ei îl prigonesc pe Ambrozie şi îi sprijină pe arieni – Goţii de la curtea Milanului şi episcopul lor Mercurin, zis Avxentie – Ambrozie se împotriveşte cu tărie Iustinei şi arienilor – A doua misiune a lui Ambrozie la Maxim – El îl întâlneşte la Treves pe Sfântul Martin, de asemenea în misiune pe lângă Maxim – Martin, viaţa sa, predicile şi minunile sale în Galia – Primele aşezăminte monahale în Galia – Sfântul Martin se opune violenţelor contra ereticilor – Moartea sa – Continuarea vieţii Sfântului Ambrozie al Milanului – Conduita sa faţă de împăratul Teodosie – Pocăinţa lui Teodosie – Legile acestui împărat – Distrugerea idolatriei – Răzmeriţă în Alexandria şi distrugerea sanctuarului lui Serapis – Falsă acuzaţie adusă împotriva creştinilor cu privire la biblioteca alexandrină - Moartea lui Valentinian şi revolta lui Eugen – Teodosie îl răzbună pe Valentinian – El îl numeşte pe fiul său Onorie împăratul Apusului – Arcadie, împărat al Răsăritului – Moartea lui Teodosie

Citește mai departe...

Din scrierile Arhiepiscopului Averchie de Jordanville

Nevoinţa pentru virtute

de Arhiepiscop Averchie de Jordanville

 

Nota redacţiei: Această scriere a arhiepiscopului Averchie este alcătuită din 13 prelegeri despre asceză şi teologie morală pe care le-a ţinut în Europa Occidentală, la scurt timp după sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Ea este la fel de actuală astăzi pe cât era atunci, iar pentru cel dornic să ducă o viaţă creştină autentică reprezintă un abecedar despre cum trebuie să cugete şi să vieţuiască un creştin adevărat.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
3

 

Mişcarea intelectuală în Biserică la sfârşitul secolului al IV-lea – Sfântul Grigorie de Nyssa – Scrierile sale – Canonul său – Duhovnici, ai celor ce se pocăiau, la Constantinopol – Sfântul Epifanie, episcop de Salamina – Scrierile sale – Începuturile origenismului – Teofil al Alexandriei şi monahii din Egipt – Epifanie, Ioan de Ierusalim şi Ieronim – Rufin îl traduce pe Origen – Scrierile sale sunt condamnate în Roma – Epistolă a lui Anastasie, episcopul Romei, către Ioan al Ierusalimului – Condamnarea origenismului în Alexandria, Palestina şi Cipru, discuţiile lui Ieronim şi Rufin – Marile scrieri ale lui Ieronim – Învăţătura sa – Alţi scriitori bisericeşti – Sinesie de Ptolemaida şi alţi scriitori răsăriteni – Scriitori apuseni – Paulin – Rufin – Sulpiciu Sever şi alţii – Nichita de Remesiana, apostolul barbarilor de pe cele două maluri ale Dunării şi din Rusia – Augustin – Convertirea sa – Primele sale scrieri – El este ridicat la preoţie, apoi la episcopat (396); lucrările sale până în această epocă

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
4
 
Ioan, supranumit Gură de Aur – Caracterul său – Primele sale studii – Primele sale scrieri – Predicile sale din Antiohia – El este ridicat pe scaunul Constantinopolului – Viaţa sa ca episcop – Râvna sa – Luptele sale cu curtea împărătească – Împărăteasa Eudoxia – Evtropie – Ioan Gură de Aur contribuie la căderea sa în dizgraţie – Mila sa faţă de el – Eudoxia vrea să-l piardă pe Gură de Aur după ce l-a pierdut pe Evtropie – Ioan Gură de Aur se ridică împotriva scandalurilor de la curte – Călătoria lui Ioan Gură de Aur în Asia – Un intrus pe scaunul Constantinopolului – Marii fraţi prigoniţi de Teofil al Alexandriei sub pretextul origenismului, se duc la Constantinopol – Ioan Gură de Aur se declară în favoarea lor – Epifanie la Constantinopol – Conduita sa anti-canonică – El părăseşte Constantinopolul şi moare întorcându-se în Cipru – Teofil la Constantinopol – Sinodul de la Chene – Exilul lui Ioan Gură de Aur – Întoarcerea sa – Noile lupte dintre el şi Eudoxia – Un nou sinod – Al doilea exil al său – Viaţa lui Ioan Gură de Aur în exil – Intervenţia lui Onorie, împăratul Apusului – Sinodul de la Roma – Scrisoarea lui Ioan Gură de Aur către Inochentie, episcopul Romei – Opoziţie faţă de intervenţia Apusului în cauza lui Ioan Gură de Aur – Prigonirea susţinătorilor săi – Violenţele faţă de Ioan Gură de Aur – Moartea lui – Apologia sa – Învăţătura lui Ioan Gură de Aur

Citește mai departe...

Diavolii revoluţionari ai Rusiei[1]

 

PARTEA I

Anii ‘1860 au fost vremuri deprimante, boala morală a occidentalismului continua să infecteze trupul Sfintei Rusii. Aşa cum scria viitoarea noua mucenică Ana Zerţalova: ,,Erau vremuri mohorâte atunci în capitală. Sfintele biserici, bastioanele de necucerit ale Ortodoxiei, stăteau ca înainte, ca zidurile de neclintit; sfintele icoane erau împodobite cu acoperământuri strălucitoare de pietre preţioase, cei bineplăcuţi lui Dumnezeu se odihneau în biserici în moaştele lor nestricăcioase. Dar oamenii piereau din cauza păcatelor şi erorilor lor. Duhul puţinei credinţe şi desfrâul pătrundeau pretutindeni, precum cea mai sălbatică plagă, în minţile instabile. Tolstoi şi alţi învăţători falşi se furişau în inimile tinerilor neexperimentaţi cu propaganda lor distrugătoare, subminând în ei bazele credinţei şi evlaviei. Domnul era uitat, uitate erau regulile moralităţii şi cinstei; uitate erau autorităţile şi ordinea; patimile şi viciile răbufneau către libertate”[2].

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului

 

CARTEA A VIII-A

(Luca 16, 16 - 19, 28)

1. ,,Legea şi proorocii până la Ioan” (Luca 16, 16), nu pentru că Legea a căzut, ci pentru că începe propovăduirea Evangheliei (potrivit Romani 8, 1-2), căci lucrul mai mic este văzut a fi împlinit când lucrul mai mare îi urmează. Prin urmare, haideţi să ne angajăm energia către Împărăţia Cerurilor, căci tot cel care îşi încordează puterea se grăbeşte cu râvnă fierbinte şi nu slăbeşte cu minte leneşă. Astfel, există o înfocare evlavioasă a credinţei şi o nepăsare criminală. Multe legi sunt potrivit firii, astfel că deşi îngăduitoare faţă de dorinţele fireşti, ne cheamă la râvnă pentru dreptate; Hristos scurtează firea, pentru că de asemenea El retează plăcerile fireşti. Şi, în acest chip, haideţi să ne angajăm puterea către fire, ca să nu se scufunde în cele pământeşti, ci să se înalţe către cele cereşti.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului

 de părintele Patric Ranson[1]

 

 
Expulzarea monahilor de la Schitul Sfântul Prooroc Ilie
A. Faptele
B. Persecuţia zeloţilor din 1924 încoace
C. Persecuţiile neo-athoniţilor
 
Drepturile omului în Muntele Athos
Mărturia părintelui Maxim de la Marea Lavră
 
Introducere
Drepturile omului în Muntele Athos
» Libertatea de exprimare
» Dreptul la libertatea de conştiinţă religioasă
» Dreptul la corespondenţă şi telefon particulare
» Dreptul minorităţilor
» Dreptul de a ieşi din ţara sa şi de a circula liber în străinătate
» Dreptul la informarea exactă şi la accesul la informaţie
» Necesitatea de acţiune a poliţiei în Muntele Athos din cauza lipsei de vigilenţă şi organizare
» Concluzie
 
Justificarea imposibilă a persecuţiei
A) Există dreptul de persecuţie ?
1. Adevărul care vă va face liberi (Ioan 8, 32) se poate statornici prin constrângere ?
2. În afara Adevărului, nu există nici Biserică, nici succesiune apostolică
 
a) cazul separării din pricina unor păcate personale care pot fi extrem de grave
b) cazul despărţirii legitime din motive de credinţă
 
B) Este Patriarhia Constantinopolului centrul Ortodoxiei ?
C) Chestiunea ecumenismului
 
 
Încotro se îndreaptă Patriarhia Constantinopolului ?
 
Scrisoarea zeloţilor din Muntele Athos
 
Despre părintele Efrem

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]

 

Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească
Învăţătură de Anul Nou
Învăţătură pentru cei ce vin la mărturisire
Învăţătură de cum trebuie să ne petrecem zilele de duminici şi sărbători

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale

pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

 

 

Omagiu Înalt Prea Sfinţiei sale

D. D. Dr. Miron Cristea, Mitropolitului Primat al ţării

 

În semn de admiraţiune şi adâncă recunoştinţă, pentru sprijinul şi încurajarea ce ne-a acordat atât în procurarea puţinelor clipe de odihnă sufletească, prin cuvântul şi scrisul nostru pentru lumea funcţionărească şi muncitorească ceferistă, cât şi în combaterea noilor curente religioase de care a început a nu fi scutită şi binecuvântata noastră patrie, – ortodoxă prin excelenţă –.

Ostenitorul

 

Citește mai departe...

Lupta ecumenismului împotriva Bisericii este mai veche de un secol

Corespondenţa dintre ierarhii ruşi Antonie Hrapoviţki şi Ilarion Troiţki

şi Robert Gardiner, secretar al Comisiei pentru organizarea unei

Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine

 

Postfaţă la

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine

 

Începutul secolului al XIX-lea aducea cu el un nou curent în sânul protestantismului. Confruntaţi cu o sumedenie de probleme pe teren misionar, dintre care cele mai profunde erau acuzele care vizau dezbinarea existentă în sânul creştinismului şi propriile năzuinţe ale misionarilor de revigorare a creştinismului, care simţeau ei înşişi secătuirea creştinismului apusean, conducătorii marilor grupări neo-protestante au început să caute modalităţi de unire a tuturor creştinilor[1].

Citește mai departe...

Iată noua societate plăsmuită !

Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

 

Adevărul sună ca şi cum ar fi ură
în urechile celor care urăsc adevărul
 
PARTEA I [noiembrie-decembrie 2017]
» Moarte cu demnitate. Mai gândiţi-vă. Activiştii pro-sinucidere din Canada vin după copiii voştri
» Canada a legalizat eutanasia. Acum părinţii cer medicilor să le omoare copiii bolnavi
» Liberalii pretind acum că părinţii creştini sunt periculoşi. Aceasta este o ameninţare existenţială pe care nu o putem ignora
» Progresiştii urăsc tot ce este vechi, inclusiv pe bătrâni
» Italia votează o lege controversată privind sfârşitul vieţii
» Papei Francisc i se atribuie faptul că a sprijinit votarea legii eutanasiei în Italia
 
