----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Ce se întâmplă astăzi în lume (VIII)

Facebook vrea să devină editorul mondial de ştiri (I)

 

de Quincy Larson, 14 februarie 2017
 
de Amanda Hess, 9 mai 2017
 
De ce ar trebui să am grijă de intimitatea mea ?
de Fabio Esteves, 27 octombrie 2016
 
de Thomas Gadisseux, 5 octombrie 2017
 
Mexic, Rusia, China, SUA
 
» Banca Yes oferă retragere de bani la bancomate folosind identificarea Aadhaar şi autentificare biometrică
» Mastercard susţine din răsputeri biometria, urmează băncile. Autentificarea biometrică ,,va fi de mare folos pentru toţi”
 

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXVIII)

 

Episodul anterior

 

Apoi urmează: ,,Şi foişoare în dosul porţilor după lungimea porţilor celor dinaintea stâlpilor dedesubt” (Iezechiil 40, 19 – însă Sfântul Grigorie foloseşte alt citat: ,,Şi pavajul din faţa porţilor potrivit lungimii porţilor era mai jos”).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (XI)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
5
 
  • Starea Bisericii Romei – Cele trei facţiuni, adunările şi episcopii lor – Damas apelează la puterea împărătească împotriva lor – Indiferenţa lui Damas şi a altor episcopi apuseni faţă de ortodocşii din Răsărit – Petru al Alexandriei le face cunoscute nenorocirile din Biserica sa – Atrocităţile lui Valens – Sfântul Vasilie şi prigonitorii – Valens silit să-i respecte pe Sfinţii Vasilie şi Grigorie Teologul – Relaţiile lui Vasilie cu Biserica Armeniei şi alte Biserici răsăritene – El se plânge de apuseni – Epistolele sale către Petru al Alexandriei şi Eusebiu de Samosata – Epistola sa către Ambrozie al Milanului – Episcopatul lui Ambrozie – El îi ţine partea lui Damas – Sinodul de la Roma în favoarea lui Damas
  • Moartea lui Valentinian – Împăraţii Valentinian al II-lea şi Graţian – Decretele lui Graţian în favoarea scaunului Romei – Moartea lui Valens – Teodosie, împărat al Răsăritului – Epistola Sfântului Vasilie către Teodosie
  • Moartea lui Vasilie – Grigorie Teologul rosteşte panegiricul său – Viaţa lui Grigorie în singurătate – Epistolele sale – Grigorie Teologul este chemat la Constantinopol – Luptele lui împotriva arienilor – Maxim Cinicul hirotonit necanonic episcop al Constantinopolului – Sosirea lui Teodosie în acest oraş – Grigorie Teologul aclamat episcop al Constantinopolului – Convocarea celui de-al II-lea Sinod Ecumenic în acest oraş – Grigorie Teologul la Sinod – El părăseşte acest scaun – Urările sale de rămas bun – Istoria, hotărârile şi canoanele celui de-al II-lea Sinod Ecumenic

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Dezbateri şi hotărâri ale Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948 (V)

 

Moscova, 8-18 iulie 1948

Fragmente din stenogramele dezbaterilor

 

Partea a IV-a

Arhimandrit Meftodie [preşedintele comisiei]: Permiteţi-mi să spun câteva cuvinte privind referatul meu despre calendarul bisericesc. Acesta se bazează pe studiul răposatului profesor N. N. Glubokovski. În problema calendarului, temelia punctului de vedere al profesorului Glubokovski o constituie hotărârea canonică a Bisericii Ortodoxe cu privire la prăznuirea Paştelui. Ea are ca bază canonul 7 apostolic, decizia primului Sinod Ecumenic de la Niceea, precum şi canonul 1 al Sinodului din Antiohia. Aceste trei hotărâri soborniceşti interzic sărbătorirea Paştelui împreună cu cel iudaic sau mai devreme şi obligă toate Bisericile Ortodoxe să prăznuiască sfânta sărbătoare a Paştelui în aceeaşi zi.

Citește mai departe...

Ortodoxie şi Apus – o relaţie veşnic tensionată (VI)

O schiţă concisă a acestei relaţii după 1453

 

Partea a V-a

Ortodoxia se opune Iluminismului

Lucrurile aveau să se schimbe radical după 1789. Revoluţia Franceză s-a dovedit un catalizator pentru schimbări ideologice profunde în Răsăritul grec ca în restul Europei. Momentul critic s-a ivit în 1793 odată cu uciderea regelui Franţei. Viziunea apocaliptică a sfârşitului civilizaţiei exprimată în argumentele Contra-revoluţiei în Apus a fost adoptată cu rapiditate în mediile conservatoare din Răsăritul ortodox. Prima expresie a acestei noi atitudini polemice a Ortodoxiei împotriva ideilor liberale apusene a apărut într-un pamflet intitulat Nefericirea înţelepţilor îngâmfaţi, care a fost publicat anonim la Trieste în 1793. Era probabil lucrarea lui Atanasie Parios[1], cel mai militant învăţat anti-iluminist care a scris din sânul Bisericii[2].

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe