ŞTIRI


Întâlnire organizată la Bucureşti de Comunitatea Catolică Sant’Egidio

În data de 17 aprilie, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, a avut loc o întâlnire organizată de nucleul comunităţii Sant’Egidio creat la Bucureşti, în urma întâlnirii ,,Oameni şi religii” desfăşurată, în aceeaşi organizare, anul trecut în septembrie.

Întâlnirea a fost dedicată rugăciunii comune pentru ca vizita Papei Ioan Paul al II-lea din 7-9 mai a.c. ,,să poată constitui un pas fructuos spre unitatea creştinilor”, s-a spus în invitaţie.


Scrisoare pastorală în aşteptarea Papei

Consiliul Ierarhilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică a publicat o scrisoare pastorală referitoare la vizita Papei în România. Ierarhii deplâng faptul că vizita Papei nu va avea un caracter pastoral, ci doar ecumenic, fiind limitată la Bucureşti. Credincioşii sunt rugaţi să participe în număr cât mai mare la Liturghia greco-catolică de la Catedrala Sfântul Iosif şi la celelalte acţiuni.


Seminar ecumenic internaţional la Cluj

În perioada 11-18 iulie 1999, Centrul de Misiune al Bisericii Presbiteriene din SUA organizează la Cluj seminarul ecumenic internaţional cu tema ,,Provocări pentru comunităţile religioase: Dialog, Reconciliere, Pacificare”. Seminarul se va desfăşura la Institutul Teologic Protestant din Cluj, director fiind dr. Earl A. Pope. La seminarele anterioare au participat diferite biserici creştine: anglicani, baptişti, luterani, penticostali, reformaţi, unitarieni, catolici şi ortodocşi şi alături de religiile iudaică şi musulmană. Vor avea loc cursuri ţinute de profesori şi lectori de la diferite instituţii teologice şi instituţii ecumenice, mese rotunde, discuţii în grupuri restrânse şi slujbe religioase ecumenice.

Sponsorii seminarului sunt: Comitetul de Asistenţă Generală de la prezbiteriul Lehigh al Bisericii Presbiteriene din SUA, Institutul Teologic Protestant din Cluj, Fondul de Prioritate al Consiliului Mondial al Bisericilor şi Conferinţa Bisericilor Europene


Agenţie de presă ortodoxă

La data de 6 aprilie 1999 a fost înfiinţată în capitala Republicii Moldova agenţia de ştiri ORTHOPRESS, în cadrul grupului de presă ,,Alfa şi Omega”. În aceeaşi zi, nou înfiinţata agenţie de ştiri a transmis primul buletin de ştiri.


,,Ospitalitate euharistică” pentru schismatici şi eretici ?

Răsfoind periodicul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, ,,Actualitatea creştină”, din luna aprilie, am citit cu stupoare despre ultimele ,,acţiuni ecumenice” ale ieromonahului Iustin Marchiş, parohul schitului Stavropoleos din Bucureşti. Sub titlul ,,Ecumenismul nu se declară, se practică !”, reporterul informează credincioşii catolici din Bucureşti asupra discursului pe care părintele Iustin Marchiş l-a susţinut la o manifestaţie ecumenică organizată de comunitatea francofonă din Bucureşti.

Reporterul, impresionat de ,,prestaţia ecumenică” a monahului a notat următoarele: ,,Întregul discurs al părintelui Marchiş a stat, credem, sub semnul ecumenismului, nu declarat, ci practicat de domnia sa în gesturi semnificative: ospitalitatea euharistică constantă, primirea la spovadă a credincioşilor catolici, dorinţa de a participa, împreună cu un grup din comunitatea de la Stavropoleos, la liturghia catolică de Paşti, invitaţia adresată credincioşilor catolici de a participa la liturgia ortodoxă de Paşti.”

Ce înseamnă ,,ospitalitate euharistică” manifestată de un preot ortodox ? Duhovnicul şi confesiunea creştină se pot schimba precum … cămăşile ?


Salarizarea clerului

Comisia pentru muncă şi protecţie a Camerei Deputaţilor a respins proiectul guvernamental de lege a salarizării clerului. S-a pus problema separării Bisericii de stat deoarece salarizarea clerului de la buget ar însemna subordonarea de către stat a acestuia. În acest cadru, s-a pus în discuţie un nou proiect conform căruia ,,veniturile Bisericii vor proveni din contribuţiile materiale ale credincioşilor, din plata serviciilor religioase prestate, din sponsorizări, din scutirea de taxe şi impozite, din fonduri alocate de stat pentru diferite activităţi bisericeşti”, titrează ,,Adevărul”. Iar noi ne întrebăm: Mâine vom plăti taxe Bisericii ?


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 2/mai 1999