ŞTIRI


Românii din Basarabia între Teoctist şi Alexie al II-lea

O delegaţie a Secretariatului de Stat pentru Culte, condusă de dr. Gh. F. Anghelescu, a vizitat, pentru prima oară după 55 de ani, Ucraina şi Basarabia. Realităţile constatate sunt dramatice. Astfel, deşi românilor le este garantată libertatea religioasă prin constituţie, starea de fapt este cu totul alta. În Basarabia, autorităţile de stat nu vor să recunoască Mitropolia Basarabiei supusă Patriarhiei Române, singura oficială fiind Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove ce se află sub jurisdicţia canonică a Patriarhatului Moscovei. Totuşi, la nivel local, parohiile Mitropoliei Basarabiei funcţionează fără oprelişti. În Ucraina, ,,s-a constatat un contrast izbitor între caracterul democratic al legislaţiei care reglementează drepturile şi libertăţile minorităţilor etnice şi modul nedemocratic de aplicare a legislaţiei la nivel local, caracterizat printr-o politică dură de deznaţionalizare şi persecuţie a minorităţii române”, a declarat Anghelescu. Unul dintre rezultatele vizitei a fost acceptarea introducerii slujirii în limba română de către I.P.S. Mitropolitul Agatanghel de Odessa.


Icoană făcătoare de minuni

Buletinul ecumenic de ştiri informează că ruşii care militează pentru canonizarea ţarului Nicolae al II-lea au ca nou argument o pretinsă minune: dintr-o icoană a sa curge un lichid asemănător cu mirul. Nicolae al II-lea, ultimul ţar al Rusiei, omorât de bolşevici în timpul revoluţiei din octombrie 1917, este considerat sfânt de mii de ortodocşi ruşi. Cu toate acestea, autorităţile bisericeşti de la Moscova sunt precaute în luarea unei decizii. În schimb, Biserica Ortodoxă Rusă din diaspora l-a canonizat în 1981.


Balcanii cu faţă umană

Reprezentanţii a cinci culte: catolic, protestant, ortodox, musulman şi mozaic din 13 ţări s-au reunit la Budapesta pentru a contribui la perpetuarea păcii în Balcani. Întâlnirea intitulată ,,Pacea şi toleranţa în Balcani – rolul liderilor religioşi în promovarea dialogului interreligios şi intercultural” şi organizată de Ignatz Bubis, preşedintele Congresului evreiesc european, a avut ca scop crearea unui comitet permanent de lucru. Ţelul acestui comitet, cu sediul la Paris, va fi acela de ,,a da reconstrucţiei Balcanilor o faţă umană şi spirituală”, iar noi adăugăm că această faţă umană va avea înfăţişarea Meduzei.


Rugăciune şi post jubiliar

,,Apropierea Marelui Jubileu ne invită să ne însuşim rugăciunea pentru unitate adresată de Iisus Tatălui. Suntem chemaţi să însoţim această rugăciune stăruitoare cu semne concrete ce favorizează înaintarea creştinilor spre deplina unitate. Pentru aceasta am cerut ca în calendarul anului 2000 să fie introdusă în ajunul Schimbării la Faţă, urmând propunerea făcută de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, o zi de rugăciune şi post jubiliar”, a declarat Papa, declaraţie care ne îndeamnă la reflecţii amare. Noi, ortodocşii, ştiam că praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului cade întotdeauna în Postul Adormirii Maicii Domnului. Dar probabil că Papa, şi mai grav Patriarhul Constantinopolului, nu cunosc ,,amănuntele” acestea legate de posturile de peste an. Ce înseamnă post jubiliar ? O nouă invenţie ecumenistă, ca şi Marele Jubileu ?


Ortodocşii români din Ungaria

Situaţia românilor ortodocşi din Ungaria este dezastruoasă. Astfel, pe hârtie există 20 de biserici, 11 preoţi activi şi unul pensionar, un episcop şi un vicar. În realitate, majoritatea bisericilor sunt într-o stare jalnică, neexistând fondurile necesare pentru renovarea lor. Alt fapt grav este că o parte dintre ele au aparţinut cultului reformat şi nu au iconostasuri, catapetesme, icoane. Disperaţi, românii au confecţionat uşi împărăteşti din placaj !


Misionari ,,high-tech”

Ultima găselniţă a Bisericii Catolice, dornică de noi ,,cuceriri”, este Internetul. Înţelegând fantasticul potenţial al reţelei, conducătorii acesteia au iniţiat o vastă campanie misionară; şi-au creat propriul site, pe care, mai nou, este transmisă în direct slujba oficiată de Papă în fiecare duminică. În plus, la Conferinţa Internaţională a Bisericii Catolice pe problema noilor tehnologii, ţinută sub deviza ,,Adaptarea noilor tehnologii pentru evanghelizare, catehism şi comunicare”, Vaticanul s-a declarat interesat de Internet ca mijloc de a câştiga noi adepţi. Mai mult, catolicii spa- nioli l-au propus ca patron al Internetului pe Sfântul Isidor. Biroul de presă catolic a motivat această ,,mişcare diplomatică”: ,,De ce nu ar exista un sfânt patron şi pentru Internet ? Credincioşii vor avea cui să se roage când sunt pe cale să facă o criză de nervi.” Noi aşteptăm cu interes momentul în care Biserica Catolică îşi va împărtăşi virtual credincioşii !


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 4/iulie 1999