Noutăţi cu privire la reconstruirea

Templului din Ierusalim

 

Alte articole pe această temă

 

Pe măsură ce semnele arată apropierea plinirii vremurilor, se înmulţesc informaţiile referitoare la reconstruirea Templului din Ierusalim. O parte a presei scrise, diferite site-uri şi blog-uri publică tot mai des ştiri şi materiale despre acest subiect. Sunt prezentate fragmente de istorie, descoperiri arheologice, teorii şi opinii cu privire la locul şi modalităţile de reconstrucţie a templului, emise de oameni de ştiinţă şi diverse persoane mai mult sau mai puţin avizate, se vehiculează informaţii despre găsirea unor obiecte care au aparţinut templului, felurite organizaţii iudaice reconstituie obiecte şi vase necesare pentru slujba în viitorul templu etc.

Toate acestea vădesc o efervescenţă deosebită legată de reconstruirea măreţului şi faimosului edificiu care a împodobit Ierusalimul secole de-a rândul, slava şi cinstea neamului evreiesc. Însă bogăţia ştirilor care se revarsă ca o avalanşă aduce cu ea multă confuzie, voluntară sau involuntară, al cărei substrat real rămâne necunoscut.

 

Ciocniri între evrei şi musulmani

Pe Muntele Templului – locul pe care a fost ridicat Templul din Ierusalim şi unde se află la ora actuală două moschei importante pentru lumea musulmană – izbucnesc regulat ciocniri între credincioşii musulmani şi evreii care aparţin unor grupări religioase ce doresc să săvârşească pe munte diferite ritualuri şi rugăciuni ale cultului iudaic.

Din 1967, Muntele Templului este sub control israelian, însă este administrat de un grup religios musulman, Wakf. Complexul este deschis câteva ore pe zi pentru a permite turiştilor şi evreilor să-l viziteze, însă numai musulmanilor li se permite să se roage acolo.

La sfârşitul lunii septembrie 2009, vreme de mai multe zile, au avut loc ciocniri între musulmani şi evrei pe Muntele Templului. Ştirile au fost contradictorii: poliţia israeliană a spus că a fost vorba de un grup de turişti francezi ne-evrei îmbrăcaţi indecent, în timp ce palestinienii au afirmat că a fost un grup de evrei din organizaţia Gardienii Muntelui Templului, care au izbutit să intre în complexul de pe munte şi s-au închinat acolo potrivit riturilor iudaice. Evenimentele au avut loc chiar cu câteva ore înainte de începerea sărbătorii Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc.

Poliţia israeliană a intervenit folosind gaze lacrimogene şi grenade stun (n.r.: după detonare, grenadele stun emit un zgomot extrem de puternic şi o lumină orbitoare, care surzesc, orbesc, dezorientează şi afectează echilibrul; efectele sunt imediate, dar temporare) pentru a risipi sutele de protestatari palestinieni care aruncau cu pietre. Ulterior, zeci de poliţişti au continuat să patruleze pe străzile Oraşului Vechi şi au blocat câteva porţi de acces pentru a detensiona situaţia. Negociatorul palestinian pentru pace, Saeb Erekat a acuzat autorităţile israeliene de aducerea la faţa locului a coloniştilor evrei ostili din Cisiordania, ,,a căror prezenţă este gândită special pentru a provoca o reacţie” în jurul moscheii.

Ciocnirile au continuat în cursul lunii octombrie, palestinienii închizându-se în moschee şi deschizând din când în când porţile pentru a arunca cu diferite obiecte în poliţişti. În cursul violenţelor au fost răniţi mai mulţi palestinieni şi poliţişti. Tensiunile din aceste săptămâni au izbucnit în urma zvonurilor despre planurile de a permite evreilor să se roage pe munte sau să întreprindă săpături sub munte şi să pună în pericol clădirile musulmane existente pe munte.

La începutul lunii martie a.c., au izbucnit din nou ciocniri violente care s-au soldat cu mai multe zeci de răniţi. Ca urmare, temându-se de noi ciocniri, poliţia israeliană a interzis accesul bărbaţilor cu vârste sub 50 de ani pentru rugăciunea de duminică, 14 martie.

 

Descoperiri arheologice

Un alt subiect care animă dezbaterile pe marginea Templului din Ierusalim îl constituie avalanşa de descoperiri arheologice din ultima perioadă. Pe 23 februarie 2010, Universitatea ebraică din Ierusalim a anunţat o nouă descoperire făcută în cursul unor săpături arheologice recente: un fragment de zid construit în vremea împăratului Solomon, în secolul al X-lea î.Hr.. Zidul, înalt de 6 m, se întinde pe o lungime de 70 m şi se află în zona Ophel, între Oraşul lui David şi partea sudică a altui zid care înconjoară Muntele Templului.

Au mai fost descoperite o poartă monumentală prin care se ajungea în presupusa curte a împăratului Solomon şi un turn din care se putea vedea Valea Chedronului, aflată la baza Muntelui Măslinilor. Structurile au fost datate cu ajutorul unor piese de ceramică, o toartă de vas cu inscripţia ,,pentru rege” şi două ulcioare de 1,15 m descoperite în acelaşi loc.

Descoperirile reprezintă încă o dovadă a veridicităţii istorisirilor biblice referitoare la această epocă. Istoricii şi arheologii specialişti ai perioadei se contrazic cu privire la evenimentele istorice, existenţa împăraţilor David şi Solomon şi relatările scripturistice. Unii susţin că evenimentele sunt descrise cu acurateţe în Scriptură, descoperirile adeverind că în acea vreme ,,exista în Ierusalim o domnie capabilă să realizeze o asemenea construcţie”. Alţii consideră că totul nu este decât un mit, în timp ce alţii susţin o poziţie de mijloc, declarând că ,,există un sâmbure de istoricitate în istoria regatului lui David”. Conflictul între cei care cred că Scriptura este o înregistrare precisă a istoriei şi cei care nu cred aceasta divizează profund comunitatea ştiinţifică.

O altă dezbatere legată de cea a existenţei regatului lui David şi Solomon se referă la localizarea precisă a templului pe munte. De-a lungul timpului, diferiţi arheologi sau rabini au emis ipoteze, căutând o soluţie pentru reconstruirea templului fără distrugerea moscheilor de pe munte.

 

Teorii şi ipoteze despre localizarea templului

Printre ultimele teorii se numără cea a profesorului Josef Patria de la Institutul Arheologic al Universităţii din Ierusalim. În 2007, el a declarat că a descoperit amplasarea exactă a celui de-al doilea templu şi altar undeva sub platforma superioară a muntelui, în spaţiul liber din sud-vest şi nu lângă peretele vestic. Potrivit lui, Moscheea Domul Stâncii ar fi plasată în afara zidurilor templului.

În iunie 2009, susţinătorii proiectului ,,Viziune asupra Muntelui Sfânt al lui Dumnezeu” au propus transformarea muntelui dintr-un loc de controversă şi conflict într-un loc de cult de care să se bucure credincioşii evrei, creştini şi musulmani. După 5 ani de studii, ei au oferit următoarea variantă: extinderea Muntelui Templului prin construirea unei prelungiri din lut, astfel încât aceasta să devină parte integrantă a muntelui original, sfinţirea noului teren după metodele descrise de Maimonide (1135-1204; rabin şi filozof evreu) şi ridicarea pe acest promontoriu artificial a celui de-al treilea templu. Evident, iniţiativa a generat discuţii şi controverse, prevalând argumentul tradiţiei evreieşti care cere distrugerea Moscheii Domul Stâncii şi ridicarea templului pe locul ei.

Tensiunile stârnite de teoriile, ipotezele şi propunerile de tot felul sunt amplificate de diferite proorocii şi vorbe de duh care încep să se împlinească. De pildă, în secolul al XVIII-lea, Vilna Gaon, o autoritate rabinică respectată, a profeţit că Sinagoga Hurva din Ierusalim, care a fost construită în vremea lui, va fi distrusă şi reconstruită de 2 ori şi că atunci când ea va fi refăcută pentru a treia oară, va începe construirea celui de-al treilea templu.

Sinagoga a fost distrusă prima oară la scurt timp după construirea ei când musulmanii, care cereau înapoierea împrumuturilor, au dărâmat-o. Ea a fost reconstruită 100 de ani mai târziu, devenind cel mai important lăcaş de închinăciune evreiesc din Ţara Sfântă, şi a fost dărâmată de trupele iordaniene în cursul războiului din 1948.

În 2001, Israelul a decis să o reconstruiască, iar sinagoga urma să fie sfinţită pentru a treia oară pe 15 martie 2010. Pe 16 martie 2010, mii de musulmani au protestat împotriva deschiderii Sinagogii Hurva. Arabii sunt nemulţumiţi, deoarece clădirea este mai înaltă decât multe moschei şi se tem că odată cu deschiderea sinagogii, ,,israelienii au făcut primul pas spre demolarea Moscheii Al-Aqsa şi construirea celui de-al treilea templu”.

 

Stiri 55 07

Iulie 2009. Sinagoga Hurva din Ierusalim, în curs de finisare

 

O altă proorocie se referă la juninca roşie care trebuie jertfită pentru sfinţirea templului. Potrivit Legii Vechi, cortul mărturiei trebuie stropit cu sângele unei juninci roşii, iar cenuşa ei trebuie folosită pentru curăţiri. Maimonide a afirmat că în zilele celei de-a zecea juninci roşii va veni Mesia şi ea va fi pregătită chiar de acesta. Se socoteşte că în istoria Israelului au fost 9 juninci. Pe 2 martie 2010, rabinul Chaim Richman, reprezentantul Institutului Templului din Ierusalim, a anunţat pe postul naţional de radio că ,,o junincă roşie kosher este bine şi în viaţă în Israel”. Astfel s-ar împlini proorocia lui Maimonide şi s-ar apropia vremea venirii lui Mesia – susţin evreii. Stiri 55 08

Tensiunile sunt întreţinute şi musulmanii sunt provocaţi şi prin diferite campanii. De pildă, grupul ,,Pământul nostru Israel”, condus de rabinul Shalom Div Volpo şi activistul Baruch Marzel, a sponsorizat o serie de afişe publicitare care fac apel la construirea celui de-al treilea templu. Aceste afişe sunt amplasate pe 200 de autobuze Egged, cu rute în cartierele predominant arabe din Ierusalimul de Est. Ele conţin o imagine cu schiţa templului reconstruit pe munte, însoţită de fraza: ,,Fie ca Bais Hamikdosh să fie reconstruit fără întârziere şi în zilele noastre” (foto).

Referitor la campanie, rabinul Volpo a declarat: ,,Arabii şi preşedintele Obama ştiu că templul va fi construit pe Muntele Templului. În locul clădirilor provizorii care sunt acum acolo”. Într-o declaraţie pentru cotidianul The Jerusalem Post, Marzel a spus că nu este nici o greşeală că lăcaşurile de cult islamice au fost omise în imagine: ,,Noi reprezentăm adevărul în faţa tuturor şi spunem cu voce tare ceea ce crede fiecare evreu. Că al treilea templu trebuie să fie construit imediat pe Muntele Templului şi că moscheea nu trebuie să fie acolo”.

 

Unde se află chivotul legii ?

Un alt obiect care se afla în templu şi în jurul căruia s-au ţesut o mulţime de legende este chivotul legii. El a fost construit în decursul călătoriei evreilor către pământul făgăduinţei şi aşezat în cortul mărturiei şi ulterior în Sfânta Sfintelor din templu. Când evreii au fost duşi în robia babiloniană, Sfântul Prooroc Ieremia a ascuns chivotul sub o stâncă de piatră într-un munte, a scris pe piatră cu degetul său numele lui Dumnezeu care prin minune s-a întipărit pe acea piatră şi apoi locul a fost ascuns de vederea ochilor omeneşti. Sfânta Scriptură adevereşte aceasta: ,,Şi era într-acea scrisoare, cum că proorocul luând răspuns, a poruncit, ca cortul şi sicriul să-l ducă cu sine. Şi ieşind la muntele în care s-a suit Moisi, şi a văzut moştenirea lui Dumnezeu, şi cum că acolo venind Ieremia, a aflat loc în peşteră, şi cortul şi sicriul şi jertfelnicul tămâierii le-a băgat acolo, şi uşa o a astupat” (II Macavei 2, 4-5).

Apoi, Dumnezeu l-a ridicat la ceruri şi se află în templul lui Dumnezeu din ceruri, după cum mărturiseşte Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă (11, 19): ,,Şi s-a deschis biserica lui Dumnezeu în cer, şi s-a văzut sicriul legii lui în biserica lui; şi s-au făcut fulgere şi glasuri şi tunete şi cutremur şi grindină mare”. El va fi adus şi va sta de faţă la Judecata de Apoi.

Necrezând acestea, de-a lungul secolelor, chivotul legii a fost una dintre cele mai căutate relicve ale omenirii: căutători de comori, aventurieri, oameni de ştiinţă şi arheologi au străbătut pământul în lung şi în lat în căutarea sa. S-au scris cărţi şi s-au turnat filme documentare sau de aventuri pe tema acestei relicve nepreţuite.

Mulţi au fost cei care au trâmbiţat descoperirea sa, însă nici unul nu a putut dovedi cu seriozitate declaraţiile zgomotoase. Tudor Parfitt, specialist în studii orientale şi africane la Universitatea din Londra, supranumit Indiana Jones britanic, a declarat că a localizat chivotul pe un raft prăfuit din depozitul Muzeului de Ştiinţe Umane din Harare, Zimbabwe. El susţine afirmaţiile membrilor tribului Lemba din această ţară africană, potrivit cărora ei ar descinde din preoţii iudei antici. În plus, ei afirmă că sunt paznicii unui obiect de lemn sfânt, despre care spun că a venit din marele templu din Ierusalim.

În martie 2008, profesorul Helmut Ziegert de la Institutul Arheologic al Universităţii din Hamburg a afirmat că a găsit rămăşiţele palatului reginei din Sava şi un altar pe care ar fi putut fi chivotul. Cercetătorii germani cred că chivotul a fost luat de la Ierusalim de către regină şi zidit în altarul închinat lui Sirius, însă şi aceste declaraţii au stârnit murmure sceptice din partea arheologilor.

Încă din 1978, arheologul american Ron Wyatt susţinea că relicva s-ar afla în Israel. El declara că, pe 6 ianuarie 1982, ar fi pătruns într-o cavernă amplasată sub Golgota unde ar fi văzut principalele obiecte care se aflau în Sfânta Sfintelor, printre care şi chivotul legii. De asemenea, renumitul arheolog biblic Vendyl Jones încearcă să strângă fonduri pentru a reveni la Qumran şi a îndepărta 40 de pietre care blochează intrarea într-o peşteră tainică unde crede că sunt ascunse chivotul şi alte comori ale templului.

De-a lungul timpului, relicva a fost localizată în Egipt, Zimbabwe, Etiopia şi chiar Irlanda, unde a fost săpat dealul Tara în căutarea ei. Oraşul etiopian Axum este privit ca unul dintre cele mai credibile locuri unde s-ar putea afla chivotul. ,,Teoria dominantă este legată de Biserica Sfânta Maria a Sionului din Axum, Etiopia. Teoriile abundă, însă nu există nici o dovadă care să susţină o teorie mai presus de celelalte”, afirma Beatrice Lawrence, profesor la Institutul Evreiesc al Religiei de la Colegiul Hebrew Union din Los Angeles.

 

Stiri 55 09

Capela Bisericii Sfânta Maria a Sionului din Axum, Etiopia,
unde se afirmă că s-ar afla chivotul legii

 

Bob Cornuke, investigator biblic, explorator internaţional şi autor de cărţi de succes, a participat la peste 27 de expediţii în lume în căutarea locurilor pierdute descrise în Scriptură. El a scris o carte despre chivotul legii, Căutarea relicvei, şi a participat la emisiunea realizată de History Channel, ,,Săpând după adevăr”. El se numără printre cei care susţin că aceasta se află în Biserica Sfânta Maria a Sionului, o tradiţie care datează cel puţin din 642 î.Hr.: ,,Chivotul putea fi luat din templu pe vremea atrocităţilor regelui Manase. Avem un traseu care pare să ne conducă în Egipt, unde vreme de câteva sute de ani a stat pe o insulă numită Insula Elefantină. Apoi chivotul a fost transferat peste Lacul Tana din Etiopia, unde a stat pe Insula Tana Qirqos 800 de ani. Ulterior a fost dus la Axum, unde a fost aşezat într-un templu şi nimeni nu este lăsat să-l vadă”.

Cornuke mai spune că, în urmă cu 9 ani, s-a întâlnit cu preşedintele Etiopiei şi a avut o conversaţie între patru ochi cu acesta în palatul său, în cursul căreia l-a întrebat dacă Etiopia are chivotul legii. Potrivit lui, preşedintele a răspuns: ,,Da, îl avem. Eu sunt preşedinte şi ştiu. Nu este o copie. Este cel real”.

