----------------

 

Carti in site

 

--------------------

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi

 

§. 167. Ordinea ce vom observa la expunerea istoriei bisericeşti din acest period

Istoria Bisericii din acest period (V), adică de la 1453 până în prezent (1910) se va expune începând cu Apusul, fiindcă în acest timp dezvoltarea Bisericii de Apus, făcând abstracţie că ea este mai fecundă, a influenţat mult şi asupra Răsăritului. Dar de la începutul periodului până la marea Revoluţie Franceză din 1789 dezvoltarea Bisericii din Apus are un caracter diferit de cel al dezvoltării sale după această epocă; de aceea vom împărţi istoria Bisericii din Apus în două părţi: I până la Revoluţia Franceză (1789), II de la Revoluţia Franceză până azi (1910), partea ei principală fiind secolul XIX. După aceea vom expune istoria Bisericii din Răsărit în alte două părţi şi anume: în partea III, istoria Bisericii Ortodoxe şi în a IV-a, istoria Bisericilor heterodoxe.

Apoi în nici una din aceste 4 părţi ale Periodului V pe terenul vieţii bisericeşti ce vom expune nu mai putem urma aceeaşi specializare şi ordine ca în primele 4 perioade şi iată pentru ce: în acest period dezvoltarea vieţii bisericeşti pe diversele ei terenuri, făcând abstracţie că în strânsa lor legătură ele iau în parte altă formă şi deci reclamă altă ordine, în Apus la această dezvoltare a dat impuls dezbinarea Bisericii Apusene în protestantism, ivit prin revoluţia religioasă, ce izbucni curând după începutul periodului, mai precis de la 1517 şi în romano-catolicism, de care acela s-a separat şi cu care este acum în luptă, pe când la Răsărit dezvoltarea vieţii bisericeşti depinde de dezvoltarea generală a diverselor Biserici naţionale, ce diferă în fiecare dintre ele.

Iară după ce vom fi rezolvat problema de mai sus în toate cele patru părţi ale ei şi vom fi ajuns astfel a sfârşi expunerea dezvoltării întregi de până acum, în încheiere vom rezuma rezultatul acestei dezvoltări.