ŞTIRI


Masoni în Sinod ?

În revista Episcopiei Romanului şi Huşilor, ,,Credinţa Ortodoxă”, din luna noiembrie, părintele Nicolae Hurjui trage un semnal de alarmă asupra mişcării masonice din România, cerând Sinodului Bisericii Ortodoxe Române ,,să facă o analiză temeinică şi competentă asupra fenomenului masonic şi să-şi exprime poziţia” faţă de acesta. Autorul articolului se referă la ,,ultimele evoluţii ale masoneriei în România, la controversele dintre şefii masoni pe seama statutului teritorial al Ardealului, prezenţa în ţară a multor reprezentanţi ai masoneriei internaţionale”, amintind că în anul 1937 ,,Sinodul a luat atitudine faţă de masonerie, condamnând-o”. Ne bucură semnalul de alarmă al părintelui Hurjui şi, în acelaşi timp, ne întristează, că doar un simplu preot s-a gândit la acest lucru. Ierarhii Bisericii oficiale dorm sau … sunt şi ei masoni ?


Ierarhii Bisericii fac politică …

Referindu-se la sărbătoarea naţională de 1 decembrie, părintele Constantin Galeriu a afirmat: ,,După judecata noastră, sunt trei mari sărbători: Crăciunul, Paştele, dar şi 1 Decembrie. În acest caz nu facem deosebirea dintre sacru şi profan”, iar Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul de Alba îl completează parcă: ,,Sărbătoarea naţională are caracterul ei sacru şi trebuie cinstită ca atare”. Până la urmă, cine face politică ?


... iar politicienii ,,evanghelizează” !

În data de 7 decembrie, deputaţii au descoperit cu uimire, în casetele personale, plicuri adresate lor de către ,,Biserica Menonită a lui Dumnezeu”. Concret, darul a constat din Noul Testament, câteva calendare şi 11 broşuri propagandistice, printre care se afla şi un memoriu care-i invita la meditaţie pe destinatari, prin însăşi titlul lui: ,,Eşti sigur că eşti creştin ?”, în care, printre altele, Dumnezeu era asociat … electoratului. Cel care se ostenise întru aducerea pe calea cea dreaptă a colegilor rătăciţi pe drumurile ortodoxe şi catolice s-a dovedit a fi deputatul ţărănist Petre Dugulescu, de confesiune baptist …


Teoctist în căutarea … Adevărului

La 22 decembrie, preşedintele Academiei Române, Eugen Simion, i-a conferit Patriarhului Teoctist, la Casa Oamenilor de Ştiinţă din capitală, titlul de membru de onoare al acestui înalt for academic. Într-o declaraţie acordată agenţiei Mediafax, Î.P.S. Teoctist nota: ,,Promovarea aceloraşi valori, atât din partea Academiei, cât şi din partea Bisericii, va sprijini căutările lumii de astăzi şi strădaniile acesteia pentru o viaţă mai bună şi pentru găsirea Adevărului”. Dacă întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române încă mai caută Adevărul, ne întrebăm cu disperare încotro sunt păstoriţi credincioşii acesteia ?


Grav atentat la ritul ortodox

Articolul ,,Ultima propunere creştin-democrată a PNŢCD: doi ani închisoare pedeapsă pentru sărutarea icoanelor” din ziarul ,,Naţional” din 17 noiembrie 1999 informează: ,,Deputaţii ţărănişti Petre Dugulescu şi Tănase Tăvală, împreună cu Fundaţia ,,Misiunea Română pentru Europa” din Timişoara au amendat proiectul Legii Cultelor, aflat în dezbaterea Comisiei pentru drepturile omului a Camerei Deputaţilor. Amendamentele au fost motivate prin faptul că s-a constatat în textul proiectului de Lege a cultelor emis de Guvernul României ,,o serie de reglementări opuse Constituţiei”, precum şi lipsa altora, ,,vitale naţiunii” …”

Această ştire este comentată şi în articolul ,,Pentru că ,,aceste practici pot favoriza transmiterea bolilor contagioase”, deputatul PNŢCD Petre Dugulescu vrea să interzică sărutatul icoanelor” din ziarul ,,Cotidianul” al aceleiaşi zile: ,,Practicarea de ritualuri religioase care implică sărutarea obiectelor de cult (cruci, icoane) de uzanţă publică ar putea fi considerată infracţiune … Preoţii care îşi vor îndemna credincioşii la aceste practici tradiţionale s-ar putea trezi că devin infractori intrând sub incidenţa Codului Penal. Răspunderea penală poate fi înlăturată numai dacă se obţine în prealabil avizul sanitar şi dacă pe parcursul ceremoniei religioase se asigură asistenţă medicală de specialitate. În caz contrar, enoriaşii şi preoţii riscă închisoare de la o lună la doi ani pentru zădărnicirea prevenirii bolilor molipsitoare”.

,,De asemenea, ar urma să se interzică ,,cu desăvârşire” deshumarea persoanelor decedate (implicit dezgroparea tradiţională după 7 ani de la deces) care s-ar încadra la profanare de morminte, sancţionată cu închisoare de la trei luni la trei ani. Preşedintele fundaţiei, Mihai Aurelian David, a explicat aceste demersuri prin faptul că tradiţiile religioase ale românilor i-au oripilat pe americani, care ,,s-au mirat şi au spus că avem obiceiuri medievale şi că este o formă de canibalism să ne închinăm la oase”. Printre amendamente mai figurează şi sancţionarea cerşetoriei în numele oricărei instituţii religioase sau cult”.

,,Se mai propune ca pentru fiecare cult religios legal constituit să se acorde din oficiu un loc de deputat în Parlamentul României. În acelaşi timp însă, prin proiect se stipulează ,,separarea bisericilor şi a cultelor religioase de stat şi de puterea politică” şi se interzice ,,implicarea bisericilor sau a cultelor religioase în campanii electorale, cât şi folosirea de forţe politice a acestor instituţii ca instrument de manipulare electorală”. Totodată, după ce scandalul privind declararea Bisericii Ortodoxe ca Biserică Naţională abia s-a stins, problema este reluată pe ocolite în proiect excluzându-se şi posibilitatea organizării unui referendum pe această temă: ,,Nici un cult nu poate pretinde supremaţia sa prin votul public sau prin criteriul numeric al membrilor săi în detrimentul celorlalte culte”. Cu alte cuvinte, Biserica Ortodoxă Română nu ar putea fi proclamată Biserică Naţională chiar dacă majoritatea românilor au fost şi sunt ortodocşi, nici măcar dacă aceştia ar cere-o”. Nu comentăm.


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 8-9/noiembrie-decembrie 1999