ŞTIRI


Un ierarh modern

În perioada 20-25 mai, Patriarhia română l-a avut ca oaspete pe Arhiepiscopul Hristodul al Atenei şi al întregii Grecii. În programul său s-au înscris participarea la praznicul hramului catedralei patriarhale din Bucureşti şi o vizită în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. La Iaşi, ierarhului grec i s-au acordat titlul de cetăţean de onoare al municipiului, titlul ,,Doctor honoris causa” al Facultăţii de Teologie şi titlul de Senator de Onoare şi Medalia de Onoare de aur din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie. Ultima distincţie reprezintă o recunoaştere a implicării ierarhului grec în problemele sociale şi ştiinţifice ale societăţii contemporane. În duhul secularizant al acestui sfârşit de mileniu, el a creat în Grecia Uniunea oamenilor de ştiinţă creştini, fiind, de asemenea, reprezentantul Sinodului elen în Comitetul naţional pentru transplanturi şi în Centrul de control pentru boli infecţioase. Probabil că, alături de titlurile primite la Iaşi, înaltul ierarh grec va aşeza tabloul cu ... portretul prea sfinţiei sale, ce i-a fost dăruit de Mitropolitul Daniel.


Fraţi întru credinţă

Patriarhul român l-a vizitat pe Cardinalul Alexandru Todea, cu ocazia împlinirii de către acesta a vârstei de 88 de ani. Patriarhul român a numit vizita ,,frăţească”, ,,în spiritul Pogorârii Sfântului Duh”, iar cei doi ierarhi şi-au oferit reciproc daruri, dorind deschiderea unei noi perspective acordate ,,celor două Biserici-Surori”. Pentru a marca ,,momentul creştinesc”, cei doi fraţi întru credinţă au rostit împreună rugăciunea ,,Tatăl nostru”.


Binecuvântare fotbalistică

La 6 iunie, Patriarhul Teoctist i-a primit la Palatul patriarhal pe membrii lotului naţional de fotbal al României, însoţiţi de selecţionerul Emerich Ienei. Vizita a fost prilejuită de deplasarea echipei la turneul final al campionatului european de fotbal ,,Euro 2000” din Belgia şi Olanda. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe i-a binecuvântat pe fotbalişti, lăudând victoriile echipei şi dorind ,,soldaţilor neamului” ,,succes unde mergeţi”. Alocuţiunea patriarhului s-a încheiat cu cuvintele ,,să vă întoarceţi biruitori !”. O adevărată urare duhovnicească pentru care a primit de la fotbalişti un tricou şi o minge de fotbal !


Unitate în diversitate atonită

În a doua jumătate a lunii mai, stareţul Mânăstirii Vatopedu din Sfântul Munte, Arhimandritul Efrem, a vizitat România. Pe parcursul vizitei, părintele Efrem a susţinut conferinţe în marile centre universitare, a vizitat mai multe mânăstiri, purtând discuţii cu monahii şi, nu în ultimul rând, cu ierarhii români. Deşi în gândirea părintelui atonit s-au strecurat ideile neortodoxe ale ecumenismului contemporan, el mărturiseşte: ,,Politicienii gândesc că, pentru rezolvarea problemelor economice, singura soluţie este integrarea în Uniunea Europeană. Însă noi vedem acum, cu experienţa din ţara noastră, Grecia, că pentru noi, această integrare nu a avut efecte pozitive în viaţa duhovnicească din ţară. Poate că Grecia s-a folosit economic, dar, din punct de vedere duhovnicesc, grecii s-au îndepărtat de Tradiţie”.


Europa creştină !?

În luna mai, Misiunea Română pentru Europa a intentat un proces ierarhilor ortodocşilor români acuzându-i de ... ,,profanarea mormântului Cuvioasei Parascheva” şi ,,plimbarea oaselor ei în locuri publice în vederea unor vindecări miraculoase”. Misiunea, printre membrii căreia se numără şi pastorul deputat Petre Dugulescu nu este la prima iniţiativă ,,europeană” de acest gen, ea fiind cea care a cerut, în septembrie anul trecut, introducerea unui amendament în Legea cultelor care să interzică sărutarea icoanelor de către credincioşi din motive de igienă. Sănătatea ,,europeană” ne va interzice într-o bună zi să mai fim ortodocşi că … ne îmbolnăvim sau poate că ne va trata de ... Ortodoxie !


Vocile interioare ale papei

La praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, hramul Vaticanului, a participat şi o delegaţie de ierarhi din partea Patriarhiei Ecumenice. Cu această ocazie, papa a declarat: ,,Aud în interiorul meu, ecoul dorinţei lui Iisus Hristos (n.r.: ,,Ca toţi să fie una”). Este o dorinţă mai urgentă ca niciodată”, pentru ca în timpul rugăciunii dinaintea liturghiei să ceară: ,,Mijloceşte pentru noi, Sfinte Petre, ca ministerul succesorului tău (n.r.: papalitatea) să fie recunoscut şi acceptat de toţi, în serviciul unităţii poporului lui Dumnezeu” …


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 14-15/mai-iunie 2000