----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Apele discordiei (III)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea a II-a

III. Un concept ‘inclusiv’ despre canalizare (continuare)

Programul 3 – 20 martie, marţi, pentru întrunirea de la 16.30-18. Indicatorul succesului în atingerea ţintei SDG pentru canalizare este proporţia din populaţie care foloseşte servicii de canalizare administrate în siguranţă, ceea ce înseamnă ,,reziduul uman este înlăturat în siguranţă la faţa locului sau transportat şi tratat în altă parte”.

Această sesiune va oferi o ocazie de a discuta lanţul de canalizare prin etapele de colectare, stocare, transport, tratament şi reciclare/refolosire a materiilor fecale. Participanţii vor analiza modele inovatoare tehnologice, sociale şi economice care pot accelera progresul către dobândirea de servicii de canalizare administrate în siguranţă. Participanţii vor examina de asemenea căi de susţinere a acestor servicii într-un context global de urbanizare rapidă şi creştere mare a populaţiei, mai ales în ţările în curs de dezvoltare cu resurse financiare limitate.

 

1. Acest text arată limpede ce înseamnă ,,canalizare” pentru Forumul Mondial al Apei. În limbajul comun, canalizarea constă în a da oamenilor condiţii elementare de igienă pentru a trăi în sănătate. Aici vedem ceva diferit.

Pe 19 martie am văzut că conceptul de apă refolosită implică curăţirea chimică a apelor uzate poluate. Astăzi mergem un pas mai departe: ,,canalizarea” Forumului Mondial al Apei implică faptul că materiile fecale solide din canale trebuie de asemenea tratate şi refolosite. Astfel, vedem un produs secundar al preocupării pentru lipsa de apă: Agenda 2030 vrea ca noi să începem să refolosim reziduul uman070. Apele discordiei III 1 ,,în câmp şi în furculiţă”, cu alte cuvinte, trebuie să folosim asemenea materii ,,purificate” din canalizare în agricultură şi la masă[1].

 

Un cercetător japonez creează chipurile carne artificială din materii fecale

 

2. Înseamnă asta oare că Forumul Mondial al Apei vrea ca oamenii să-şi bea propria urină şi să-şi mănânce propriile fecale[2] ? Conceptul său privind reutilizarea este foarte larg. Cineva ne va linişti din nou: ,,Nu vă îngrijoraţi. Această refolosire va avea loc doar pentru a fertiliza câmpurile şi a hrăni şeptelul”. Nu sunt sigur de această limită.

Când o persoană nu are o graniţă morală drept călăuză pentru demnitatea sa, ci crede numai în ştiinţă şi tehnologie, atunci de ce nu ar accepta să bea şi să mănânce reziduul lichid şi solid din canalizare atâta timp cât ele sunt purificate chimic şi verificate ştiinţific ca ,,sigure” ?

3. Cu câtva timp în urmă, unul din cititorii noştrii ne-a trimis un e-mail avertizându-ne să nu mâncăm peşte şi alte animale marine care provin din fermele oceanice ale Chinei deoarece majoritatea acestor ferme, a afirmat el, erau amplasate acolo unde râurile aruncă reziduul de canalizare în ocean. Astfel, peştele şi fructele de mare crescute şi pescuite din aceste ferme sunt hrănite cu această materie josnică. Am fost îngrozit de informaţie şi am început să verific originea unor astfel de produse. Acum, Forumul Mondial al Apei ne spune că ,,indicatorul succesului în atingerea ţintei SDG pentru canalizare” este a-i pune pe oameni să ,,colecteze, depoziteze, transporte, trateze şi reutilizeze materiile lor fecale”.

4. Prin urmare, pare evident că a mânca propriile materii fecale face parte din ,,conceptul inclusiv de canalizare” al Forumului Mondial al Apei.

Notez că acestea au fost doar 3 din cele 85 programe prezentate pe 20 martie participanţilor la Forumul Mondial al Apei.

 

 

IV. Mergând către o spiritualitate păgână

În continuare, sarcina mea este de a analiza câteva din cele 79 programe pe care organizatorii Forumului Mondial al Apei le-au oferit pe 21 martie participanţilor la întrunire. Precum în articolele anterioare din această serie, voi prezenta cuvânt cu cuvânt textul programelor din site-ul Forumului Mondial al Apei şi voi face scurte comentarii asupra lor.

 

Programul 1 – 21 martie, miercuri, pentru întrunirea de la 9-10.30. Această sesiune urmăreşte să adune oameni afectaţi de diverse infracţiuni legate de apă pentru a croi o cale clară pentru rolul pe care societatea civilă îl poate juca în protejarea comunităţilor, apărându-le drepturile, făcând dreptate celor afectaţi şi identificând cele mai bune practici pentru compensare.

 

1. În acest text este menţionat conceptul de infracţiuni legate de apă. Ceea ce-ţi vine în mod firesc în minte este cazul cuiva care este înecat în mod criminal într-un râu sau lac. Însă nu la aceasta se referă Forumul Mondial al Apei. Pe măsură ce 070. Apele discordiei III 2continuă fraza, apar alte elemente ale conceptului de crimă în viziunea Forumului Mondial al Apei: crima este o nedreptate comisă împotriva drepturilor comunităţilor.

 

Membrii tribului Munduruku protestează împotriva limitării terenului lor pentru o hidrocentrală

 

2. Care ar fi un exemplu ? Un exemplu ar fi când un guvern s-ar hotărî să construiască un dig şi o hidrocentrală pe un râu din regiunea Amazonia pe terenul care aparţine guvernului, dar pe care un trib minuscul de indieni îl revendică ca proprietate a sa. Aceşti indieni au afirmat că ei nu ar putea trăi nicăieri în afara acelei zone precise care ar fi folosită de centrală. Guvernul este acuzat de crimă împotriva indienilor.

Aşadar, potrivit acestor argumente, guvernul ar trebui să oprească proiectul care în realitate era gândit spre beneficiul a milioane de alţi oameni şi pentru furnizarea de energie şi aducerea de progres unei regiuni imense[3]. Nu inventez acest lucru. Exact acest lucru s-a întâmplat cu hidrocentrala Belo Monte din regiunea Amazon din Brazilia.

3. Campaniile care denunţau aceste ,,crime” împotriva indienilor brazilieni au fost amplificate de agenţii teologiei eliberării[4]. Ei au făcut o mulţime de zgomot în ce priveşte drepturile indienilor, ducând la amânarea [construirii] acelor centrale mulţi ani. Nu pare să fie o coincidenţă faptul că Forumul Mondial al Apei şi adepţii teologiei eliberării promovează mână în mână acelaşi tip de luptă de clasă, care corespunde cu ţelurile comuniste. Este încă o confirmare a faptului că Revoluţia verde reprezintă o metamorfoză a Revoluţiei roşii.

 

Programul 2 – 21 martie, miercuri, pentru întrunirea de la 16.30-18. În Noua Zeelandă, Ecuador şi Bolivia legea lucrează pentru recunoaşterea dreptului naturii. Teoria de a da drepturi naturii a fost propusă în anii ’1970 şi a câştigat exemple şi cazuri concrete pretutindeni în lume în ultimii ani ca o strategie de apărare ecologistă. Ca exemple, potrivit legii interne, un râu din Noua Zeelandă, Râul Whanganui, este acum o persoană, şi Râului Gange din India i s-au acordat recent drepturile omului.

Această sesiune va analiza studii de caz de recunoaştere a drepturilor râurilor, din perspectiva administraţiei şi legii, şi diferitele abordări şi relaţii culturale ale popoarelor, grupurilor etnice şi ţărilor din lume cu apa şi râurile.

 

1. Cu ceva vreme în urmă, am văzut că UNESCO a emis o declaraţie pentru drepturile animalelor. De asemenea, noi am văzut ONU promovând Carta Pământuluişi aniversând ziua Mamei Pământ ca şi cum ar fi fost ziua praznicului unui sfânt. În acest program al Forumului Mondial al Apei, cei care consideră natura ca un070. Apele discordiei III 3 subiect cu drepturi sunt prezentaţi ca modele de urmat.

 

Un site dedicat protejării drepturilor râurilor

 

2. Vorbind în mod normal, doar fiinţele raţionale pot avea drepturi. Prin urmare, în acest act de a acorda drepturi naturii, este implicit că natura este o persoană. Ce fel de persoană ? Dacă ţinem cont de exemplul pe care îl dă Forumul Mondial al Apei cu Râul Gange, vedem că această persoană nouă este o zeitate; în realitate, hinduşii consideră divin Râul Gange.

3. Aşadar, programul ecologist care evoluează în cadrul Revoluţiei verzi capătă un aspect religios. Noi avem ,,Mama Pământ”, o zeitate superioară, înconjurată de o mulţime de zeităţi minore precum râurile. Se pare că dacă lucrurile continuă pe această cale, în scurt timp, Forumul Mondial al Apei va oferi o procesiune întreagă de zei-idoli pentru ca oamenii să li se închine.

4. Din nou, nu pare să fie o coincidenţă faptul că propunerea de a da drepturi naturii a fost iniţiativa guvernelor Ecuadorului şi Boliviei. Într-adevăr, preşedinţii ambelor ţări – Lenin Moreno şi Evo Morales – sunt marxişti cunoscuţi care fac tot ce le stă în putinţă pentru progresul idealurilor comuniste. De asemenea nu din întâmplare Carta Pământului a fost schiţată de Mihail Gorbaciov, fostul preşedinte al Uniunii Sovietice.

