ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
 
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Curs oral în limba germană, ţinut pentru ultima oară în
anul academic 1909, revăzut şi mai adăugit ulterior
 
Traducere
de
Atanasie Mironescu
fost mitropolit primat
 
 
CARTEA A II-A
 
Volumul IV
De când a căzut Constantinopolul sub turci până în prezent
(1453-1910)
 
Partea a III-a
Biserica Ortodoxă de Răsărit
 
 Pagini de istorie EP
 
Capitolul I
Cele 4 Patriarhii vechi de Răsărit şi Mitropolia de Cipru
 
Capitolul II
Biserica Rusiei
 
Capitolul III
Biserica Românească
 
Capitolul IV
Biserica Sârbească până ce s-a divizat. Părţi din ea rămase sub turci
 
Capitolul V
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria