----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Semnele vremurilor (III)

de ieromonah Serafim Rose

 

Episodul anterior

 

Articol apărut în periodicul diasporei ruse The Orthodox Word,

vol. 34, nr. 3-4 (200-201), mai-august 1998

 

4. Discernământul duhovnicesc (continuare)

Dacă cercetaţi într-amănunt ce spun el şi alţi oameni din mişcarea harismatică – şi cartea noastră Religia viitorului intră în detaliu cu privire la acest subiect –, veţi vedea că ceea ce ei numesc renaştere duhovnicească şi viaţă duhovnicească este de fapt ceea ce Părinţi mai recenţi precum episcopul Ignatie Briancianinov au descris cu minuţiozitate ca fiind înşelare, adică, un soi de fierbinţeală a sângelui care-l face pe cel înşelat să pară duhovnicesc când, în realitate, el nu pătrunde câtuşi de puţin realitatea duhovnicească. De fapt, este atât de departe de adevărata viaţă creştină, care este reflectată în chiar aceste cărţi ortodoxe fundamentale, pe cât este cerul de pământ.

Cu totul separat de detaliile legate de cum se roagă ei şi ce fel de fenomene se manifestă la slujbele lor, puteţi vedea că însăşi ideea de bază pe care o au părintele Eusebiu şi aceşti harismatici este o idee falsă. Ieri noi am primit un număr din periodicul părintelui Eusebiu, Logos. El vorbeşte acolo despre marea revărsare a Sfântului Duh din vremurile de pe urmă pregătind venirea lui Hristos. Se presupune că toţi creştinii trebuie să se înnoiască, să primească Sfântul Duh, să vorbească în limbi. Aceasta pregăteşte venirea lui Hristos, şi va fi o mare revărsare spirituală înainte de venirea lui Hristos.

Dacă citiţi Scripturile cu atenţie, fără a pune prejudecăţile voastre în rândurile lor, chiar fără comentarii patristice veţi vedea că nicăieri nu se spune nimic despre o mare revărsare spirituală la sfârşitul lumii. Hristos Însuşi ne spune contrarul. Mai întâi, El ne dă învăţătura Sa despre cum trebuie să ne rugăm şi să avem credinţă şi să nu fim temători. El ne dă pilda femeii care merge la judecător şi îl tot imploră să mijlocească pentru ea, şi ne spune că aşa trebuie să continuăm să ne rugăm şi să ne rugăm şi să ne rugăm până când Dumnezeu ne ascultă cu bunăvoinţă şi ne dă. Acesta este un exemplu foarte trainic despre rugăciune. Apoi El zice: Însă (adică, în ciuda faptului că Eu v-am dat această învăţătură şi acesta este modul de a vă ruga), însă când va veni Fiul Omului, oare va afla credinţa pre pământ ? (Luca 18, 8). Cu alte cuvinte, în ciuda faptului că vouă vi s-au dat toate acestea, nu va mai fi aproape nici un creştin la sfârşitul lumii. Oare va afla credinţa pre pământ ? înseamnă că El nu va mai găsi aproape nici un credincios. Nu vor fi mulţimi de oameni care se roagă şi sunt insuflaţi de Sfântul Duh. Toţi Sfinţii Părinţi care vorbesc despre acest subiect vorbesc despre vremurile deosebit de teribile de la sfârşit şi spun că aceia care sunt creştini adevăraţi vor fi tăinuiţi şi nici măcar nu vor fi vizibili pentru lume. Cei care sunt vizibili pentru lume nu vor fi adevăraţii creştini.

Astăzi există renaşteri harismatice extraordinare la Universitatea Notre Dame, şi în Ierusalim are loc în fiecare an o conferinţă harismatică despre Sfântul Duh. Şaizeci-şaptezeci de mii de oameni se reunesc şi se roagă şi îşi ridică mâinile, şi ei vorbesc cu toţii în limbi. Este ca şi cum s-a întors vremea apostolilor, dar dacă vă uitaţi la ceea ce se petrece acolo, veţi vedea că nu este duhul corect; este un duh diferit.

Prin urmare, când părintele Eusebiu vorbeşte despre Sfântul Simeon Noul Teolog şi despre cum voi trebuie să cunoaşteţi cine este Duhul Sfânt şi să-L primiţi în mod conştient, aceasta este bine, aceasta este o învăţătură bună; dar dacă voi aveţi duhul greşit, această învăţătură nu este valabilă. Şi acesta nu este duhul corect. Există multe semne limpezi că este un duh diferit şi nu Duhul lui Dumnezeu.

Aici avem un caz în care, dacă aveţi discernământ [dobândit] din cunoaşterea creştină fundamentală, puteţi examina un fenomen care pretinde că este apostolic şi întocmai cu timpurile Bisericii primare pregătind cea de-A Doua Venire a lui Hristos, şi dacă priviţi cu atenţie puteţi vedea că nu este acelaşi lucru. În realitate, este chiar mai rău, este întocmai cu cei care vor să construiască Templul pentru Hristos. Ei îl construiesc pentru antihrist; este total opusul.

Încă o dată, puteţi vedea că discernământul ne permite să apreciem alte fenomene care pot să nu fie identice cu fenomenul ortodox, ci sunt lucruri noi. Când vă uitaţi pentru prima oară la ele, vă întrebaţi ce sunt toate acestea. Aceasta este caracteristică modelor intelectuale: circulă ceva prin aer, toată lumea pune mâna pe acel ceva fiindcă timpurile sunt pregătite pentru aşa ceva, şi apoi toată lumea începe să vorbească despre acel ceva şi acel ceva devine moda timpului. Nimeni nu ştie exact cum; doar că toţi erau pregătiţi pentru acel ceva, şi brusc cineva a vorbit despre el şi a început să circule pretutindeni.

 

5. Deformarea egalităţii creştine

Chiar acum noi vedem o concepţie particulară care pune stăpânire pe oameni: aşa-numita idee a emancipării femeilor. Aceasta ia forma femeilor preot în Biserica Anglicană, şi de asemenea în Biserica Catolică, care se pregăteşte pentru ea acum.

Bineînţeles, dacă examinaţi aceasta cu seriozitate, staţi jos şi reflectaţi la ea, şi citiţi ce spune Sfântul Apostol Pavel despre femei şi celelalte, nu veţi avea nici o problemă. Este foarte limpede că aceasta este tot un soi de idee nouă nebunească. Dar este foarte interesant şi să examinăm aceasta mai în profunzime şi să vedem de unde vine – de ce a apărut o astfel de idee, ce este ea, ce este dincolo de ea ? – deoarece dacă înţelegeţi strategia vrăjmaşului, sunteţi puţin mai bine pregătiţi pentru a lupta împotriva lui.

Această concepţie particulară a emancipării femeii poate fi regăsită, în decursul istoriei, în urmă cu cel puţin 200 de ani. Desigur, putem merge chiar mai în urmă, dar forma sa actuală provine de acum cel puţin 200 de ani, de la predecesorii lui Karl Marx, primii socialişti. Aceşti socialişti vorbeau despre o mare eră nouă, utopică, care avea să vină când toate deosebirile de clasă, rasă, religie şi aşa mai departe vor fi abolite. Atunci va fi o societate nouă,047. Semnele vremurilor III 1 măreaţă, spuneau ei, când toţi oamenii vor fi egali. Această idee, fireşte, era întemeiată iniţial pe creştinism, dar ea a deformat creştinismul şi s-a redus la opusul său.

La sfârşitul secolului XIX, în China, a existat un anume filozof care a dus această filozofie până la concluzia sa logică, atât cât s-a putut. Numele său este K’ang Yu-Wei (1858-1927). El (foto) nu este în mod deosebit interesant cu excepţia faptului că întrupează această filozofie a epocii, acest spirit al vremurilor. El a fost în realitate unul dintre înaintaşii lui Mao Tse-Tung şi al preluării Chinei de către comunişti. El şi-a întemeiat ideile nu numai pe un creştinism deformat, pe care el l-a luat de la liberalii şi protestanţii din occident, ci şi pe idei budiste. El a venit cu ideea unei utopii care avea să ia fiinţă, cred eu, în secolul XXI, potrivit profeţiilor sale.

În această utopie, toate treptele societăţii, toate diferenţele religioase şi toate celelalte tipuri de diferenţe care afectează relaţiile sociale vor fi abolite. Toată lumea va dormi în dormitoare comune şi va mânca în săli comune. Şi apoi cu ideile sale budiste, el a început să meargă dincolo de acest punct. El spunea că toate distincţiile dintre sexe vor fi abolite. Odată omenirea unită, nu există nici o raţiune pentru a ne opri aici – această mişcare trebuie să meargă mai departe. Trebuie să aibă loc o abolire a deosebirilor între om şi animale. Animalele de asemenea vor intra în această împărăţie, şi odată ce aveţi animale ... Budiştii sunt de asemenea foarte respectuoşi faţă de legume şi plante; prin urmare, întreaga împărăţie vegetală trebuie să intre în acest paradis, şi în final chiar lumea neînsufleţită. Astfel, la sfârşitul lumii, va fi o utopie absolută a tuturor felurilor de fiinţe care au devenit întrucâtva amestecate unele cu altele, şi toată lumea va fi absolut egală.

Desigur, dacă citiţi despre toate acestea veţi spune că omul trebuie să fi fost nebun. Dar dacă examinaţi profund, veţi vedea că această viziune vine dintr-o dorinţă adâncă de a avea un fel de fericire aici, pe pământ. Însă, nici o filozofie păgână nu oferă fericire; nici o filozofie umană nu oferă fericire. Doar creştinismul oferă nădejdea unei împărăţii care nu este din această lume. Ideea de a avea o împărăţie desăvârşită vine din creştinism, dar întrucât primii socialişti nu au crezut în cealaltă lume sau în Dumnezeu, ei au visat să facă această împărăţie în această lume. Despre această împărăţie ne vorbeşte comunismul.

Noi vedem ce se întâmplă atunci când această idee este pusă în practică. Aveţi experienţa Revoluţiei Franceze, care a avut în aparenţă idei pozitive – libertate, egalitate, fraternitate – sau a Revoluţiei Bolşevice, sau a altor revoluţii comuniste din vremurile mai noi. Ultima dintre ele este cea din Cambodgia, o sărmană ţară mică care timp de 3 ani a suferit un comunism absolut şi a descoperit că cel puţin un sfert din populaţia ei a fost exterminată fiindcă nu s-a integrat. Toţi cei care aveau mai multă educaţie decât un colegiu trebuiau eliminaţi, toţi cei care aveau opinii proprii, şi aşa mai departe. Acum regimul a fost răsturnat de oameni care sunt mai puţin cruzi, dar nu-i cine ştie ce motiv de bucurie în această privinţă.

Aceasta arată că odată ce încerci să pui în lucrare aceste idei, obţii, nu un paradis pe pământ, ci mai curând un iad pe pământ. De fapt, întreaga experienţă din Rusia din ultimii 60 ani a fost o dovadă a acestui lucru, că nu există paradis pe pământ, decât în Biserica lui Hristos, cu prigoniri (Marcu 10, 30). Domnul nostru a proorocit că încă din această viaţă noi vom primi înapoi însutit ceea ce dăm, dar trebuie să fie cu prigoniri şi suferinţe. Cei ce doresc 047. Semnele vremurilor III 2să aibă această fericire pe pământ fără suferinţă şi prigoniri, şi fără a crede măcar în Dumnezeu, aduc iadul pe pământ.

 

6. Interesul „creştin” faţă de OZN-uri

Un al doilea exemplu de fenomen nou, despre care la prima vedere cineva nu ştie ce să înţeleagă, este fenomenul foarte comun astăzi al OZN-urilor, al farfuriilor zburătoare.