 
PARTEA A II-A [ianuarie-februarie 2018]
» Părinţi: Fiica noastră ar fi putut muri dacă şcoala ne-ar fi ascuns participarea ei într-un club LGBT
» Profesor creştin suspendat pentru că ‘a greşit sexul’ elevelor
» Liberalii au făcut din ‘homofobie’ un cuvânt complet lipsit de sens
» Profesorii din Maine trebuie să folosească acum pronumele ‘preferat’ de copil, chiar atunci când părinţii se opun
» Mişcarea transsexuală, care loveşte cu sălbăticie orice disidenţă, ar putea chiar acţiona în defavoarea ei
» Şcolile sunt acum câmpurile de luptă pentru creştere pentru radicalizarea copiilor în activişti transsexuali
 
 
PARTEA A III-A [martie-aprilie 2018]
» Germania trebuie să permită ‘cel de-al treilea gen’ de la naştere, hotărăşte tribunalul principal german
» Jordan Peterson demască sacrificarea valorilor creştine: obiectivitate, dezinteres, dragoste de adevăr, coerenţă etc pentru a putea fi ridicate la rang de lege ‘valorile’ noii societăţi plăsmuite
- Un profesor expune logica greşită a stângii: totul este ‘întemeiat pe putere’
- Jordan Peterson îi îndeamnă pe părinţi să lupte împotriva educaţiei sexuale radicale: Este ‘o formă de îndoctrinare’
- Absolut fantastic: o gloată de studenţi au spart o fereastră protestând împotriva lui Jordan Peterson
» Profesoară concediată, pârâtă la agenţia de contra-terorism după ce a spus unei eleve lesbiene: ‘Dumnezeu te iubeşte’
 
 
PARTEA A IV-A [mai-iunie 2018]
» Firma Google dată în judecată pentru discriminarea bărbaţilor albi ‘conservatori’
» Un profesor dezvăluie ‘bălegarul’ instituţional, corectitudinea politică din universităţile americane
» Infirmierele belgiene renunţă la slujbele lor pentru a evita să eutanasieze pacienţi
» Transformarea medicilor olandezi în călăi a condus la sinucidere la cerere
» Pacienţii ,,mor pe holurile” sistemului de sănătate britanic socialist
» Alarmismul privind schimbarea climatică duce la nebunie anti-copii. Iată de ce !
 
 
PARTEA A V-A [iulie-august 2018]
» Contracepţia a creat o epidemie de singurătate. Mii de oameni mor singuri şi neobservaţi de nimeni
» Păgânismul îşi face reapariţia în occident. Este chiar la uşa de alături
» De ce ascensiunea islamismului i-a determinat pe atei să îndemne occidentul să nu abandoneze creştinismul
» Eufemismele sunt cele mai bune prietene ale stângii şi cei mai mari duşmani ai adevărului
 
 
PARTEA A VI-A [septembrie-octombrie 2018]
» Un colegiu catolic nu-l apără pe un student ameninţat cu viol homosexual fiindcă a susţinut căsătoria tradiţională
» Unui student dat afară de la curs i se cere să-şi ceară scuze pentru că a afirmat că există doar două genuri
» Activiştii LGBT au atacat cu pietre şi sticle un congresman chilian fiindcă a apărat căsătoria tradiţională
» Poliţia din Londra emite noi recomandări privind ’crima de ură’: dovada pentru ’ură’ ’nu este o necesitate’
 
 
PARTEA A VII-A [noiembrie-decembrie 2018]
Sute de pacienţi omorâţi în fiecare an. Noi criterii pentru eutanasierea pacienţilor, noi regulamente privind îngrijirea paliativă, noi tactici de a împinge pacienţii către sinucidere, într-un fel sau altul. Privind în ansamblu acest fenomen, s-ar putea vorbi despre sacrificii. Aceşti oameni sunt omorâţi în numele a ceva !
 
 
PARTEA A VIII-A [ianuarie-februarie 2019]
» Stânga radicală în război cu biologia umană: şcolile franceze înlocuiesc mamă şi tată cu părinte 1 şi părinte 2 ... Idioţenia totală domneşte acum suprem
» Psihiatru pediatru: bebeluşii (babies) au ieşit din scenă; intră theybies [de la pronumele cu conotaţie transsexuală they]
» Conducerea unei şcoli din Virginia concediază un profesor care a refuzat să se adreseze unei eleve cu el sau lui
» Twitter şi Facebook vor să pedepsească utilizatorii pentru că nu folosesc genul potrivit pentru persoanele transsexuale
» Un senator din California interzice folosirea pronumelor el şi ea în cursul audierilor din comisie
» De ce elitele liberale elimină cu brutalitate cuvinte precum omenireneamul omenesc şi femei
 
PARTEA A IX-A [mai-iunie 2019]
» MUCK: acronimul care descrie perfect ce vrea ONU să facă Americii
» Legea liberală ,,Libertate pentru toţi” înseamnă constrângerea pro-LGBT a creştinilor
» Toţi ştiu că lumea este suprapopulată, sau în curând va fi. Dar dacă toţi greşesc ?
» Un editorial din New York Times susţine că extincţia rasei umane ar fi bună pentru planeta Pământ
 
PARTEA A X-A [septembrie-octombrie 2019]
» Personalul din domeniul sănătăţii din Marea Britanie face presiuni tot mai mari şi mai agresive asupra femeilor însărcinate ca să facă avort
» Google a intervenit în referendumul irlandez pe tema avortului
» Facebook a blocat în mod intenţionat reclamele pro-viaţă în cursul votului de la referendumul privind avortul din Irlanda, recunoaşte conducătorul companiei
 
PARTEA A XI-A [noiembrie-decembrie 2019]
O frântură din lucrarea perseverentă şi neîncetată care are loc pentru a se făuri o mentalitate ortodoxă nouă, pro-homosexuală şi chiar de a se elabora o teologie ortodoxă a genului, capabilă să primească sub umbrela ei tot ceea ce ar putea născoci omul izgonit din rai
» Conferinţa de la Amsterdam din 2017 reuneşte o seamă de păstori şi teologi ortodocşi pentru a discuta opiniile lor despre chestiuni de sexualitate
» Consiliul Britanic (British Council) din SUA finanţează studiile privind drepturile LGBTQ în context ortodox
» Conferinţa de la Oxford din 2019 invită clerici, erudiţi, activişti LGBT, transsexuali pentru a discuta despre Ortodoxie, sex, gen, sexualitate
» Universitatea Fordham găzduieşte o expoziţie bizară, a cărei autoare este o artistă ortodoxă cunoscută
 
PARTEA A XII-A [ianuarie-februarie 2020]
» Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta îşi anunţă retragerea
» Poliţia investighează un episcop cipriot pentru declaraţii despre homosexualitate
» Poliţia nu găseşte nici o infracţiune în cuvintele mitropolitului de Morphou despre homosexualitate
» Procurorul general al Ciprului îl achită pe mitropolitul de Morphou în cazul controversat de ,,discurs de ură” faţă de LGBT
 
 
 

Nădejdea noastră

Cuvinte despre Fericiri

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

I. DESPRE FERICIREA CRESTINULUI

Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui
Psalmi 127, 1
 
Păcatul, tâlharul care răpeşte fericirea omului
Căile de întoarcere la fericire
Fericirea este ascunsă în împlinirea voii lui Dumnezeu
Trebuie să ne ostenim pentru Dumnezeu, pentru a dobândi fericirea
Poruncile lui Hristos despre fericire
 
Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora este împărăţia cerurilor
Matei 5, 3
 
Cine sunt cei săraci cu duhul ?
Smerenia – temelie a vieţuirii creştine în virtute
Smerenia îmbogăţeşte
Ce este smerenia ?
Treptele smereniei
Păcate împotriva fericirii celei dintâi
Slava deşartă sau goana după lauri
Trufia
Mândria împotriva lui Dumnezeu duce la prăbuşire
 
Fericiţi cei ce plâng că aceia se vor mângâia
Matei 5, 4
 
Care lacrimi duc la fericire ?
Deosebirea dintre întristarea după Dumnezeu şi întristarea lumii
Răsplata celor care plâng după Dumnezeu

Citește mai departe...

Şase sisteme calendaristice în istoria Europei în ultimele două secole

 

PARTEA I

Din 1582 încoace, calendarul iulian care a predominat timp de cel puţin 16 secole a fost înlocuit treptat cu calendarul gregorian. Calendarul gregorian a fost considerat o necesitate, pentru a întoarce echinocţiul de primăvară la data sa astronomică adevărată. Cu toate acestea, el nu a schimbat numărul şi numele lunilor sau zilelor săptămânii, ci a modificat doar modul de calculare a anilor bisecţi. După aceste două calendare, în Europa au fost introduse alte 5 sisteme calendaristice politice şi unul bisericesc, dar nici unul dintre cele politice nu a predominat în afara mediului său politic limitat în timp şi spaţiu.

Citește mai departe...

ALMANAH 2018 (nr. 116)

Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană

 

 » Introducere
 
de Petru Drăghici, asesor onorar la Consistoriul Arhidiecezan din Sibiu
 
de dr. Constantin Chiricescu, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti
Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, 1925
 
de dr. Constantin Chiricescu
 
de dr. Constantin Chiricescu
 
(Studiu de cronologie şi calendaristică)
de dr. Vasile Gheorghiu
 
de dr. Vasile Gheorghiu
 
de dr. Vasile Gheorghiu
 
 
 
 
 

Arhiepiscopul Ilarion Troiţki – un titan al Ortodoxiei

 

PARTEA I

Arhiepiscopul Ilarion, în lume Vladimir Alexeevici Troiţki, s-a născut în anul 1886 în satul Lipiţî, judeţul Kaşirsk, gubernia Moscova, într-o familie de preoţi. Bunicul ierarhului, tatăl său, preotul Piotr Troiţki, iar mai târziu şi fratele au slujit în Biserica Buna Vestire, lângă care au şi fost înmormântaţi. Viitorul ierarh şi-a petrecut copilăria într-o atmosferă de religiozitate şi păstrare a tradiţiilor credinţei ortodoxe. Mai târziu, de fiecare dată când venea pentru câteva zile acasă, părintele Ilarion slujea în această biserică, în care se adunau toţi credincioşii din satele învecinate. Era o adevărată sărbătoare atunci pentru întreaga suflare ortodoxă.

Citește mai departe...

Patriarhul Athenagora al Constantinopolului

şi relaţiile sale cu Lumea Nouă

 
 
 
I. Arhiepiscopul Athenagora al Americii către proto-CIA: ,,Instrucţiunile voastre vor fi executate cu exactitate”

De multă vreme nu mai este un secret că alegerea patriarhului Athenagora ca patriarh ecumenic a fost aranjată, sau cel puţin facilitată de guvernul Statelor Unite ale Americii. Însă este greu de scris despre acest lucru ca istoric deoarece dovezile decisive pentru acest fel de lucruri tind să fie ţinute secrete. Uneori, totuşi, câte ceva mai iese la iveală. Recent frunzăream documente vechi ale bazei de date ale CIA care au fost declasificate potrivit Actului de Libertate a Informaţiei (Freedom of Information Act, FOIA). Un dosar conţine o mulţime de documente de la agenţia predecesoare a CIA, OSS, toate concentrate asupra Greciei în timpul celui de-al doilea război mondial. Îngropate în cele aproape 300 de pagini ale acelui document sunt câteva elemente referitoare la patriarhul Athenagora, care la acea vreme era arhiepiscop al Arhiepiscopiei Greceşti a Americii de Nord şi Sud.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare

la cartea Proorocului Iezechiil

 

Omilia a VII-a (Iezechiil 40, 20-26)

1. Mare trebuie să fie discernământul cititorilor astfel încât ori de câte ori este grăit un cuvânt din Sfânta Scriptură, să nu se creadă că are întotdeauna acelaşi înţeles; aşa cum soarele este uneori tâlcuit într-un sens bun, dar alteori într-un sens rău. Căci uneori Însuşi Mântuitorul nostru este înţeles prin numele soarelui, dar alteori persecuţia. Precum mărturiseşte Cartea Înţelepciunii, nelegiuiţii în iad vor spune: ,,Rătăcit-am dar de la calea adevărului, şi lumina dreptăţii nu ne-a strălucit nouă” (Înţelepciunea lui Solomon 5, 6).

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare

la cartea Proorocului Iezechiil

 

Omilia a VIII-a (Iezechiil 40, 27-38)

1. Cuvintele proorocului care prin darul Domnului urmează să fie grăite astăzi dragostei voastre au nevoie mai curând să fie citite decât tâlcuite. Deoarece cuvintele care au fost spuse deja despre cea de-a doua şi cea de-a treia poartă exterioară sunt repetate pentru cele trei porţi dinlăuntru. Într-adevăr, puţine schimbări sunt făcute în descrierea acestora. Aşadar este nevoie ca noi să citim în grabă ceea ce s-a spus deja astfel încât să putem explica mai liber ceea ce nu a fost încă pomenit. Astfel se spune acum:

Citește mai departe...

Despre identitatea esenţială a ecumenismului şi filetismului

de arhipreot Peter Heers

 

De acelaşi autor       

 

Precum scria odinioară părintele Serafim Rose, diferenţa dintre Ortodoxie şi heterodoxie este cât se poate de evidentă în aceea că Biserica Ortodoxă (prin sfinţii ei) este capabilă să discearnă duhurile. Mai mult, discernământul metodelor duhurilor căzute este o condiţie de bază în alcătuirea hristologiei şi ecleziologiei. Precum scrie Sfântul Evanghelist Ioan, spre aceasta s-au arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
 
 
 
CARTEA A II-A
 
Volumul IV
De când a căzut Constantinopolul sub turci până în prezent
(1453-1910)
  
PARTEA A II-A
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
 
Capitolul III
Protestantismul de la 1789 până în prezent (1910)
Pagini de istorie EP
 
 
PERIODUL V
De la căderea Constantinopolului până în prezent (1453-1910)
 
Introducere
 
 
PARTEA I
Biserica de Apus de la începutul Periodului V până la Revoluţia Franceză (1453-1789)
 
Capitolul I
Biserica de Apus în primii 64 ani ai periodului (1453-1517)
 
Capitolul II
Protestantismul de la 1517-1789
A. Reformaţia lui Luther sau luteranismul. Începutul şi răspândirea reformaţiei în Germania
1. Antecedentele lui Luther
 
 
 

Cu noi este Dumnezeu !

 

Săptămâna trecută, Î.P.S Mitropolit Vlasie a dat următorul comunicat:

 

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptslăvitorilor creştini

În aceste vremuri de epidemie mondială, vă rog pe toţi să se respecte toate deciziile şi legile date de conducerea ţării.

 

Cu regret şi respect şi cu arhiereşti binecuvântări,

 

Arhiepiscop şi Mitropolit

† Vlasie

 

 

Arhipăstorul nostru P.S. Flavian ne transmite că a venit vremea să ne rugăm cu toţii, fiecare în parte, oriunde ne-am afla, cu cât mai mult sârg şi să avem credinţă şi nădejde la Dumnezeu. Să nu uităm nici o clipă că El este Atotputernic şi Iubitor de oameni, şi că din iubire de oameni S-a răstignit pentru noi. Să ne încredinţăm nemăsuratei milostiviri a lui Dumnezeu şi să cerem Maicii Domnului, Apărătoarea noastră şi Arhistratega oştilor cereşti, să ne acopere cu Omoforul ei şi să ne păzească de toţi vrăjmaşii.

 

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe