Mai 2009

Ştiri

 

Ştiri din lumea ortodoxă

Noutăţi în relaţiile ortodoxo-catolice în România

Clericii ortodocşi se străduiesc să-i ajungă din urmă pe cei protestanţi şi anglicani

Eforturi reînnoite pentru unificarea datei pascale. Desăvârşirea reformei calendaristice începute în 1923

 

Ştiri din lumea largă

Când albul devine negru …

Noutăţi pe frontul războiului împotriva creştinismului

 

 

ŞTIRI DIN LUMEA ORTODOXĂ

Noutăţi în relaţiile ortodoxo-catolice în România

La începutul lunii mai, Patriarhia Română, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi Academia Română au organizat o serie de manifestări pentru a aniversa trecerea a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999). Printre acestea se numără vernisarea unor expoziţii de fotografii cu temele: papa în România, ,,Cracovia lui Ioan Paul al II-lea” şi Papa Ioan Paul al II-lea văzut de Arturo Mari. Cu această ocazie, au fost lansate un album aniversar şi două cărţi legate de viaţa papei.

În aula Academiei Române a avut loc un simpozion pe tema vizitei, iar Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti a găzduit un concert. Pe 8 mai, la Palatul Patriarhiei a avut loc manifestarea ,,Întâlnire în lumina Învierii”, la care au participat înalţi prelaţi ortodocşi şi catolici şi oameni politici, personalităţi ale vieţii academice şi alţi invitaţi. În acest cadru, s-a vorbit în termeni pompoşi despre importanţa vizitei papei într-o ţară ortodoxă, eveniment care a marcat deschiderea oficială a porţilor lumii ortodoxe pentru pontiful roman. Manifestarea s-a încheiat cu ceremonia de dezvelire a plăcii aniversare din Sala Conventus a Palatului Patriarhiei, unde a avut loc întâlnirea Papei Ioan Paul al II-lea cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, în lăcaşurile ortodoxe şi catolice au fost înălţate rugăciune comune de pomenire pentru patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea.

Tot în scopul aniversării a 10 ani de la vizita papei în România, duminică 17 mai, de hramul catedralei romano-catolice ,,Sfântul Johannes Nepomuk” din Suceava, a fost dezvelită o statuie a fostului papă în centrul oraşului. Statuia are o înălţime de 1,65 m, este confecţionată din fibră de sticlă şi este montată pe un soclu de beton îmbrăcat în marmură. Potrivit decanului romano-catolic de Bucovina, preotul Ştefan Babias, aceasta este singura statuie din România a papei care este amplasată într-un spaţiu public.

Încă dinainte de moartea papei, statuile sale au împânzit ţările catolice; după moartea sa, numărul lor a crescut vertiginos. În 2006, s-a făcut propunerea ca lângă Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti să fie amenajat un parc care să-i poarte numele şi în care să fie amplasată o statuie în amintirea vizitei sale în România – propunere care nu s-a materializat deocamdată.

Un alt eveniment pe frontul ortodoxo-catolic din România este participarea mitropolitului ortodox de Ardeal, Bartolomeu Anania, la o liturghie săvârşită în Catedrala greco-catolică Schimbarea la Faţă, de arhiepiscopul major al Bisericii Unite cu Roma, Lucian Mureşan. La slujbă au participat episcopi romano-catolici şi greco-catolici, de naţionalitate română, maghiară şi germană, din România şi Republica Moldova.

Mitropolitul Bartolomeu nu a slujit împreună cu episcopii catolici, însă a rostit unele rugăciuni împreună cu ei, a fost pomenit în timpul rugăciunilor liturgice şi s-a îmbrăţişat cu arhiepiscopul major în cursul liturghiei.

România liberă a comentat că gestul mitropolitului este ,,ieşit din comun”, el fiind socotit conservator şi unul dintre cei care, în urmă cu un an de zile, au cerut caterisirea Mitropolitului Nicolae al Banatului, care s-a împărtăşit la o liturghie greco-catolică, şi a Episcopului Sofronie al Oradiei, care a săvârşit împreună cu un episcop greco-catolic slujba de sfinţire a apei la Botezul Domnului. Dar se pare că, pe zi ce trece, ierarhii Bisericii oficiale se mărginesc la a face declaraţii sforăitoare, lăsând trăirea credinţei în seama altora.

 
Surse
1. Ziua, 2 iunie 2006, ,,Biserica Catolică se declară persecutată în România”
2. Ziua, 7 mai 2009, ,,Revedere în Rai”
3. www.catholica.ro, 7 mai 2009, ,,Întâlnire în Lumina Învierii”
4. www.basilica.ro, 8 mai 2009, ,,Aniversarea a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999-2009), la Patriarhia Română”
5. România liberă, 13 mai 2009, ,,Statuie a Papei Ioan Paul al II-lea în centrul Sucevei”
6. România liberă, 27 mai 2009, ,,ÎPS Bartolomeu Anania, în vizită la greco-catolici”
 
 

 

Clericii ortodocşi se străduiesc să-i ajungă din urmă pe cei protestanţi şi anglicani

Ca urmare a puternicei şi neîncetatei influenţe la care au fost supuşi de-a lungul a aproape un secol de ecumenism, clericii ortodocşi au ajuns să depăşească astăzi hotare de neimaginat până mai ieri. Rând pe rând cad redutele dogmatice, canonice şi chiar ale bunului simţ şi minimei decenţe creştine, aducând practic Ortodoxia la un numitor comun cu pseudo-creştinismul apusean.

Astfel, pe 19 mai a.c., la Forumul european al Conferinţei grupurilor creştine (!) sodomite ,,Curajul de a urma legea dragostei”, deschis la Järvenpää şi Helsinki în Finlanda, au luat parte, alături de protestanţi şi anglicani, clerici ai Bisericii Ortodoxe Finlandeze, din jurisdicţia Patriarhiei Constantinopolului.

Pe 22 mai, Universitatea din Helsinki a găzduit seminarul bisericesc deschis care a tratat probleme legate de relaţiile sodomite. În cadrul acestuia, arhipreotul Heikki Huttunen, secretarul general al Consiliului Ecumenist Finlandez, a prezentat dizertaţia ,,Sodomia în teologia ortodoxă”. În numărul din ianuarie al publicaţiei Aamun Koitto, preotul ortodox şi-a expus pe larg opinia asupra ‘căsătoriei’ sodomite, pe care o socoteşte o ,,reflectare a puterii dumnezeieşti”. De asemenea, clerul finlandez intenţionează să organizeze o discuţie pe tema integrării spirituale a sodomiţilor în Biserică, inclusiv pe marginea posibilităţii ca un cleric să se căsătorească cu o persoană de acelaşi gen.

Credem că nu mai e nimic de comentat …

 
Sursa: www.interfax-religion.com, 21 mai 2009, ,,Clerics of Constantinople Patriarchate to participate in a gay conference in Finland”
 
 

 

Eforturi reînnoite pentru unificarea datei pascale. Desăvârşirea reformei calendaristice începute în 1923

(A se vedea documentul Către o dată comună a Paştelui – 5-10 martie 1997, Aleppo, Siria)

În 1923, o parte a lumii ortodoxe a realizat o reformă parţială a calendarului Bisericii, adoptând un nou calendar pentru ciclul sărbătorilor fixe şi păstrând vechiul calendar (adică, Pascalia iuliană) pentru stabilirea datei pascale. În acelaşi an, Liga Naţiunilor propunea un calendar complet nou şi fixarea datei Paştelui în a doua duminică a lunii aprilie. Patriarhia Constantinopolului a răspuns, afirmând că ar accepta o dată fixă pentru Învierea Domnului.

După câteva decenii, Organizaţia Naţiunilor Unite a propus introducerea altui calendar, dar în 1955, Statele Unite ale Americii s-a opus acestei reforme, temându-se de reacţia Bisericilor. Conciliul Vatican II (1962-1965) a fost de acord cu stabilirea unei date fixe pentru Paşti, iar un deceniu mai târziu problema s-a aflat pe agenda Adunării Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Nairobi, Kenia (1975), însă fără o soluţie concretă.

În lumea ortodoxă, problema nu trenează din cauza opoziţiei păstorilor ortodocşi, care în 1977, în cadrul unei conferinţe pan-ortodoxe, au decis că sunt de acord cu reformarea Pascaliei, decizie reconfirmată de conferinţa pan-ortodoxă din 1982, ci a credincioşilor, care se opun modificării Pascaliei iuliene.

În martie 1997, la Aleppo, Siria, a avut loc o conferinţă ecumenistă pe tema datei pascale, care a reuşit adoptarea unei metode de calcul a Paştelui potrivit celor mai precise măsurători astronomice. Însă şi această metodă de calcul stabilită la Aleppo a rămas în stadiul de recomandare.

Pe 15 mai 2009, Institutul pentru Studii Ecumeniste de pe lângă Universitatea Catolică din Lviv, Ucraina, a reluat problema, organizând un seminar internaţional şi interconfesional cu tema ,,Este posibilă o dată comună pentru Paşti: consensul de la Alepo din 1997”. Institutul este un consorţiu între Universitatea Catolică din Ucraina, Universitatea Naţională din Lviv şi mai multe universităţi europene.

La seminar au participat nume importante din lumea ecumenistă: pastorul Dagmar Heller din Biserica Evanghelică din Germania – secretarul executiv al Comisiei Credinţă şi Constituţie a Consiliului Mondial al Bisericilor, clericul iezuit Milan Zust – reprezentantul Consiliului Pontifical pentru promovarea unităţii creştinilor, Constantin Sigov – directorul Centrului Sfântul Clement din Kiev, reprezentanţi ai principalelor confesiuni din oraş: ortodoxă, romano- şi greco-catolică, armeană, baptistă şi evanghelică.

Participanţii au susţinut hotărârea de la Aleppo, Siria, au propus promovarea metodei de calcul şi organizarea mai multor întâlniri pe această temă. Ei şi-au exprimat dorinţa de a folosi anii 2010 şi 2011, când data Paştelui este comună pentru cele două pascalii – iuliană şi gregoriană, ca o perioadă de tranziţie în care toţi creştinii să-şi unească eforturile ,,pentru a face ca asemenea coincidenţă să nu mai fie o excepţie, ci o regulă” şi să se pregătească ca în 2012 să sărbătorească Paştele împreună pe 8 aprilie (stil nou), data calculată potrivit metodei de la Aleppo. Aceasta corespunde datei Paştelui din Pascalia gregoriană, în timp ce Pascalia iuliană fixează Învierea Domnului din 2012 cu o săptămână mai târziu, pe 15 aprilie (stil nou).

De asemenea, ei au încercat să constrângă Biserica Ortodoxă să consimtă la renunţarea la Pascalia iuliană, afirmând că Vaticanul şi confesiunile protestante au făcut deja un pas către Ortodoxie, acceptând să stabilească data Paştelui potrivit regulilor niceene (n.r.: această afirmaţie este falsă) şi nu să stabilească o dată fixă, aşa cum se propusese înainte de 1977. Ei au reamintit Bisericilor Ortodoxe că au confirmat în mod sinodal în 1977 şi 1982 că vor fi de acord cu o metodă de calcul mai precisă astronomic.

Pastorul Dagmar Heller a declarat că majoritatea confesiunilor creştine au fost de acord cu propunerea: ,,Conferinţa de la Lambeth (Biserica Anglicană) s-a ocupat de problemă, ca şi Federaţia Luterană Mondială, la întrunirea consiliului său din 1998. Consiliul Pontifical pentru promovarea unităţii creştinilor (Biserica Catolică) a răspuns în favoarea propunerii. Răspunsuri au fost primite şi din partea Patriarhiei Ecumenice şi a Patriarhiei Moscovei, ca şi din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei şi a Patriarhiei Ortodoxe Siriene a Antiohiei şi din partea câtorva biserici protestante. În Europa, Conferinţa Bisericilor Europene a plasat propunerea pe agenda sa”.

El nu i-a uitat pe cei care îi ‘stânjenesc’ în eforturile lor de unificare ecumenistă: ,,Există bineînţeles câţiva fundamentalişti ortodocşi care spun: ‘calendarul ortodox este tradiţia noastră şi (…) nu putem să-l schimbăm’”. Nu i-a trecut cu vederea nici pe teologii răsăriteni care se tem că o schimbare a datei pascale ar putea produce noi tulburări şi schismă în Biserica Ortodoxă.

 
***
 

Aflându-se în mod surprinzător în asentiment cu ierarhii creştini, conducerea Uniunii Europene este nemulţumită că reformarea calendarului bisericesc şi a Pascaliei iuliene nu are loc mai repede. În ultimii ani, parlamentarii europeni au luat atitudine faţă de această problemă în mai multe rânduri (a se vedea articolul Iulie 2007. Ştiri - Data Paştelui), făcând presiuni publice sau de culise pentru a determina luarea unei decizii.

Cel mai recent demers este cel al senatorului irlandez Feargal Quinn, care a publicat, în cotidianul Irish Times, un articol intitulat ,,Uniunea Europeană trebuie să stabilească o dată fixă pentru Paşti”. În această expunere, el aduce încă o dată în atenţia publicului argumentele conducătorilor seculari europeni, pe care nu-i interesează câtuşi de puţin raţiunile duhovniceşti, ci le urăsc din tot cugetul lor.

Astfel, el scrie că Învierea Domnului ,,afectează viaţa seculară a majorităţii cetăţenilor” europeni, provoacă ,,un neajuns semnificativ majorităţii oamenilor”, este o ,,problemă serioasă pentru industria turismului şi clienţii săi” etc. Apoi enumeră declaraţiile conducătorilor Bisericii Catolice, confesiunilor protestante şi chiar ale reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe locale care nu se declară împotriva stabilirii unei date fixe pentru prăznuirea Paştelui, şi vine cu propunerea ca Uniunea Europeană ,,să preia ideea şi să o aplice”.

Senatorul irlandez justifică implicarea conducerii europene sub pretextul că ,,această chestiune nu este doar una religioasă, ci afectează viaţa laică a majorităţii cetăţenilor şi este o piedică pentru eficienţa majorităţii afacerilor” … Oare aceasta este perspectiva omului secular contemporan ? A ajuns Învierea Domnului o simplă ,,piedică pentru eficienţa majorităţii afacerilor” ? Sau acesta este vârful aisbergului ?

 
Surse
1. www.irishtimes.com, 27 martie 2009, ,,European Union must set fixed date for Easter”
2. www.ucu.edu.ua, ,,Seminaire international et inter-confessionel a Lviv sur la date de Paques unifiee”
3. www.oikoumene.org, 27 mai 2009, ,,A common date for Easter is possible”
4. Gardianul, 29 mai 2009, ,,Eforturi pentru ca toţi creştinii să sărbătorească Paştele în aceeaşi zi”
5. www.directionstoorthodoxy.org, 29 mai 2009, ,,Christian ecumenical group claims progress on a common Easter”
6. www.christianpost.com, 1 iunie 2009, ,,Ecumenical Christians hope for common Easter date after 2009”
 

 

 

ŞTIRI DIN LUMEA LARGĂ

Când albul devine negru …

Prinsă în vârtejul unor frământări fără precedent, lumea îşi răstoarnă – cu sau fără voia sa – vechile principii şi, peste noapte, atitudinile normale sunt considerate anormale, aberaţiile devin fireşti, iar patimile se află la mare cinste. Astfel de fenomene au fost surprinse extrem de expresiv în tablourile lui Pablo Picasso sau Salvador Dali, care au zugrăvit o lume fără coerenţă, în care ilogicul şi aberantul sunt ridicate la rang de criterii absolute.

Cei cuprinşi de febra iraţionalului par a lua cu asalt tot mai multe redute ale societăţii, propunând noi şi noi năruiri ale rânduielilor ei. Celorlalţi nu le-a mai rămas decât să se minuneze şi să spună: iată unde a ajuns omul, care a spus în sinea lui: nu este Dumnezeu (Psalmi 13, 1) …

 

» Creştinismul este ,,vătămător moral” şi ,,nepotrivit pentru copii şi adolescenţi”

În luna mai a.c., cotidianul brazilian de largă circulaţie Folha de Sao Paulo anunţa că guvernul brazilian intenţionează să adauge semne de avertizare la programele creştine, pe care le consideră homofobe. Programele vor afişa un semn de avertizare, pe care va scrie ,,nerecomandat persoanelor sub 18 ani”.

Ziarul relatează că această decizie face parte dintr-un program de promovare a sodomiei, care va fi lansat pe 14 mai 2009 de secretariatul preşedintelui pentru drepturile omului. Secretarul pentru justiţie brazilian a declarat pentru Folha de Sao Paulo că, în timp ce asemenea programe vor fi difuzate numai după ora 11 noaptea, ,,idealul este ca ele să nu fie transmise deloc”.

Această măsură este doar un exemplu al politicii pro-sodomite naţionale a preşedintelui Braziliei, Luiz Lula. În colaborare cu conducătorul sodomit Luiz Mott, care susţine deschis pedofilia, preşedintele a iniţiat campania ,,Brazilia fără homofobie”, afirmând că ,,va pedepsi cuvintele sau faptele ofensatoare faţă de sodomie”.

Activistul pro-familie Julio Severo, el însuşi aflat în exil pentru acuzaţia de homofobie, scria: ,,Orele de educaţie sexuală pornografică care laudă sodomia nu pot fi etichetate ca ‘nepotrivite pentru copii şi adolescenţi’ pentru că au aprobarea statului socialist pro-sodomit. Însă posturile de radio şi televiziune evanghelice şi catolice funcţionează acum cu riscul de a fi etichetate ca ‘vătămătoare moral’, ‘homofobe’ şi ‘nepotrivite pentru copii şi adolescenţi’ şi alte atribute, până când climatul social va fi pregătit pentru măsuri mai dure, inclusiv închisoarea, pentru cei care încalcă standardele statului”.

 

» Morala creştină este ,,extremism de dreapta”

Pe 7 aprilie 2009, Departamentul Securităţii Interne a Statelor Unite ale Americii a dat publicităţii un document cu privire la extremismul de dreapta, intitulat ,,Extremismul de dreapta: climatul economic şi politic actual alimentează renaşterea radicalizării şi recrutării”.

Documentul susţinea că veteranii de război pot fi recrutaţi de terorişti şi, prin urmare, pot fi consideraţi extremişti de dreapta şi/sau terorişti potenţiali. Alături de aceştia, printre extremiştii de dreapta şi ,,terorişti potenţiali”, în document erau citaţi: ,,cei care se opun avortului; se opun căsătoriei sodomite; se opun restricţiilor în ce priveşte armele de foc; se opun legilor imigraţiei relaxate; se opun politicilor preşedintelui Obama cu privire la imigraţie, cetăţenie şi extinderea programelor sociale; se opun continuării acordurilor de comerţ liber; sunt suspectaţi de regimuri străine; se tem de regimuri comuniste; se opun unei guvernări mondiale; deplâng declinul poziţiei SUA în lume etc”. Prin urmare, potrivit documentului, Departamentul Securităţii Interne susţine că cei care se opun avortului sau căsătoriei sodomite sunt extremişti.

Avocatul Richard Thompson, conducătorul Centrului juridic Thomas More, a deschis un proces cu privire la raportul departamentului. El a declarat că organizaţia sa a descoperit ,,informaţii suplimentare” care ,,creează şi mai multă îngrijorare că Departamentul Securităţii Interne ţinteşte neconstituţional americanii din cauza credinţelor lor conservatoare. (...) Acest raport este vârful aisbergului. Americanii conservatori ar trebui să fie foarte jigniţi”.

Aşadar, în America zilelor noastre, diverşilor editorialişti sau comentatori care-i socotesc pe evanghelicii şi catolicii conservatori ,,terorişti domestici”, li se alătură însuşi sistemul ...

 

» Familia nu este neapărat alcătuită din bărbat şi femeie

Într-un interviu acordat pe 11 mai, Harry Knox, directorul programului de religie şi credinţă al Fundaţiei Campania pentru Drepturile Omului, care este o organizaţie ce luptă pentru drepturile sodomiţilor, a declarat că pentru a promova ,,paternitatea responsabilă” este necesară ,,demontarea percepţiei că paternitatea este hetero-normativă, adică în mod normal, familia este alcătuită din bărbat şi femeie”. ,,Provocările vor fi ca noi toţi să ştim ce înseamnă paternitatea pentru noi şi cum să vorbim despre ea într-un mod care este cât mai inclusiv posibil, şi care să autorizeze cât mai mult posibil pe toţi părinţii”, a adăugat el.

Knox, care a fost numit de preşedintele Barack Obama să facă parte din consiliul consultativ al parteneriatelor de vecinătate şi bazate pe credinţă, a intrat în conflict cu mai mulţi catolici de frunte, care au trimis o scrisoare preşedintelui american pentru a-i cere să-l îndepărteze pe acesta din consiliu. Pe lângă numeroasele sale poziţii contrare valorilor morale tradiţionale şi criticile dure la adresa papei şi Bisericii Catolice, recent, Harry Knox a spus despre episcopul de Wyoming că este ,,imoral şi insultător la adresa lui Iisus”, fiindcă a hotărât ca un cuplu de lesbiene să nu primească împărtăşanie ...

 

» Nu vrem să tratăm cauza, ci efectele

În luna mai a.c., un grup de sodomiţi condus de Gens Hellquist, directorul Coaliţiei Canadiene pentru Sănătate Curcubeu, a depus o plângere la Comisia canadiană pentru drepturile omului pe tema discriminării membrilor săi. Grupul pretinde că Agenţia pentru Sănătate Publică din Canada şi organizaţia Sănătate Canada îi discriminează pe sodomiţi pentru că nu le asigură ,,niveluri corecte de sprijin planificat întemeiate pe nevoi, comparativ cu sprijinul planificat pentru populaţia generală şi alte minorităţi din populaţie”.

Grupul susţine că sistemul de sănătate canadian nu alocă fondurile necesare pentru a trata ,,acele probleme de sănătate de care sunt afectate disproporţionat comunităţile LGBT” şi afirmă că aceasta este o formă de discriminare bazată pe homofobie.

În plus, plângerea expune date statistice care indică problemele de sănătate care ,,afectează disproporţionat” comunitatea sodomită: durata de viaţă a sodomiţilor şi bisexualilor este cu 20 de ani mai mică decât media pentru bărbatul canadian; rata sinuciderii este de 2-14 mai mare în rândul lor; rata depresiilor este de 1,8-3 ori mai mare; numărul de fumători de 1,3-3 ori mai mare; numărul de alcoolici de 1,4-7 ori mai mare; utilizarea drogurilor ilicite este de 1,6-19 ori mai crescută; bărbaţii sodomiţi reprezintă 76% din totalitatea cazurilor de SIDA etc.

Cu alte cuvinte, ei recunosc că stilul de viaţă pe care-l duc este defectuos, vicios şi conduce la o sumedenie de probleme de sănătate, fără a face nici cea mai mică referire la altele. Cu toate acestea, nu vor să renunţe la el, să înlăture cauza acestor probleme, ci vor doar ca sistemul de sănătate să elimine efectele lui …

 

Surse
- 14 mai 2009, ,,Homosexuals’ complaint against Health Canada lists negative health consequences of homosexual lifestyle”
- 14 mai 2009, ,,Brazilian government seeks to remove ‘homophobic’ Christian programming from daytime TV. Will add warning to such programs, pushing them to 11 pm or later”
- 15 mai 2009, ,,Homeland Security pulls report calling pro-life activism sign of violent ‘rightwing extremism’”
- 20 mai 2009, ,,Controversial Obama faith advisor seeks to dismantle ‘heteronormative’ fatherhood”
2. www.worldnetdaily.com, 21 mai 2009, ,,’Extremism’ report ‘tip of the iceberg’”
 
 

 

Noutăţi pe frontul războiului împotriva creştinismului

» Cenzura religioasă se răspândeşte pe nesimţite în lumea occidentală

În SUA, reţeaua de televiziune publică, PBS – Public Broadcasting Service, deţine o sumedenie de posturi locale. Aceste posturi afiliate PBS transmit programe locale şi programe pe care le primesc de la PBS.

În 1985, conducerea PBS a luat decizia de a interzice conţinutul comercial, partizan politic sau sectar (adică religios), deşi legea federală nu interzice un asemenea conţinut. Însă această decizie nu a fost aplicată decât vag până în prezent. În ultimele 18 luni, comisia pentru serviciile reţelei a revizuit statutul PBS şi a recomandat conducerii să adopte vechile interdicţii cu privire la programele comerciale, politice şi sectare.

Ca urmare, regulamentul adoptat recent interzice adăugarea în program a oricăror emisiuni religioase noi. Cele 6 posturi care transmit în prezent emisiuni religioase, realizate de grupuri religioase locale, nu vor fi nevoite să-şi întrerupă programele, însă nici unul dintre celelalte 350 de posturi nu vor avea permisiunea de a începe să transmită asemenea programe. Nu sunt interzise ştirile pe teme religioase sau anumite documentare pe subiecte extrem de importante, precum vizita papei, însă nu pot fi transmise emisiuni cu ,,conţinut pur spiritual”.

La această decizie a reţelei, grupurile religioase au replicat, spunând că ceea ce comitetul PBS numeşte ,,sectar” sunt doar programe care reflectă interesele şi nevoile comunităţilor individuale. De pildă, postul WLAE din New Orleans este deţinut parţial de un grup catolic laic şi spune că, în 25 de ani, nu a primit nici o plângere legată de emisiunile religioase pe care le difuzează.

Liga Catolică a afirmat că discuţiile pe marginea programelor religioase a început în 2005, când PBS s-a confruntat cu critici severe, după ce a transmis o emisiune pe tema Crăciunului şi una despre Sfânta Scriptură. Într-o declaraţie de presă, liga remarca: ,,Niciodată nu este nevoie de prea mult pentru a apăsa pe butoanele seculare, însă a ceda vocilor intoleranţei este ruşinos. Faptul că regula de limitare religioasă este introdusă în epoca lui Obama nu a scăpat observaţiei noastre. Duhoarea este inconfundabilă”.

 

» Crucile devin tot mai nedorite pretutindeni

Monumentele în formă de cruce, cruciuliţele de la gât, crucifixele din sălile de clasă, tribunale etc, sunt ‘prigonite’ cu înverşunare. Ultima ‘găselniţă’ este îndepărtarea crucilor din cimitire.

Astfel, în luna mai a.c., conducerea oraşului Cleveland a cerut rudelor tuturor celor înmormântaţi în cele 12 cimitire ale oraşului să îndepărteze crucile şi alte decoraţii de pe morminte până la o dată limită. După acea dată, administraţia oraşului le va îndepărta de la sine. Directorul pentru parcuri şi recreere din Cleveland, Mike Cox, spune că oraşul aplică pur şi simplu decizia referitoare la decoraţiile de pe morminte, luată în urmă cu 14 ani, sub pretextul creşterii costurilor de întreţinere.

Începând din 2 iunie, sute de decoraţii de pe morminte vor fi îndepărtate din cimitirele administrate de oraş. Postul de televiziune NewsChannel5 sfătuia: ,,Dacă aveţi o cruce într-un cimitir din Cleveland va trebui să o luaţi sau va fi îndepărtată în decurs de câteva săptămâni”.

 

» Confesiunile creştine se transformă în simple firme de servicii seculare

Denominaţiunile protestante care se confruntă cu pierderea credincioşilor au găsit o soluţie seculară la această problemă: realizează campanii de publicitate pentru atragerea oamenilor la biserică.

Recent, Biserica Metodistă Unită a dezvăluit că are în desfăşurare o campanie de 20 de milioane de dolari pentru a-i atrage pe tineri către biserică. Reclamele vor apărea în următorii 4 ani ca parte a campaniei intitulate ‘Regândiţi Biserica”. Noile reclame reliefează oportunităţile implicării în Biserica Metodistă – de la a ajuta la hrănirea celor săraci până la voluntariat cu ligi de tineret în cartierele sărace. Acestea reflectă cercetări de piaţă, similare celor realizate de firme, care au descoperit de ce proiecte sociale sunt interesaţi tinerii.

O reclamă spune: ,,Dacă biserica nu ar fi o clădire, ci o mie de uşi, fiecare deschizându-se spre o călătorie care ar putea schimba lumea ? Aţi veni ?” O alta arată copii citind cărţi şi întreabă: ,,Dacă biserica ar fi un program de educaţie pentru copiii fără cămin ? Aţi veni ?”

Şi Biserica Luterană Evanghelică din America a investit aproape 1,2 milioane dolari în ultimii 2 ani pentru a lansa un proiect similar, bazat pe tema ,,Lucrarea lui Dumnezeu, mâinile noastre”. Scott Hendrickson, director de marketing pentru Biserica Luterană Evanghelică din America, cu circa 4,7 milioane credincioşi, spune că publicitatea confesiunii nu ţinteşte noi membri, ci pe cei actuali. Reclamele au fost difuzate pe canalele de televiziune prin cablu şi în alte domenii de presă, cu acces la luterani. Ca şi reclamele metodiste, ele prezintă membri ai bisericii ajutându-i pe alţii.

Ce-am mai putea spune ? Singure, aceste confesiuni mărturisesc că ceea ce au de oferit sunt doar servicii către public, ca orice altă firmă, organizaţie sau asociaţie. Dar nu ca o Biserică …

 

Surse
1. www.businessinsider.com, 16 mai 2009, ,,PBS stations may have to lose their religion”
2.www.foxnews.com, 16 iunie 2009, ,,PBS to begin phasing out religious programming from airwaves”
3. www.lifesitenews.com, 17 iunie 2009, ,,U.S. public television to disallow any new religious programming”
4. www.newsnet5.com, 12 mai 2009, ,,City orders decoration, crosses be removed from graves”
5. www.directionstoorthodoxy.org, 27 mai 2009, ,,Ad campaigns invite people to church”

 

Teodor Ionescu

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 50/iulie-august 2009