----------------

 

Carti in site

 

--------------------

SFINŢII PĂRINŢI ŞI EREZIILE

Sfântul Marcu al Efesului şi falsa unire de la Florenţa (X)

 

Episodul anterior

 

Învăţătura ortodoxă a Sfântului Marcu al Efesului

privind starea sufletelor după moarte

 

Învăţătura ortodoxă despre starea sufletelor după moarte nu este pe deplin înţeleasă adeseori, chiar de creştinii ortodocşi înşişi; iar învăţătura latină relativ târzie despre purgatoriu a pricinuit mai multă confuzie în minţile oamenilor. Cu toate acestea, dogma ortodoxă în sine nu este deloc ambiguă şi imprecisă. Poate cea mai concisă expunere ortodoxă a ei se găseşte în scrierile Sfântului Marcu al Efesului la Sinodul de la Florenţa din 1439, alcătuite tocmai pentru a răspunde la învăţătura latină despre purgatoriu.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Reflecţii la sfârşitul Istoriei Bisericeşti Universale
 
Reflecţii la sfârşitul Istoriei Bisericeşti Universale
§. 230. Rezultatul dezvoltării de până acum a Bisericii creştine în general. Ochire în trecut şi spre viitor (partea a doua)

Dar în istoria Bisericii creştine este un factor foarte important nu numai slăbiciunea firii omeneşti, ce face ca nimic să nu se dezvolte în istoria omenirii fără diferenţă şi luptă, ci şi acea stare sufletească a omului, în virtutea căreia el, de o parte nu poate trăi fără religie, de altă este aşa de dispus a se revolta contra ei, şi în virtutea căreia, fiind dată o cultură unilaterală şi pervertită, spiritul de revoltă contra religiei devine lesne spirit dominant al timpului. Un astfel de spirit a întâmpinat Biserica creştină chiar în primul timp al existenţei sale în cultura păgânilor de atunci, dar intrând în luptă cu el l-a învins, şi în această luptă nu numai Biserica creştină s-a întărit, ci şi cultura s-a purificat şi a devenit utilă imediat chiar pentru Biserică în ştiinţa şi arta religioasă, precum şi plină de îndemnuri nouă la o dezvoltare ulterioară, ca apoi, după prăbuşirea lumii vechi, a lumii cu cultură greco-romană, acea cultură fiind adoptată de Biserică şi predată de ea popoarelor tinere ale Europei împreună cu religia creştină, acestea să şi-o însuşească şi apoi să progreseze deşi nu fără rătăciri şi întreruperi, totuşi să devină în sfârşit cultura noastră creştinească de azi, care lasă mult în urmă pe cea clasică a păgânilor în întregul ei şi este în general mult mai umană, mai morală şi mai nobilă.

Citește mai departe...

SINODUL DIN CRETA

Scrisoarea patriarhului Constantinopolului către arhiepiscopul Greciei:

Caterisiţi şi întrerupeţi comuniunea cu cei care se opun Sinodului nostru din Creta

 

Pe acelaşi subiect

 

Intervenţia tulburătoare şi dezbinătoare în problemele interne ale altei Biserici locale este ultima manifestare a pretenţiilor papale

Într-o manieră dezbinătoare, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului cere ca arhiepiscopul Atenei şi Sfântul Sinod al Bisericii Greciei să caterisească şi să excomunice ierarhi şi clerici de frunte ai Bisericii pentru opoziţia lor faţă de Sinodul din Creta şi organizarea şi hotărârile sale inovatoare. În primul rând, scrisoarea patriarhală îl menţionează pe reprezentantul de odinioară al Patriarhiei Ecumenice, protopresbiterul Teodor Zisis, profesor emerit de patrologie, ca presupusul ,,conducător al bandei”, dar îi implică şi pe ,,cei aflaţi sub conducerea lui” care au călătorit împreună cu el la Bisericile Georgiei, Bulgariei şi Moldovei înainte şi după întrunirea cretană. Patriarhul cere ca, în cazul în care ei persistă în a respinge Sinodul din Creta, să fie caterisiţi şi excomunicaţi, potrivit acriviei canonice.

Citește mai departe...

Despre sărbătorile de peste an (IV)

 

Partea a III-a

Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos

[Ή ανάληψις του Κυρίου]

Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos este unul din cele 12 praznice împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe. În joia din cea de-a şasea săptămână de după Paşti, adică la 40 de zile după Înviere, Biserica sărbătoreşte cu veselie Înălţarea Domnului Hristos cu trupul la ceruri de pe Muntele Măslinilor, fiindcă la 40 de zile după Înviere, sfârşind viaţa pământească, S-a înălţat la Dumnezeu Tatăl, ca să se plinească Scriptura (Psalmi 67, 19; 109, 1). Astfel prăznuim încheierea lucrării Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ pentru mântuirea noastră, slăvita intrare cu firea omenească în cer, aşezarea Sa de-a dreapta Tatălui, ca şi făgăduinţa pentru slăvirea noastră împreună cu El.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului (IX)

de părintele Patric Ranson

 

Episodul anterior

 

Capitolul III

Justificarea imposibilă a persecuţiei

A) Există dreptul de persecuţie ?

1. Adevărul care vă va face liberi (Ioan 8, 32) se poate statornici prin constrângere ? (continuare)

Sfântul Ioan Gură de Aur revine fără încetare asupra ideii că Dumnezeu nu impune oamenilor nici o constrângere, şi că nu s-ar şti să se silească nimeni nici la bine, nici la rău. O faptă de virtute trebuie să fie liberă. A voi să sileşti pe cineva să fie drept conţine o contradicţie în termeni. Binele nu este bine dacă nu este bine făcut, spune Sfântul Vasilie cel Mare. Orice persecuţie este interzisă, chiar dacă ea împinge către bine, deoarece atunci acest bine aparent nu este decât un rău deghizat. Prin urmare, marele argument al lui Augustin, potrivit căruia Dumnezeu îi împinge pe oameni să creadă prin pedepse şi de frică, este combătut de Sfântul Ioan Gură de Aur, nu numai fiindcă oamenii nu au dreptul să se dea drept Dumnezeu (argument dezvoltat de Bayle), ci pentru că Dumnezeu Însuşi, şi tocmai pentru a ne lăsa liberi, nu foloseşte ,,varga” decât cu zgârcenie.

Citește mai departe...

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (V)

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

[Papa] Ştefan explica validitatea botezului în afara Bisericii şi fără Sfântul Duh prin puterea numelui lui Hristos. ,,Numele lui Hristos multă ajută (la) credinţa şi sfinţenia botezului, astfel că cel care este botezat întru Hristos primeşte de îndată harul lui Hristos”[1]. Sfântul Chiprian combate în mod convingător opinia lui Ştefan. Dacă ei atribuie numelui validitatea botezului, astfel încât ei îl consideră înnoit şi sfinţit pe tot cel botezat în numele lui Iisus Hristos, indiferent de cine, potrivit doar acestui criteriu, atunci de ce printre ei, în numele aceluiaşi Hristos, nu are efect punerea mâinilor pe persoana botezată pentru primirea Sfântului Duh ? De ce aceeaşi putere a unuia şi aceluiaşi nume nu arată aceeaşi putere în punerea mâinilor care îi este atribuită în sfinţirea de la botez ?

Citește mai departe...

De la Conciliul Vatican II (1965) la Sinodul pan-ortodox (2016):

Indicatoare de direcţie pe calea către Creta (III)

de preot Peter Alban Heers

 

Partea a II-a

 

Cuvânt ţinut la Institutul Diakideio pentru Educaţia Poporului
din Patra, Grecia, 18 mai 2016
 
Acest discurs a fost ţinut înainte ca Sinodul din Creta să aibă loc şi a avut scopul de a atrage atenţia
asupra unui lucru extrem de grav: asemănarea izbitoare dintre un Sinod panortodox – cel pregătit a avea
loc în Creta, în iunie 2016 – şi unul heterodox – Conciliul Vatican II, care a avut loc între anii 1962-1965 şi
a marcat trecerea Bisericii Catolice într-o epocă nouă, mult mai apostată decât cea anterioară. Ideea
nu este nouă, dar părintele Heers o explică şi o argumentează succint şi pe înţelesul tuturor
 
Sublinierile din text aparţin redacţiei. Notele de subsol însemnate n.r. aparţin redacţiei.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XI)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Cum să ne rugăm atunci când simţim răceală sufletească ?

Unul dintre cei mai primejdioşi vrăjmaşi ai omului este răcirea (indiferenţa) duhovnicească. Dacă inima este indiferentă faţă de Dumnezeu, viaţa noastră duhovnicească este ameninţată; la fel rugăciunea, ca cea mai vie expresie a ei. Atunci omul începe să se stingă duhovniceşte. Iar dacă devine indiferent pe deplin, el moare duhovniceşte. Morţii sunt reci. Iată de ce trebuie să ne păzim în mod deosebit de indiferenţa duhovnicească.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (I)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Nota redacţiei

Traducem şi postăm această carte a Ludmillei Perepiolkina, apărută pentru prima oară la Sankt Petersburg în 1999, tradusă cu repeziciune în limba engleză de ruşii din diaspora şi postată ulterior pe internet ca atare, deoarece ea a constituit ani în şir o sursă inestimabilă de informaţii cu privire la apostazia lumii creştine. Citată în nenumărate cărţi şi articole, ea merită să fie citită integral, chiar dacă unele informaţii pot părea vechi, sau depăşite în realitate doar de ultimele apostazii, mai înfiorătoare decât cele relatate de autoare.

Citește mai departe...

Semnele vremurilor (IV)

de ieromonah Serafim Rose

 

Episodul anterior

 

Articol apărut în periodicul diasporei ruse The Orthodox Word,

vol. 34, nr. 3-4 (200-201), mai-august 1998

 

7. De ce trebuie să avem o perspectivă ortodoxă asupra lumii

Aşadar, să repetăm primul punct: noi urmărim semnele vremurilor pentru a-L recunoaşte pe Hristos când vine, deoarece au fost mulţi hristoşi mincinoşi, mai mulţi hristoşi mincinoşi vor veni, şi chiar la sfârşitul lumii va veni în cele din urmă unul care este numit antihrist. Antihristul îi va reuni pe toţi cei ce au fost amăgiţi să creadă că el este Hristos, şi această adunare îi va include pe toţi cei a căror înţelegere a creştinismului s-a destrămat. Puteţi vedea adeseori unii oameni care mărturisesc creştinismul, şi pare că multe din ideile lor sunt corecte, ei merg potrivit Scripturii. Apoi uitaţi-vă ici şi colo, şi veţi vedea că aici este o greşeală, acolo alta.

Citește mai departe...

Ce se întâmplă astăzi în lume (VII)

Facebook se foloseşte de datele noastre personale pentru a face bani,

ne ascultă conversaţiile telefonice şi ce vorbim în particular, ne cenzurează,

ne spionează, dar cel mai rău ne manipulează

 

de Quincy Larson, 14 februarie 2017
 
de Amanda Hess, 9 mai 2017
 
De ce ar trebui să am grijă de intimitatea mea ?
de Fabio Esteves, 27 octombrie 2016
 
de Thomas Gadisseux, 5 octombrie 2017
 
Mexic, Rusia, China, SUA
 
» Banca Yes oferă retragere de bani la bancomate folosind identificarea Aadhaar şi autentificare biometrică
» Mastercard susţine din răsputeri biometria, urmează băncile. Autentificarea biometrică ,,va fi de mare folos pentru toţi”

 

* * *

Citește mai departe...

Rusia de dinainte de Revoluţia din 1917

‘Argonauţi’, renovaţionişti, atei, amăgitori şi … Sfântul Ioan de Kronstadt

 

Mărturii inedite despre Sf Ioan de Kronstadt

 

Reazemul tradiţional al Rusiei ţariste a fost dintotdeauna ţărănimea şi Biserica. Şi Biserica, la rândul ei, a avut mult de câştigat din sprijinul acordat de stat. Cu toate acestea, la mijlocul secolului XIX, se admitea tot mai mult că în timp ce Biserica ar trebui să fie susţinută de stat, ea nu ar trebui să depindă de el, nici financiar, nici administrativ, în gradul impus ei de Regulamentul Duhovnicesc al lui Petru cel Mare, care desfiinţase Patriarhia şi transformase Biserica aproape într-un departament al statului. Această concepţie devenise un articol de credinţă în rândul intelectualilor din sânul Bisericii sau apropiaţi de Biserică; ei susţineau că relaţiile dintre Biserică şi stat aveau nevoie de o revizuire minuţioasă pentru a le aduce mai aproape de idealul ,,simfonic” moştenit de la Bizanţ.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VIII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

Iată noua societate plăsmuită ! (VII)

Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

 
Adevărul sună ca şi cum ar fi ură
în urechile celor care urăsc adevărul
 
 

Sute de pacienţi omorâţi în fiecare an. Noi criterii pentru eutanasierea pacienţilor, noi regulamente privind îngrijirea paliativă, noi tactici de a împinge pacienţii către sinucidere, într-un fel sau altul. Privind în ansamblu acest fenomen, s-ar putea vorbi despre sacrificii. Aceşti oameni sunt omorâţi în numele a ceva !

Imaginea pe care ne-o oferă relatarea celor ce se petrec astăzi în Marea Britanie este înfricoşătoare. Rămânem muţi în faţa atitudinii – manifestate public, în ciuda atenţiei deosebite pe care mass-media a acordat-o fenomenului – personalului medical britanic. Ce anume i-a determinat să-l omoare pe Alfie Evans ? fiindcă el a fost omorât, nu există urmă de îndoială. Ce i-a iritat şi i-a făcut ca mai degrabă să arate toleranţă zero faţă de copilul de nici 2 ani ?

Citește mai departe...