Recent, în sprijinul acestei teorii a venit o declaraţie răsunătoare care a tulburat întreaga lume. În iunie 2009, agenţia italiană de ştiri Adnkronos prelua afirmaţiile Patriarhului Abuna Pauolos al Bisericii Ortodoxe Etiopiene, aflat într-o vizită oficială în Italia pentru o întâlnire cu papa: ,,Curând lumea va putea admira chivotul legii descris în Scriptură ca fiind cel care cuprindea tablele legii pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise şi centrul cercetărilor şi studiilor vreme de secole. (…) Chivotul legii este în Etiopia de multe secole. Ca patriarh l-am văzut cu ochii mei şi numai foarte puţine persoane ar putea spune acelaşi lucru, până acum”.

Agenţia a mai relatat că pe 28 iunie 2009 patriarhul urma să facă un anunţ oficial referitor la chivot la Hotelul Aldrovandi din Roma, unde era găzduit prelatul. Însă pe 28 iunie s-a aşternut tăcerea totală, nimeni nu a mai declarat nimic.

Pe de altă parte, evreii afirmă că la venirea babilonienilor, chivotul a fost ascuns într-o cameră aflată dedesubtul Muntelui Templului. Acolo s-ar afla până astăzi şi el va fi scos şi aşezat în templul reconstruit.

 

Construirea altarului de jertfă pentru templu

Pe 30 iulie 2009 (ziua a 9-a a lunii Av 5769), ,,Institutul Templului i-a chemat pe toţi evreii dornici să participe la pregătiri pentru construirea templului”. Este vorba de construirea altarului de piatră pentru jertfe, care va fi amplasat în curtea templului.

Evenimentul a avut loc în mica localitate Mitzpe Yericho, situată la 20 km nord-est de Ierusalim, pe drumul dintre Ierusalim şi Ierihon. Înainte de Paşti, un grup de tineri au Stiri 55 10mers la Marea Moartă pentru a aduna pietre neatinse de mână omenească şi netăiate de lamă de metal (foto). De asemenea, cercetătorii de la Institutul Templului au vizitat fabrica de sticlă Finish de lângă Yerucham pentru a învăţa să alcătuiască un lipici pentru unirea pietrelor – un amestec de nisip, argilă, smoală şi asfalt – care să rămână rece sub focul continuu al altarului.

,,Din nefericire, în prezent nu putem construi altarul pe locul lui, pe Muntele Templului. Construim un altar de dimensiuni minime pentru a-l putea transporta în templu când acesta va fi reconstruit”, a declarat directorul Institutului Templului, Yehuda Glick. Astfel că dimensiunile jertfelnicului sunt de 2 m înălţime, 3 m lungime şi 3 m lărgime, fiind mult mai mic decât altarul din curtea templului. Ziua pentru începerea construcţiei a fost aleasă special, deoarece tradiţia evreiască spune că primul şi al doilea templu au fost distruse în aceeaşi zi, 9 a lunii Av (n.r.: Tisha B’av, zi în care evreii postesc pentru distrugerea templului), la interval de 656 de ani.

Cei care au venit să asiste la ridicarea altarului au fost invitaţi să participe la turnatul smoalei peste pietre (foto). În cursul ceremoniei, preoţii şi rabinii au rostit o binecuvântare specifică. ,,Oamenii cred în mod greşit că Tisha B’av este doar o zi de tânguire. Este şi o zi a acţiunii. Acum avem capacitatea de a începe construcţia templului. (…) Există multe evoluţii pozitive cu privire la templu în ultima vreme. Sute de evrei au vizitat Muntele Templului săptămâna aceasta şi tot mai mulţi continuă să vină după ce se supun ritualului purificării”, a spus directorul Glick.

Stiri 55 11

 

Mutarea menorei mai aproape de Muntele Templului

Pe 10 decembrie 2009, în cea de-a şaptea noapte a sărbătorii Hanuka, Institutul Templului a organizat o ceremonie de gală pentru a cinsti menora de aur care a fost mutată mai aproape de templu. Evenimentele au debutat la Muzeul Wohl Herodian unde, după rugăciunea de seară, rabinul Yisrael Ariel, conducătorul Institutului Templului a aprins menora şi Mica Harrari a cântat la lira împăratului David, o adăugire recentă la colecţia de vase şi instrumente muzicale pregătite pentru templu de către institut.

A urmat o serie de discursuri şi binecuvântări; au fost prezenţi maeştrii bijutieri şi aurari care au lucrat la menoră, care a fost transportată în noul loc care priveşte către Muntele Templului. Apoi, cele circa 200 de persoane prezente au mers la locul unde a fost mutat sfeşnicul de jumătate de tonă; doi trâmbiţaşi au sunat din trâmbiţe de argint înaintea cutiei de sticlă proiectate special pentru menoră, care a fost dezvelită (foto).

Stiri 55 12

 

* * *

 

Unii afirmă că templul a fost reconstruit deja şi se află în subteranele Muntelui Templului, aşteptându-se doar momentul oportun pentru distrugerea celor două moschei. Iată una dintre mărturiile celor care cred acest lucru: ,,Dacă Moscheea lui Omar (n.r.: Domul Stâncii) va fi înlăturată, în 2-3 zile templul va putea fi văzut de o lume întreagă. Cum ?! Începând cu anul 1991, am văzut trailere imense ce transportau blocuri de piatră de 20 m lungime şi 10 lăţime. Ele dispăreau sub o arcadă de sub moschee, vizavi de Zidul Plângerii, în nişte catacombe subterane. Acele pietre fac obiectul construirii templului în locul în care se presupune că, în trecut, a fost Sfânta Sfintelor. Practic, construcţia este gata. Acum, principala preocupare a evreilor este dărâmarea acestei moschei”.

Însă, dincolo de aceste dezbateri şi controverse, dincolo de toate aceste informaţii care uneori aduc doar multă confuzie, un lucru este cert: evreii merg înainte cu paşi statornici către construirea celui de-al treilea templu. Şi ca într-un mecanism bine pus la punct, progresul acestei acţiuni are loc mână în mână cu apostazia lumii ortodoxe şi pregătirile intense pentru convocarea celui de-al VIII-lea Sinod Ecumenic.

 
Adrian Popovici
 
Surse selective
1. Adevărul, 26 februarie 2008, ,,În Africa, pe urmele Chivotului Sfânt”
2. www.twincities.com, 3 martie 2008, ,,Adventurous scholar says he’s found Israelite icon. Did artifact hold Ten Commandments ? Experts raise doubts”
3. www.directionstoorthodoxy.org, 13 martie 2008, ,,German archaeologist on trail of Ark of the Covenant”
4. www.worldnetdaily.com, 24 iunie 2009, ,,Bible’s ‘Ark of the Covenant’ about to be unveiled ? Ethiopian patriarch tells pope he will show artifact to world”
5. www.directionstoorthodoxy.org, 28 iunie 2009, ,,Where’s the Bible Ark ?”
6. www.israelnationalnews.com, 29 iulie 2009, ,,Temple Institute to build sacrificial altar in Tisha B’av”
7. www.israelnationalnews.com, 30 iulie 2009, ,,Temple altar construction begins on day of destruction”
8. Gardianul, 2 octombrie 2009, ,,Ipoteza americană: Chivotul Legii se află în Israel, nu în Etiopia”
9. Gardianul, 9 octombrie 2009, ,,Al III-lea Templu, ridicat pe un promontoriu artificial ?”
10. http://news.bbc.co.uk, 28 septembrie 2009, ,,Anger at Jerusalem shrine clash”
11. www.interfax-religion.com, 7 octombrie 2009, ,,Moscow concerned about clashes in old part of Jerusalem”
12. www.directionstoorthodoxy.org, 25 octombrie 2009, Israeli police storm Jerusalem’s holiest site”
13. Israel Today, 30 noiembrie 2009, ,,Will a third temple be built in 2010 ?”
14. Gardianul, 8 ianuarie 2010, ,,Apocalipsă sau mântuire ? Evreii au ridicat un jertfelnic la Mitzpe Ierihon”
15. Canadian Press, 22 februarie 2010, ,,Jerusalem: d’anciennes fortifications appuieraient les recits bibliques”
16. Cotidianul, 24 februarie 2010, ,,Descoperire în Ierusalim: Zid din vremea regelui Solomon”
17. http://theundergroundsite.com, 5 martie 2010, ,,Archaeology team discovers parts of Solomon’s Temple”
18. www.jpost.com, 29 martie 2010, ,,J’lem posters call for 3rd Temple”
- ,,Sacred vessels and vestments”
- ,,Building the altar”
- ,,The golden menora moving closer to its destination”
 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 55/martie-aprilie 2010