----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XX)

de părintele Patric Ranson

 

Episodul anterior

 

Anexa 3

Despre părintele Efrem [continuare]

 

II

Scrisoare de protest
către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte
pentru tot ceea ce a scris împotriva părintelui Efrem

 

Prea Cuvioşi Părinţi,

Motivul care mă face să vă scriu actuala scrisoare este publicarea, în jurnalul Adevărul Bisericesc (Ekklesiastiki Aletheia) din 1 iulie 1991, a epistolei Sfintei Chinotite privind trecerea fostului egumen din Sfânta Mânăstire Philotheou, părintele Efrem, la Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora.

Am luat la cunoştinţă cu ceva întârziere de publicarea sa, şi vă rog pe sfinţiile voastre să iertaţi tot ceea ce voi scrie mai jos.

Sincer, am fost uluit de conţinutul epistolei Sfintei Chinotite. Expresiile întrebuinţate de redactorul ei sunt grele, calificativele în ce-l priveşte pe părintele Efrem sunt inadmisibile. Spuneţi că el ,,s-a scos în afara Bisericii, alăturându-se ruşilor din diaspora, pur şi simplu pentru a putea, în toată libertatea, să-şi împlinească intenţiile personale rătăcite, fără jugul ascultării de Biserică; că el este rătăcit; că această cădere a sa, manifestată prin acest demers, este mortală” etc.

De ce, părinţii mei, pentru ce atâta ură faţă de părintele Efrem ? Ce rău a făcut el ? Acest om a căutat un acoperiş bisericesc şi nimic altceva, pentru a crea în America mânăstiri după modelul athonit, lucru care nu i s-ar fi permis nici de Patriarhia Ecumenică, nici de Iacov al Americii.

Pentru acest demers, voi îl numiţi rătăcit ! Puteţi să-mi spuneţi în ce constă rătăcirea şi care sunt semnele sale ?

Cum puteţi judeca în acest fel un om care a fost reformatorul monahismului athonit contemporan, când Muntele Athos era în pericol de a rămâne fără oameni, şi care a repopulat, prin strălucirea sa duhovnicească şi sfinţenia sa, mânăstiri de monahi din Sfântul Munte şi un număr mare de mânăstiri de monahii de pe pământul grecesc ?

De ce, părinţii mei, de ce minţiţi, când voi spuneţi că demersul părintelui Efrem ,,a fost condamnat în unanimitate de toţi sfinţiţii părinţi nerătăciţi care trăiesc în chip plăcut lui Dumnezeu” ? Informaţiile afirmă că egumenul Mânăstirii Constamonitou a părăsit Sfânta Dublă Sinaxă pentru a protesta împotriva tuturor acuzaţiilor aduse părintelui Efrem.

Reprezentantul Mânăstirii Philotheou, părintele Efrem (a nu se confunda cu părintele Efrem de mai sus) a protestat cu vehemenţă împotriva acuzaţiilor teribile şi de temut aduse bătrânului său.

Sfintele Mânăstiri Xeropotamou şi Caracalou, cu mult bun simţ, nu au fost de acord.

Sfânta Mânăstire Esphigmenou nu a participat.

Cum puteţi deci afirma că a existat unanimitate ?

Schiturile au fost întrebate ? Au fost ele reprezentate de cineva ?

Simplii monahi din mânăstirile de obşte au fost consultaţi ?

Pentru ce atâta răutate, părinţii mei ?

Cum se face că în aceeaşi zi, în timp ce avea loc reuniunea Sfintei Duble Sinaxe, jurnalele politice publicau, în avans, hotărârea de a-l condamna pe părintele Efrem şi că Agenţia de ştiri ateniană era avertizată de corespondentul său din Constantinopol ?

Presupunând chiar că părintele Efrem s-a rătăcit, unde este atunci dragostea pentru fratele vostru rătăcit ? Unde sunt lacrimile voastre ? Unde sunt rugăciunile voastre fierbinţi către Dumnezeu pentru întoarcerea sa ?

Vai, se pare că toate acestea nu sunt pentru voi decât baloane de săpun sparte. Prin conduita voastră, v-aţi arătat o faţă foarte diferită de cea pe care o expuneţi în vitrină. În pofida calomniilor voastre, soarele va continua să strălucească, să împrăştie raze, să încălzească inimile curate şi sincere şi să ardă cu totul toate celelalte inimi pline de patimi.

De ce, părinţii mei, nu aţi arătat aceeaşi sârguinţă împotriva tuturor faptelor şi gesturilor care au loc în spaţiul bisericesc ?

Voi cita câteva exemple pentru a vă împrospăta memoria, în cazul în care aţi fi uitat.

Pe 10 decembrie 1987, răposatul patriarh Dimitrie, trecând prin Geneva, a declarat că vizita  sa la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) era apogeul pelerinajului său. CMB este casa noastră ! Sunteţi de acord cu toate acestea ?

Sunteţi de acord cu vizita pe care răposatul patriarh a făcut-o la Roma în decembrie 1987; cu rugăciunile sale în comun cu Papa Ioan Paul al II-lea şi cu slujba de pomenire pe care a săvârşit-o la mormintele Papilor Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea, şi mai ales cu tot ceea ce el a ascultat, fără să protesteze, din însăşi gura papei, anume că Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă li s-a dat darul de a se recunoaşte, din nou, una pe cealaltă, ca Biserici surori şi de a se îndrepta către comuniune totală ?

Sunteţi de acord cu refuzul ortodocşilor de a mărturisi, în comunicatul comun al adunării plenare a Comisiei Mixte Teologice pentru Dialog dintre Bisericile Ortodoxă şi Romano-Catolică, de la Freising lângă Munchen, din iunie 1990, de a mărturisi, zic, exclusivitatea Bisericii Ortodoxe – mărturisirea sa, soteriologia sa, ecleziologia sa ? Acest comunicat declară că Bisericile noastre se întâlnesc pe baza ecleziologică a comuniunii între Biserici surori.

Sunteţi de acord cu comunicatul Comisiei de Coordonare a Dialogului Teologic dintre Bisericile Ortodoxă şi Catolică, unde se pune chestiunea unei viziuni ecleziologice noi, deoarece ar fi trecut etapa în care fiecare Biserică spunea că este singura deţinătoare a mântuirii, la convingerea că cele două Biserici, Ortodoxă şi Catolică, ar fi Biserici surori ?

Sunteţi de acord cu toate blasfemiile proferate şi practicate la Canberra, Australia, în februarie 1991 ?

Sunteţi de acord cu Stelian al Australiei, acest nou Kazantzakis, şi cu toate blasfemiile pe care el le vociferează împotriva Persoanei teandrice a Domnului ?

Sunteţi de acord cu doxologia săvârşită de Iacov al Americii cu 3 reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice la vizita patriarhului Dimitrie în America, la care au participat imamul, un delegat papist, un rabin, anglicani şi mulţi alţi heterodocşi ?

Sunteţi de acord cu rugăciunea în comun pan-religioasă de la Assisi, Italia, din octombrie 1986 ?

Sunteţi de acord cu pelerinajul la frăţietatea eretică de la Taize a 3 episcopi ai scaunului ecumenic cu scopul trimiterii unui mesaj special de felicitare din partea patriarhului ?

Vestitul teolog Nicolas Soteropoulos, într-un articol publicat în Orthodoxos Typos, scrie că Stelian al Australiei, şi cu atât mai mult opiniile sale eretice, nu şochează mânăstirile din Sfântul Munte care au luat partea împotriva patriarhului Ierusalimului şi l-au susţinut pe Stelian şi Patriarhia Constantinopolului, complicele său.

 

N.Y. din Thessalonic

Orthodoxos Typos, 15 noiembrie 1991, nr. 152

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei