Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Teme duhovniceşti actuale
 
Apostazia de la credinţa ortodoxă
Din scrierile IPS Averchie de JordanvilleLumea 50
 
- Ce este Biserica ? - Ce se înţelege prin ,,antihrist” ? - Trei niveluri de apostazie - Primul nivel - Al doilea nivel - Al treilea nivel - Politica de partid - Interpretarea de roluri - Fărădelege de sus - Sfârşitul - Biruinţa cerească – Concluzie -
 
 
Din scrierile arhimandritului Serafim AlexievPC. Carti si articole 03-1
I. Judecata particulară a lui Dumnezeu şi vămile văzduhului
II. Morţii sunt vii şi pot să se învoiască şi să ne ajute
III. Prin pomeniri şi binefaceri cei vii pot să ajute celor răposaţi
IV. Nedumeririle în legătură cu rugăciunile pentru cei trecuţi la cele veşnice
V. Cea de-a 40-a zi de după moarte
 
I. Învăţătorul cel tăcut
II. Adu-ţi aminte de moarte !
III. Cele patru ispite principale ale omului din ceasul de dinaintea morţii
 
 
de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
Dorinţa societăţii creştine contemporane de a vedea minuni şi chiar de a săvârşi minuni nu trebuie ignorată. Aceasta trebuie cercetată într-amănunt, deoarece dorinţa de a săvârşi minuni este condamnată cu tărie de Sfinţii Părinţi. Printr-o asemenea dorinţă se manifestă înşelarea de sine, care este întemeiată pe trufie şi vanitate şi care sălăşluieşte în şi pune stăpânire pe suflet. Marele învăţător al monahilor, Sfântul Isaac Sirul discută această problemă: Domnul este un apărător puternic al sfinţilor Săi dintotdeauna; însă, dacă nu este nevoie, El nu-Şi manifestă puterea printr-un act văzut sau semn perceput de simţuri, pentru ca apărarea Sa să nu devină o banalitate pentru noi şi ca noi să nu ne pierdem evlavia cuvenită faţă de El. Această pierdere a evlaviei ne-ar vătăma duhovniceşte.
 
de Miriam Lambouras
Miriam Lambouras, o convertită la Ortodoxie, face o mică incursiune în lumea catolică, printreaşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. O lume necunoscută nouă, ortodocşilor, care ne zugrăveştecalea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Scriptura 63 1Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi auîndrăznit să adauge la ea, după cugetul lor omenesc, noi obiceiuri, învăţăminte şi chiar dogme
 
 
- Cuvânt ţinut în anii ‘1920, când comuniştii ruşiau scos la lumină multe moaşte cu scopul de a le profana -
 
 
- În construcţie -