 

Carl McIntire (1906-2002), fondator şi pastor al Bisericii Presbiteriene după Biblie, fondator şi preşedinte al Consiliului Internaţional al Bisericilor Creştine şi al Consiliului American al Bisericilor Creştine

 

Există un protestant evanghelic aparte, mai-sus amintitul Carl McIntire, care este extrem de strict şi corect şi foarte credincios în Sfânta Scriptură. El are o emisiune radio, Reforma secolului XX, şi un ziar. El este absolut vertical – trebuie să stăm departe de toate persoanele care se află în apostazie – şi ideile lui sunt foarte atrăgătoare. Este anti-comunist. Pe Billy Graham îl numeşte apostat, împreună cu toţi cei care se abat de la linia strictă a ceea ce crede el că este drept. Din acest punct de vedere este foarte strict, şi totuşi întâlneşti cele mai bizare lucruri în filozofia lui. De exemplu, el construieşte Templul din Ierusalim, în Florida. Are un model al Templului, şi vrea să-l construiască astfel încât să rivalizeze cu Disneyworld. Oamenii vor veni şi vor plăti ca să vadă marele Templu care se va construi curând pentru ca Hristos să vină pe pământ. Se crede că acest 047. Semnele vremurilor III 3demers va fi o bună ocazie pentru a mărturisi creştinismul.

El se ocupă şi de farfuriile zburătoare. În fiecare număr al ziarului său există o coloană numită „Coloana OZN”, şi acolo ei vorbesc, spre marea mirare a cuiva, despre toate lucrurile minunate, pozitive pe care le fac aceste farfurii zburătoare. Ei ţin conferinţe şi fac filme despre ele.

 

Ziarul lui Carl McIntire, Farul Creştin (The Christian Beacon)

 

Recent au apărut câteva cărţi protestante despre OZN-uri, care arată cât se poate de limpede că ele sunt demoni. Persoana care scrie coloana din acest ziar s-a tulburat din acest motiv, şi a spus că unii oameni afirmă că aceste fiinţe sunt demoni, dar noi putem dovedi că nu sunt. El zice că poate o parte din ele sunt demoni, dar cele mai multe nu sunt. El citează un caz recent în care o familie din Vestul Mijlociu a văzut o farfurie zburătoare. Farfuria a coborât, a aterizat, şi familia a văzut înăuntru nişte omuleţi – ei sunt de obicei de un metru, un metru şi ceva înălţime – şi ei au cântat „Aliluia”. Ei s-au oprit din cântat, au privit în jur, şi apoi au plecat; cred că nu au mai vorbit cu ei. Acest eveniment a pus familia pe gânduri; au început să cugete la „Aliluia”, au început să se gândească la creştinism; s-au uitat în Biblie, şi au sfârşit prin a se duce la o biserică fundamentalistă şi s-au convertit la creştinism. Prin urmare, spune el, aceste fiinţe trebuie să fie un fel de oameni care ajută la punerea în aplicare a planului lui Dumnezeu de a face lumea creştină, fiindcă ei au spus „Aliluia”.

Dacă-l citiţi pe episcopul Ignatie Briancianinov, veţi cunoaşte toate înşelătoriile pe care le comit demonii: demonii „se roagă” pentru tine, demonii fac minuni, ei creează cele mai minunate fenomene, aduc oamenii la biserică, fac ceea ce vreţi atâta timp cât vă ţin în această înşelare. Şi atunci când vine vremea, pe neaşteptate ei vă vor face să muşcaţi din momeala lor. Deci aceşti oameni, care au fost convertiţi la un soi de creştinism de către aşa-zisele fiinţe din univers, aşteaptă ca ele să vină din nou; şi data viitoare, mesajul lor poate fi ceva legat de venirea apropiată a lui Hristos din nou pe pământ, sau ceva de genul acesta. Este limpede că aceasta este doar lucrarea demonilor. Adică, unde este real. Câteodată este numai închipuire, dar atunci când este real acest gen de lucruri vin în mod evident de la demoni.

Este foarte simplu. Dacă citiţi orice text al Părinţii din primele veacuri, Vieţile sfinţilor sau Lavsaiconul, puteţi găsi multe cazuri în care apar pe neaşteptate fiinţe. În zilele noastre ele apar în nave spaţiale, deoarece aşa s-au adaptat demonii la oamenii vremurilor; dar dacă înţelegeţi cum lucrează înşelarea duhovnicească şi ce fel de şiretlicuri are diavolul, atunci nu aveţi probleme să înţelegeţi ce se întâmplă cu aceste farfurii zburătoare. Şi totuşi această persoană care scrie coloana OZN este un creştin fundamentalist foarte strict. El aşteaptă chiar să primească noi revelaţii de la fiinţe din univers.

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei

 

Episodul urmator