Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Manifestări păgâne

 

Renaşterea păgânismului în societatea contemporană

De la renaşterea păgânismului la cultura păgână globală

Interviu cu Selena FoxCugetari 71 5

Religioscope, 9 august 2005

 

,,Creştini ! Duceţi-vă acasă”

O renaştere a neo-păgânismului între Marea Baltică şi Transcaucazia

de Victor A. Shnirelman

 

 

ANUL 2007

Ianuarie 2007Cugetari 34-5

Ceremonie păgână la Atena

 

Mai 2007. Ştiri

Profanare de morminte în Noaptea Walpurgiei

 

Noiembrie 2007. Ştiri

» ,,Ura pentru biruinţa păgânismului asupra creştinismului ! Soarele vostru apune, creştini, şi al nostru răsare”, trâmbiţează vrăjitoarele contemporane

» Hinduşii ridică temple în Europa, iar ierarhii creştini propovăduiesc compatibilitatea dintre cele două religii

 

Decembrie 2007. ŞtiriStiri 40-19

Păgânii în căutarea legitimităţii

 

 

ANUL 2008

Martie 2008. Ştiri din lumea largă

» 21 martie 2008 – moment de mare bucurie interreligioasă

» Persanii din Statele Unite ale Americii au sărbătorit anul nou – Nauroz

» Sărbătoarea păgână Ostara

 

August 2008. Ştiri

» Noutăţi hinduse

» Şi vrăjitoria este pe cale să devină tradiţie ...

 

 

ANUL 2009Stiri 51-7

Iulie 2009

Manifestări păgâne

- Estimări ale numărului păgânilor de pe glob - Recunoaşterea oficială şi acordarea de drepturi- Temeri generate de acordarea de drepturi grupurilor păgâne - Sărbători publice – Beltane - Miezul verii - Picnicuri, parade şi alte manifestări publice - Păgâni şi comunităţi păgâne încep să apară în toate colţurile lumii -

 

Noiembrie-decembrie 2009. Ştiri

Cea mai mare jertfă de animale din lume în cinstea unei zeiţe hinduse din Nepal

 Stiri 54 10

 

ANUL 2010

Septembrie-octombrie 2010. Piaţa actuală de informaţii false şi şocante (I)

» După o răspândire largă în lumea occidentală, unde deţin zeci şi sute de temple, centre de meditaţie, numeroşi călugări şi zeci de mii de adepţi, religiile orientale împânzesc astăzi ţările din fostul bloc comunist

 
 
ANUL 2014Cugetari 93 6
 
 
ANUL 2015