 

Programul 3 – 21 martie, miercuri, pentru întrunirea de la 16.30-18. Popoarele băştinaşe din Americi au propria viziune asupra apei şi chestiunilor legate de apă. Apa este o componentă de prim rang a viziunii lor despre lume, mult dincolo de un drept uman. De-a lungul secolelor, popoarele băştinaşe au creat sisteme de administrare şi guvernare integrată a apei care încă răspund în mod adecvat la provocările asociate cu securitatea apei.

Aceste tradiţii, în dialog cu cunoaşterea băştinaşă, inspiră căutarea de tehnologii şi forme de organizare inovatoare pentru furnizarea durabilă de apă pe continent. Practicile indigene legate de ciclurile hidro-sociale şi hidro-politică sunt în mare măsură invizibile, aşa cum sunt valorile conectate holistic ce includ spiritualitatea, cadrele de reglementare, practicile hidraulice şi rezolvarea conflictelor.

Această sesiune va da vizibilitate agendei Forumului privind importanţa culturilor apei a popoarelor indigene. Sesiunea va da cuvântul conducătorilor indigeni din regiune pentru a-şi prezenta viziunile şi culturile legate de apă.

 

1. Primul lucru care şochează în acest text este lipsa sa de obiectivitate. Într-adevăr, nu există dovadă accesibilă că această afirmaţie generală este adevărată: ,, De-a lungul secolelor, popoarele băştinaşe au creat sisteme de administrare şi guvernare integrată a apei care încă răspund în mod adecvat la provocările asociate cu 070. Apele discordiei III 4securitatea apei”.

 

Indieni Guayabero pescuind – nu construind hidrocentrale – în statul Mato Grosso

 

Nu există un asemenea lucru precum ,,administrare şi guvernare integrată a apei” printre indieni. Eu sunt din Brazilia şi printre indienii noştri nu am observat niciodată nimic de genul acesta. Ei folosesc râurile şi oceanele pentru a pescui şi a naviga. Ei nu exploatează în mod raţional apa construind mori acţionate de puterea apei pentru a măcina porumbul în mălai sau, încă mai puţin, vreo unealtă acţionată electric, curentul fiind generat hidraulic, pentru a da lumină colibelor lor.

Aşadar, din câte ştiu, afirmaţiile Forumului Mondial al Apei asupra acestui subiect nu par să fie adevărate; ele par mai degrabă propagandă pură.

2. Dacă aveţi încă îndoieli privind direcţia în care se îndreaptă Forumul Mondial al Apei şi Revoluţia verde, aveţi aici răspunsul: ele vor să promoveze ,,valorile indiene holistice, inclusiv spiritualitatea lor”. Cu alte cuvinte, tribalismul este prezentat ca noul model pentru societate cu dezvoltarea ,,spiritualităţii indigene”, adică a idolatrizării naturii pe care participanţii la Forumul Mondial al Apei ar trebui să le imite şi să le răspândească ca având aceeaşi natură cu Agenda 2030.

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei

 


[1] N.r.: Astfel de idei vin, după câte se pare, din lumea asiatică, păgână, care foloseşte deja materiile fecale pentru a crea compost şi a-l împrăştia pe câmp pentru fertilizare. Noi, cei din lumea occidentală, ale cărei rădăcini se află în creştinism – precum spune un ateu faimos, Douglas Murray – până în prezent nici măcar nu am luat în calcul astfel de variante, deoarece le considerăm spurcate. Iată că vine Forumul Mondial al Apei să ne ‘civilizeze’ în sfârşit şi pe noi ! Ne va învăţa cum să mâncăm avortoni, ca în restaurantele chineze, carne prelucrată din materii fecale, ca în restaurantele thailandeze, şi să folosim compost din materii fecale umane, precum japonezii.

[2] N.r.: Nu am mai auzit aşa ceva de la Fenomenul Piteşti încoace, când deţinuţii erau obligaţi să mănânce fecale. De altfel, cei de astăzi sunt doar urmaşii comuniştilor de odinioară; diferenţa constă în faptul că acum ni se spune să mâncăm fecale în numele vreunui bine, al economisirii apei şi resurselor pământului etc, pe când odinioară ideologia din spatele problemei era mult mai primitivă, şi cu toate acestea limpede. Deoarece fecalele şi urina erau puse înaintea deţinuţilor ca ‘sfinte taine’ ...

[3] N.r.: Este adevărat ce spune autorul. Dar este la fel de adevărat că astfel de proiecte distrug tot în jur: floră, faună, întreg ecosistemul. Un exemplu în acest sens este ce a făcut compania Chevron în Ecuador.

[4] N.r.: Teologia eliberării este un amestec bizar între învăţătura catolică şi ideologia marxistă şi a fost concepută, ca într-un creuzet, în America Latină şi ulterior exportată în America de Nord şi Europa. Mai multe despre teologia eliberării şi despre susţinerea ei astăzi, deschis, de însuşi Papa Francisc, în Vaticanul devine … comunist din grupajul de ştiri Martie-aprilie 2015. Evenimente ecumeniste.