ŞTIRI


Eco ... teologie

În luna martie, s-a desfăşurat, la Bucureşti, cea de-a VII-a Adunare Generală a Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom), la care au participat delegaţi din partea Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericilor Reformată şi Evanghelică din România, ca şi reprezentanţii unor Biserici din străinătate şi organizaţii internaţionale: Bisericile Protestante din Olanda, Suedia, Germania, Consiliul Naţional al Bisericilor Creştine din Statele Unite şi Conferinţa Bisericilor Europene. După rugăciunea ecumenistă de debut, Î.P.S. Nifon Mihăiţă, în calitate de preşedinte, a prezentat raportul de activitate pe anul trecut, referindu-se la … criza economică din ţară. Dintre manifestările desfăşurate anul trecut, participanţii au apreciat în mod deosebit simpozionul ,,Dunărea - un fluviu al vieţii”, organizat de Patriarhia Ecumenică. În plus, în cadrul programelor privind mediul, au fost menţionate ,,prelegerile de eco-teologie ce au avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”. Este demnă de remarcat ,,ascultarea” de care sunt capabili înalţii ierarhi ortodocşi şi heterodocşi faţă de ,,patriarhul verde” (n.r.: după cum i se spune patriarhului Bartolomeu datorită preocupărilor sale ecologice) când este vorba de problemele duhovniceşti ,,arzătoare” ale omenirii !


Păgânismul - noua religie a ţării ?

Voit sau nu, în perioada Sfintelor Paşti, marile cotidiene bucureştene abundă de informaţii eronate asupra acestui praznic al praznicelor: afirmaţii false asupra datei Sfintelor Paşti, obiceiuri păgâne legate de această sărbătoare, ca şi acordarea unor semnificaţii neadevărate evenimentelor din această perioadă. Astfel, referindu-se la data Învierii Domnului, ,,Curierul Naţional” din data de 29 aprilie scrie că ,,Paştele este celebrat corect de catolici”, iar ,,România liberă” din aceeaşi săptămână notează: ,,Părinţii de la Sinodul I Ecumenic au hotărât ca în anii în care coincide cu Paştele evreilor, Paştele creştinilor să se amâne în duminica următoare sau să fie sărbătorit cu o săptămână mai înainte”. În afara acestor neadevăruri grosolane, mai multe cotidiene afirmă că Iuda L-a vândut pe Hristos în Joia Mare ! Dacă aceste cotidiene respectabile oferă asemenea informaţii despre cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, să credem oare că păgânismul este noua religie a ţării ?


Directive catolice

Episcopul romano-catolic de Iaşi, Petru Gherghel, a vizitat comunităţile catolice româneşti din Israel, adresând un mesaj tuturor românilor catolici care lucrează în Ţara Sfântă, în care anunţa, printre altele, că păstorirea acestora a fost încredinţată unui ,,asistent spiritual”. Semnificativ ni s-a părut însă faptul că, în majoritatea oraşelor israeliene, liturghia ţinută în limba română este săvârşită cel mai adesea sâmbăta. Nici măcar amănuntele aparent banale nu sunt uitate în strategia Vaticanului de apropiere de iudaism, ,,Sinagoga-Soră” a Bisericii Catolice !


Rugăciuni vrăjitoreşti

În luna aprilie, a avut loc la Craiova un congres al vrăjitoarelor, care ,,s-au rugat pentru ocrotirea României de evenimente grele cum ar fi războaie sau molime”. Cele 17 vrăjitoare prezente ,,au mai aflat” prin procedee specifice ,,meseriei” că ,,sfârşitul lumii nu va veni în 2003”. Ele au mai declarat că în România sunt 2000 de vrăjitori, dintre care majoritatea lucrează cu magie neagră. După congresele partidelor politice, adunările martorilor lui Iehova, ale yoginilor şi ale altor sectanţi, iată că şi vrăjitoarele ,,s-au întrunit la vârf”. După declaraţiile proprii, ele se roagă, ţin post, vindecă boli, din recuzita lor fac parte icoanele şi crucile, cele bătrâne transmit ,,harul” celor tinere … Simon Magul poate fi mulţumit ! Oare ierarhii Bisericii oficiale nu se tem că vrăjitoarele le vor lua locul ?


Mercenarii Vaticanului în acţiune

La sfârşitul lunii februarie, în prezenţa arhiepiscopului romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu, a fost ,,binecuvântată şi deschisă în mod oficial Casa iezuiţilor din Bucureşti, Sfântul Claudiu La Colombiere”. Primii iezuiţi s-au stabilit în Transilvania la sfârşitul secolului al XVI-lea, depunând o intensă activitate propagandistică în favoarea catolicismului. Este binecunoscut tuturor celor ce s-au străduit să afle adevărul istoric, rolul jucat de soldaţii ,,Companiei lui Iisus” în convertirea forţată a transilvănenilor la catolicism şi înfiinţarea uniatismului, acţiuni privite azi drept ,,merite speciale” şi ,,contribuţii importante la realizarea unirii românilor cu Biserica Romei”. Numărul iezuiţilor a crescut considerabil în România în perioada interbelică, pentru ca, după prigoana din perioada comunistă, prezenţa lor să devină din nou numeroasă. La ce să ne aşteptăm ? La un nou blid de linte ?


Vatican Holding, Ltd. (unlimited !)

Jubileul proclamat de Biserica Catolică, cu vechi tradiţii în Evul Mediu, se dovedeşte a fi, în fond, o mare afacere financiară. Astfel, muzeele Vaticanului au atras, anul acesta, un număr crescut de vizitatori, estimându-se că până la sfârşitul anului se va atinge cifra de 5 milioane. Tot în acest context, în Statele Unite, se poate obţine binecuvântarea papei prin telefon, folosind cartele telefonice emise de Vatican. În ultimele luni au fost produse nu mai puţin de 4 milioane de cartele de către firma Siesta Telecom. Este oare Vaticanul mai mult decât un trust internaţional cu afaceri de miliarde, unul dintre trusturile internaţionale ce se folosesc de paravanul religiei în scopuri pur financiare, precum martorii lui Iehova sau secta Moon ?


Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 12-13/martie-aprilie 2000