ŞTIRI


,,Evanghelizarea” umanitară

În perioada 2-5 septembrie a.c., asociaţia religioasă penticostală ,,Viaţă şi Lumină” a organizat la Chambley, Franţa, o întrunire dedicată ,,evanghelizării fraţilor romi din Europa de Est”. La întâlnire, s-au discutat ,,acţiunile de ajutorare a ţiganilor din Europa de Est, care trăiesc în mizerie şi război. Astfel, convoaiele umanitare, însoţite de misionari, se vor deplasa în Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova şi România, ţări în care asociaţia va deschide dispensare şi case pentru copiii abandonaţi, va săpa puţuri şi va construi biserici”. În sfârşit, vine cineva să-i ,,evanghelizeze” pe romi. Vin penticostalii cu ,,blidul de linte” al ajutoarelor umanitare ...


Pe pământ sau în Ceruri ?

Una din urmările mai puţin cunoscute ale Festivalului de Artă Medievală din Sighişoara a fost devastarea cimitirului evanghelic local, a parcului şi monumentelor funerare ale acestuia, ,,căzute pradă furiei tinerilor dezlănţuiţi”. Preotul-paroh, Frohlich Hans Bruno, al Bisericii Evanghelice din Sighişoara şi-a exprimat ,,indignarea faţă de asemenea gesturi”. Ca urmare, Parohia Evanghelică va da în judecată Fundaţia de Artă Medievală, organizatoarea festivalului. Noi credeam că Biserica Evanghelică are deja un Judecător …


Foloasele Scripturii

Societatea Biblică Interconfesională din România a organizat o ,,Săptămână a Bibliei”, ce a constat dintr-o suită de conferinţe, expoziţii, seminare, prezentări publice menite să contribuie la cunoaşterea Sfintei Scripturi. La aceste manifestări religioase au participat Bisericile Ortodoxă Română, Armeană, Reformată, Unitariană, Luterană, Penticostală, Adventistă, Baptistă, Vicariatul Ortodox Sârb şi respectiv Ucrainian. În cadrul simpozionului cu tema ,,Biblia în societate”, ,,Biblia a fost abordată din punct de vedere dogmatic şi practic”. Ce se poate face practic cu Sfânta Scriptură au demonstrat-o, de-a lungul secolelor, protestanţii. Acum este rândul ortodocşilor !


Lecţii de creştinism

Între 26 august şi 3 septembrie a.c., a avut loc, la Geneva, o reuniune a Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor, la care reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi Protestante au hotărât ca o ,,comisie specială” să se întrunească, începând cu luna decembrie, ,,pentru a încerca să elimine fricţiunile din sânul Consiliului”. În acest context, un episcop al Bisericii Evanghelice Metodiste a declarat că ,,atâta timp cât oamenii nu se vor orienta spre practicarea unui macro-ecumenism, întorcându-se spre originea religiilor în calitate de copii ai lui Dumnezeu şi membri adevăraţi ai familiei lui Avraam, problemele vor continua să existe”. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne unim cu toate confesiunile şi să revenim la ,,originea religiilor” ... Cumva la iudaism în aşteptarea lui Mesia ?


Un nou sfânt

În perioada 16-22 septembrie a.c., Banca Internaţională a Religiilor a emis ,,certificate de depozit pentru Sfântul Crăciun”. Legătura pe care o are banca cu religiile există probabil şi între certificatele de depozit şi ,,Sfântul Crăciun”.


,,Nu există alternativă la dialog”

Conferinţa Bisericilor Europene, ce cuprinde Bisericile Ortodoxe şi Protestante, împreună cu Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene al Bisericilor Romano- şi Greco-Catolice au elaborat un proiect intitulat ,,Charta Oecumenica pentru cooperarea Bisericilor în Europa”. Dintre titlurile documentului, cele mai relevante pentru intenţia sa ni se par: ,,Spre o fraternitate vizibilă între Bisericile Europei”, ,,A ne ruga împreună reprezintă inima ecumenismului”, cea mai şocantă fiind ,,Nu există alternativă la dialog”. Documentul final va fi semnat după Sfintele Paşti din anul 2001, când ortodocşii şi catolicii vor sărbători împreună Învierea Domnului. ,,Procesul ar însemna începutul unei noi etape, în cursul căreia Charta Oecumenica să fie acceptată de toate Bisericile ca o declaraţie a propriului lor angajament în favoarea unei reconcilieri reciproce, unei mărturii şi serviciu comune”. Probabil că până în 2001 vor uita de libertatea şi drepturile omului, nici nu mai vorbim de toleranţa şi iubirea creştină pe care atât o ,,propovăduiesc”.


Unde nu-i cap, vai de picioare

Asociaţia Generală a Românilor Uniţi din Bucureşti a emis un protest referitor la acordarea statutului de Biserică Naţională Bisericii Ortodoxe Române. Aceştia nu ezită să afirme că ,,Biserica Ortodoxă Română care este autocefală doar de la 1885 a reprezentat până atunci destule interese străine”, făcând trimitere la ,,mânăstirile închinate Sfântului Munte Athos, şi care au sărăcit timp de secole ţara”. Mai mult decât atât, ,,Biserica Ortodoxă îşi poate revendica doar cu indulgenţă 41% din populaţia României”, pe baza datelor unor sondaje de opinie. Ştiam de cuc că îşi lasă ouăle în cuibul altuia, oul se transformă în pui, iar puiul de cuc sfârşeşte prin a alunga celelalte păsări din cuib, dar nu ştiam că Biserica Greco-Catolică e neam de cuc.


Iertarea păcatelor

Cetatea Vaticanului a prezentat presei, anul acesta, la 17 septembrie, ,,Manualul indulgenţei”, care are scopul de ,,a relansa această practică romano-catolică cu ocazia Jubileului creştin al anului 2000”. În carte sunt descrise şi explicate condiţiile pentru obţinerea indulgenţelor. Această practică datează din perioada când episcopii îi excomunicau pe cei păcătoşi, indulgenţele având rolul de a scurta timpul de excomunicare. Ulterior, ele au devenit obiect de negoţ pentru cei bogaţi, care ,,îşi cumpărau iertarea păcatelor uneori viitoare”. Vaticanul speră că ,,reactualizarea indulgenţelor nu va afecta relaţiile recent îmbunătăţite cu Biserica Lutherană” cu care urmează să semneze ,,un acord menit să pună capăt dezbaterii doctrinale … ce conţine un limbaj de compromis despre cum pot obţine oamenii mântuirea”. Se pot face oare compromisuri în această privinţă ?


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 6/septembrie 1999