----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare

la cartea Proorocului Iezechiil

 

Omilia a VI-a (Iezechiil 40, 18-19)

1. După ce proorocul a vorbit pe larg despre harul contemplaţiei care pătrunde pe furiş prin ferestrele înclinate, el spune că a fost condus afară şi menţionează că a văzut cămările comorii. Ce se înţelege prin aceste cămări ale comorii dacă nu cunoştinţa învăţătorilor ? Dar în acest context se poate întreba pe drept, de vreme ce sfinţii învăţători împărtăşesc adevărurile lăuntrice, duhovniceşti, de ce proorocul spune că el a fost condus afară şi a văzut cămările comorii afară ?

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare

la cartea Proorocului Iezechiil

 

Omilia a VII-a (Iezechiil 40, 20-26)

1. Mare trebuie să fie discernământul cititorilor astfel încât ori de câte ori este grăit un cuvânt din Sfânta Scriptură, să nu se creadă că are întotdeauna acelaşi înţeles; aşa cum soarele este uneori tâlcuit într-un sens bun, dar alteori într-un sens rău. Căci uneori Însuşi Mântuitorul nostru este înţeles prin numele soarelui, dar alteori persecuţia. Precum mărturiseşte Cartea Înţelepciunii, nelegiuiţii în iad vor spune: ,,Rătăcit-am dar de la calea adevărului, şi lumina dreptăţii nu ne-a strălucit nouă” (Înţelepciunea lui Solomon 5, 6).

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt

 

‘Argonauţi’, renovaţionişti, atei, amăgitori şi … Sfântul Ioan de Kronstadt
Ivan Ilici Serghiev, viaţa sa şi nenumăratele sale tămăduiri. Un personaj din Evul Mediu
de arhimandrit Iustin Popovici
O mărturie a lui I.K. Surski

Citește mai departe...

Trei cai troieni

Încercările unor membri ai Bisericii Ortodoxe de a-i dezorienta pe credincioşi

 

de arhipreot Alexander F.C. Webster,

Decan al Seminarului ortodox Sfânta Treime din Jordanville

 

PARTEA I

Nota redacţiei

Când auzim ‘Jordanville’ gândul ne fuge de îndată la faimoasa mânăstire şi seminarul ei, socotită a fi centrul duhovnicesc al diasporei ruse, la vestiţi ierarhi ruşi precum mitropolitul Filaret Voznesenski, înmormântat aici, sau Arhiepiscopul Averchie de Jordanville care a şi fost stareţul şi rectorul seminarului.

Citește mai departe...

Eutanasie cu recoltarea inimii propusă într-o revistă de transplant

de Wesley Smith, 29 ianuarie 2019

 

Articole de Wesley Smith

 

Citind articolul îţi vin instantaneu în minte aztecii şi incaşii care jertfeau zeilor lor oameni scoţându-le inimile din piept, ei fiind încă vii. La un lucru asemănător se ajunge astăzi din cauza lepădării de creştinism, iar păgânismul sălbatic şi crud care renaşte este ascuns sub masca grijii pentru oameni şi a altor măşti de propagandă. De altfel, şi preoţii păgâni din vechime purtau măşti când săvârşeau riturile religiei lor satanice; măştile de astăzi ascund acelaşi satanism care nu urmăreşte decât distrugerea omului.

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe