Iulie 2008

Papa new-age

 

Ultimele decenii sunt martorele unei efervescenţe deosebite în plan spiritual la nivel mondial: apar noi religii, forme de spiritualitate, vechile religii orientale se răspândesc cu o viteză de neegalat, păgânisme antice şi moderne recrutează adepţi, ecumenismul progresează, noi şi noi ‘învăţători’ propovăduiesc tot felul de doctrine unei omeniri însetate de cele spirituale, însă lipsite de discernământ în acest domeniu.

Mulţi dintre aceşti ‘apostoli’ ai lumii contemporane, cu sute şi mii de adepţi, afirmă că lumea trece printr-o criză fără precedent şi fără o spiritualizare, o ‘elevare’ a duhului, va urma o catastrofă apocaliptică. Ca urmare, ei vin cu învăţături, rugăciuni şi tehnici de meditaţie pentru a ‘ajuta’ omenirea să depăşească învechitele religii tradiţionale şi să se ‘înalţe’ spiritual.

Ei susţin venirea unei noi ere – new age, caracterizată de o spiritualitate păgână, anti-creştină. De pildă, cunoscuta prezentatoare de televiziune din Statele Unite ale Americii, Oprah Winfrey, care are o influenţă deosebit de mare asupra publicului american, a invitat în ultimii ani la emisiunea sa un număr mare de reprezentanţi ai spiritualităţii new age.

În luna martie a.c., ea a început un curs de 10 săptămâni pe baza cărţii de succes Pământ nou, scrisă de Eckhart Tolle, un cunoscut guru new age. Spiritualitatea lui este un amestec vag de teorii şi idei preluate din toate religiile importante. El susţine că omenirea este într-un moment de criză, în care rasa umană trebuie fie să atingă următorul stadiu în evoluţia sa prin dobândirea unei ,,conştiinţe mai înalte”, fie să se distrugă pe sine şi planeta. Titlul recentei sale cărţi, Pământ nou, este luat din Apocalipsa capitolul 21, în text fiind presărate citate din Scriptură şi referiri la Iisus Hristos.

O altă organizaţie care susţine idei asemănătoare este Iniţiativa Religiilor Unite (IRU), fondată de episcopul anglican californian William Swing (despre această organizaţie am scris în articolul Iulie 2008. Ştiri - Un nou principiu ecumenist la modă: principiul atotcuprinderii). El afirmă că ,,lumea se mişcă spre unitate la nivel de economie globală, comunicaţii globale, sistem ecologic global. Ceea ce îi lipseşte este un suflet global”.

Printre apropiaţii organizaţiei se numără unii dintre oamenii influenţi ai planetei, care doresc reînvierea închinării la natură, precum Mihail Gorbaciov care afirma: ,,Natura este zeul meu. Pentru mine, natura este sfântă. Copacii sunt templele mele şi pădurile catedralele mele”. De asemenea, Robert Müller, fost secretar-general adjunct al ONU spunea: ,,ONU este creierul global incipient al umanităţii. … Încă avem nevoie de un suflet global, adică conştiinţa noastră şi fuziunea cu întregul univers şi curent al timpului”.

Este de remarcat că, într-un cuget cu aceşti reprezentanţi ai spiritualităţii new age, conducătorii creştini contemporani, implicaţi în ecumenismul modern, propovăduiesc o nouă Cincizecime, vorbesc despre ,,cer şi pământ nou”, întocmai ca guru-ul Tolle şi ceilalţi.

Din această campanie de propovăduire a unei noi ere spirituale nu lipseşte Biserica Catolică. În primul rând, fostul papă Ioan Paul al II-lea (1978-2005) a fost iniţiatorul întrunirilor şi rugăciunilor interreligioase pentru pace de la Assisi, care promovează o spiritualitate cu tentă vădit păgână. Această formă de spiritualitate sincretistă se răspândeşte cu o viteză uluitoare în sânul catolicismului (a se vedea articolul Mai 2007. Ştiri - Sincretism catolico-budist).

Oarecum surprinzător, Papa Ioan Paul al II-lea a preluat de la politicienii lumii expresia ,,noua ordine mondială”, pe care a folosit-o în predicile şi cuvântările sale în repetate rânduri. Spre exemplu, în omilia rostită la liturghia din 1 ianuarie 2004, el s-a referit la conflictele neîncetate care însângerează planeta şi a subliniat că, pentru a aduce pacea, ,,este nevoie de un nou respect pentru legea internaţională şi de crearea unei noi ordini internaţionale întemeiate pe ţelurile Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

Actualul papă, Benedict al XVI-lea, continuă cruciada de impunere a noii religii mondiale. El a vorbit în mai multe rânduri despre ,,noua ordine mondială” şi chiar a cerut instaurarea ei. Astfel, în predica de Naşterea Domnului din 2005, el declara: ,,Puterea dătătoare de viaţă a luminii Sale (n.r.: Mântuitorul) este o încurajare pentru construirea unei noi ordini mondiale întemeiate pe relaţii etice şi economice juste”.

Recent, între 17-20 iulie 2008, în cadrul manifestărilor Zilelor Mondiale ale Tineretului de la Sidney, Australia, el a pledat pentru o nouă ordine mondială şi o nouă eră. Această întrunire a fost dedicată Sfântului Duh, tema ei fiind făgăduinţa lui Hristos către ucenici: ,,Veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi veţi fi Mie mărturii” (Faptele Apostolilor 1, 8). Întrunirea a susţinut colaborarea dintre religii, ecologia şi o spiritualitate asemănătoare cu cea propovăduită de reprezentanţii new age.

Pentru a susţine practic toleranţa şi colaborarea dintre confesiuni şi religii, organizatorii au declarat că ,,festivităţile catolice vor fi deschise şi potrivite pentru oameni de toate credinţele”. Ca urmare, ritualul drumului Crucii a fost modificat de coordonatorii săi (n.r.: drumul Crucii este un ritual catolic care cuprinde evenimentele legate de răstignirea şi moartea Mântuitorului pe cruce, împărţite în 14 etape semnificative sau staţiuni, la fiecare rostindu-se rugăciuni), 6 staţiuni au fost schimbate, iar 2 unite, rămânând în final doar 13. De asemenea, textele rugăciunilor au fost scurtate şi modificate.

Episcopul Anthony Fisher, organizatorul şef al Zilelor Mondiale ale Tineretului, afirma: ,,Vrem să spunem limpede oamenilor că Patima lui Hristos celebrată în drumul Crucii nu se intenţionează a fi, nici nu este o scuză pentru a fi un atac împotriva nimănui şi cu siguranţă nu este gândită să hrănească nici un fel de prejudecăţi pe care oamenii le-ar putea avea în inimile lor”. Cu toate acestea, ritualul a fost modificat pentru a nu-i ‘ofensa’ pe protestanţi şi evrei.

 

Stiri 44-08

 

Un alt aspect important al caracterului sincretist al manifestărilor l-au constituit ritualurile religioase ale aborigenilor australieni, presărate pe parcursul evenimentelor: Papa Benedict al XVI-lea a fost primit în portul Sidney de reprezentanţii tribului aborigen Garigal, cu cântece şi dansuri aborigene (foto); papa a primit ‘binecuvântarea’ unuia dintre doctorii-vrăjitori aborigeni cu care s-a întâlnit (foto); diferite ceremonii şi manifestări, chiar slujbe catolice, au fost punctate cu combinaţii de cântece gregoriene, clasice, dar şi moderne, până la rock şi muzica aborigenilor; aceştia au săvârşit mai multe ritualuri caracteristice; la liturghia finală, Evanghelia a fost adusă de un grup de aborigeni cu haine tradiţionale, cu simboluri păgâne, acompaniaţi de un cor care a intonat melodii religioase aborigene.

 

Stiri 44-09

 

În cursul vizitei sale în Australia, papa s-a referit în repetate rânduri la ecologie şi protejarea mediului înconjurător – temă deosebit de apreciată de reprezentanţii new age, care merge până la închinarea la natură – şi a făcut un rechizitoriu al degradării mediului: ,,A vorbi de Sfântul Duh înseamnă a vorbi despre creaţie şi responsabilitatea noastră în faţa creaţiei”.

De asemenea, utilizarea tehnologiei moderne pentru cucerirea tineretului a făcut parte din această campanie vaticană. În acest an, organizatorii au introdus un element inedit: în fiecare zi, pelerinii au primit pe telefoanele mobile câte un mesaj religios de la papă. Episcopul Anthony declara: ,,Am vrut să facem din Zilele Mondiale ale Tineretului 2008 o experienţă unică, folosind noile căi de conectare cu tineretul priceput în noile tehnologii”.

Primul dintre textele primite pe telefoanele mobile suna astfel: ,,Tineri prieteni, Dumnezeu şi poporul Său aşteaptă multe de la voi, deoarece aveţi în voi darul suprem al Tatălui: Spiritul lui Iisus – BXVI” (semnat Benedict al XVI-lea). Cu alte cuvinte, papa spune că tinerii Îl au înlăuntrul lor pe Dumnezeu, idee care seamănă izbitor cu învăţătura new age; Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), una dintre fondatoarele teozofiei, filozofie considerată a sta la baza mişcării new age, spunea: ,,Fiecare om este o întrupare a zeului său – Sinele superior” ...

Zilele Mondiale ale Tineretului au culminat cu liturghia din 20 iulie, săvârşită pe hipodromul Randwick din capitala australiană. Ţinând cont de faptul că întrunirea a fost închinată Sfântului Duh, în omilia sa, papa a subliniat din nou venirea unei ,,noi ere”.

El a cerut tinerilor şi tuturor creştinilor ,,să contribuie la edificarea unei lumi unde viaţa este primită, respectată şi iubită, nu respinsă sau resimţită ca o ameninţare şi în consecinţă distrusă. O nouă eră în care iubirea nu este lacomă şi egoistă, ci pură, credincioasă şi liberă în mod sincer, deschisă către alţii, respectuoasă faţă de demnitatea lor, căutând binele lor şi strălucind de bucurie şi frumuseţe”.

În plus, el i-a numit pe tineri ,,profeţii acestei noi ere (new age)”, ,,profeţii unei mari diversităţi”, îndemnându-i să primească această ‘misiune’ ca venind de la Dumnezeu: ,,Domnul vă cere să fiţi profeţi ai acestei noi ere”. În încheiere, a spus: ,,Fie ca această a XXIII-a Zi Mondială a Tineretului să fie trăită ca o nouă Pogorâre a Sfântului Duh, din care fiecare dintre noi, arzând de focul şi iubirea Sfântului Duh, să meargă în lume pentru a-L propovădui pe Hristos înviat şi pentru a atrage fiecare inimă la El !”

Iată cum, pe vreme ce trece, conducătorii creştini propovăduiesc păstoriţilor lor o spiritualitate străină de creştinism, marcată de experienţe mistice socotite de Sfinţii Părinţi ai Bisericii a fi mai degrabă înşelări decât trăiri autentic ortodoxe întru Hristos. Iată cum aceştia propovăduiesc un duh care nu este cu siguranţă Duhul Dumnezeului cel adevărat, ci îşi are sorgintea în religiile păgâne. Doar un astfel de duh poate aduce o nouă eră, cea a neo-păgânismului, un păgânism mai cumplit decât cel anterior creştinismului, fiindcă astăzi Îl cunoaştem pe Hristos şi întreaga omenire se bucură de mângâierea Sfântului Duh. Fiindcă astăzi cei care se leapădă de Dumnezeu sunt de două ori mai apostaţi decât cei din Legea veche ...

 

Ioachim Arnăutu

 

Surse
1. http://edition.cnn.com, 1 ianuarie 2004, ,, Pope calls for a new world order”
2. www.lifesitenews.com, 7 martie 2008, ,,The world’s ‘most dangerous’ spiritual guru: Oprah begins 10-week online New Age class”
3. www.traditioninaction.org, 4 iunie 2008, ,,Stations of the Cross changed for WYD-2008”
4. www.radiovaticana.org, 8 iulie 2008, ,,Zece sfinţi şi fericiţi inspiratori au fost numiţi patroni oficiali ai Zilei Mondiale a Tineretului de la Sydney 2008”
5. România liberă, 18 iulie 2008, ,,Papa, primit triumfal la Sydney”
6. www.la-croix.com, 18 iulie 2008, ,,Benoit XVI reconnait que l’oecumenisme traverse une phase ‘critique’”
7. www.catholica.ro, 18 iulie 2008, ,,Papa a sosit de pe mare la Ziua Mondială a Tineretului”
8. www.theage.com.au, 20 iulie 2008, ,,Build a new world, Pope tells pilgrims”
9. www.catholica.ro, 20 iulie 2008, ,,Liturghia de încheiere a ZMT să fie noi Rusalii”
10. www.la-croix.com, 21 iulie 2008, ,,Benoit XVI salue Sydney et donne rendez-vous a Madrid pour les JMJ 2011”

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 44/septembrie-octombrie 2008