----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXVII)

 

Episodul anterior

 

,,Cu ce voiu asemăna împărăţia lui Dumnezeu ? Asemenea este aluatului, pre care luându-l muierea, l-a ascuns în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată” (Luca 13, 20-21).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
PARTEA A II-A
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
 
Capitolul I
Anticreştinismul de la Revoluţia franceză
§. 188. Revoluţia franceză şi importanţa ei pentru dezvoltarea Bisericii de Apus în timpul recent

Enciclopediştii negreşit n-au produs ei singuri Revoluţia franceză din 1789; ei numai au adus la maturitate spiritul, care a produs-o. Cauza imediată a revoluţiei fu nemulţumirea extremă a poporului francez de criza finanţelor statului, de pornocraţia curţii sub Ludovic XV (1715-1774), de privilegiile nobilimii şi ale clerului înalt, precum şi de represiunea libertăţii politice şi religioase, de către guvern şi prelaţi, care se conduceau în această privinţă de sfatul iezuiţilor. De aceea când a izbucnit revoluţia şi după ce ea luă în 1789 Bastilia, celebra temniţă din Paris, lozinca ei fu: ,,Jos regalitatea şi clerul, cu toate ale lor”.

Citește mai departe...

Semnele vremurilor (V)

de ieromonah Serafim Rose

 

Articol apărut în periodicul diasporei ruse The Orthodox Word,

vol. 34, nr. 3-4 (200-201), mai-august 1998

 

Episodul anterior

 

10. Templul din Ierusalim

Apoi este semnul urâciunii pustiiriişi tot ceea ce are legătură cu Templul din Ierusalim. Pentru prima oară în istorie, aceasta a devenit acum cu putinţă. S-a încercat reconstruirea templului o singură dată, în secolul al IV-lea. Cunoaşterea acestui fapt este un exemplu foarte bun despre cum ne luminează lectura istoriei Bisericii. Noi putem găsi câteva izvoare privind acest fapt din secolul al IV-lea: Sfântul Chiril îl menţionează, ca şi câţiva istorici bisericeşti din acea vreme. Iulian Apostatul, deoarece avea aşa o înverşunare de a distruge creştinismul, a hotărât că – de vreme ce Hristos proorocise că nu va rămâne piatră pe piatră din templu (potrivit Matei 24, 2) – dacă el reconstruia templul, va demonstra că Hristos era un impostor, şi prin urmare păgânismul ar putea fi restaurat.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Cuvântare despre Sfânta Biblie

 

Dintre toate cărţile câte există pe lume, cea mai adevărată şi cea mai folositoare de suflet este Sfânta Biblie. Ei bine, iubiţi creştini, despre această sfântă carte vreau să vă vorbesc şi eu vouă astăzi.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (II)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

Ecumenismul – erezia ereziilor

Anatema împotriva ecumenismului

Pentru oricine este deprins cu istoria Bisericii, în special cu istoria luptei ei cu ereziile, este limpede că ecumenismul este erezia ereziilor. Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a ,,acumulat în sânul său, ca într-un centru anume, toate blasfemiile, înşelăciunile şi împotrivirile faţă de Adevăr care au existat de-a lungul întregii istorii spirituale a omenirii, de la Cain, Ham la Iuda trădătorul, Karl Marx, ademenitorul Freud şi toţi hulitorii contemporani”[1].

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXVII)

 

Episodul anterior

 

Omilia a VI-a (Iezechiil 40, 18-19)

1. După ce proorocul a vorbit pe larg despre harul contemplaţiei care pătrunde pe furiş prin ferestrele înclinate, el spune că a fost condus afară şi menţionează că a văzut cămările comorii. Ce se înţelege prin aceste cămări ale comorii dacă nu cunoştinţa învăţătorilor ? Dar în acest context se poate întreba pe drept, de vreme ce sfinţii învăţători împărtăşesc adevărurile lăuntrice, duhovniceşti, de ce proorocul spune că el a fost condus afară şi a văzut cămările comorii afară ?

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Cum să ne rugăm atunci când simţim răceală sufletească ? (continuare)

Astfel, omul poate să-şi alcătuiască pravila de rugăciune ţinând seama şi de oboseala sa, însă nu trebuie să o înlăture, ci în toate împrejurările să se străduiască să extragă maxim folos din ea.

Citește mai departe...

Despre căderea lui Adam

de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)

 

Episodul anterior

 

XIII. Pregătirea izgonirii din rai

Şi au făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-au îmbrăcat pre ei (Facerea 3, 21).

Adam şi Eva iarăşi sunt împreună. Dar cum, când Adam este osândit la moarte, iar de femeie nu s-a spus nimica ? Nu cumva ea a fost cruţată, din pricina slăbiciunii firii, de această grozavă pedeapsă ? Nu, căci cine a gustat din fructul oprit, acela nu putea să rămână nemuritor. Eva cea dintâi îşi întinsese mâna la el şi tot ea cea dintâi va vedea pe îngerul morţii. Căci pe temeiul aceleiaşi istorisiri a lui Moisi credem că ea, apucând înaintea lui Adam întru călcarea poruncii, şi cu moartea a apucat înaintea lui. Dacă însă în hotărârea dumnezeiască ea a fost trecută sub tăcere, apoi negreşit de aceea că Adam reprezenta în clipa aceea tot neamul omenesc. Ceea ce s-a hotărât în această calitate pentru el, aceeaşi a căzut şi asupra femeii care era luată din coasta lui. Numai o singură trăsătură din pedeapsa lui Adam nu se poate, se pare, să se refere şi la femeie: să muncească pământul în sudoarea feţei. Dar şi în această latură, câte femei nu împart cu bărbatul munca pământului ?

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (IX)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
4
 

Jovianus împărat – Scrisoarea sa către Atanasie şi răspunsul sfântului episcop – Ipocrizia arienilor – Sinodul lor prezidat de Meletie de Antiohia – Declaraţia lor ortodoxă - Moartea lui Jovianus – Valentinian împărat – El l-a ales asociat la domnie pe fratele său Valens şi i-a încredinţat Răsăritul – Valentinian la Milano – Episcopul arian Avxentie – Ilarie de Poitiers şi Eusebiu de Verceil îl combat – Valentinian îl crede ortodox şi se declară de partea lui – Valens se declară de partea arienilor – Semi-arienii se reunesc la Lampsac – Reprezentanţii Sinodului intră în comuniune cu apusenii – Scrisorile de comuniune pe care le dau Liberie, episcopul Romei, şi ceilalţi episcopi din Apus – Moartea lui Liberie – Damas îi urmează – Scaunul îi este disputat de Ursin – Starea scaunului Romei în această perioadă – Reprezentanţii răsăriteni la Sinodul de la Thyana – Moartea lui Eudoxie, episcop arian de Constantinopol – Demofil este ales de arieni – Ortodocşii îl aleg pe Evagrie – Persecuţiile lui Valens împotriva ortodocşilor şi semi-arienilor – Starea tristă a Bisericii Răsăritene sub Valens – Apusul se declară în mod solemn împotriva arianismului – Sinodul de la Roma – Scrisoarea către episcopii Egiptului şi Răsăritului – Sfântul Atanasie şi Sfântul Vasilie în relaţie cu apusenii – Moartea Sfântului Atanasie – Elogiul Sfântului Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Atanasie

Citește mai departe...

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (XIV)

 

Episodul anterior

 

Pelerinaje şi liturghii pentru catolicii LGBT

Există prelaţi care fac un pas şi mai departe în susţinerea homosexualităţii şi a primirii cuplurilor homosexuale în Biserică fără ca aceştia să renunţe la păcat. Spre deosebire de cei care, prin poziţia lor, sugerează sau recomandă clerului şi credincioşilor să susţină homosexualitatea, prelaţii mai îndrăzneţi participă direct la acţiuni pro-homosexuale, le sprijină, trimit mesaje de susţinere pentru diferite evenimente etc.

Citește mai departe...